Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Інвентаризація, як елемент методу аудиторської перевірки
Українські реферати - Аудит
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Інвентаризація, як елемент методу аудиторської перевірки

Курсова з аудиту


ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Техніко – економічна характеристика ПП «Альтіс»
Розділ 2. Організація і методика проведення інвентаризації на ПП «Альтіс»
2.1. Теоретичні основи інвентаризації
2.2. Види та строки проведення інвентаризації на ПП «Альтіс»
2.3. Підготовчі роботи та порядок проведення інвентаризації
2.4. Оформлення результатів інвентаризації та прийняття рішень по ним на ПП «Альтіс»
Розділ 3. Шляхи вдосконалення організації і методики проведення інвентаризації
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг курсової - 26 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Дивіться також:
Контрольна робота - Інвентаризація в бухгалтерському обліку

ВСТУП

Зміст поняття інвентаризації розкривається через мету та завдання, які вона покликана вирішувати. Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності та контролю за збереженням майна підприємства. В свою чергу мета інвентаризації реалізується через сукупність її завдань. Здійснені реформи агропромислового комплексу та бухгалтерського обліку в Україні доповнили перелік завдань, які повинна вирішити інвентаризація, зокрема: перевірка визнання та оцінки активів, власного капіталу та зобов’язань підприємства, оцінка біологічних активів, уточнення вартості пайового фонду колишніх колективних сільськогосподарських підприємств тощо.
Невід’ємною складовою дослідження змісту поняття інвентаризації є вивчення кількісних і якісних показників та характеристик об’єктів, які підлягають перевірці. До їх складу варто віднести наявність та стан активів і зобов’язань, реальну вартість та оцінку активів, власного капіталу та зобов’язань, правильність визнання активів, дотримання умов та порядку збереження цінностей, правил утримання і експлуатації основних засобів. Перевірка цих показників та характеристик проводиться за допомогою органолептичних, розрахунково-аналітичних та документальних прийомів контролю.
Проведене дослідження основних категорій, що розкривають природу інвентаризації, дозволяє зробити висновок, що інвентаризація – це метод обліку і контролю, за допомогою якого здійснюється перевірка і документальне підтвердження наявності, стану й оцінки активів, власного капіталу та зобов’язань підприємства для забезпечення достовірності даних обліку та звітності, контролю за збереженням майна.
Вивчення наукових джерел з обліку і контролю засвідчує відсутність загальноприйнятої класифікації видів інвентаризацій. На основі дослідження поглядів на цю проблему багатьох вчених та з урахуванням особливостей проведення інвентаризаційного процесу на практиці, виділено такі види інвентаризацій: за повнотою охоплення об’єктів – повні, часткові, за способом перевірки об’єктів – суцільні, вибіркові, за характером організації – планові, позапланові, за законодавчим регулюванням – обов’язкові, добровільні, за метою проведення – основні, повторні, додаткові, контрольні.
Зміст інвентаризації розкривається через  сукупність наступних господарсько – правових ознак.
Основними перевагами запропонованої класифікації є: уникнення необґрунтованих класифікаційних критеріїв поділу та видів інвентаризацій, що виключає штучне ускладнення її класифікації, практична цінність, оскільки забезпечується можливість правильного вибору виду інвентаризацій у відповідності до конкретної ситуації, наводяться основні характеристики видів інвентаризацій, що дає змогу приймати найбільш виважені рішення щодо доцільності застосування того чи іншого виду.   

Зважаючи на актуальність даної проблеми темою курсової роботи обрано питання “Інвентаризація, як елемент методу аудиторської перевірки”.
Мета курсової роботи – надати загальну характеристику інвентаризації, визначити що собою уявляє оформлення інвентаризації, та з’ясувати основні вимоги щодо відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку.

Предметом курсового дослідження є методика проведення інвентаризації та техніка  його складання. В якості  об’єкта  дослідження обрано ПП «Альтіс», що працює в галузі  виробництва меблів.
Об’єкт курсової роботи – ПП «Альтіс».
Завдання курсової роботи:   
- з’ясувати методологію проведення інвентаризації;
- визначити організацію та методику проведення інвентаризації на ПП «Альтіс»;
- з’ясувати види та строки проведення інвентаризації;
- надати характеристику підготовчим роботам та порядку проведення інвентаризації;
- визначити порядок оформлення результатів інвентаризації та прийняття рішень по ним;
- визначити шляхи вдосконалення організації і методики проведення інвентаризації на підприємстві.

Процес здійснення будь-якої інвентаризації розпочинається з підготовки та видачі наказу на її проведення, що є внутрішнім документом і регламентує порядок проведення та об'єкти інвентаризації, строки проведення інвентаризації та оформлення необхідної документації.
В окремих випадках без його наявності правові інституції держави не приймуть до розгляду будь-яку справу, що стосується інвентаризації. Тому під час складання наказу слід ретельно віднестись до формулювання його змісту.
В наказі на проведення інвентаризації зазначаються: порядок проведення, обсяги, строки проведення інвентаризації, склад інвентаризаційної комісії та оформлення необхідної документації.
До складу інвентаризаційної комісії доцільно включати фахівців, добре обізнаних в складській справі (технології зберігання запасів); інженерно-технічних працівників, здатних дати оцінку технічного стану засобів; економістів та бухгалтерів; спеціалістів з маркетингу (які можуть встановити ринкову вартість будь-якого активу). Комісію очолює керівник підприємства  або його заступник.
Наказ вручається голові інвентаризаційної комісії перед початком інвентаризації або від’їздом до місця її проведення. Разом з ним видається пломбіратор або інші технічні засоби.
Перед проведенням інвентаризації керівник збирає інвентаризаційну комісію і проводить інструктаж з наступних питань:
- ознайомлення з виданим наказом,  метою, завданнями, способами інвентаризації;
- висвітлення загальних правил і специфічних особливостей в методиці інвентаризації певних об'єктів;
- уточнення об'єктів, які підлягають інвентаризації;
- забезпечення бланками описів, канцтоварами, вимірювальними приладами;
- ознайомлення з правилами оформлення інвентаризаційних описів;
- пояснення порядку прийняття заходів у випадку необхідності проведення повторної інвентаризації;
- висвітлення  обов'язків, прав і відповідальності кожного члена інвентаризаційної комісії.
До початку проведення інвентаризації матеріально відповідальні особи в присутності комісії складають звіт про останні проведені операції, відображають їх у регістрах обліку  і разом з описом документів під розписку здають до бухгалтерії підприємства.
Це дозволяє розмежовувати документи, що відносяться до моменту проведення інвентаризації та після її проведення, що має важливе значення для  правильного  визначення  облікових даних  та  виведення  результатів інвентаризації.
Інвентаризаційна комісія перевіряє пред'явлені матеріально відповідальною особою виправдовуючи документи з формальної та арифметичної сторін. Зазвичай перевірку документів здійснює голова інвентаризаційної комісії чи контролер.
Інвентаризація повинна проводитись в присутності всіх членів комісії та матеріально відповідальних осіб. При колективній (бригадній) матеріальній відповідальності - з обов'язковою участю бригадира.
Неправильно роблять, коли для прискорення роботи комісію розбивають на декілька груп або, коли інвентаризаційна комісія довіряє проводити інвентаризацію одному з її членів. В таких випадках, якщо виникають будь-які непорозуміння, комісія в повному складі не може підтвердити правильність і повноту проведеної інвентаризації. Для встановлення фактичного стану справ необхідно буде проводити повторну інвентаризацію. Результати такої інвентаризації не можна направити правоохоронним органам для порушення кримінальної справи або прийняття заходів щодо відшкодування виявленого збитку.
В приміщення, де проводиться інвентаризація, сторонні особи не допускаються. Інвентаризаційна комісія зобов'язана:
- припинити операції щодо руху майна на складі;
- опломбувати всі місця зберігання запасів, де є окремі чи додаткові входи та виходи (склади, підвали, підсобні приміщення);
- отримати  та  перевірити  звіти  матеріально  відповідальних  осіб з доданими до них виправдовуючими документами. Для цього матеріально відповідальній особі пропонується рознести в книгу (картки) складського обліку всі прибуткові та видаткові документи, з виведенням залишків на момент інвентаризації;
- взяти у матеріально відповідальних осіб розписку;
- організувати необхідну підготовку майна до інвентаризації;        
- перевірити правильність ваговимірювальних приладів.
Інвентаризація повинна проводитись так, щоб все майно було відображене в інвентаризаційних описах та щоб виключалася можливість пред'явлення одних і тих же цінностей повторно.
На базах, складах і в непродовольчих магазинах товари рекомендується попередньо розсортувати і розкласти у визначеному порядку. На кожну партію товарів складається товарний ярлик (в двох примірниках)
Ярлики прикріплюють до товарів за місцем зберігання. В процесі інвентаризації один примірник знімають з товарів і передають для записів в інвентаризаційний опис. Початком інвентаризації вважається час пред’явленням матеріально відповідальною особою комісії всіх виправдовуючих документів, складання звіту, опечатування і отримання розписки про повноту пред’явлених документів.

 

 
загрузка...