Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Інвентаризація в бухгалтерському обліку
Українські реферати - Бухгалтерський облік
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Інвентаризація в бухгалтерському обліку

Контрольна робота з бухгалтерського обліку

ЗМІСТ

Вступ
1. Інвентаризація, її роль в бухгалтерському обліку
2. Облік нарахування заробітної плати і утримання із заробітної плати
Висновки
Список літератури
Обсяг роботи - 33 сторінки

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Також дивіться:
Курсова робота - Інвентаризація, як елемент методу аудиторської перевірки

(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

Перед проведенням інвентаризації голова збирає інвентаризаційну комісію і проводить інструктаж з метою роз'яснення їм мети, способів та порядку проведення інвентаризації, уточнення об'єктів, які підлягають інвентаризації тощо.
До початку проведення інвентаризації матеріально відповідальні особи в присутності комісії складають звіт про останні проведені операції, відображають їх у регістрах обліку і разом з описом документів під розписку здають до бухгалтерії.
Це дозволяє розмежовувати документи, що відносяться до моменту проведення інвентаризації та часу після її проведення, що має важливе значення для правильного визначення облікових даних та виведення результатів інвентаризації.
Складений звіт передається до бухгалтерії підприємства. По суті, інвентаризаційна комісія візує документи без їх перевірки, в результаті чого на момент інвентаризації бухгалтерією приймаються до обліку разом з достовірними й недостовірні документи. Це призводить до викривлення облікових даних, сприяє приховуванню недостач та розкрадань. Тому аудитор (ревізор) повинен перевірити як звіт, так і документи, на підставі яких він складений.
Перевірка звіту та доданих до нього документів, складених перед інвентаризацією, дозволяє забезпечити контроль оприбуткування запасів, які підлягають інвентаризації. Важливе значення мають зустрічні перевірки руху товарів в межах підприємства, взаємоперевірка розрахунків з постачальниками. Особлива увага звертається на номери документів, дати їх складання, законність та достовірність операцій, що дає можливість розкрити їх сутність та зміст.
Контролер ретельно перевіряє правильність складання звіту і виведення залишку об'єкта інвентаризації на момент інвентаризації. Залишок об'єкта інвентаризації перевіряється з врахуванням залишку по балансу на останнє число місяця. При перевірці звіту та доданих до нього документів ревізор повинен порівняти номери останніх документів, доданих до звіту, із записами в журналі реєстрації, для того, щоб впевнитися в повноті відображення таких операцій. Якщо будуть виявлені відхилення в сумі або нумерації документів, необхідно з'ясувати їх причини. Після перевірки звіту аудитор (ревізор) візує звіт і всі додані до нього касові документи з поміткою: "До інвентаризації, на ...(дата)". Це дозволяє попередити здійснення в подальшому виправлень у звіті. Перевірений та завізований контролером звіт передається до бухгалтерії для виведення залишку по рахунку відповідного об'єкта на момент інвентаризації.
На практиці при проведенні інвентаризації матеріальних запасів товариство “Гончар” виявляється, що обробка та розноска документів не здійснювались тривалий час, не виведені облікові залишки.
Після виконання попередньої процедури голова інвентаризаційної комісії повинен отримати від матеріально відповідальної особи розписку про те, що всі документи з оприбуткування та видачі активів надані комісії і, що ніяких неоприбуткованих або не списаних активів, або таких, що належать іншим фізичним чи юридичним особам, в місцях проведення інвентаризації немає. Така розписка береться у матеріально-відповідальної особи з метою попередження можливих зловживань.
Результати інвентаризації будуть визнані дійсними лише за дотримання процедур її проведення.
Для ефективного проведення інвентаризації керівнику слід: обмежити на  період інвентаризації кількість прибутково-видаткових операцій, які проводяться на об'єкті інвентаризації; надати в розпорядження комісії необхідну техніку і залучити працівників для проведення підготовчих робіт (групування, сортування, переміщення, укладання, обмірювання, переважування запасів).
До проведення інвентаризації необхідно проаналізувати зміни щодо кількості та структури активів, ознайомитися з номенклатурою і обсягом активів, а також отримати інформацію про місця їх зберігання; виявити дорогоцінні об'єкти і визначити методи їх обліку; проаналізувати систему внутрішнього контролю, зберігання і документування руху активів.
Інвентаризація повинна проводитись в присутності всіх членів комісії та матеріально відповідальних осіб. При колективній (бригадній) матеріальній відповідальності  з обов'язковою участю бригадира.
Відсутність   хоча   б   одного   члена   інвентаризаційної  комісії  або матеріально відповідальної особи при проведенні інвентаризації є  підставою для визнання результатів інвентаризації недійсними.
Під час перерви є роботі комісії ключі від місця зберігання знаходяться у матеріально відповідальної особи, а печатка - у голови комісії.
На місці інвентаризації голова комісії видає спеціальний робочий зошит: один зошит видається матеріально відповідальній особі, другий - члену комісії, якому доручається ведення записів фактичної наявності майна, а третій залишається у голови для здійснення контрольних записів. Після закінчення інвентаризації на підставі підсумків робочих зошитів складаються інвентаризаційні описи. Робочі інвентаризаційні зошити зберігаються разом з матеріалами інвентаризації та знищуються одночасно з ними. На майно непридатне, зіпсоване складається акт на бій, лом, псування цінностей.
Записи необхідно робити в момент закінчення виміру, зважування кожної одиниці об'єкту інвентаризації, після погодження результатів учасниками інвентаризаційного процесу, що здійснюють записи і розрахунки. Бажано однакові активи записувати до інвентаризаційного опису одним рядком.

 

 
загрузка...