Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Методика організації і проведення позакласних заходів з біології
Українські реферати - Біологія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Методика організації і проведення позакласних заходів з біології

Курсова робота

ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади позаурочних форм організації навчання
1.1. Семінарські заняття
1.2. Факультативні заняття
1.3. Навчальна екскурсія
1.4. Додаткові групові, індивідуальні заняття. Предметні гуртки
Розділ 2. Методика організації і проведення позакласних заходів з біології
2.1. Методичні рекомендації з позакласної роботи з біології
2.2. Різноманітність форм і видів екологічної діяльності школярів у позакласній роботі з біології
2.3. Практична частина. Екскурсія „Природа рідного краю”
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг курсової роботи - 37 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

ВСТУП

Позакласна робота з біології в більшості випадків нерозривно пов`язана з навчально-виховним процесом, здійснюваним на уроках, і ґрунтується на знаннях, навичках.
Знання, які подаються на уроці не є достатніми, щоб пізнати все. З метою розширити і поглибити знання, розвинути творчі нахили у дитини, побудувати її свідомість використовують позакласні роботи, тобто роботи, які виходять за межі класної кімнати.
Виступаючи проти догматичного навчання і зазубрювання, Л. Толстой наголошував, що дітей треба навчати так, щоб вони могли самостійно формулювати висновки, які випливають із спостережень і дослідів. Високо оцінюючи роль наочності в навчанні, закликав вивчати предмети і явища в природній обстановці, проводити екскурсії в поле, до лісу, де діти можуть спостерігати за життям рослин, тварин та ін.
Отже, позакласна робота проводиться в обстановці, ближчій до школярів, вона пристосована до режиму їх дня. Тому школа може охопити позакласною роботою всіх без винятку учнів, враховуючи при цьому індивідуальні особливості кожного.

Позакласна робота з біології дає можливість розвивати індивідуальні інтереси учнів, їхні здібності, нахили, розширювати кругозір, формувати стійкі потреби самостійно пізнавати, охороняти і примножувати навколишню природу.
Завдання позакласної роботи – закріплення, збагачення та поглиблення знань набутих у процесі вивчення певної теми чи розділу з біології, а також застосування їх на практиці, розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування у них наукового світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти, формування інтересів до вивчення природи.
Сьогодні одним із пріоритетних напрямів навчання біології в сучасній школі є вдосконалення екологічної освіти й виховання, формування екологічної культури школярів.
Серед групових форм позакласної роботи в школах поширена діяльність екологічних гуртків.
В позакласній роботі з біології використовують різноманітні форми й види екологічного виховання школярів. У сучасній школі найбільш поширеною є масова форма роботи, яка дає можливість охопити екологічним вихованням якомога більшу кількість учнів.

Тема курсової роботи:
«Методика організації і проведення позакласних заходів з біології»
.

Мета курсової роботи: розглянути методику організації і проведення позакласних заходів з біології у 7 класі.
Предмет курсової роботи: організації і проведення позакласних заходів.
Об’єкт: позакласні заходи з біології.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
1. Опрацювати  наукову та методичну  літературу з поставленого питання;
2. Розглянути позаурочні форми організації навчання;
3. Розглянути методику організації і проведення позакласних заходів з біології.
У процесі дослідження використано наступні форми наукового пізнання:
- робота з літературними джерелами;
- бесіда;
- спостереження.

Методичні рекомендації з позакласної роботи з біології

Враховуючи той факт, що екологічні проблеми будь-якого регіону не можуть бути розв'язані без екологічної освіти і виховання, які покликані допомогти зрозуміти ці проблеми, для правильного керування ними пропоную деякі шляхи їх розв'язання. У пропонованому матеріалі, призначеному для роботи з молоддю, використано досвід учителів Польщі, Німеччини, США (автор брав участь у міжнародному семінарі, що проходив у Ленінському національному парку). Це такі теми: «Співпраця школярів із заповідними територіями», «Організація охорони земноводних», «Цінна енергія», «Організація ігор у природі, спрямованих на охорону природи».

Співпраці школярів із заповідними територіями (національними парками, заповідниками, заказниками)
Роботу щодо співпраці учнів із заповідними територіями доцільно розпочинати з 6 класу (12 років), з моменту вивчення учнями біології як наукового предмета. Для дітей цього віку доцільно розпочинати заняття зі знайомства із заповідним об'єктом, де учень буде працювати. Спочатку ознайомлюємо з картою-схемою заповідної території, за якою учень повинен знайти будь-яке місце на місцевості. Після цього він одержує завдання залежно від пори року.
«Описати лісовий пейзаж весною, взимку, восени, влітку». «Порівняти життєві форми насінних рослин певної місцевості (трави, кущі, дерева), показати їх взаємний вплив». «Дослідити основні способи поширення рослин на досліджуваній території». «Провести дослідження з метою виявлення рідкісних рослин, які занесені до Червоної книги». «Робота над виявленням рослинних угрупувань, які потребують охорони, — створення Зеленої книги». «Пізнання дерев за корою, листками. Фенологічні спостереження».

7 клас
У зимовий період. Виготовлення годівниць та підживлення птахів. Спостереження за птахами, які найбільше поїдають їжу і яким найбільше потрібна підгодівля взимку. Пізнання птахів за кольором, розмірами, голосами. Розпізнавання слідів тварин і птахів на снігу. Малювання зимових пейзажів із тваринами й птахами.
У весняний період. Виготовлення шпаківень, синичників, дятлениць. Спостереження за прильотом птахів; розпізнавання їх за зовнішнім виглядом, голосами. Визначення періоду парування, гніздування, виводу пташенят, годування й покидання гнізд. Поява молодих ссавців (зайченят), козенят, диких кіз. Використання птахами кормів. Спостереження за взаємозв'язками тварин на території, яку вивчаємо. Виготовлення фотовиставок «Тваринний світ нашого краю». Конкурс малюнків про життя тварин. На основі досліджень написати реферати  «Життя лісових мурашок», «Перелітні птахи нашої місцевості».

9-11 класи
Дослідження впливу людини на національний парк чи досліджувану територію. Вплив абіотичних, біотичних і антропогенних факторів на біоценози, життя біоценозів, саморегуляцію. Взаємозв'язки в біоценозах. Дослідження назв природних об'єктів. На основі дослідження розробити рекомендації щодо правил поведінки на природоохоронних територіях. Залучення старшокласників керівництвом заповідних територій до дослідницької роботи під керівництвом науковців, практичних занять із молодшими школярами щодо дотримання правил поведінки в природоохоронній зоні. Боротьба за чистоту території, як її здійснити, Учні дістають завдання із працівниками парку проводити рейди з метою виявлення відвідувачів, які не дотримуються правил поведінки під час відвідування природоохоронних територій.
Керівництвом парку наприкінці кожного року проводиться олімпіада (парку, заказника, заповідника) на краще знання досліджуваної території і життя природи в ній. Переможці й а город жуватимуться призами. Олімпіада проводиться у формі написання учнями наукових праць із досліджуваних ними об'єктів, рефератів, конкурсів, фотовиставок, малюнків.

Екологічне виховання через створення екологічних доріг і стежок
У тих місцевостях, де немає заповідних територій, екологічне виховання можна проводити шляхом створення екологічних доріг або стежок. Для цього потрібно вибрати територію-маршрут, який характеризується цінними природними об'єктами (місцем зростання цінних лікарських, реліктових, рідкісних рослин; тварин, що підлягають охороні, пам'яток природи, історичних пам'яток). За маршрутом прокласти дорогу, на якій нанести зупинки, кожну зупинку описати. Це залучає учнів до проведення дослідницької, краєзнавчої роботи. Дорога стає місцем для проведення туристично-краєзнавчої роботи. На кожній зупинці екологічної дороги потрібно розмістити щит, на якому написати інформацію про те, чим цінна дана територія. На екологічну дорогу необхідно виготовити паспорт наведеного зразка

(Таблиця 2.1).
Зразок паспорта на екологічну дорогу

Організація охорони земноводних
Цю акцію можна проводити в кількох напрямках.
1.  Перший напрямок полягає в збільшенні чисельності земноводних за рахунок збереження ікри і личинок — пуголовок. Ця акція проводиться в тому випадку, якщо земноводні відкладають ікру в місцях, де пересихають водойми. Учні переносять ікру і пуголовок у посудинах у ті місця, де є вода.
2,  Другий напрямок — це охорона водойм, де живуть земноводні. Діти очищають водойми від замулення, проводять до водойми рівчаки, по яких тече вода для поповнення запасів води у водоймі.
3.  Третій напрямок — це охорона земноводних під час переходу проїжджої частини дороги". Виявляють такі місця, якщо можливо, роблять підземні проходи, якщо ні, то переносять їх вручну (кошиками).
4.  Четвертий напрям — це облік і вивчення міграції земноводних. Робота проводиться наступним чином. Виловлюють земноводну тварину, обрубують на правій нозі 1 кіготь. Записують місце виявлення особини, час, дату проведення обліку. Це повторюється на певному ареалі два-три рази на тиждень. Якщо тварина потрапила ще раз, їй відрізають другий кіготь на тій самій нозі. Кожен дослідник вибирає собі певну ногу (ліву, праву, передню, задню). Наприкінці літа визначають, чи мігрують особини, чи живуть на місці, скільки нових особин приходить до ареалу.

Організація ігор у природі, спрямованих на її охорону
Головна мета — гратися в ігри, які розвивають різні аспекти спілкування з природою. Збирають дітей, які є ініціативними і хочуть зробити щось добре для природи. В іграх беруть участь діти різних категорій.
Перша гра. Учневі закривають очі й ведуть до дерева. Учень кладе руки на дерево і, відчуваючи кору руками, визначає, який це вид рослин.
Друга гра. Із закритими очима в лісі або на полі, без взуття, учня ведуть за руки, а він, йдучи, відчуває, які рослини в нього під ногами.
Третя гра. Із закритими очима учень вислуховує в лісі з різних сторін горизонти звуку і визначає, що чує (шум вітру, звук співу птаха (визначити, якого птаха) тощо). Всі ці ігри проводяться для того, щоб відчути природу (ліс, поле) не так, як бачать їх.
Можна організувати й інші ігри, коли діти відтворюють тварин. Наприклад, здійснюючи екскурсію чи туристичний похід, дитина грає роль білочки. Вона збирає жолуді, лісові горіхи, гриби, ховаючи їх (подібно до того, як білочка заготовляє собі корм на зиму). Повертаючись назад, діти відшукують заховане. Цим самим вони дізнаються, як непросто живеться білці в лісі, особливо взимку.
Іще поширені творчі ігри, коли дітям пропонують словесну характеристику рослини, будову рослини, її морфологічний аналіз. Діти малюють рослину, уявляючи її за словесним описом. А потім відшукують її у природі й порівнюють намальовану рослину з натуральною. Цей вид позакласної роботи проводиться у вільний від уроків час (у вихідні дні, канікули), під час організації туристичних походів і екскурсій. У такий спосіб діти вчаться поведінки в природі, як майбутні туристи. Проводити ігри можуть учителі біології, студенти ВНЗ, керівники позашкільних навчальних закладів та різних громадських організацій і об'єднань. 

Цінна енергія
Цей вид учнівської діяльності спрямований на економію енергії. Учні залучаються до економії світла і тепла в навчальному закладі. Кожного дня учні чергового класу стежать, щоб у класах і коридорах не горіло світло без потреби, щоб вхідні двері не залишалися відкритими в зимовий час. Кожен день у кожному класі чергові виставляють оцінки за економію електроенергії і тепла (учні, які найбільше вмикали лампочки без потреби, залишали вхідні двері відкритими взимку, коли заходили до школи, одержують низькі оцінки (1, 2), і навпаки, ті, що намагалися економити електроенергію й тепло, одержували оцінки (4, 5)).
На годинах класного керівника школярів навчають, як економити електроенергію (утеплення вікон, дверей). У класах встановлено термометри, і учні чергового класу зафіксовують температуру в класі, враховуючи наступні критерії.

(Таблиця)

Після заповнення таблиці комісія «Цінна енергія» в складі вчителів і учнів визначає, який клас найкраще зберігав енергію протягом дня, враховуючи природні умови. Кожен клас одержує відповідну оцінку.
На уроках фізики і хімії учні розв'язують задачі, на яких вчаться визначати, скільки коштує одна кіловат-година енергії, яка кількість палива витрачається на вироблення цієї енергії, скільки витрачала школа електроенергії до акції «Цінна енергія» та після її впровадження. На уроках математики розв'язують задачі, скільки зекономлено палива і коштів. На уроках «Основи екології» визначають, скільки вдалося зберегти дерев (коли опалення пічне, використовується вугілля або природний газ), який економічний ефект і що це дало для природи! На зекономлені кошти влада виділяє частину з них на нагородження класу — переможця цієї акції.

Практична частина

Екскурсія „Природа рідного краю”

Мета: Виховувати любов та бережливе ставлення учнів до природи, розвивати в них екологічну свідомість для формування екологічного мислення.
Місце екскурсії: у системі уроків розділу „Вступ. Космічна роль рослин”. Шкільна екологічна стежина. Проводиться у позаурочний час.
Тип екскурсії: ознайомлювально-розвиваючий.
Методи: спілкування із живою природою, бесіда. Спостереження.
Обладнання: фотокамера.
Проведення екскурсії:
І. Організаційна частина.
1. Інструктаж з техніки безпеки.
2. Роз’яснення правил поведінки в природі.
3. Повідомлення вчителя про тему, цілі екскурсії та дослідження, які необхідно провести.

Хід екскурсії...

 

 
загрузка...