Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Історія розвитку бухгалтерського обліку
Українські реферати - Бухгалтерський облік
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Історія розвитку бухгалтерського обліку

Контрольна робота | реферат

ЗМІСТ

Вступ
1. Наукові праці вчених Росії з бухгалтерського обліку
1.1.    Найвідоміші облікові праці до першої пол. ХІХ ст.
1.2.    Облікові видання в другій половині ХІХ ст.
1.3.    Наукові праці, присвячені бухгалтерському обліку на поч. ХХ ст.
2. Періодичні видання з бухгалтерського обліку в Росії до жовтневої революції та і радянський період
3. Періодичні видання з бухгалтерського обліку в незалежній Україні
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг роботи - 20 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Також дивіться:
Контрольна робота - Облік і контроль в період НЕПу та до початку Великої Вітчизняної війни
Контрольна робота - Становлення та розвиток бухгалтерського обліку


(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

В літературі не існує єдиної думки щодо періодизації розвитку бухгалтерського обліку, але на увагу заслуговують такі підходи.
Одна група авторів виділяє два основних періоди: долітературний і літературний. Перший період характеризується відсутністю навчальної літератури, другий – її наявністю. Часовим переходом цих двох періодів є друга половина XV ст. Саме тоді була написана книга В.Котрулі «Про торгівлю та досконалого купця» (1485) та вийшла в світ перша друкована книга Луки Пачолі «Сума арифметики і геометрії, вчення про пропорції, відносини», датована 1494 р. Один з розділів останньої – «Трактат про рахунки і записи» являв собою практичний посібник для вивчення подвійної бухгалтерії – перший з відомих до теперішнього часу.
Інші група авторів виділяє чотири основні історичні періоди розвитку бухгалтерського обліку: 1-й – з моменту виникнення товарно-грошових відносин до кінця XVIII ст.; 2-й – з кінця XVIII ст. до кінця ХІХ ст.; 3-й – кінець ХІХ і початок ХХ ст.; 4-й – з початку ХХ ст. і до наших днів.

1. Наукові праці вчених Росії з бухгалтерського обліку

1.1. Найвідоміші облікові праці до першої пол. ХІХ ст.

Перша книга, яка певною мірою стосувалася обліку, була видана у Москві в 1682 р. під назвою «Считание удобное, которым всякий человек, покупающий и продающий, удобно изыскать может число всякой вещи».
Деякі відомості про облік містилися в досить оригінальній праці (яка теж була перекладом) під назвою «Экстракт Савариева Лексикона. О коммерции по требованию государственной коммерцколлегии; с французского языка на российский переведена сия книга Академии Наук секретарем С. Волчковым в 1743-1744 гг.».

Першою друкованою роботою з рахівництва була праця, видана в 17692-1763 році в Москві під назвою: «Торг Амстердамский, содержащий все то, что должно знать купцам и банкирам, как в Амстердаме живущим, так и иностранным», яка була перекладом з французької праці Крістіана Вівера.
У 1766 р. вийшла ще одна оригінальна праця невідомого до цього часу автора – «Инструкция бухгалтерии», а в 1790 р. в Москві з’явилася книга «Почтенный купец, или бухгалтерия» в трьох частинах.
Книга «Ключ коммерции или торговли, то есть наука о бухгалтерии, изъявляющая содержание книг и происхождение счетов купеческих» вийшла друком в 1783 р. Це був переклад праці Дж. Хокінса – John Hawkins.

Книга «Наставление необходимо нужное для российских купцов, а более для молодых людей» - переклад М.Д. Чушкова (1788) з німецької мови на той час мала більший вплив, ніж попередня. У 1789 р. вийшла книга Ф. Сапожнікова, що була перекладом з німецької праці Гунтера Людовиція, виданої в 1752 р., і представила собою комерційну енциклопедію, в якій частково згадувалось і рахівництво.
І. Стіллігер «Обстоятельное руководство двойного или итальянского счетоводства купеческого».
І. Сєріков «Совершенный счетоводец или краткое ясное руководство к бухгалтерии с присовокуплением практических торговых примеров».

В.І. Генін «Описание Уральских и Сибирских заводов 1735 г.».
І Вавілов «Очерк коммерческой бухгалтерии и терминологии» (1843).
Е. Мудрова «Счетоводство для всех родов торговли» (1846).
Я.В. Соколов «Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней».

1.2. Облікові видання в другій половині ХІХ ст.   

Перші праці московського вченого О.В. Прокоф’єва вийшли друком в 1884 р.; найвідомішою з них є його «Курс двойной бухгалтерии», який став підручником для вивчення обліку кількох поколінь російських бухгалтерів.
В 1857 р. в Санки-Петербурзі вийшла праця К.М. Клінге за назвою «Руководство конторского знания», яка містила в собі питання комерційної арифметики і рахівництва.
Із зростанням товарного виробництва в середині ХІХ ст. у великих поміщицьких маєтках починала розповсюджуватися подвійна бухгалтерія. Виражаючи ці тенденції, вийшли в світ дві книги П. Преображенського – «Сельское счетоводство» і Д. Шипова – «Порядок сельского счетоводства по двойному способу» (1855).

У 1860 р. В Росії був відкритий Державний банк, а потім почали виникати і приватні банки. В зв’язку з цим друкувалось багато книг та підручників для самонавчання з банківського обліку. Найвідомішими книгами були роботи В. Добролюбова «Банковская бухгалтерия» (1864), а пізніше – П.І. Рейнбота «Банковское счетоводство».
П.І. Рейнбот «Фабричное счетоводство» (1875) – перша в Росії книга з промислового обліку.
Починаючи з 70-х років ХІХ ст. в Росії здійснювались спроби відійти від основ подвійної системи обліку і винайти свою. Таким чином народилась «російська потрійна система рахівництва» Ф.В. Єгерського. Його посібник з потрійної системи рахівництва побачив світ в 1870 р.

Поряд з потрійною бухгалтерією була спроба запровадження і четвертої, запропонованої І.П. Шмельовим. У 1895 р. в Москві ним була видана «Новая четвертая система счетоводства».
М.М. Захар’їн «Двойная или итальянская бухгалтерия» (1898 р.).
Дуже помітним вченим в промисловому обліку на той час був Е.Е. Фельдгаузен – автор праці «Нормальная заводско-фабричная отчетность», що вийшла у світ в 1888 р.

1.3. Наукові праці, присвячені бухгалтерському обліку на поч. ХХ ст.   

У 1912р. вийшли переклади фундаментальних праць відомого науковця К.П. Кегля. Його книга «О некоторых древнейших обработках трактата Луки Пачиоло по бухгалтерии» була перекладена з чеської мови С.Ф. Івановим. Ще раніше, у 1910 р. ним же була перекладена інша праця К.П. Кегля «Венедикт Контрльи из Рагузы. Очерк из истории бухгалтерии».
Э.Э. Сіверс «Общее счетоводство» - 4 видання, останнє – 1915 р.
Професор комерційної академії в м. Сан-Гален (Швейцарія) Л.І. Гомбер «Мельническое счетоводство».
Р.Я. Вейцман «Курс счетоводства», «Фабрично-заводское счетоводство», «Банковское счетоводство», «Коммерческая арифметика», «Коммерческая корреспонденция».

В 1915 р. головне управління уділів (так називали маєтки, що належали членам царської сім’ї) видало «Сборник удельных правил по счетоводству и отчетности для удельных имений».
В 1916 р. в Москві вийшла книга О.М. Галагана «Основы общего счетоведения», в якій було зібрано багато цінних даних щодо різних форм бухгалтерського обліку.
Правильно оцінив значення обліку як науки автор праці «Основы счетоводства» М.Ф. фон Дітмар.
А.К. Рощахівський запропонував структуру типового балансу акціонерного товариства. Деталізація окремих статей (дебітори, кредитори, нематеріальні активи) залишились на розсуд осіб, які складають баланс, по інших статтях рекомендувався склад елементів, доцільних для відокремлення в баланс (наприклад, статті «Майно реальне» і «Капітали»).

2. Періодичні видання з бухгалтерського обліку в Росії до жовтневої революції та і радянський період   

Формування рахунковедення в Росії призвело в кінці XIX ст. до появи професійних товариств і виникнення професійного друку.
Професійні періодичні видання з рахівництва почали видаватися в Росії в кінці XIX ст. Перший номер журналу "Счетоводство" вийшов 15 січня 1888 року в Санкт-Петербурзі. Цю копітку працю здійснив в одній особі і як видавець, і як один з авторів A.M. Вольф.
В редакційному зверненні Адольф Маркович Вольф писав: "Ми започатковуємо наше видання не без коливань та роздумів. Наш журнал -перший в Росії орган періодичного друку з рахівництва." (1888). "...служити справі рахівництва шляхом встановлення правильного погляду на величезне значення рахівництва, виявлення його впливу на успішне функціонування кожного підприємства та сприяння впорядкуванню та покращанню його постановки" (1888) - такій меті бажали служити люди, які почали видавати журнал.

З виходом у світ журналу "Счетоводство" (1888-1904) різко посилився західний вплив на російську облікову думку. Приблизно третина матеріалів у ньому, особливо в перші роки видання, була відведена під переклади робіт німецьких, французьких, італійських і англійських авторів. Зокрема, відомостей про французький облік було досить багато, а серед авторів друкувались: Леон Сей, Гаже, Перро, Бодран, Ламі, Карпентьє, Мішо, Бланшар і особливо А. Гільбо і Е. Леоте.
Для співпраці в цьому журналі були залучені найвідоміші російські автори (А. Попов, С Дєзорцев та ін.), а також іноземні автори, праці яких набули світового визнання. На сторінках журналу друкувались останні досягнення в сфері теорії і практики обліку як в Росії, так і за кордоном.
Перший бухгалтерський кабінет, організований в 1875 p., який в Санкт-Петербурзі протягом 1888-1904 років видавав журнал "Счетоводство", був нагороджений золотою медаллю на виставці в Генуї і створив передумови для подальшого успішного розвитку бухгалтерського обліку.

(Таблиця 1.)
Перелік видань з бухгалтерського обліки, контролю і ревізії за 1888-1937 рр.


Перехід до командно-адміністративних методів управління призвів до згортання багатьох демократичних засад в розвитку економіки, а саме: до обмеження дискусій в пресі з тих чи інших проблем, відмови від конференцій, форумів тощо. В перші повоєнні десятиріччя теоретична розробка облік питань бухгалтерського обліку серйозно відтавала від потреб практики.

3. Періодичні видання з бухгалтерського обліку в незалежній Україні   

З набуттям Україною незалежності у 1991 р. постала нагальна потреба у заснуванні власного загальнодержавного професійного видання з бухгалтерського обліку.
Початок поклав вихід в 1993 р. щотижневик «Все про бухгалтерський облік», (засновник і видавець «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік», головний редактор – А.Р. Авазашвілі, а з 1999 р.ж – О.Г. Степовий).
1 січня 1994 р. Був підписаний до друку перший номер журналу «Бухгалтерський облік і аудит».
З 26 червня 1994 року почав виходити щотижневик «Баланс».
З листопада 1994 р. АТ «Бізнес-інформ» (м. Харків), Спілка аудиторів України і харківське відділення Спілки аудиторів України випустили журнал «Вестник аудиторов Украины» (перші десять номерів вийшли під назвою «Вестник аудитора»).

Одночасно було зроблено спробу видавати щоквартальний збірник нормативних документів, коментарів і методичних вказівок під назвою «Аудит, ревізія і контроль».
У 90-х роках ХХ ст. розширилася тематика матеріалів, що публікувалися, велика увага приділялася поточним бухгалтерським проблемам: організації обліку на малих підприємствах, в умовах оренди та кооперативної власності, в акціонерних товариствах та на спільних підприємствах, маркетингу, дослідженням зарубіжного досвіду.

(Таблиця 2.)
Періодичні видання з бухгалтерського обліку в незалежній Україні


З березня 1995 р. корпорацією «Аудиторська служба – Атланта» видається інформаційно-рекламний щотижневик «Антланта – Налоги и бухгалтерский учет» російською мовою.
З липня 1996 р. харківське АТ «Бізнес-інформ» робить другу спробу і починає видавати самостійно журнал «Бухгалтер» з періодичністю виходу раз на два тижні. З 3 березня 1996 р. харківське НВП «Фактор» друкує інформаційно-аналітичний журнал «Податки та бухгалтерський облік».
З березня 1997 р. в м. Києві почав видаватися незначним тиражем з періодичністю виходу раз на два тижні журнал «Вестник бухгалтера и аудитора Украины».
Крім спеціальних видань, питання бухгалтерського обліку і оподаткування висвітлюються в таких виданнях: журнал «Банківська справа» - науково-практичне видання, виходить шість разів на місяць; щотижневик «Бизнес», видається з 1 грудня 1992 р. російською мовою.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНО ЛІТЕРАТУРИ

 

 
загрузка...