Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Використання краєзнавчої роботи при викладанні біології в школі
Українські реферати - Біологія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Використання краєзнавчої роботи при викладанні біології в школі

Курсова робота


ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Краєзнавча робота в сучасній школі
1.1. Значення краєзнавчої роботи в загальноосвітній школі
1.2. Краєзнавство у сфері сучасної освіти
Розділ 2. Експериментальне дослідження. Використання краєзнавчого матеріалу на уроках біології у середній школі
2.1. Констатуючий експеримент
2.2. Формуючий експеримент (розробки уроків з біології)
2.3. Аналіз результатів
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Обсяг курсової роботи - 51 сторінка

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

ВСТУП

У краєзнавчій діяльності можна виділити два етапи: навчально-освітній і науково-дослідницький. На першому етапі учні набувають певних знань про свій край, оволодівають елементарними вміннями і навичками працювати самостійно. На другому – ведуть науково-дослідницьку роботу. Самостійно або колективно вони досліджують певні явища (наприклад, ерозію ґрунтів, вплив людини на флору і фауну).
Обидва етапи мають по три стадії.
Під час першої організаційно-підготовчої стадії визначається мета і обирається об'єкт дослідження за допомогою різних джерел (картографічних, літературних, статистичних), складається план дослідження, розподіляються обов'язки між членами групи.
Друга стадія – безпосереднє дослідження об'єкта за допомогою відповідних методів, властивих певним наукам.
Третя стадія – лабораторна обробка зібраних матеріалів: зіставлення і порівняння фактів, обчислення коефіцієнтів, систематизація, оформлення таблиць, схем, написання висновків і пропозицій [9, 39-40].
Різна фахова підготовка вчителів і багатогранність інтересів учнів шкіл та інших навчальних закладів змушують керівників краєзнавчої роботи диференціювати і водночас інтегрувати краєзнавчу діяльність.
Диференціація шкільного краєзнавства спирається на інтереси учнів до певної галузі знань. Учитель певного предмета організовує гурток-секцію: географічну, природничу, історичну, мовно-літературну, етнографічну, астрономічну, юних фотокореспондентів тощо.
Така диференціація краєзнавства сприяє охопленню великої кількості учнів, тісному взаємозв'язку програмового матеріалу шкільних дисциплін з краєзнавчим матеріалом, дає змогу тісніше пов'язати навчання з життям, посилити навчально-виховну функцію і ефективність педагогічного процесу.
Освітньо-виховне значення біологічного краєзнавства насамперед виявляється в активізації навчально-виховної роботи, спрямованої на підвищення практичного значення шкільної біології в загальноосвітній підготовці учнів. [9, 39-40].
У шкільній практиці якість краєзнавчої роботи залежить від багатьох педагогічних чинників. Рівень методичної підготовки вчителя з краєзнавства, його взаємини з батьками, допомога громадськості, позитивне ставлення дирекції школи до організації краєзнавчої роботи – все це в єдиному комплексі забезпечує успіх навчально-виховного процесу під час вивчення рідного краю.
Отже, використання краєзнавчого матеріалу у викладанні біології і підводить учнів до глибшого розуміння навколишнього середовища і сприяє пробудженню поваги і любові до того місця, де вони народились і виросли.

Актуальність теми дослідження полягає в необхідності емпіричного та теоретичного вивчення проблеми використання краєзнавчої роботи при викладанні біології в середній школі.
Об’єктом дослідження даної курсової роботи виступає дослідження методики викладання біології.
Предметом дослідження курсової роботи є можливості використання краєзнавчої роботи при викладанні біології в середній школі.
Мета курсового дослідження полягає в теоретичному та емпіричному розгляді проблеми використання краєзнавчої роботи при викладанні біології в середній школі.
Мета курсової роботи передбачає виконання таких завдань:
* Дослідити значення краєзнавчої роботи в середній загальноосвітній школі;
* визначити методичні основи краєзнавчої роботи при викладанні біології у середній школі;
* дослідити практику використання краєзнавчого матеріалу у викладанні біології в середній школі.
У процесі дослідження використано наступні форми наукового пізнання:
- робота  з літературними джерелами;
- бесіда;
- спостереження.

Ознайомлення дітей з рідним краєм у шкільному закладі охоплює цілу систему різноманітної краєзнавчої роботи. Що ж таке краєзнавство? По-різному трактують учені це поняття.
За педагогічною енциклопедією, краєзнавство — це вивчення учнями на уроках та в позаурочний час природи, соціально-економічного і культурного розвитку краю: шкільного мікрорайону, села, міста, району, області. Таке визначення не повністю відображає смислове багатство і педагогічні функції краєзнавчої роботи. Однак досвід свідчить, що краєзнавство є не тільки засобом визначення і пізнання своєї місцевості, а й органічним невіддільним складником навчально-виховного процесу [14, 18].
Витоки краєзнавства йдуть з глибини віків і беруть свій початок від народного краєзнавства. Невідомі народні дослідники були знаннями різних місцевостей. Відомості про минуле поселень, міст, областей здавна збереглися в народній пам'яті. Свої знання історичного, географічного, господарського характеру люди передавали з покоління в покоління, тим самим зберігаючи наступність у матеріальній і духовній культурі народу.
У вітчизняній педагогіці термін «батьківшинознавство» вперше обґрунтував видатний педагог К. Д. Ушинський у працях «Рідне слово» і «Педагогічна поїздка до Швейцарії». У краєзнавстві він вбачав передусім могутній засіб вивчення рідного краю, його природних ресурсів. Природа, на думку К. Д. Ушинського, має вивчатися від знайомого до загального, від близького до далекого. Він наголошував на необхідності розвивати в дітей «інстинкт місцевості», тобто розуміння взаємозумовленості природних процесів, уміння бачити місцевість в цілому, з усіма особливостями її природи, життя населення, господарського розвитку. У кожному районі, зазначав учений, «зосереджена маса відомостей — історичних, географічних, етнографічних, статистичних, які вчитель повинен вміло використовувати, закладаючи надійні основи моральних почуттів, гуманізму, милосердя».
Краєзнавство у шкільному закладі слід розглядати як організовану і керовану педагогом багатогранну пізнавальну, пошуково-дослідницьку, суспільно корисну працю учнів, спрямовану на комплексне вивчення рідного краю (природа, побут, господарство, культура), з посильною участю їх в охороні та збереженні здобутків національної культури і навколишньої природи. Краєзнавство є однією з важливих основ у зміцненні зв'язку дошкільного закладу з життям, працею дорослих. Об'єднуючи в собі навчально-пізнавальну, пошуково-дослідницьку і суспільно корисну діяльність дітей, краєзнавство має великий виховний потенціал. Це зумовлено насамперед тим. що природа, суспільне життя і праця, економіка, культура, історичне минуле рідного краю — невичерпні джерела пізнання, формування національної самосвідомості і світогляду особистості, її всебічного і гармонійного розвитку на основі сприйняття навколишнього.
Краєзнавство як педагогічна категорія включає в себе поняття «рідний край».
Поняття «край» досить умовне. Це. як правило, порівняно невелика частина території, кордони якої визначають залежно від того, хто і з якою метою має її вивчати.
Для учнів початкових класів край — це мікрорайон, у межах якого він знаходиться. Тут проводяться спостереження, прогулянки, екскурсії, подорожі, здійснюється науково-дослідницька та природоохоронна діяльність.
Крім того, під рідним краєм розуміють адміністративний район, область, державу. Отже, ступінь локальності, тобто територіальний компонент, не може вважатися найістотнішою ознакою поняття «рідний край». Визначальними у цьому понятті є соціальні компоненти, трудова діяльність і побут народу, традиції, суспільні відносини, духовні і матеріальні цінності — все, що становить суть національного в кожного народу.
Отже, краєзнавство — це багатогранна діяльність школярів: навчально-освітня, пошуково-дослідницька (результатом якої у молодшому шкільному віці передбачається природоохоронна діяльність), суспільно корисна.
Суспільно корисна праця спрямована на благоустрій шкільного закладу, населеного пункту, вона доступна дітям молодшого шкільного віку і як природоохоронна робота з урахуванням фізичною й інтелектуального навантаження відповідного віку.
Головним джерелом знань про рідний край є краєзнавчі об'єкти. За основними напрямами вивчення їх умовно можна поділити на такі групи:
* адміністративно-територіальні (населений пункт, район, область, край, країна);
* економічні (заводи, господарства, шахти);
* історичні (пам'ятки, заповідники);
* культурно-мистецькі (театри, музеї, бібліотеки, навчальні заклади);
* природні (гори, низовини, водойми; корисні
* копалини, рослини і тварини).
Система краєзнавчої роботи у шкільному закладі має відповідати таким основним вимогам:
- ідейність (у правильному розумінні);
- науковість і доступність;
- комплексність і систематичність;
- плановість, наступність, гласність;
- оптимальне поєднання пізнавально-пошукової і суспільно корисної праці;
- спілкування дитячих колективів з місцевими установами й організаціями, які мають безпосереднє відношення до краєзнавчої діяльності;
- поєднання самостійної краєзнавчої діяльності дітей з кваліфікованим керуванням з боку дорослих.
Вивчення природи і багатств рідного краю дає можливість зрозуміти значення господарської діяльності населення краю, збагнути взаємозв'язок людини з природою.
У свідомості учнів вчителі мають утвердити думку, що земля є найголовнішим багатством народу.
Робота з вивчення природи рідного краю є могутнім засобом виховання в дітей цінних моральних якостей, насамперед національної свідомості, любові до своєї Вітчизни.
Вивчати природу рідного краю в шкільному закладі потрібно за такими напрямами: розташування географічне; рельєф; водойми; корисні копалини; видовий склад рослин лісів, лугів, боліт, їх цінність; видовий склад тваринного світу, біологічні особливості тварин, їх значення; вивчення сезонних природних явищ; охорона і збагачення природи. Спілкування з природою, елементи наукових знань, спостережливість роблять життя дітей яскравішим, багатшим, радіснішим, а на цій основі формуються почуття любові до природи, рідного краю.

 

ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

Експериментальне дослідження  

Констатуючий експеримент 

Мета експерименту – визначення та поширення  знань дітей про тварин Полтавщини.
Суть дослідження полягає в тому, що з учнями 8-А класу ЗОШ №31  провели анкетування з теми «Тварини нашого краю» щоб визначити рівень знань учнів з даного питання. Потім в експериментальному класі проводились уроки з теми «Тварини» з використанням краєзнавчого матеріалу. Після вивчення цієї теми, провели анкетування і порівняли результати відповідей.
До початку вивчення теми «Тварини нашого краю» було проведене анкетування (Додаток А). В бланк анкети входили питання, що стосуються теми. У додатках надамо вибірково результати анкетування.
Високий рівень – вірна відповідь (повна), середній – неповна відповідь, низький – відповіді не має.
Результати опитування наведені в таблиці 2.1.

(Таблиця 2.1)

Формуючий експеримент (розробки уроків)   

Після проведення першого анкетування в експериментальному класі провели наступні уроки.

Тема уроку: Царство Тварини — складова частина природи.
Мета уроку: сформувати в школярів поняття про царство Тварин як складову частину природи.
Обладнання та матеріали: фотографії й плакати, що дозволяють показати царство Тварини як складову частину природи.
Базові поняття та терміни: природа, система живої природи, царство Тварини, зоологія.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку...

Тема уроку:  Різноманітність тварин та їхня класифікація. Роль тварин у житті людини. Тваринний світ Полтавщини.
Мета уроку: сформувати в школярів поняття про різноманітність живих організмів та особливості їхньої класифікації. Розглянути тваринний світ Полтавщини.
Обладнання та матеріали: фотографії, плакати, малюнки, схеми, що дозволяють ілюструвати різноманітність живих організмів та їхню класифікацію.
Базові поняття  та терміни: класифікація, біорізноманітність, таксон, царство, клас, ряд, родина, рід, вид.
Тип уроку: комбінований.

Хід уроку...

Аналіз результатів 

Для визначення динаміки рівня знань учнів з даної теми, в експериментальному класі, після проведення даних уроків, було проведене анкетування, результати якого занесені в таблицю 2.3.

(Таблиця 2.3)

Отже, проведення уроків біології, з використанням краєзнавчого матеріалу значно підвищили знання дітей про природу рідного краю.

 

 
загрузка...