Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Облік фінансових інвестицій
Українські реферати - Бухгалтерський облік
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Облік фінансових інвестицій

Курсова робота з бухгалтерського обліку


ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Теоретичні відомості та аспекти обліку фінансових інвестицій
1.1. Зміст, сутність і класифікація інвестицій згідно з П(С)БО №12 «Фінансові інвестиції»
1.2. Оцінка фінансових інвестицій
1.3. Фінансові інвестиції на дату балансу
1.4. Синтетичний та аналітичний облік фінансових інвестицій
Розділ 2. Облік розрахунків за фінансовими інвестиціями
2.1. Характеристика ВАТ «Кредмаш»
2.2. Склад фінансових інвестицій
2.3. Фінансові інвестиції за амортизованою вартістю
2.4. Облік фінансових інвестицій за методом участі капіталу
2.5. Операції з обліку фінансових інвестицій
Розділ 3. Аудит обліку фінансових інвестицій
3.1. Мета і завдання аудиту фінансових інвестицій
3.2. Об’єкти аудиту фінансових інвестицій
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг курсової - 35 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


ВСТУП

Фінансові інвестиції — це вкладання коштів у фінансові інструменти (активи), серед яких превалюють цінні папери.
Фінансові інвестиції припускають вкладення капіталу у фінансові об'єкти інвестування. Це купівля фондових цінних паперів, цільових банківських вкладів, депозитів та інших об'єктів. Фінансові інвестиції, у свою чергу, поділяються на стратегічні й портфельні. Характерна риса стратегічних інвестицій полягає в тому, що інвестор повністю контролює об'єкт, у який вкладений капітал, і управляє ним. Портфельні інвестиції не дають можливості такого контролю, тому що звичайно представлені пакетом акцій, на який припадає 10-25% власного капіталу підприємства. Ціль портфельних інвестицій — приріст суми вкладеного капіталу або одержання поточного доходу.

Темою курсової роботи обрано питання: «Облік фінансових інвестицій».
Мета курсової роботи – з’ясування відображення в обліку фінансових інвестицій.
Предмет курсової роботи – облік фінансових інвестицій.
Завдання курсової роботи:
- визначити теоретичні відомості та аспекти обліку фінансових інвестицій: зміст, сутність, класифікація, оцінка;
- з’ясувати облік розрахунків за фінансовими інвестиціями на ВАТ «Кредмаш»;
- визначити теоретично-методологічні аспекти аудиту фінансових інвестицій.


Критеріями визнання фінансових інвестицій на ВАТ «Кредмаш» (тобто їх відображення у фінансовій звітності) є загальні принципи визнання активів, оскільки фінансова інвестиція є таким же активом, як і запаси, основні засоби та ін.
Відповідно до п. 10 П(С)БО 2 "Баланс" фінансові інвестиції визнаються активом, відображаються на рахунках бухгалтерського обліку та у відповідних статтях балансу за умови того, що:
♦ очікується одержання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з їх використанням;
♦ їх оцінка може бути достовірно визначена.
Придбані (отримані в будь-який інший спосіб) фінансові інвестиції, які не відповідають зазначеним умовам, не можуть бути відображені в балансі.
Важливу роль при оцінці фінансових інвестицій відіграє принцип обачності, що передбачає застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки фінансових інвестицій, які повинні запобігати завищенню оцінки активів.
Завдяки дії принципу безперервності оцінка фінансових інвестицій підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність триватиме й надалі.
Основною в організації-інвестора при придбанні фінансових інвестицій та постановці на облік є оцінка цінних паперів за фактичною собівартістю (купівельною – ринковою вартістю цінних паперів, включаючи суми фактичних витрат підприємства із вкладення, витрати із сплати комісійних винагород посередникам тощо).
Фактичними витратами на придбання фінансових інвестицій можуть бути: суми, які сплачуються згідно з договором продавцю; суми, які сплачуються спеціалізованим підприємствам, іншим підприємствам і особам за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням цінних паперів; винагороди, які сплачуються посередницьким організаціям, за участю яких придбані цінні папери; витрати із сплати відсотків за позиковими коштами, які використовуються на придбання цінних паперів; інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням цінних паперів. Формування первісної вартості фінансових інвестицій залежить від способу їх придбання.

 

 
загрузка...