Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Аудит розрахунків з оплати праці на підприємстві
Українські реферати - Аудит
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Аудит розрахунків з оплати праці на підприємстві

Курсова робота з аудиту


ЗМІСТ

Вступ
1. Коротка техніко-економічна характеристика КП „Промбудінвест”
2. Методичні основи аудиту організації бухгалтерського обліку аудиту розрахунків з працівниками та службовцями щодо оплати праці
2.1. Порядок нарахування та обліку заробітної плати на КП „Промбудінвест”
2.2. Аналітичний та синтетичний облік заробітної плати
2.3. Шляхи щодо вдосконалення бухгалтерського обліку на КП “Промбудінвест”
3. Дослідження методології проведення аудиту бухгалтерського обліку розрахунків з працівниками та службовцями щодо оплати праці на підприємстві
3.1. Аудит розрахунків оплати праці на КП «Промбудінвест»
3.2. Аудиторський висновок
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Обсяг курсової - 42 сторінки

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Також дивіться:
Курсова робота - Оплата праці на підприємстві
Курсова робота - Аудит розрахунків з бюджетом

ВСТУП

Заробітна плата займає одне з центральних місць у системі бухгалтерського обліку на підприємстві.
Основою організації оплати праці на підприємствах є тарифна система, що включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно - кваліфікаційні характеристики (довідники). Тарифні системи оплати праці використовуються для розподілу робіт у залежності від їхньої складності, а працівників у залежності від їхньої кваліфікації і відповідальності по розрядах тарифної мережі. Воно є основою формування і диференціації розмірів заробітної плати.
Підприємства й організації при укладанні трудової угоди встановлюють кожному працівнику розмір тарифної ставки (посадового  окладу), види доплати, компенсаційних і гарантованих виплат, передбачених законодавством.
У відповідності зі ст. 1 Закону України “Про оплату праці” заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виміру, що, відповідно до трудової угоди, власник чи уповноважений їм орган виплачує працівнику за виконану роботу.
Розмір заробітної плати залежить від складності й умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці і результатів господарської діяльності підприємства.
Відповідно до Закону України  “Про оплату праці” розрізняють: основну заробітну плату, додаткову заробітну плату, інші заохочувальні і компенсаційні виплати.
Праця працюючих є необхідною складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих в частці знов створеного матеріального та духовного баз висловлюється у вигляді заробітної плати, яка повинна відповідати кількості та якості затраченої ними праці.
Заробітна плата - є важливішим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту.
Збільшення ефективності суспільної продуктивності обумовлено, насамперед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи.
В умовах переходу нашої економіки на ринковий механізм функціонування важливішими задачами є прискорення науково-технічного прогресу, зниження витрат живої праці, механізація трудомістких робіт, поліпшення використання трудових ресурсів, зменшення збитків робочого часу.
Підприємство самостійно, але відповідно до законодавства, встановлює штатний розклад, форми і системи оплати праці, преміювання. Урахування праці і заробітної плати - один із найважливіших і складних ділянок роботи, що потребують точних і оперативних даних, у яких відбивається зміна чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії робітників, виробничих витрат.
Урахування праці і заробітної плати займає одне з центральних місць у всій системі урахування на підприємстві. Заробітна плата є основним джерелом прибутків робітників фірми, підприємства.
Трудові прибутки робітника визначаються його особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих результатів діяльності підприємства або фірми. Вони регулюються податками і максимальними розмірами не обмежуються. Мінімальний розмір оплати праці встановлюється законодавством.
Необхідно створювати економічно достовірну та обґрунтовану інформацію про виконання нормативів та динаміки показників про працю, стеження за дотриманням співвідношення росту продуктивності праці та заробітної плати, за зменшенням невиробничих витрат скритих та явних збитків робочого часу, стимулювання праці на підприємстві.
На основі цієї інформації здійснюється контроль за виконанням робочого часу на підприємстві, впровадження прогресивних методів праці, дотриманням правильного співвідношення між ростом продуктивності праці та заробітної плати.
У зв’язку з цим на підприємстві організується оперативний та бухгалтерський облік праці та її оплата.
Для того, щоб виконувати задачі, які стоять перед обліком, на підприємстві створені:
- контроль за чисельністю персоналу та використанням робочого часу;
- правильність документального оформлення виробки робочих та службовців;
- своєчасне нарахування заробітної плати та допомоги, а також їх видача;
- своєчасне утримання сум податків та перерахування їх до бюджету;
- розподіл заробітної плати по об’єктах калькулювання;
- планування звітів про працю.
На сьогоднішній день складність ситуації, яка склалася з питання розрахунків з працюючими, пояснює актуальність вибраної теми.
Зважаючи на актуальність даної проблеми темою курсової роботи обрано питання:
Аудит розрахунків з оплати праці на підприємстві.
Проблема курсового дослідження – аудит чіткого обліку, аналіз  розрахунків з оплати праці на КП “Промбудінвест”.
Об’єкт курсового дослідження - облік заробітної плати на КП “Промбудінвест”.
Метою написання курсової роботи є вивчення аудиту розрахунків з робітниками та службовцями щодо оплати праці на КП “Промбудінвест”.
Завданням написання курсової роботи є вивчення порядку ведення обліку стосовно нарахування заробітної плати та нарахування заробітної плати на даному підприємстві.

 

 
загрузка...