Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Планування аудиту. Договір на проведення аудиту
Українські реферати - Аудит
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Планування аудиту. Договір на проведення аудиту

ЗМІСТ

Вступ
1. Етапи планування
2. Складання договору та необхідна інформація, що передує йому
3. Нормативна база планування
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг роботи - 19 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


ВСТУП

Аудитор повинен планувати свою перевірку з трьох причин:
1) це дасть йому можливість одержати достатню кількість інформації про стан справ клієнта. Одержання необхідної кількості інформації допоможе аудитору дати найобгрунтованіший висновок, у результаті – звести до мінімуму правові зобов’язання та зберегти хорошу репутацію фірми серед представників своєї професії;
2) допоможе утримати в межах розумного витрати на аудит. Збереження витрат в розумних межах допоможе аудиторській фірмі (окремому аудиторові) зберегти конкурентоспроможність і тим самим не втратити своїх клієнтів за умови, що фірма (аудитор) зарекомендувала себе високою якістю послуг;
3) дасть змогу уникнути непорозумінь із клієнтом.
Планування повинно базуватися на обізнаності про діяльність клієнта, на ретельному вивченні його особливостей та умов економічного середовища.
Вимоги та рекомендації щодо планування аудиту визначені МСА 300 «Планування», згідно з яким аудитори й аудиторські фірми України мають право самостійно визначати форми і методи аудиту на підставі чинного законодавства, наявних норм і стандартів, умов договору із замовником, професійних знань та досвіду.

1. Етапи планування

Планування аудиту – це досить складний процес, який допомагає аудитору сконцентрувати увагу на найважливіших напрямках перевірки, найкращим чином організувати свою роботи та роботу асистентів, а також дає можливість здійснювати контроль виконання аудиторських процедур у період перевірки з метою вчасного коригування планових завдань.
Процес планування аудиту умовно можна поділити на декілька етапів. У таблиці 1 виділено 7 етапів планування. Розглянемо послідовність планування детальніше.
Оцінка системи внутрішнього контролю
Щоб повніше визначити характер, обсяг і зміст аудиторських процедур на етапі планування аудиту, аудитор повинен дати оцінку системі бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю у клієнта. У процесі такої оцінки встановлюється імовірність у бухгалтерському обліку, які впливають на достовірність фінансової інформації. При цьому слід мати на увазі, що система внутрішнього контролю не може дати абсолютних гарантій його ефективності, оскільки:
- ніхто не може поручитися за відсутність корисливих мотивів у працівника, наділеного владою;
- керівництво часто ігнорує контроль, який воно саме встановило;
- незважаючи на відбір кваліфікованих кадрів, які заслужили на довіру, можливий вплив на них як усередині, так і за межами підприємства;
- можливі помилки і неточності в записах, підрахунках у результаті нерозуміння завдання, втоми або неохайності.
Ураховуючи наведені обмеження ефективності внутрішнього контролю, зовнішній аудитор повинен дати оцінку результативності внутрішнього контролю за такими позиціями:
- ступенем незалежності внутрішнього контролю;
- чисельністю, кваліфікацією і досвідом персоналу, який займається внутрішнім контролем;
- масштабом, глибиною, напрямом і строками проведення перевірок суб’єктами внутрішнього контролю;
- огляд усіх документів, які стосуються внутрішнього контролю, перевірок, які може надати клієнт;
- ступенем впливу органів управління на роботу суб’єктів внутрішнього контролю.
На початковому етапі планування рекомендується виконати аналітичні процедури, які допоможуть аудитору виявити важливі для аудиту питання і тим самим краще спланувати роботу. Це може бути тестування економічних показників за кілька років, виявлення значних відхилень, що свідчать про необхідність загострення уваги на цих позиціях, тестування облікових даних на місцях тощо.
Важливим етапом у підготовці загального плану перевірки є вивчення системи бухгалтерського обліку, оцінка системи внутрішнього контролю, які здійснюються шляхом:
- аналізу відповідної документації;
- бесід із керівництвом;
- опитування персоналу, задіяного в цих системах.
Від оцінки системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю залежить обсяг перевірки. Зниження ризику контролю дає змогу зменшити обсяг перевірки та спиратися на дані внутрішнього контролю при винесенні аудиторського висновку.
Загальний план
При підготовці загального плану і програми перевірки слід установити рівень суттєвості – ступінь точності підготовленої бухгалтерської звітності клієнта, в межах якої її можна вважати достовірною.
План повинен складатися до початку роботи з клієнтом і враховувати:
- умови договору на виконання аудиту;
- зміст аудиторського висновку, строки його подання;
- відповідальність підприємства за бухгалтерську звітність, яка надається для перевірки;
- відповідальність підприємства за повноту і достовірність іншої необхідної інформації;
- систему і форму бухгалтерського обліку;
- список членів аудиторської робочої групи, тривалість роботи, бюджет часу і витрат;
- ступінь впливу на аудит нових бухгалтерських або аудиторських законів, нормативів, інструкцій;
- рівень суттєвості завдань аудиту;
- найважливіші етапи і завдання аудиту;
- ступінь довіри до надійності системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;
- порядок узгодження роботи внутрішніх аудиторів і співпрацю з ними;
- сутність і обсяг аудиторських доказів;
- умови, які потребують особистої уваги (можливість помилки, шахрайства);
- ступінь аудиторського ризику;
- список помічників, які будуть залучатися до аудиту.
При цьому слід ураховувати такі фактори, як реальні затрати праці, необхідні для роботи, витрати часу попередньої перевірки, рівень суттєвості й проведення оцінки ризиків. У складі загального плану повинна бути інформація про:
а) склад аудиторської групи;
б) її підпорядкованість;
в) інструктаж;
г) перевірку якості роботи молодих спеціалістів старшими працівниками.

Таблиця 1.
Етапи планування


У процесі роботи аудитори можуть вносити корективи та зміни до плану, причому їх причини повинні докладно документуватися. Якщо перевірка проводиться не вперше, доцільно вивчити матеріали попередньої перевірки, обговорити з клієнтом зміни, що відбулися в діяльності підприємства і в системі обліку, його проблеми, оцінити дії клієнта по усуненню недоліків та виконанню рекомендацій попереднього аудитора.
План бажано погодити з керівництвом фірми. Це дасть можливість уточнити аудиторські процедури з діяльністю персоналу підприємства.
Для виконання плану аудитор повинен підготувати в письмовій формі програму аудиторської перевірки з визначенням у ній конкретних завдань і процедур для кожного об’єкта аудиту.
Програма аудиту – це детальний перелік змісту аудиторських процедур. Цей перелік є детальною інструкцією для асистентів аудитора та пересічних учасників перевірки, який також є засобом контролю за якістю їхньої роботи.

2. Складання договору та необхідна інформація, що передує йому

Аудит проводиться на основі договору між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником. Договір на проведення аудиту є основним документом, який засвідчує факт досягнення домовленості між замовником і виконавцем про проведення аудиторської перевірки.
Договір документально засвідчує, що сторони дійшли згоди з усіх пунктів, обумовлених в ньому. Для того, щоб уникнути неправильного розуміння сторонами взятих на себе обов'язків, умов їх виконання та прийнятого рівня відповідальності, необхідно максимально ясно обумовити всі суттєві аспекти взаємовідносин, які виникають у зв'язку з його укладанням.
Укладанню договору може передувати обмін листами між аудитором і клієнтом. Лист-пропозиція аудитора підтверджує його згоду з поставленим завданням і масштабом аудиту й може містити положення, які стосуються відповідальності аудитора перед клієнтом, форми подання звіту аудитора та його висновків та інші моменти, про які аудитор вважає необхідним домовитися до початку перевірки. Надсиланню листа-пропозиції може передувати етап обстеження об'єкта аудиту з метою визначення обсягів роботи, якщо аудитор вважає за необхідне проведення такого обстеження.
До складання і підписання договору аудитор повинен ознайомитися з підприємством-клієнтом. Це передбачає особисте спілкування з керівництвом підприємства, вивчення засновницьких документів, результатів попередньої аудиторської перевірки, загальний огляд звітності, визначення рівня аудиторського ризику та оцінку можливості додержання аудитором норм професійної етики та загальних принципів при виконанні перевірки.
Зазначений етап підготовки договору починається після попереднього ознайомлення з діяльністю економічного суб'єкта і прийняття рішення про можливість надання аудиторських послуг. Він провадиться з метою визначення трудомісткості, вартості і строків надання аудиторських послуг, потреби в залученні сторонніх консультантів і експертів.
Договір про надання аудиторських послуг може мати разовий (одноразове надання послуги) чи довготерміновий характер (неодноразове надання послуг протягом певного періоду часу), виходячи з наявності у аудиторської організації відповідного свідоцтва. У разі повторної домовленості про здійснення аудиторських послуг умови договору можуть переглядатись і повинні оформлятись письмово. Договір може укладатись на тривалий строк. Предметом такого договору можуть бути як послуги з проведення аудиту безпосередньо, так і супутні аудиту послуги.
Порядок підготовки, умови та зміст договору на проведення аудиту в Україні регулюються національним нормативом аудиту № 4 "Договір на проведення аудиту" та іншими нормами Цивільного кодексу України. Але у зазначеному нормативі було б доцільно більш структурно визначити зміст аудиторського договору. Так, у нормативі вказується, що договір має містити такі положення:
- мета аудиту;
- масштаби аудиту, включаючи посилання на чинне законодавство, нормативи (поняття масштабу аудиту включає в себе необхідний обсяг та глибину перевірки; склад, кількість, обсяг аудиторських процедур);
- можливість доступу до будь-яких записів, документації та іншої інформації, замовленої у зв'язку з аудитом;
- відповідальність керівництва підприємства, яке перевіряється, за надану аудиторам інформацію (у разі необхідності обумовлюється вимога щодо одержання від керівництва підприємства письмового підтвердження, що стосується наданої інформації);
- умови відповідальності за початкові залишки при першому проведена аудиту або якщо попередні перевірки виконувались іншим аудитором;
- зазначення того, що у зв'язку з рівнем суттєвості перевірки та інші, властивих аудиту обмежень існує можливість, навіть ймовірність того, що будь-які істотні помилки можуть залишатись незнайденими;
- форма, у якій замовнику буде видана інформація про результати проведеної аудиторської роботи (обсяг і склад переданої замовнику документації).
Вказано також, що крім цього, у договір можуть бути включені такі пункти:
— угоди, які стосуються планування аудиту;
— угоди, які стосуються залучення до перевірки інших аудиторів та фахівців інших галузей;
— угоди, які стосуються залучення до перевірки внутрішніх аудиторів та іншого персоналу клієнта;
— порядок розрахунків за виконання робіт з аудиту;
— будь-які можливості обмеження аудиторського зобов'язання;
— посилання на будь-які додаткові угоди між аудитором та клієнтом. Щоб краще розуміти зміст договору потрібно виділити такі аспекти:
— мета договору;
— предмет договору про надання аудиторських послуг;
— умови надання аудиторських послуг;
— права і обов'язки аудиторської організації;
— права і обов'язки економічного суб'єкта;
— форма реалізації результатів аудиторської перевірки (обсяги і склад переданої замовнику документації);
— вартість і порядок оплати аудиторських послуг;
— порядок здавання та приймання робіт;
— додаткові умови, наприклад, залучення до проведення аудиту фахівців різного профілю або можливі обмеження аудиторського зобов'язання;
— відповідальність сторін і порядок вирішення спорів.
Поряд з цим текст договору може містити інші важливі для сторін зобов'язання.
Не можна погодитися з положенням національного нормативу про те, Що у зв'язку з рівнем суттєвості перевірки та інших властивих аудиту обмежень існує можливість, навіть ймовірність того, що будь-які істотні помилки можуть залишатись не знайденими. Адже аудитор несе відповідальність за якість надання аудиторських послуг, яка передбачає виявлення усіх суттєвих помилок. Дещо менша відповідальність аудитора за виявлення відхилень від норм, тобто шахрайства, оскільки шахрайство здійснюється за змовою декількох посадових осіб і інколи потребує значних зусиль з його з’ясування.
З метою удосконалення змісту (кращої структуризації) договору автор пропонує наступний зміст основних розділів. Метою укладання договору є погодження змісту, строків надання аудиторських послуг та визначення прав, обов'язків і відповідальності аудиторської організації і економічного суб’єкта.
Предмет договору про надання аудиторських послуг фіксує сферу аудиторських послуг і їх обсяг, при цьому предметом договору є:
— у разі проведення аудиторської перевірки — робота з підготовки аудиторського висновку щодо достовірності фінансової звітності економічного суб'єкта за визначений договором період;
— у разі надання супутніх аудиту послуг - робота з виконання визначених договором видів послуг, супутніх аудиту.
Умови надання аудиторських послуг визначають:
— мету надання аудиторських послуг і об'єкти аудиту, зокрема філіали і підрозділи економічного суб'єкта (при їх наявності);
— строки і етапи надання аудиторських послуг;
— форму реалізації результатів аудиту;
— посилання на законодавчі акти і нормативні документи, на основі яких надаються аудиторські послуги.
Права і обов'язки аудиторської організації відображають необхідність чи можливість:
— неухильно дотримуватись при здійснені аудиторських послуг вимог національних стандартів, Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. та інших законодавчих актів України і нормативних документів;
— самостійно визначати форми і методи аудиторської перевірки, виходячи з вимог нормативно-правових актів України, а також конкретних умов договору з економічним суб'єктом;
— кваліфіковано проводити аудиторські перевірки та надавати інші аудиторські послуги;
— перевіряти будь-яку документацію економічного суб'єкта, необхідну для проведення аудиту, а також одержувати роз'яснення та додаткові відомості з питань, що виникли в ході аудиту;
— мати доступ до системи комп'ютерної обробки даних економічного суб'єкта, що перевіряється;
— відмовлятись від проведення аудиторської перевірки чи від висловлення думки про достовірність звітності в аудиторському висновку у разі ненадання економічним суб'єктом необхідної документації;
— залучати на договірних засадах фахівців різного профілю зі згоди економічного суб'єкта;
— одержувати з письмовим запитом необхідну для здійснення аудиторської перевірки інформацію від третіх осіб;
— дотримуватись конфіденційності одержаної інформації і комерційної таємниці;
— забезпечувати схоронність документів, одержаних і складених у ході перевірки, не розголошувати їх зміст без згоди власників (керівництва) економічного суб'єкта, за винятком випадків, передбачених законодавча ми актами України.
Права і обов'язки економічного суб'єкта відображають необхідність чи можливість:
— надавати аудиторській організації необхідну документацію, роз’яснення і пояснення в усній і письмовій формі, а також забезпечувати доступ до системи комп'ютерної обробки інформації;
— створювати аудиторським організаціям умови для своєчасного і повного проведення перевірок і надання послуг;
— одержувати від аудиторської організації інформацію про вимоги законодавства щодо проведення аудиту, а також підстав для аудиторських зауважень і висновків;
— звертатись до органу, який видав свідоцтво на здійснення аудиторської діяльності, з заявою для перевірки якості проведення аудиту;
— оперативно усувати виявлені аудиторською перевіркою порушення порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності чи самостійно нести відповідальність за відмову від внесення необхідних виправлень;
— утримуватись від будь-яких дій з метою обмеження кола питань, що підлягають з'ясуванню при проведенні аудиторської перевірки чи наданні супутніх аудиту послуг;
— не здійснювати будь-якого тиску на аудиторську організацію з метою зміни її думки щодо достовірності фінансової звітності економічного суб'єкта.
У розділі про вартість і порядок оплати аудиторських послуг зазначається:
— порядок визначення вартості аудиторських послуг;
— порядок і строки оплати аудиторських послуг, у тому числі виплати авансу чи завдатку;
— порядок сплати пені і штрафів у разі недотримання умов оплати.
Окремо виділяється порядок приймання та здавання робіт, де зазначається перелік, характеристика та послідовність процедур, які виконуються сторонами при передачі результатів роботи, а також умови та порядок оформлення відмови економічного суб'єкта (замовника) прийняти виконану роботу.
У розділі про відповідальність сторін і порядок вирішення спорів передбачаються:
— види і ступінь відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за договором;
— обставини, що знімають відповідальність за часткове чи повне невиконання зобов'язань за договором;
— можливість і необхідність вирішення спорів і суперечностей шляхом переговорів між сторонами договору чи в судовому порядку.
У тексті договору на надання аудиторських послуг за бажанням сторін можуть обумовлюватись особливі умови:
— відмова аудиторської організації від продовження робіт на будь-якому етапі їх виконання;
— продовження терміну виконання робіт;
— відповідальність за початкові залишки за рахунками при першому проведенні аудиту;
— згода економічного суб'єкта на використання результатів, одержаних попередньою аудиторською організацією;
— календарний план надання аудиторських послуг та склад групи виконавців;
— загальна характеристика прийомів та методів проведення перевірки і надання послуг;
— рівень суттєвості можливих помилок, узгоджений сторонами;
— вказівки з обмеження відповідальності аудиторської організації;
— порядок оплати додаткових витрат, які виникли під час надання аудиторських послуг;
— інші умови та умови подальшого розвитку договірних відносин між аудиторською організацією і економічним суб'єктом;
— посилання на будь-які додаткові угоди до цього договору, а також на додатки до договору.
Зміни чи додаткові угоди додаються до договору і є його невід'ємною частиною.
Укладання договору на аудит, підписання його обома сторонами, не дає ніякої гарантії отримання підприємством-клієнтом безумовно позитивного висновку, тобто не виключається можливість негативного аудиторського висновку. Оплата підприємством-клієнтом виконаних належним чином робіт аудиторською фірмою (аудитором), обумовлених у договорі, здійснюється незалежно від результатів аудиту та виду аудиторського висновку, складеного аудитором.
Затвердженої типової стандартної форми договору в Україні немає. Кожна аудиторська організація може самостійно окреслювати умови договірних відносин, керуючись чинним законодавством України та національним нормативом № 4 "Договір на проведення аудиту".

3. Нормативна база планування

Основою раціональної організації і планування діяльності аудиторської фірми є створення техніко-економічних норм і нормативів, а також нормативної бази.
Зниження рівня планової роботи в цілому по Україні позначилося і на зменшенні уваги до планування роботи аудиторських фірм. Певною мірою це пов’язано із формуванням загальної думки про те, що швидке зростання й успіх будь-якої фірми часто пов’язані не з формальним плануванням, а, скоріше, є наслідком підприємницького таланту енергійного й рішучого керівництва фірмою. Звичайно, роль підприємця, тим більше підприємця-аудитора, в успіху фірми важко переоцінити. В умовах ринкової невизначеності зовнішнього середовища, а отже – невизначеності потреб в аудиті, значна роль належить неформальному, інтуїтивному плануванню. Але для закріплення досягнутого успіху і забезпечення стабільної роботи аудиторської фірми необхідне поєднання інтуїтивного і формального планування, а основою науково обґрунтованого планування є нормативна база, яка законодавчо на рівні України не передбачена.
Нормативна база фірми складається із системи норм і нормативів, що регламентують різні сторони аудиторської діяльності: норми трудовитрат при наданні різних аудиторських послуг; норми витрат часу; розцінки на аудиторські послуги тощо.
Для успішного функціонування на ринку в аудиторських фірмах повинні бути розроблені, затверджені й доведені до зацікавлених осіб прийняті норми і нормативи, що діють на фірмі.
У формальному плануванні передбачені такі методи розроблення норм і нормативів.
Дослідні норми і нормативи встановлюються на основі аналізу експериментальних даних з урахуванням досягнутих передових методів і всебічного аналізу резервів фірми.
Звітно-статистичні методи розроблення нормативів і норм формуються на основі звітно-статистичних даних за минулий період. Вони не відображають планових досягнень науково-технічного прогресу, не стимулюють використання резервів фірми і застосовуються лише в тих випадках, коли неможливо визначити норму більш обґрунтованими методами.
Очевидно, що на рівні розробки стратегічного плану, враховуючи високий ступінь невизначеності зовнішнього і внутрішнього середовища, доцільним буде поєднання інтуїтивного і формального планування з пріоритетом першого. При розробленні поточного (річного) плану перевагу треба віддати формальному плануванню, що дає змогу досить точно (принцип точності) визначити витрати фірми, потребу в матеріальних і трудових ресурсах.
Застосування форми планування тісно пов’язане зі ступенем невизначеності зовнішнього і внутрішнього середовища. У внутрішньо фірмовому плануванні події, що відбуваються, мають високий ступінь визначеності, оскільки майже цілком залежать від внутрішнього середовища.

ВИСНОВКИ

Щоб повніше визначити характер, обсяг і зміст аудиторських процедур на етапі планування аудиту, аудитор повинен дати оцінку системі бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю у клієнта. У процесі такої оцінки встановлюється імовірність у бухгалтерському обліку, які впливають на достовірність фінансової інформації. При цьому слід мати на увазі, що система внутрішнього контролю не може дати абсолютних гарантій його ефективності, оскільки:
- ніхто не може поручитися за відсутність корисливих мотивів у працівника, наділеного владою;
- керівництво часто ігнорує контроль, який воно саме встановило;
- незважаючи на відбір кваліфікованих кадрів, які заслужили на довіру, можливий вплив на них як усередині, так і за межами підприємства;
- можливі помилки і неточності в записах, підрахунках у результаті нерозуміння завдання, втоми або неохайності.
Ураховуючи наведені обмеження ефективності внутрішнього контролю, зовнішній аудитор повинен дати оцінку результативності внутрішнього контролю за такими позиціями:
- ступенем незалежності внутрішнього контролю;
- чисельністю, кваліфікацією і досвідом персоналу, який займається внутрішнім контролем;
- масштабом, глибиною, напрямом і строками проведення перевірок суб’єктами внутрішнього контролю;
- огляд усіх документів, які стосуються внутрішнього контролю, перевірок, які може надати клієнт;
- ступенем впливу органів управління на роботу суб’єктів внутрішнього контролю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Аудит / За ред. Бутинець Ф.Ф. / Підручник для вузів, Київ, 2004
2. Білуха М.Т. Курс аудиту: підручник. 2-ге вид., перероб., Київ: Вища школа: Т-во "Знання", КОО, 1999; 574 с
3. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В. Інформаційні системи обліку. Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит", Житомир: ЖІТІ, 2002; 304 с
4. Бухгалтерський облік і нормативна база / Уклад. С. Ільяшенко. - Xарків: Фактор, 2001; 264 с
5. Бухгалтерський облік. Конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, Житомир: ЖІТІ, 2001; 288 с

 
загрузка...