Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Аудит розрахунків з покупцями і замовниками
Українські реферати - Аудит
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Аудит розрахунків з покупцями і замовниками

Курсова з аудиту


ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи аудиту розрахунків з покупцями і замовниками
1.1. Економічне обґрунтування аудиту розрахунків з покупцями та замовниками
1.2. Об’єкти аудиту операцій з покупцями та замовниками
1.3. Нормативна база аудиту
Розділ 2. Аудит розрахунків з покупцями і замовниками
2.1. Аудит первинної документації по розрахунках з покупцями та замовниками
2.2. Аудит регістрів аналітичного синтетичного обліку розрахунків з покупцями і замовниками
2.3. Аудит залишків по розрахунках за даними синтетичного і аналітичного обліку
2.4. Аудит нарахування ПДВ по розрахунках з покупцями і замовниками
2.5. Аудит правильності відображення розрахунків з покупцями і замовниками у фінансовій звітності
Розділ 3. Аудиторський висновок
Висновки
Список використаних літературних джерел
Обсяг курсової - 37 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


ВСТУП

Аудит розрахунків з покупцями та замовниками є дуже важливим напрямком оскільки облікова інформація такого типу є надзвичайно важливою для управління підприємством.
Мета аудиту розрахунків з покупцями та замовниками – сприяння ефективності роботи, раціональному використанню ресурсів у процесі здійснення підприємницької чи комерційної діяльності у сфері розрахунків з покупцями та замовниками.
За  змістом аудит, як одна з форм фінансового контролю включає експертну оцінку фінансово-господарської діяльності підприємства за даними бухгалтерського фінансового обліку, фінансової звітності, а також надання аудиторських послуг.
Аудитор перевіряє чи забезпечує аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками отримання точних, достовірних та своєчасних даних про заборгованість, строк сплати за якою ще не настав, а також заборгованість несплачену в строк.
Основними джерелами інформації для контролю відносин між покупцями та замовниками слугують первинні документи з обліку розрахунків.
Також  необхідно перевіряти договори, які були складені при здійсненні товарообмінних операцій, виконання умов договору та відповідальність сторін за порушення умов наведеного договору.
При аудиті операцій з покупцями та замовниками слід перевірити рахунок 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” – призначений для обліку розрахунків з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані послуги, надані роботи, окрім заборгованості забезпеченої векселем, а також узагальнюється інформація про розрахунки з учасниками промислово – фінансових груп.
Під час аудиторської перевірки слід перевіряти наявність кожного пред’явлення до сплати, рахунку, бухгалтерської проводки, тощо. Також слід перевіряти і документи аналітичного обліку: картки аналітичного обліку чи накопичу вальні відомості, які підприємства можуть вести у довільній формі.

Темою курсової роботи обрано питання:
«Аудит розрахунків з покупцями і замовниками»
.
Мета курсової роботи – теоретично та практично обґрунтувати методику аудиту розрахунків з покупцями та замовниками.

Предмет курсового дослідження – аудит розрахунків.
Завдання курсової роботи:
- визначити теоретичні аспекти аудиту розрахунків з покупцями та замовниками;
- з’ясувати джерела, задачі та цілі аудиту розрахунків з покупцями та змовниками;
- визначити методику проведення аудиту з покупцями і замовниками;
- надати характеристику аудиторському висновку.

Залежно від оцінки внутрішнього контролю і системи обліку та умов договору під час аудиторської перевірки, потрібно обирати методичні прийоми організації перевірки: суцільний, вибірковий, аналітичний чи комбінований.
У зв'язку зі значною кількістю об'єктів аудиту дебіторської заборгованості й зобов'язань нам було необхідно використовувати метод стратифікації, тобто розподіляти всю сукупність (генеральну) на дрібніші під сукупності, кожна з яких має власну характеристику. У нашому випадку за під сукупність може братися кожен балансовий рахунок, який узагальнює інформацію з відповідних рахунків.
Для успішного виконання поставлених завдань потрібно скласти програму аудиторської перевірки, до якої обов'язково вносяться аудиторські процедури за всіма виділеними під сукупностями зі вказівкою на виконавців та терміни виконання. До програми вводяться такі питання:
1) контроль наявності, якості та реєстрації укладених договорів;
2) звірка залишків по розрахунках за даними Головної книги, синтетичного й аналітичного обліку;
3) перевірка правильності створення і використання резерву сумнівних боргів;
4) контроль повноти й реальності відображення господарських операцій по безготівкових розрахунках у первинних документах;
5) контроль правильності розрахунків у первинних документах (як за кількістю, так і за вартістю);
6) контроль відповідності та своєчасності облікової реєстрації (аналітичний, синтетичний, зведений синтетичний облік);
7) перевірка розрахунків за товарообмінними операціями;
8) перевірка безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості;
9) перевірка розрахунків за претензіями та з відшкодування завданих збитків;
10) перевірка розрахунків щодо зовнішньоекономічної діяльності;
11) перевірка забезпечення зобов'язань;
12) перевірка претензійної роботи й роботи внутрішнього аудитора;
13) інші питання,  що стосуються аудиту дебіторської заборгованості і зобов'язань.

 

 
загрузка...