Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!



Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизация



загрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Бухгалтерський облік - реферати, контрольні, курсові роботи
Облік і контроль в період НЕПу та до початку Великої Вітчизняної війни
Українські реферати - Бухгалтерський облік
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Історія розвитку бухгалтерського обліку. Контрольна робота | реферат з дисципліни «Вступ до спеціальності» (Вступ до фаху).
1. Облік в період НЕПу.
2. Облікова література (1921-1941).
3. Контроль в період НЕПу та до початку Великої Вітчизняної війни.
Обсяг контрольної роботи - 19 сторінок.

 
Комерційна освіта в країнах світу ХІХ – початку ХХ ст.
Українські реферати - Бухгалтерський облік
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Контрольна робота з дисципліни «Вступ до спеціальності».
Обсяг роботи - 31 сторінка.

 
Становлення та розвиток бухгалтерського обліку
Українські реферати - Бухгалтерський облік
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Контрольна робота з дисципліни «Вступ до спеціальності» (вступ до фаху).
1. Періодизація розвитку бухгалтерського обліку в обліковій літературі.
2. Російське облікове мистецтво в XIX cт. - поч. XX cт.
3. Періодичні видання з бухгалтерського обліку в незалежній Україні.
4. Комерційна освіта в країнах світу (ХІХ – поч. ХХ ст.).
5. Розвиток обліку в Україні в кінці ХV-ХІХ ст.
Обсяг контрольної роботи - 31 сторінка.

 
Особливості обліку основних засобів
Українські реферати - Бухгалтерський облік
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Контрольна робота з бухгалтерського обліку.
1. Типи господарських операцій, їх вплив на баланс.
2. Класифікація рахунків за їх економічним змістом.
3. Особливості обліку основних засобів.
Практична частина. Здійснити класифікацію господарських засобів підприємства та джерел їх утворення.
1. Відкрити рахунок бухгалтерського обліку та відобразити на них господарські операції.
2. Скласти обігову відомість простої форми в кінці періоду.
3. Скласти заключний баланс на кінець періоду.
Обсяг контрольної роботи - 28 сторінок.

 
Класифікація рахунків в бухгалтерському обліку
Українські реферати - Бухгалтерський облік
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова робота.
1. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку.
1.1. Класифікація рахунків та її значення.
1.2. Класифікація рахунків за економічним змістом.
1.3. Класифікація рахунків за призначенням і структурою.
2. Рахунки бухгалтерського обліку, їх будова, обороти та сальдо.    
Обсяг курсової роботи - 45 сторінок.

 
Історія розвитку бухгалтерського обліку
Українські реферати - Бухгалтерський облік
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Контрольна робота | реферат.
1. Наукові праці вчених Росії з бухгалтерського обліку.
1.1.    Найвідоміші облікові праці до першої пол. ХІХ ст.
1.2.    Облікові видання в другій половині ХІХ ст.
1.3.    Наукові праці, присвячені бухгалтерському обліку на поч. ХХ ст.
2. Періодичні видання з бухгалтерського обліку в Росії до жовтневої революції та і радянський період.
3. Періодичні видання з бухгалтерського обліку в незалежній Україні.
Обсяг роботи - 20 сторінок.

 
Бухгалтерська звітність на підприємстві та її аналіз
Українські реферати - Бухгалтерський облік
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова робота з бухгалтерського обліку.
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ.
1.1.    Склад та призначення звітності. Основні принципи її підготовки.
1.2.    Нормативно-правова база складання звітності.
1.3.    Фінансова звітність і основні форми звітів, характеристика їх структури.
РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ НА ТОВ «КОЗЕЛЬЩАНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД».
2.1.    Техніко – економічна характеристика ТОВ “Козельщинський комбікормовий завод”.
2.2.    Методика складання балансу ТОВ “Козельщинський комбікормовий завод”.
2.3.    Порядок заповнення звіту про фінансові результати.
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ  ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
3.1.    Значення, завдання, джерела  інформації та методи  аналізу  ліквідності  балансу  підприємства.
3.2.    Аналіз  ліквідності  балансу ТОВ “Козельщинський  комбікормовий  завод”.
3.3.    Шляхи  покращення  фінансового стану ТОВ “Козельщинський  комбікормовий  завод”.
Обсяг курсової роботи - 62 сторінки.

 
Інвентаризація в бухгалтерському обліку
Українські реферати - Бухгалтерський облік
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Контрольна робота.
1. Інвентаризація, її роль в бухгалтерському обліку.
2. Облік нарахування заробітної плати і утримання із заробітної плати.
Обсяг роботи - 33 сторінки.

 
Принцип вартісного вимірювання в бухгалтерському обліку
Українські реферати - Бухгалтерський облік
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова робота з бухгалтерського обліку.
Розділ 1. Принципи вартісного вимірювання в бухгалтерському обліку.
1.1. Оцінювання як прийом бухгалтерського обліку.
1.2. Калькулювання як прийом вартісного вимірювання у бухгалтерському обліку.
Розділ 2. Облік витрат виробництва та калькулювання собівартості виготовленої продукції підприємства.
2.1. Основні завдання обліку та первинний облік  витрат на виробництво.
2.2. Формування та облік витрат на виробництво.
2.3. Облік загальновиробничих витрат.
2.4. Калькулювання собівартості виготовленої продукції.
Розділ 3. Практична частина.
Обсяг курсової - 58 сторінок.

 
Поняття та види господарського обліку
Українські реферати - Бухгалтерський облік
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова робота з бухгалтерського обліку.
Розділ 1. Поняття та види господарського обліку.
1.1. Господарський облік – поняття та класифікація.
1.2. Особливості фінансового та бухгалтерського обліку.
1.3. Основні принципи фінансового та бухгалтерського обліку.
Розділ 2. Практична частина.
Обсяг курсової - 40 сторінок.

 
Звіт про рух грошових коштів
Українські реферати - Бухгалтерський облік
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Контрольна робота з бухгалтерського обліку.
1. Фінансова звітність.
2. Мета, структура, методика і техніка складання Звіту про рух грошових коштів.
3. Практична частина - задачі.
Обсяг роботи - 28 сторінок.

 
Облік фінансових інвестицій
Українські реферати - Бухгалтерський облік
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова з бухгалтерського обліку.
Розділ 1. Теоретичні відомості та аспекти обліку фінансових інвестицій.
1.1. Зміст, сутність і класифікація інвестицій згідно з П(С)БО №12 «Фінансові інвестиції».
1.2. Оцінка фінансових інвестицій.
1.3. Фінансові інвестиції на дату балансу.
1.4. Синтетичний та аналітичний облік фінансових інвестицій.
Розділ 2. Облік розрахунків за фінансовими інвестиціями.
2.1. Характеристика ВАТ «Кредмаш».
2.2. Склад фінансових інвестицій.
2.3. Фінансові інвестиції за амортизованою вартістю.
2.4. Облік фінансових інвестицій за методом участі капіталу.
2.5. Операції з обліку фінансових інвестицій.
Розділ 3. Аудит обліку фінансових інвестицій.
3.1. Мета і завдання аудиту фінансових інвестицій.
3.2. Об’єкти аудиту фінансових інвестицій.
Обсяг курсової - 35 сторінок.

 
Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками
Українські реферати - Бухгалтерський облік
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова робота з бухгалтерського обліку.
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками.
1.1. Нормативно-правова база щодо обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками.
1.2. Основні положення, поняття та характеристика розрахунків з постачальниками та підрядниками.
Розділ 2. Організація та методика бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками на ВАТ «Жирокомбінат».
2.1. Техніко – економічна характеристика ВАТ «Жирокомбінат».
2.2. Документальне оформлення розрахунків з постачальниками та підрядниками на ВАТ «Жирокомбінат».
2.3. Розрахунки з постачальниками на ВАТ «Жирокомбінат».
2.4. Розрахунки з підрядниками на ВАТ «Жирокомбінат».
Розділ 3. Аудит обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками на ВАТ «Жирокомбінат».
3.1. Задачі та джерела  аудиту обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками на ВАТ «Жирокомбінат».
3.2. Аудит обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками на ВАТ «Жирокомбінат».
3.3. Аудиторський висновок.
Обсяг курсової - 34 сторінки.

 


загрузка...