Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Аудит готової продукції
Українські реферати - Аудит
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Аудит готової продукції

Курсова з аудиту


ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти організації аудиту готової продукції
1.1. Поняття готової і реалізованої продукції, їх оцінка. Визнання доходу
1.2. Мета і задачі аудиту готової продукції
1.3. Нормативно-правова база обліку і аудиту
Розділ 2. Організація аудиту готової продукції
2.1. Особливості діяльності ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка»
2.2. Прядок укладання договору на проведення аудиту. Вивчення системи внутрішнього контролю та системи обліку. Встановлення ступеню ризику
2.3. Підготовка плану і програми перевірки
2.4. Використання МСА в аудиті
Розділ 3. Аудит готової продукції та її реалізації
3.1. Аудит операцій з оприбуткування готової продукції. Перевірка її фактичної наявності а складі
3.2. Аудит операцій з реалізації готової продукції та розрахунків по ПДВ
3.3. Аудит незавершеного виробництва
3.4. Аудит формування облікових реєстрів
3.5. Аудит узгодження показників фінансової звітності
3.6. Підготовка підсумкової документації по результатах аудиту
Висновки і пропозиції
Список використаних джерел
Обсяг курсової - 68 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


ВСТУП

В сучасних умовах формування ринкової економіки України важливе місце займає створення конкурентноздатної продукції, при цьому важлива роль належить правильній побудові обліку готової і реалізованої продукції на підприємстві.
Визначення готової продукції наведено у Положенні (стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси” де відмічається, що готовою вважається продукція, яка повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії технічного випробування, відповідає технічним умовам і стандартам, не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана на склад.
Слід зазначити, що готова продукція – це матеріальний результат виробничої діяльності підприємства, але підприємство крім випуску речовинної продукції може виконувати певні роботи для інших підприємств або надавати їм послуги. Наприклад, перевезення вантажів своїм транспортом для інших підприємств, ремонтні роботи, будівництво та ін..
У бухгалтерському обліку існують поняття:
* валової продукції;
* товарної продукції;
* готової продукції;
* реалізованої продукції.
Розглянемо ці поняття.
Валова продукція – це вартість усієї виготовленої продукції, виконаних робіт і наданих послуг, включаючи незавершене виробництво.
Товарна продукція – характеризує обсяг виробництва повністю завершених і належних до продажу продукції, робіт, послуг; відрізняється від валової тим, що до неї не включаються залишки незавершеного виробництва та внутрішньогосподарський оборот.
Готовою продукцією, призначеною для продажу, вважають закінчені обробкою вироби, які пройшли випробування, приймання і відповідають технічним вимогам і стандартам.
Реалізованою вважається продукція:
* за яку надійшли кошти від покупця на рахунок підприємства;
* в умовах проведення передоплати продукція вважається реалізованою в мiру її відвантаження покупцям;
* при бартерному обміну - при надходженні товарів обміну на відповідну вартість відпущеної продукції, на яку належним чином оформлено документи.
За технологічною складністю продукцію поділяють на просту і складну. При цьому вона може бути основною, побічною або супутньою.
За своїми технічними та іншими характеристиками побічна та супутня продукція майже не відрізняється від основної, тому їх кількісні та якісні параметри визначають аналогічно основній продукції.
Супутня продукція - це продукція, отримана в одному технічному циклі (процесі) одночасно з основною. За якістю вона відповідає стандартам та призначена для подальшої обробки або відпуску споживачам. Супутня продукція як вихідний елемент виробничого процесу має якісні та кількісні параметри, які повинні одержати вартісну характеристику.
Побічна продукція - це продукція, що іноді утворюється в комплексних виробництвах при виробництві основної і, на відміну від супутньої (допоміжної), не потребує додаткових витрат.
В поточному обліку продукція (роботи, послуги) групується за укрупненими позиціями: вироблені з відходів; запасні частини; виконані роботи та надані послуги.
Готова продукція може бути продуктом для одного структурного підрозділу, але в цілому для підприємства це буде незавершене виробництво. З поняттям готової продукції пов’язано поняття незавершеного виробництва. Дамо визначення незавершеного виробництва. Незавершене виробництво це продукція, яка не пройшла всіх стадій технологічного процесу, а також вироби, які не пройшли випробувань і технічного приймання, у склад обсягу готової продукції не включаються.
Підприємство виготовляє продукцію згідно з плановим завданням з:
- асортименту;
- кількості;
- якості.
При цьому велика увага приділяється збільшенню її об’ємів, розширенню асортименту і покращенню якості.
У теперішній час важливе значення набуває реалізація продукції по договорах-постачаннях як найважливішому економічному показнику роботи, який визначає ефективність, доцільність діяльності підприємства. У залежності від прийнятого порядку в об’єм реалізації може включатися відвантажена і відпущена продукція по мірі пред’явлення покупцям платіжних документів до оплати або після надходження виручки на рахунки грошових коштів постачальника.
Недопоставка продукції тягне за собою збої у роботі підприємств їх одержувачів. Крім того, від обсягу реалізації готової продукції залежить і обсяг прибутку підприємства – одного з найважливіших показників його діяльності. При організації обліку продукції основним моментом є визначення її характеру.

Темою курсової роботи обрано питання: «Аудит готової продукції».
Метою написання курсової роботи є вивчення теоретичних аспектів аудиту обліку готової продукції та здобуття відповідних практичних навичок на ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка».
Предметом написання курсової роботи є вивчення порядку проведення аудиту надходження, руху, вибуття готової продукції на даному підприємстві.
Об’єкт дослідження – ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка».
В ході курсової роботи будуть розглядатися головні джерела інформації, вивчаються первинні документи з обліку готової продукції.
Виходячи з поставленої мети в ході курсової роботи розв’язуються наступні завдання: вивчення техніко-економічних показників підприємства; ознайомлення з обліковою політикою підприємства; проведення аудиту готової продукції підприємства.

Етапи процесу аудиторської перевірки значною мірою залежать від рівня аудиту та підходів до нього:
- підтверджувальний;
- системно-орієнтований;
- аудит, що ґрунтується на ризику.
У підтверджувальному аудиті основна увага звертається на реєстри і документи. Системно-орієнтований підхід до аудиту дає змогу спостерігати системи, які контролюють операції.
При аудиті, що ґрунтується на ризику, аудитор орієнтований на людей, які контролюють систему. Тому в умовах системно-орієнтованого аудиту варто виділити окремим етапом вивчення й оцінку системи обліку та внутрішнього контролю, а при аудиті, що ґрунтується на ризику, — оцінку аудиторського ризику, від величини якого залежить час, обсяг аудиторської перевірки та вартість послуг.
Логічна послідовність першочергових дій аудитора дає змогу виділити етапи аудиторського процесу, названі в табл. 2.1. Як засвідчують дані, першим етапом на початковій стадії є вибір суб'єкта аудиторської перевірки, ознайомлення з його бізнесом та станом обліку. Цей етап характерний для всіх організаційно-методичних підходів до аудиту. Вітчизняна практика показує, що вибір суб'єкта перевірки переважно здійснюють самі аудитори або аудиторські фірми через рекламу, оголошення в періодичних виданнях, радіо, телебачення. Зарубіжні аудиторські фірми для вибору фірм-клієнтів використовують листи-зобов'язання. Аудитори відправляють листи-зобов'язання на різні підприємства та в організації, де перераховують свої послуги, обов'язки аудитора і його відповідальність.
Після відповіді клієнта на лист-зобов'язання із запрошенням для аудиту представник аудиторської фірми виїжджає на місце перевірки.
На цьому етапі важливо ознайомитись із інформацією про бізнес клієнта, яка необхідна для правильного тлумачення доказів, отриманих у процесі аудиту.

Під час проведення аудиторської перевірки дотримувалися вимоги чинного законодавства України, нормативів і стандартів з питань бухгалтерського обліку і аудиту, згідно з якими відповідальність за подані документи та звітність несе керівництво об’єкту перевірки. Зобов’язання аудитора – представлення висновку та звіту на підставі достатнього обсягу інформації, одержаної під час перевірки даних документів та звітності.
Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться по журнально-ордерній системі. Підприємство має облікову політику. За перевіряємий період облікова політика залишалася незмінною.
Першим етапом аудиту готової продукції була перевірка оперативного обліку продукції в матеріально-відповідальної особи у кількісному вираженні. Перевіривши акти перероблення та реалізації зернових культур, їх оприбуткування в матеріальному звіті матеріально-відповідальної особи, правильність відображення витрат продукції, недоліків немає...

 

 
загрузка...