Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Методика формування поняття бактерії
Українські реферати - Біологія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Методика формування поняття бактерії

Курсова робота з біології


ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади формування поняття бактерії
1.1. Теорія розвитку біологічних понять
1.2. Будова та життя бактерій, їх значення у природі й народному господарстві
Розділ 2. Експериментальне дослідження. Методика формування поняття бактерії
2.1. Констатуючий експеримент
2.2. Формуючий експеримент (Розробки уроків з біології)
2.3. Аналіз результатів
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Обсяг курсової роботи - 41 сторінка

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

Темою курсової роботи обрано питання: «Методика формування поняття бактерії».
Мета курсової роботи: розглянути методику формування поняття бактерії.
Предмет курсової роботи: методика формування поняття бактерії.
Об’єктом дослідження і написання курсової роботи є учні середньої школи.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
1. Опрацювати наукову та методичну літературу з поставленого питання;
2. Визначити теоретичні засади формування поняття бактерії;
3. Провести експериментальне дослідження.
У процесі дослідження використано наступні форми наукового пізнання:
- робота з літературними джерелами;
- бесіда;
- спостереження.

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ БАКТЕРІЇ
Експериментальне дослідження

Констатуючий експеримент

Мета експерименту – визначення та поширення знань дітей про бактерії згідно з програмовими темами, які визначені Державним стандартом початкової загальної освіти.
Для визначення рівня знань дітей з теми «Бактерії», на початку експерименту було проведене анкетування дітей 7-Б класу ЗОШ №24 за наступними питаннями:
1. До якої частини природи належать бактерії?
2. Поділ бактерій за формою.
3. Будова бактерій.
4. Розмноження бактерій.
5. Які хвороботворні бактерії вам відомі?
6. Значення бактерій у природі.
В залежності від відповідей, було визначено рівень знань дітей з даної теми. Високий рівень отримали учні, які відповіли вірно та повно на 4-6 питань, середній – на 1-3 питання, низький – не відповіли на жодне питання. У додатках надамо вибірково результати анкетування.
Результати опитування наведені в таблиці 2.1.

(Таблиця 2.1)

З результату опитування видно, що учні орієнтуються в темі.

(Таблиця 2.2)

Формуючий експеримент

Розробки уроків

Після проведення першого анкетування в експериментальному класі провели наступні уроки.
Тема: Загальна характеристика бактерій
Цілі уроку: дати загальну характеристику царства Бактерії; познайомити учнів з особливостями будови й морфологічних форм бактерій; навести розподіл царства Бактерії на відділи.
Базові поняття і терміни уроку: бактерії, ціанобактерії, оболонка, прокаріоти, коки, бацили, вібріони, спірили, спірохети.
Концепція уроку:
Перед учнями розкривається незвичайний для них світ невидимок, розсовуються межі пізнання. Невидиме стає зримим, цікавим і зрозумілим.
Досліджувана тема багата на пізнавальні й виховні можливості. Учні переконуються, що бактерії — це величезний світ дрібних організмів, різноманітних за формою, біологічними особливостями й умовами життя, що здатні швидко розмножуватися й мають величезне значення в житті природи й людини. Вивчення біологи цих істот і ролі хвороботворних бактерій, з'ясування значення науки в керуванні їхнім життям створюють міцне підґрунтя для боротьби з релігійними забобонами й марновірствами, що залишилися у свідомості невеликої та головним чином літньої частини населення й окремих учнів.
Навчальний матеріал цієї теми дає також великі можливості для розширення санітарно-гігієнічних уявлень учнів.
Тема «Бактерії» за своїм змістом досить різноманітна. Насамперед вивчається морфологічний і анатомічний матеріал (форми бактерій, їхня будова), яким цілком закономірно відкривається тема. Далі подаються більш складні біологічні відомості про живлення, дихання, розмноження, розвиток і поширення бактерій. Необхідність вивчення цих процесів в елементарній формі цілком зрозуміла.
На основі біологічних уявлень і понять про бактерії з'ясовується значення їх у природі, житті людини, народному господарстві, що має велике значення для підготовки учнів до практичної діяльності.
Унаслідок новизни та складності змісту теми для учнів головним методами її вивчення є розповідь і бесіда з демонстрацією мікроскопічних препаратів, таблиць, кінокартин. Це не виключає можливості й необхідності самостійних спостережень учнів і роботи їх з підручником і довідковими таблицями.
У вивченні теми доцільно дотримуватися такої послідовності:
1. Будова і життя бактерій.
2. Значення бактерій у природі й народному господарстві.
3. Хвороботворні бактерії й заходи боротьби з ними.
У наступному викладі висвітлюється методика вивчення головних питань цієї теми.

Основний зміст уроку

Будова і життя бактерій
Вивчення будови й життя бактерій зазвичай починається зі стислої вступної бесіди.
Указуючи на існування особливої групи організмів — бактерій, учитель виявляє коло дитячих уявлень про них. У процесі бесіди з'ясовується, що учні вже знають про існування бульбочкових бактерій; деякі з них чули або читали про хвороботворні бактерії. На питання вчителя: «Чи бачив хто-небудь із вас бактерії?» — дається заперечна відповідь.
Учитель коротко розповідає про повсюдне поширення бактерій, що свідчить про велику роль їх у житті природи й людини.
Після вступу на цьому ж уроці вивчаються будова і життя бактерій на прикладі сінної палички.
Під час проведення уроку про сінну паличку перед учителем постають два завдання: по-перше, переконати учнів у існуванні одноклітинних організмів— бактерій, кожна з яких має цитоплазму, вакуолі, оболонку, і звернути увагу на відсутність звичайного ядра; по-друге, показати, що бактеріям властиві основні процеси життєдіяльності, тобто що одноклітинна сінна паличка — живий організм.
Вивчення сінної палички слід починати з бесіди за матеріалами завдання про способи й умови розведення сінної палички. Учитель демонструє учням плівку з культурою бактерій у. колбі, після чого готує мікроскопічні препарати сінної палички.
Для кращої видимості сінної палички можна використати два прийоми: а) приготування мікроскопічного препарату сінної палички в туші, для чого на предметне скельце наносять краплю чорної туші, в яку переносять і перемішують з допомогою препарувальної голки трохи бактеріальної плівки; за збільшення в 500-600 разів на чорному тлі рельєфно видно світлі клітини сінної палички; б) фіксація й фарбування бактерій. Останній прийом, що вимагає великої старанності й часу, може бути використаний для попередньої підготовки мікроскопічних препаратів, а також у позакласній роботі учнів з мікробіології.
Перед вивченням учнями препарату (шляхом демонстрації або самостійних спостережень) учитель розповідає про форму сінної палички, на розміри, будову клітини, указує на середовище існування і стійкість до високих температур. Розповідь учителя супроводжується крейдовим малюнком або демонстрацією таблиці.
Потім учитель, ще раз звернувши увагу на плівку із сінних паличок та пояснивши причини її виникнення, пропонує розглянути препарат за великого збільшення мікроскопа. Бактерії сінної палички досить великі (1,5—3 мкм) і за збільшення в 500—600 разів добре помітні. Розглянувши препарат, учні замальовують у зошиті ланцюжки сінної палички, а також одну збільшену особину.
У наступному поясненні вчитель, указавши на середовище існування сінної палички, а також на відсутність у її тілі (клітині) хлорофілу, знайомить учнів з характером і способом її живлення й дихання.
Спосіб розмноження сінної палички, як і інших бактерій, з допомогою поділу потребує правильного біологічного пояснення. Це вегетативне розмноження. Так цей процес і слід трактувати в школі, зближуючи новий навчальний матеріал з вивченим, добре відомим учням. З'ясовується, що розмножуються бактерії простим поділом клітин і що за сприятливих умов навколишнього середовища поділ відбувається через кожні 20-25 хвилин. Цим пояснюється настільки значна поширеність бактерій. Учням пропонується розглянути в підручнику рисунок і прочитати підпис до нього про швидкість розмноження бактерій. Повідомляється, що одна бактеріальна клітина через десять днів могла б дати потомство, що за обсягом дорівнює об'єму земній кулі. Водночас потрібно пояснити, що насправді цього не відбувається, тому що бактерії дуже швидко використовують поживні речовини, що оточують їх,' і отруюються власними виділеннями (продуктами життєдіяльності). Крім того, вони в масовій кількості гинуть від несприятливих умов.
Після з'ясування питання про розмноження сінної палички можна перейти до спороутворення в бактерій, що є не способом розмноження, а пристосуванням до виживання за несприятливих до поширення умов.
Учитель пояснює, що, якщо настій із сінними паличками поставити в холодне місце або почати висушувати, у бактерій утворяться спори. Кожна особина сінної палички (клітина) утворює лише одну спору; при цьому вміст клітини ущільнюється та вкривається новою, дуже міцною оболонкою, а первісна оболонка бактерії руйнується. За великого збільшення (у 800—900 разів) можна побачити всередині, клітин сінної палички овальні тільця — спори. Розглядання їх слід перенести на заняття в гуртку.
Указавши на поширення спор сінної палички й можливість їх проростання за сприятливих умов, учитель переходить до ознайомлення учнів з розмаїтістю форм, будови й умов життя різних бактерій. У цьому випадку доцільно поєднати бесіду з вивченням учнями в підручнику рисунка із зображенням різних форм бактерій, демонстрацією таблиці, а також кінофільму «Бактерії» (ч. І).
Слід розповісти учням, що дослідження бактерій з допомогою електронного мікроскопа і складного хімічного аналізу показали наступне:
1. У цитоплазмі більшості бактерій є ядерна речовина, справжнього ядра немає.
2. В окремих видів бактерій (у вищих представників — міксобактерій) є відособлені ядра дуже простої будови.
3. У деяких видів бактерій виявлено хлорофіл.
Необхідно з'ясувати, в чому полягає подібність бактерій з рослинами. Тому перед учнями потрібно поставити запитання;
• Яке значення вжитті рослин має клітина?
• Якою є будова рослинної клітини?
• Що спільного в бактеріальної, і рослинної клітин? (Наявність оболонки, цитоплазми з вакуолею; у деяких бактерій — хлоробактерій — є хлорофіл)

Тема: Розмаїтість бактерій
Цілі уроку: знайомство учнів із корисними для людини представниками бактерій і роллю бактерій у господарській діяльності людини.
Базові поняття і терміни уроку: бактерії, ціанобактерії, редуценти, інфекційні захворювання.
Концепція уроку:
Розширення кругозору учнів у процесі ознайомлення з новими представниками та їх роллю в природі й житті людини.

Основний зміст уроку...

Тема: Значення бактерій у природі й житті людини
Мета уроку: показати величезне значення бактерій у природі й житті людини.
Базові поняття і терміни уроку: гнильні й паразитичні бактерії.
Концепція уроку:
Урок з цієї теми можна провести у формі конференції учнів, що підготувала повідомлення з теми.

Основний зміст уроку...

Аналіз результатів

Для визначення динаміки рівня знань учнів з даної теми, в експериментальному класі після проведення даних уроків було проведене анкетування, результати якого занесені в таблицю 2.3.

(Таблиця 2.3)

Після проведеного анкетування, виявлено, що у експериментальному класі кількість вірних відповідей збільшилась.

(Таблиця 2.4)

ДОДАТОК А

Анкета

1. До якої частини природи належать бактерії?

2. Поділ бактерій за формою.

3. Будова бактерій.

4. Розмноження бактерій.

5. Які хвороботворні бактерії вам відомі?

6. Значення бактерій у природі.

ДОДАТОК Б

Цікаво знати

Всюдисущі бактерії
Царство Дроб'янки Відділ Бактерії


На планеті існує незліченна кількість бактерій. їх можна знайти скрізь: у воді і повітрі, в льодовиках та гарячих джерелах, у стратосфері і ґрунті. Бактерії живуть навіть на висоті 20 кілометрів над Землею. Це особливий вид жовто-оранжевих бактерій, які знаходяться там постійно. У повітрі, яке пронизане космічними променями, де температура нижче -55...-50°С, вони почуваються добре і успішно розмножуються. Цікаво, що із зменшенням висоти їх кількість різко зменшується.
Більшість бактерій може обходитись без кисню. Деякі з них пристосувалися до життя навіть у воді ядерних реакторів. їхні спори не гинуть від опромінення. Виявлено і такі бактерії, які живляться мармуром, цеглою і асфальтом, руйнуючи тим самим автошляхи, пам'ятники, будівлі. Японськими вченими було виявлено групу бактерій, яким абсолютно не шкодить отрута. Від такої отрути гинуть гризуни, доза її у півміліграма смертельна для людини. А ґрунтові бактерії живляться цією отрутою і прекрасно себе почувають. Бактерії не можна бачити неозброєним оком, оскільки вони мікроскопічно малих розмірів: лише в чотирьох краплях води — близько трьох мільярдів бактерій. Розмножуються бактерії з фантастичною швидкістю. За 6 годин з однієї бактерії може утворитися півмільйона нащадків. Протягом доби маса нащадків однієї бактерії може досягти 1 млн. 800 тисяч кілограмів, а через тиждень вона може дорівнювати масі земної кулі. Однак у природі такого не спостерігається. Обмежуючі фактори (нестача їжі, вологості, отруйна дія продуктів виділення тощо) затримують розмноження бактерій або зовсім зупиняють його.
У природі та житті людини бактерії відіграють як позитивну, так і негативну роль. Існують бактерії, які розмножуються в середовищі, багатому на вуглеводневі сполуки і позбавленому кисню. Вони можуть жити за рахунок нафти і нафтових газів. Завдяки цим бактеріям геологам вдається легше виявити ці корисні копалини. Вони беруть проби ґрунту й підземних вод. У пробірках бактерії утворюють великі колонії — це доводить, що в надрах є нафта.
Велике значення мають бактерії у якості живих фільтрів. Для очищення річок від шкідливих відходів використовують бактерії, які живляться фенолом. Цей спосіб застосовують і для очищення стічних вод коксохімічних заводів. На одному з заводів Німеччини було створено багатошаровий фільтр для очищення газів з неприємним запахом. Для фільтру було відібрано штам бактерій, які знищують запахи. Забруднене повітря проходить крізь такий фільтр і позбавляється запаху. Такі установки можна використовувати на тваринницьких фермах.
Часто трапляється, що вологі купи зерна, сіна, торфу, ганчір'я самозаймаються. Цю "роботу" виконують бактерії, які виділяють під час розмноження і життєдіяльності велику кількість тепла. Це тепло використовують для обігрівання теплиць і парників.

Азотфіксатори
Азот є одним з основних складових елементів органічної речовини, яку утворюють зелені рослини. Від кількості азоту залежить родючість ґрунтів та продуктивність рослин. У повітрі міститься близько 78% вільного азоту. Однак атмосферний азот рослини не можуть засвоювати. Для того, щоб азот став доступним для живлення рослин, його повинні перетворити на такі сполуки азотфіксуючі бактерії, а тому присутність азотфіксуючих бактерій свідчить про родючість ґрунтів. Давно було помічено, що після вирощування бобових культур родючість ґрунту значно зростає. Вперше це явище вивчив та описав вчений С. Виноградський у 1895 р. Він виділив з ґрунту азотфіксуючі бактерії і назвав їх на честь видатного французького бактеріолога Л. Пастера "клостридІум пас-теріанум". Розвиток цих бактерій відбувається у безкисневому середовищі, але в присутності Інших бактерій — аеробних та анаеробних, які здійснюють у природі азотфіксацію. Азотфіксуючі бактерії живуть у ґрунті. З розвитком кореневої системи рослин, на яких вони оселяються, активність цих бактерій в зоні діяльності коренів посилюється. До коренів стягуються переважно ті азот-фіксатори, які у процесі еволюції пристосувалися до співжиття з відповідними видами рослин. Вони нагромаджуються в молодих тканинах головного та бічних коренів. Там вони Інтенсивно розмножуються поділом, утворюючи так звані інфекційні нитки. Під впливом життєдіяльності бактерій клітини кореня розростаються у кулясті бульбочки, де в клітинах рослини-господаря нагромаджуються колони азотфіксуючих бактерій. Такі бактерії називають бульбочковими. Формування бульбочок триває від чотирьох до десяти днів. Бактерії проникають у тканини рослини-господаря і примушують їх інтенсивно ділитися, утворюючи бульбочки. Тут бактерії концентруються і живляться за рахунок виділень рослини-господаря, а самі вони приносять користь цій рослині, зв'язуючи атмосферний азот у легкі для засвоєння рослиною сполуки. Азотфіксуючі бактерії вступають у симбіоз переважно з рослинами з родини Бобові.

(Рис. Бульбочки на коренях бобових)

Синьо-зелені водорості
Царство Дроб янки Відділ Ціанобактерії


Ціанобактерії живуть на ґрунті, корі дерев, каменях, у снігу, гарячих гейзерах, де температура сягає 80-93°С. Часто можна спостерігати "цвітіння" ґрунту восени. Його викликають переважно синьо-зелені водорості (відділ Ціанобактерії). їх чисельність сягає від 2,6 до 33 мільйонів на гектар. Дослідженнями встановлено, що синьо-зелені водорості здатні фіксувати азот з повітря. Вони збагачують грунт цим незамінним елементом мінерального живлення рослин. Синьо-зелені водорості є справжніми ворогами водойм. Щоліта відбувається спалах росту чисельності одноклітинних водоростей, які створюють великі скупчення, утворюючи місцями на воді шар 10-15 см завтовшки. Після відмирання вся ця маса починає гнити, що спричинює отруєння води та повітря.
Спіруліну, представника відділу Ціанобактерії, використовують у харчовій промисловості. Вона містить 60-68% білка, а це в три рази більше, ніж його містить м'ясо тварин. У лабораторіях Франції і Мексики спіруліну розводять штучно. За рік з гектара плантацій спіруліни можна зібрати 40-45 т водоростей, які містять 25 т білка. Ця водорість входила до харчового раціону стародавніх ацтеків. У наш час спіруліну використовує в їжу населення деяких районів Африки і Мексики.
Чи знаєте ви?..
• На рибі і м'ясі інколи з'являється велика кількість нешкідливих бактерій, які виділяють зеленувато-голубе світло. Німецький вчений Е.Дюбуа-Реймон розводив колонії бактерій, які світились, в чашках з поживним середовищем (агаром). Він зумів за допомогою цих бактерій освітити велику кімнату світлом, подібним до яскравого місячного. Вечорами при цьому світлі можна було читати.
• Деякі бактерії проникають в організм людини разом з їжею, водою і повітрям, поселяються там і викликають різні захворювання. Такі бактерії називаються хвороботворними.
• Антибіотики (пеніцилін, стрептоміцин) згубно діють на хвороботворні бактерії, рятуючи життя мільйонів людей. Виявилося, що дія антибіотиків ослаблюється при їх безконтрольному застосуванні, тому що бактерії стають стійкими до лікарських препаратів.

ДОДАТОК В

Головоломка «Прочитай терміни»
Починаючи з виділеного складу і пропускаючи весь час однакову кількість складів, ви прочитаєте назву двох царств організмів, які об'єднані в царство Дроб'янки.

(Рис.)

Відповідь: бактерії і ціанобактерії.

ДОДАТОК Г

Головоломка «Прочитай терміни»
Починаючи з виділеного складу і пропускаючи весь час однакову кількість складів, ви прочитаєте назву без'ядерних одноклітинних організмів та назву науки, що вивчає дрібні організми.

(Рис.)

Відповідь: прокаріоти та мікробіологія.

ДОДАТОК Д

Гра-розсипуха «Значення бактерій»
Під час набору слова розсипались і літери переплутались. Допоможіть набірнику тексту, користуючись завданнями-визначеннями, відновити слова. Правильно зібравши слова, ви дізнаєтесь відомий вислів про значення бактерій у природі.

(Рис.)

Відповідь: «...Великі могильники в природі...»

 

 
загрузка...