Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Аналіз стану тенденцій та перспектив розвитку світової цивільної авіації
Українські реферати - Авіація
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   
Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Аналіз стану тенденцій та перспектив розвитку світової цивільної авіації

Курсова робота

ЗМІСТ

Вступ
1.     Основні характеристики міжнародної авіаційної послуги в маркетингу
1.1.    Сутність авіаційної послуги
1.2.    Класифікація авіаційних послуг
2.     Маркетинг транспортних авіапослуг
2.1.    Маркетингова діяльність транспортного авіаційного підприємства
2.2.    Сегментація ринку авіапослуг
2.3.    Аналіз конкурентного середовища на ринку авіапослуг
3.    Особливості комерційної політики авіакомпаній на міжнародному ринку
3.1.    Основні форми комерційної співпраці авіакомпаній
3.2.    Принципи формування комерційної політики
3.3.    Розроблені рекомендації та пропозиції
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг курсової роботи - 40 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Також дивіться:
Курсова робота - Цивільна авіація України
Курсова робота - Собівартість продукції в цивільній авіації

Анонс курсової роботи

Дослідження ринкової кон'юнктури є первинним етапом діяльності будь-якої фірми або компанії.
У основі сучасної організації вивчення кон'юнктури ринку повітряних перевезень лежить детально розроблений метод, мета якого полягає в оцінці потенціалу авіатранспортної компанії і її конкурентоспроможності на ринку повітряних перевезень в тому або іншому регіоні.

При всьому різноманітті програм комплексного вивчення ринку можна виділити два основні етапи ринкових досліджень, передуючих формуванню концепції розвитку:
1) виявлення ринку авіаперевезень і прогнозування потенційного попиту;
2) оцінка ступеня монополізації ринку і прогнозування авіакомпанією об'єму власних перевезень.
Ці дослідження носять переважно комплексний характер і мають зазвичай чітку орієнтацію на кінцевий результат. Вони використовуються для того, щоб максимально пристосувати об'єм і структуру авіаперевезень компаній до умов, що склалися на конкретних ринках, що вивчаються.

Виявлення ринку є найбільш важливим моментом дослідження. Воно пов'язане, перш за все, із збором інформації, її накопиченням, обробкою і доведенням до споживача в зручній для нього формі і із застосуванням відповідних технічних засобів. Основна мета при цьому, визначити перспективні ринки перевезень і кількісно оцінити можливості продажу авіатранспортної продукції, що існує там. Зараз рідкісна авіакомпанія зважиться вийти на ринок, не уточнивши заздалегідь перспективи його розвитку, можливі зміни кон'юнктури.

Думка про надбання і розвиток кон'юнктури ринку авіатранспортної продукції виноситься за основу аналізу систем кон’юктуростворюючих чинників, що діють, і показників. Кон’юнктуростворюючі чинники — це не що інше, як причини, які визначають умови виникнення і розвитку ринкового процесу, вони характеризують положення справ на ринку в кожен певний момент часу. У загальному випадку безліч чинників, що формують кон'юнктуру ринку авіатранспортної продукції, можуть бути згруповані таким чином: державно-політичний, економічний, технічний, демографічний, соціально-психологічний, природно-географічний та інші.

Зважаючи на актуальність даної проблеми темою курсового дослідження обрано питання «Аналіз стану тенденцій та перспектив розвитку світової цивільної авіації».
Мета дослідження – проаналізувати стан тенденцій та перспектив розвитку світової цивільної авіації.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
1. Опрацювати наукову та методичну літературу з поставленого питання;
2. Надати основні характеристики міжнародної авіаційної послуги в маркетингу;
3. Визначити основні дії з маркетингових дій транспортних авіапослуг.


(Скорочений текст курсової роботи для ознайомлення)

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЖНАРОДНОЇ АВІАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ В МАРКЕТИНГУ

Маркетингова діяльність транспортного авіаційного підприємства   

Транспортне обслуговування визначається як діяльність транспортного підприємства, пов'язана з процесом переміщення вантажів у просторі і за часом з наданням перевізних, вантажно-розвантажувальних послуг.
Експедиційне обслуговування — це складова частина процесу руху товару від виробника до споживача. Воно включає виконання додаткових робіт та операцій, пов'язаних з супроводженням вантажів. Це надання експедиційних, комерційно-правових та інформаційно-консультаційних послуг.

Маркетинг посідає центральне місце у структурі управління підприємством, оскільки йому належить провідна роль в організації надання послуг. У зв'язку з цим функціонування середніх і великих транспортних підприємств вимагає від їх організаційних структур більшої оперативності і гнучкості реагування на умови, що змінюються. Це може бути досягнуто створенням на підприємстві маркетингової служби. її діяльність поєднує комплекс робіт економічного, фінансового, планового, техніко-виробничого, збутового та дослідницького характеру, обумовлює високі вимоги до рівня підготовки персоналу.

Основні особливості послуг транспорту:
♦ послуга не може існувати поза процесом її виробництва і накопичуватись;
♦ послуга являє собою конкретну споживчу вартість лише у певний час на певному напрямку;
♦ на послуги мають вплив суттєві коливання попиту як за часом, так і в просторі;
♦ пропозиція послуги залежить від інфраструктурного середовища, метеорологічних і кліматичних умов;
♦ послуга пов'язана з ризиками.
Завдяки транспортно-експедиційним послугам забезпечується розподіл товарів, більш чітко здійснюється процес планування, організації та виконання доставки продукції від місць виробництва до місць споживання.

На обсяги перевезень впливають такі фактори:
♦ стан транспортних засобів, використання основних фондів транспортних підприємств;
♦ ступінь відповідності інфраструктурних об'єктів сучасним вимогам щодо виконання своїх основних функцій;
♦ необхідність реконструкції, переоснащення, часткового перепрофілювання підприємств транспортної галузі;
♦ стан автомобільних, залізничних, авіаційних шляхів України та відповідність їх загальноприйнятим міжнародним стандартам;
♦ державна політика структурної реорганізації управління різними видами транспорту;
♦ кон'юнктура зовнішніх ринків транспортних послуг, обсяги виробництва промислової, сільськогосподарської продукції в Україні.

Транспорт як сфера бізнесу належить до мобільного сектора економіки, характеризується ліквідними активами, швидкою віддачею вкладених коштів.
Транспортне підприємство з добре налагодженою комерційною (маркетинговою) службою має можливість відмовитись від неперспективних сфер діяльності, стримувати передоплату при будь-яких сумнівах у платоспроможності клієнта, уникаючи тим самим фінансових труднощів.

Перевезення пасажирів і вантажів є основним видом послуг транспорту. Разом з тим підприємства вантажного автотранспорту в умовах падіння попиту на перевезення розширюють транспортно-експедиторські і непрофільні види послуг, що користуються підвищеним попитом. Це може бути додаткове комерційне використання земельних ділянок під стоянки, що охороняються, будівель і споруд як власності підприємства під складські та офісні приміщення, виробничих потужностей з ремонту і обслуговування автомобілів, заправних станцій. В сучасних умовах залежно від попиту з боку споживачів з'являються нові види послуг транспорту (страхування вантажів, консалтинг).

Економіка України може реалізувати свої конкурентні переваги в системі міжнародного розподілу праці за умови розвитку транспортних послуг як складової інфраструктури бізнесу. Реформування економіки країни, включення її до системи світових господарських зв'язків поставило перед транспортною галуззю завдання адаптації до роботи в нових умовах господарювання, забезпечення відповідних вимог до якості транспортних послуг, економічної ефективності виробничо-фінансової діяльності. Попит на транспортні послуги дає імпульс зростанню зовнішньоторговельного обороту.

Будь-яке транспортне підприємство зацікавлене у залученні інвестицій. Таке завдання виникає у зв'язку з падінням платоспроможного попиту на транспортні послуги, коли важливим елементом забезпечення стійкості функціонування підприємства є диверсифікація його діяльності. Так, вигідною і відносно стабільною в економічному аспекті може бути організація міжнародних перевезень. Цей вид діяльності вимагає відповідного оновлення рухомого складу або закупівлі його на умовах лізингу, розширення міжнародних партнерських зв'язків. Транспортне підприємство, використовуючи маркетинг, повинне орієнтуватися на потреби потенційного клієнта і ставити за мету їх задоволення за певними видами транспортних послуг, намагаючись його якісно обслужити і запропонувати супутній сервіс для того, щоб функціонувати раціонально і ефективно. Отже, маркетинг об'єднує інтереси транспортних підприємств та їх клієнтів, створюючи умови для співробітництва на більш високому рівні.

Україна має необхідні умови для формування сучасної системи транспортних комунікацій, яка відповідала б європейським стандартам. Це вигідні природнокліматичні, географічні характеристики території; достатня ресурсна база і рівень розвитку техніки та технологій; наявність кваліфікованого персоналу і передових науково-технічних розробок; наявність конкурентоспроможних науково-технічних проектів, готових до реалізації; зацікавленість зарубіжних інвесторів у розміщенні капіталів; наявність та реалізація концепції створення і функціонування в Україні національної мережі міжнародних транспортних коридорів.

Місце і роль транспорту у суспільному виробництві визначає необхідність його пріоритетного розвитку, державної підтримки в задоволенні його потреб у транспортних засобах, матеріально-технічних і паливно-енергетичних ресурсах.
Державна політика в галузі транспорту має забезпечувати:
♦ своєчасне, повне та якісне задоволення потреб населення і суспільного виробництва в перевезеннях;
♦ захист прав споживачів під час їх транспортного обслуговування;
♦ безпечне функціонування транспорту;
♦ додержання необхідних темпів і пропорцій розвитку національної транспортної системи;
♦ захист економічних інтересів України та законних інтересів підприємств і організацій транспорту та споживачів транспортних послуг;
♦ створення рівних умов для розвитку господарської діяльності підприємств транспорту;
♦ обмеження монополізму і розвиток конкуренції;
♦ координацію роботи різних видів транспорту;
♦ охорону навколишнього природного середовища від шкідливого впливу транспорту.
Державне управління діяльністю транспорту здійснюється шляхом проведення та реалізації економічної (податкової, фінансово-кредитної, тарифної, інвестиційної) та соціальної політики, включаючи надання дотацій на пасажирські перевезення.

Для ефективного функціонування транспортне підприємство повинне дотримуватись правил поведінки на ринку і своєчасно пристосовуватись до змін ринкових умов. Забезпечити ринкову орієнтацію управління підприємством допомагає знання маркетингу. Стосовно транспортного обслуговування споживачів маркетинг можна визначити як діяльність підприємства з реалізації його основної продукції — транспортної послуги — з метою найбільш повного задоволення існуючих і майбутніх потреб споживачів, що виражається у формі обсягу попиту. Використовуючи маркетинг, підприємство спрямовує свою діяльність за двома напрямками: пристосування асортименту послуг, що пропонуються, до вимог покупців; активне формування потреб і попиту з метою найбільш прибуткової реалізації наявних послуг. Потреба в послугах транспорту повинна бути задоволена швидко. Незадоволена у відповідний час потреба стає непотрібною для споживача (клієнта).

Особлива увага приділяється визначенню якості доставки вантажів. У вигляді дрібних відправлень перевозяться, як правило, коштовні товари, і тому час (строки) доставки вантажів розглядається як один із найбільш значущих параметрів якості обслуговування клієнтів.
Якість перевезень передбачає також швидкість і регулярність доставки вантажів, збереження партій, ліквідацію зайвих технологічних операцій, використання ефективного каналу просування.
Вантажовідправники найбільшу увагу приділяють вартості транспортних послуг, строкам доставки, гнучкості обслуговування, надійності перевезень з меншим ступенем ризику.

При виборі каналу розподілу слід враховувати такі фактори:
♦ можливість займатись розподілом товару і брати на себе ризик, пов'язаний зі збутом і розподілом;
♦ наявність знань, досвіду і методів торгівлі;
♦ обсяг продажу товарів;
♦ ефективність послуг посередників;
♦ споживчі властивості товарів;
♦ кон'юнктура ринку збуту;
♦ порівняльна ефективність різних каналів просування;
♦ транспортно-експедиційне забезпечення.

Маркетингові дослідження ринку, аналізу тенденцій та перспектив його зміни має проводити кожне транспортне підприємство незалежно від його розміру. Результати дослідження ринку безпосередньо впливають на довгострокову стратегію підприємства, його поточну політику і є базою для розробки плану маркетингу, визначення потреби у фінансових, трудових і матеріально-технічних ресурсах.

Дослідження ринку транспорту включає такі основні напрямки:
♦ визначення розміру ринку або території, яку обслуговує автотранспортне підприємство. Якщо йдеться про охоплення території області, міста, це — місцевий ринок транспортних послуг. Якщо сфера діяльності охоплює декілька областей, це — міжрегіональний ринок транспортних послуг. Міжнародний ринок передбачає сукупність національних ринків держав, зв'язки між якими опосередковані міжнародними перевезеннями;

♦ оцінка попиту на послуги, що пропонує підприємство, в тому числі рівень насиченості ринку конкуруючими послугами за видами діяльності; наявність дефіциту перевізних можливостей; ємність ринку як максимально можливого обсягу перевезень у фізичних одиницях або вартісному виразі протягом року; аналіз ринкової частки, тобто тієї частки попиту, що задовольняється силами даного підприємства, і динаміки її розвитку. Результатом аналізу є прогноз ємності ринку і попиту на конкретні види перевезень та послуг;

♦ опис структури ринку та його основних сегментів: вивчення споживачів у зоні діяльності підприємства з урахуванням їх географічної концентрації; аналіз потреб вантажовідправників; особливості попиту на різні послуги; вивчення можливостей розширення ринку за рахунок залучення нових споживачів, надання якісно нових послуг; виділення цільових ринкових сегментів діяльності підприємства. Сегментування транспортного ринку — розбивка ринку на окремі групи споживачів транспортних послуг, для кожної з яких потрібні свої послуги, а також комплекс маркетингу. Результати цих досліджень визначають вибір стратегії маркетингу;

♦ вивчення діяльності підприємств перевізників, працюючих на даному ринку (аналіз головних конкурентів, їх сильних і слабких боків; порівняння своїх послуг з послугами, що надають підприємства-конкуренти, по кожному з головних показників маркетингового комплексу). Дані, отримані в результаті оцінки конкурентоспроможності своїх послуг, дозволяють підприємству накреслити цінову стратегію на обраних сегментах ринку та своєчасно приймати маркетингові, управлінські рішення.

Вивчення обсягу і структури попиту на послуги доцільно здійснювати за часом, видами вантажу, клієнтурою, напрямками. Важливо враховувати інформацію про періоди максимального і мінімального обсягів перевезень (сезонні коливання). Найбільш суттєвими факторами, що впливають на зміну попиту транспортних послуг, є:
♦ рівень розвитку і види виробництва, у тому числі економічний стан підприємств — вантажовідправників і вантажоодержувачів;
♦ розміщення виробництва та джерел сировини у регіоні та прилеглих районах;
♦ розвиток у регіоні видів транспорту і рівень їх інтеграції в єдину транспортну систему.

Величина попиту транспортної послуги залежить від тарифу на перевезення. Особливо цей фактор має вплив на потенційного клієнта при укладенні договору на перевезення. Як правило, попит визначає максимальну ціну, яку може встановити перевізник, а витрати на перевезення — мінімальну. При визначенні витрат потрібно не тільки правильно оцінити їх рівень, але й оптимізувати таким чином, щоб запропоновані тарифи повністю покривали витрати і забезпечували цільовий прибуток підприємству.

Невід'ємним елементом успішної діяльності транспортного підприємства на ринку є вивчення конкуренції, оцінка своєї конкурентоспроможності для своєчасного прийняття заходів щодо запобігання збитковості і банкрутства.
Для автотранспортного підприємства характерною є конкуренція з боку транспортних організацій різної відомчої підпорядкованості, підприємств інших видів транспорту, нових для певного сегмента ринку перевізників. Вибір методів конкуренції залежить від умов конкретного ринку, на якому працює транспортне підприємство. Основними з них є цінові та нецінові методи.
Ціновий метод передбачає зміну (зниження) тарифів на перевезення, що виконуються підприємством, порівняно з тарифами конкурентів. Зниження тарифів дозволяє залучити додаткових клієнтів, розширити портфель замовлень, охопити більшу частку регіонального транспортного ринку.

У випадку використання нецінового методу підприємство спрямовує свою діяльність на підвищення якості перевезень і послуг, їх рекламу, розвиток власної виробничо-технічної бази, підвищення кваліфікації персоналу. Надійність і якість перевезень визначаються своєчасністю доставки вантажу, відсутністю випадків невиконання замовлень клієнтів, високим рівнем збереження вантажу і безпеки перевезень, наявністю різних додаткових послуг під час обслуговування. Важливим фактором забезпечення якості перевезень є спеціалізація автотранспортного підприємства, яка передбачає максимальне пристосування рухомого складу під конкретний вид вантажу.

 

 
загрузка...