Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Аудит амортизації основних засобів
Українські реферати - Аудит
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Аудит амортизації основних засобів

Курсова робота з аудиту


ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи аудиту амортизації необоротних активів
1.1. Поняття та класифікація необоротних активів. Амортизація та методи її нарахування
1.2. Задачі та етапи аудиту
1.3. Нормативна база аудиту амортизації
Розділ 2. Організація аудиту амортизації основних засобів на прикладі підприємства
2.1. Особливості діяльності підприємства ЗАТ ЛТД «Ізумруд»
2.2. Планування аудиту. Оцінка ризику
2.3. Джерела аудиторських доказів
Розділ 3. Методика аудиту необоротних активів
3.1. Перевірка правильності класифікації необоротних активів для нарахування амортизації
3.2. Аудит правильності нарахування та обліку амортизації основних засобів
3.3. Методика аудиту інших необоротних матеріальних активів
3.4. Аудит правильності нарахування амортизації у податковому обліку
3.5. Перевірка правильності відображення амортизації у звітності
3.6. Складання аудиторського висновку
Висновки
Список літератури
Обсяг курсової роботи - 69 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Також дивіться:
Курсова робота - Аудит основних засобів
Курсова робота - Аналіз основних засобів підприємства
Контрольна робота - Особливості обліку основних засобів

Анонс курсової роботи

Основні засоби є необхідним фактором будь-якого виробництва. Їх стан та ефективне використання прямо пропорційно впливає на кінцеві результати господарської діяльності підприємства.
Формування ринкових відносин передбачає конкурентну боротьбу між різними товаровиробниками, перемогти в якій зможуть лише ті з них, хто найбільш ефективно використовують всі види наявних в них ресурсів.

Умови переходу до ринкової економіки спонукають трудові колективи до постійного пошуку резервів підвищення ефективності використання всіх матеріально-речових факторів виробництва, в тому числі і основних засобів. Виявити та практично використовувати ці резерви можливо за допомогою досконалого економічного аналізу.

Стан та використання основних фондів - один із найважливіших аспектів аналітичної роботи, так як саме вони є матеріальним втіленням науково-технічного прогресу - головного фактору підвищення ефективності будь-якого виробництва.
Більш повне та раціональне використання основних фондів та виробничих потужностей підприємства сприяє покращенню всіх його техніко-економічних показників: зростанню продуктивності праці, підвищенню фондовіддачі, збільшенню випуску продукції, зниженню її собівартості, економії капітальних вкладень.

Метою написання курсової роботи є вивчення теоретичних аспектів аудиту амортизації основних засобів та здобуття відповідних практичних навичок на ЗАТ ЛТД «Ізумруд».
Предметом написання курсової роботи є вивчення порядку ведення аудиту стосовно амортизації та використання основних засобів на даному підприємстві.


Об’єктом дослідження і написання курсової роботи є ЗАТ ЛТД «Ізумруд».
В ході роботи будуть розглядатися головні джерела інформації, вивчаються первинні документи з аудиту основних засобів, а також їх взаємозв’язок між собою, суть поняття та призначення основних засобів.

В цілому теоретичні аспекти курсової роботи базуються на вивченні та застосуванні законодавчих та нормативних актів. Так, як в Україні існують два види обліку – бухгалтерський та податковий, і вони регламентуються різними документами, то самим головним документом  в  бухгалтерському  обліку,  який дає повне роз’яснення про основні засоби, є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 “Основні засоби”. В податковому обліку всі дії регламентуються відповідно до Закону України  “Про податок на прибуток підприємств”.

Виходячи з поставленої мети в ході курсової роботи розв’язуються наступні завдання:
- систематизація знання щодо нормативної бази;
- вивчення техніко – економічних показників підприємства;
- ознайомлення з обліковою політикою підприємства;
- проведення аналізу діяльності підприємства та рекомендації щодо шляхів вдосконалення використання основних засобів.

 

 
загрузка...