Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Організація аудиторської діяльності. Аудиторські послуги
Українські реферати - Аудит
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Організація аудиторської діяльності. Аудиторські послуги

Курсова з аудиту


ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Організація аудиту та його процесу
1.1. Організація аудиторської діяльності та статус аудитора
1.2. Організація функціонування аудиторських служб
1.3. Зміст аудиторського процесу, його стадії та етапи
1.4. Інформаційне забезпечення процесу аудиту
Розділ 2. Ринок послуг аудиторських фірм
2.1. Поняття послуг аудиторських фірм
2.2. Види послуг аудиторських фірм
2.3. Вартість послуг аудиторських фірм
Розділ 3. Особливості організації аудиторської діяльності аудиторської фірми «Магія»
Висновки
Список використаних джерел
Обсяг курсової - 55 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


ВСТУП

Аудиторська діяльність охоплює організаційне та методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг. Організацію аудиторської діяльності визначає Закон України "Про аудиторську діяльність" та МСА.
Аудит мають право здійснювати незалежні аудитори, які отримали сертифікат аудитора, на підставі договору між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником. Аудиторські консультації надаються на підставі договору, письмового або усного звернення замовника до аудитора (аудиторської фірми).
Послуги аудиторської фірми - це будь-які послуги, що не заборонені законодавством і надаються працівниками аудиторської фірми. Ділові контакти аудиторської фірми з підприємством-клієнтом зазвичай не обмежуються аудитом. У межах комплексу послуг, запропонованого аудиторськими фірмами, використовується багато різних можливостей.
Перелік послуг аудиторських фірм визначається Аудиторською Палатою України.
Під послугами аудиторських фірм розуміють послуги, які аудитори, керуючись чинним законодавством, можуть надавати клієнтам окрім проведення аудиту. За замовленням аудиторські фірми надають якісну оцінку діяльності господарюючого суб'єкта з точки зору ефективності ведення господарства та результативності його роботи, консультативні послуги з питань управління, оподаткування, впровадження інформаційних технологій та з інших проблем.
Вони вимагають від аудиторів-виконавців професійної компетентності у сфері: бухгалтерського обліку, аудиту, організації фінансів, оподаткування, господарського права, економічного аналізу тощо.
Окрім спеціальних вимог до послуг аудиторських фірм висуваються загальні професійні вимоги.
Спеціалісти аудиторських фірм, які приймають участь у наданні послуг, повинні відповідати таким необхідним професійним вимогам і етичним нормам професійної діяльності, як добросовісність і ретельність; чесність, об'єктивність, професійна компетентність, старанність, дотримання правил професійної етики та вимог міжнародних стандартів аудиту, конфіденційність тощо.
Вимога незалежності спеціаліста аудиторської фірми від економічного суб'єкта є обов'язковою при наданні послуг аудиторських фірм, які не є сумісними з проведенням аудиту. При цьому відповідальність за дотримання принципу незалежності покладається на аудиторську фірму. Методи перевірки незалежності спеціалістів аудиторської фірми розробляються аудиторською фірмою самостійно.
При наданні аудиторських послуг економічний суб'єкт несе відповідальність за недотримання діючого законодавства, за неповноту і юридичне оформлення документів, що надаються, а також за будь-які обмеження можливості виконання аудиторською фірмою своїх обов'язків.
Аудиторська фірма відповідає за якість і терміни виконання послуг згідно діючого законодавства, а також відповідно до умов договору, що укладається між нею та економічним суб'єктом. Аудиторська фірма звільняється від відповідальності за якість наданих послуг і терміни їх виконання у випадку надання неправдивої або неповної інформації, а також у випадку затримки у її наданні зі сторони економічного суб'єкта.
Виконання послуг аудиторських фірм вимагає від аудитора:
- діяти відповідно до завдання, виконання якого чекає від них замовник, сформульованого у письмовому вигляді (у формі договору або контракту, технічного завдання, листа-зобов'язання, письмового запиту). Завдання повинно містити найменування і код послуги аудиторської фірми, перелік джерел інформації, наданої для обробки, перелік документів, що створюються при наданні послуг, а також вказувати носій (паперовий, електронний або інший) цих документів;
- планувати порядок виконання робіт чи надання послуг;
- документувати хід виконання робіт;
- чітко розмежовувати відповідальність і функції виконавців при виконанні частини завдання сторонніми організаціями або співробітниками, які не входять до штату аудиторської фірми;
- розробляти форми звітності для видів робіт або послуг, які найчастіше виконуються;
- контролювати якість виконаних робіт або наданих послуг;
- готувати за наслідками виконаних робіт підсумкові документи.

Зважаючи на актуальність даної проблеми темою курсового дослідження обрано питання «Аудиторські послуги».
Мета курсового дослідження визначити теоретичні та практичні аспекти надання аудиторських послуг в Україні.
Предмет курсового дослідження – аудиторські послуги в Україні.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
1. Опрацювати наукову та методичну  літературу з поставленого питання;
2. Визначити  організаційні чинники аудиту та його процесу;
3. З’ясувати ринок послуг аудиторських фірм;
4. Визначити особливості організації аудиторської діяльності аудиторської фірми «Магія» міста Кременчука.

Класифікація в аудиті застосовується для того, щоб розподілити всі види послуг на певні ряди за ознакою об'єктів цих послуг і, тим самим, розкласти аудиторську діяльність на окремі процеси.
До послуг дії відносять послуги по складанню документів, склад яких передбачено договором з клієнтом і таких, яких раніше не було.
Послуги дії оформлюються договором з додатком про завдання на виконання робіт і надання послуг. Завдання повинно містити:
- перелік питань, відповіді на які економічний суб'єкт бажає отримати від аудиторської організації;
- перелік джерел даних, що надаються аудиторською фірмою;
- перелік документів, які повинні бути складені аудиторською фірмою в результаті обробки джерел даних із зазначенням носія інформації.
Класифікація аудиторських послуг у різних країнах дещо відрізняється від вищенаведеної, але сутність таких послуг аналогічна. Наприклад, аудиторські фірми США надають послуги наступних категорій:
- послуги свідоцтва - це послуги, при наданні яких аудиторська фірма видає письмовий висновок з висловленням думки, що стосується твердження, відповідальність за яке несе клієнт. Це може бути статистика виконання інвестицій, оглядова перевірка фінансової звітності тощо;
- податкові послуги: підготовка аудиторською фірмою податкових декларацій для клієнта, консультації з питань оподаткування;
- консультаційні послуги для адміністрації дозволяють клієнтам здійснювати бізнес більш ефективно (маркетингова стратегія, поліпшення організаційної структури);
- бухгалтерські послуги: наприклад, ведення обліку.
До послуг контролю відносяться послуги з перевірки документів на предмет їх відповідності критеріям, узгодженим аудиторською фірмою з клієнтом; контроль ведення обліку та складання звітності; контроль нарахування та сплати податків та інших обов'язкових платежів; тестування бухгалтерського персоналу клієнта тощо.
До інформаційних послуг відносяться: послуги з підготовки усних та письмових консультацій з різних питань; проведення навчальних семінарів, круглих столів; інформаційне обслуговування; видання методичних рекомендацій тощо; підвищення кваліфікації і навчання персоналу клієнта; наукова розробка, видання методичних посібників і рекомендацій з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу господарської діяльності, аудиту, господарського права; автоматизація бухгалтерського обліку, складання звітності, розрахунків за податками і платежами, аналізу господарської діяльності, аудиту тощо;
Не сумісні з проведенням у господарюючого суб'єкта обов'язкового аудиту послуги включають:
- ведення бухгалтерського обліку;
- відновлення бухгалтерського обліку;
- складання і захист бухгалтерської та податкової звітності в податкових органах.

 

 
загрузка...