Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками
Українські реферати - Бухгалтерський облік
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

Курсова робота з бухгалтерського обліку


ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками
1.1. Нормативно-правова база щодо обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками
1.2. Основні положення, поняття та характеристика розрахунків з постачальниками та підрядниками
Розділ 2. Організація та методика бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками на ВАТ «Жирокомбінат»
2.1. Техніко – економічна характеристика ВАТ «Жирокомбінат»
2.2. Документальне оформлення розрахунків з постачальниками та підрядниками на ВАТ «Жирокомбінат»
2.3. Розрахунки з постачальниками на ВАТ «Жирокомбінат»
2.4. Розрахунки з підрядниками на ВАТ «Жирокомбінат»
Розділ 3. Аудит обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками на ВАТ «Жирокомбінат»
3.1. Задачі та джерела  аудиту обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками на ВАТ «Жирокомбінат»
3.2. Аудит обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками на ВАТ «Жирокомбінат»
3.3. Аудиторський висновок
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Обсяг курсової - 34 сторінки

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Дивіться також:
Курсова робота - Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками

(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками регламентується П(С)БУ 11 «Зобов’язання».
Підприємства самостійно обирають форми розрахунків з постачальниками та підрядниками і зазначають їх в укладених угодах.
Форми і порядок розрахунків регламентує Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 29. 03. 2001 р. № 135.
Для здійснення розрахунків можуть використовуватися акредитивна, інкасова, вексельна їх форми, а також форми розрахунків за розрахунковими чеками і з використанням розрахункових документів на паперових носіях і в електронному вигляді.
Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» встановлює правила використання при здійсненні розрахункових операцій платіжних інструментів у формі:
-  меморіального ордера;
-  платіжного доручення;
-  платіжної вимоги-доручення;
-  акредитива;
-  чека;
-  платіжної вимоги.
Відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахункового документа несе особа, яка його оформила.
Порядок погашення зобов'язань юридичних і фізичних осіб перед бюджетами і державними цільовими фондами за податками і зборами (обов'язковими платежами), нарахування і сплату пені та штрафних санкцій, застосовуваних до платників податків контролюючими органами, визначає Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами» від 21. 12. 2000 р. № 2181-Ш.
Безготівкові розрахункові документи виписують з використанням технічних засобів під копіювальний папір у двох примірниках, платіжні вимоги - в трьох примірниках.   

Темою курсової роботи обрано питання:
“Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками”.
Мета курсової роботи – теоретично та практично обґрунтувати питання з обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками.

Предмет курсової роботи – бухгалтерський облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.
Об’єктом дослідження і написання курсової роботи є ВАТ «Жирокомбінат».
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
- ознайомитися з науковою літературою;
- визначити засади обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками;
- з’ясувати методи ведення бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками;
У процесі курсової роботи використано наступні методи наукового  пізнання:
1. Робота з літературними джерелами;
2. Робота з первинною документацією.

Однією з найпоширеніших форм розрахунків з постачальниками і підрядниками є розрахунки за платіжними дорученнями і платіжними вимогами-дорученнями.
Платіжне доручення — оформлене на спеціальному бланку розпорядження підприємства банкові, який його обслуговує, про перерахування певної суми зі свого рахунка на рахунок іншого підприємства.
Платіжне доручення банк приймає до виконання протягом 10 днів від дня його виписування і лише в сумі, яка може бути оплачена, виходячи з наявності коштів на рахунку або за рахунок кредиту. Доручення на перерахування коштів у дохід до бюджету і за платежами податкового характеру до державних цільових фондів банк приймає незалежно від наявності коштів на рахунку підприємства.
Розрахунки платіжними дорученнями використовуються між підприємствами за одержані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги); за товарно-матеріальні цінності та послуги в порядку попередньої оплати; в авансових платежах; у платежах до бюджету, органів соціального страхування, оплаті претензій з якості та нестачі продукції, штрафів, пені;, при сплаті кредиторської заборгованості, а також для завершення розрахунків за актами звірки взаємної заборгованості суб'єктів господарської діяльності.
Розрахунки платіжними дорученнями відображають в обліку платника такими записами:
Дт 631, 681, 641, 651;
Кт 311«Поточні рахунки в національній валюті» постачальника;
Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;
Кт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями».
Обов'язковою вимогою при оформленні платіжних документів у разі внесення платежів до бюджету є зазначення в рядку «Призначення платежу» наведених нижче даних (друкованим способом) в такій послідовності:
1)  службовий  код   «070»   (призначення  бюджетного платежу);
2)  ідентифікаційний код платника згідно з Держреєстром України;
3)  код розділу платежу згідно з бюджетною класифікацією;
4)  код параграфа платежу згідно з бюджетною класифікацією;
5)  код виду оплати;
6)  інформація про призначення платежу.
Після кожного коду друкують розділовий знак (;). Наприклад, у платіжному дорученні на перерахування збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття у рядку «Призначення платежу» має бути  відображено: 070; 22610320; 053; 00; 40; Збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття за жовтень 200Х р. в сумі 136,80 грн., в тому числі: за ставкою 2,1% — 102,6 грн.; за ставкою 0,5% - 34,2 грн.

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками ведеться на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", який призначений для обліку поточних зобов'язань з розрахунків з постачальниками, підрядниками та між учасниками ПФГ за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи й надані послуги.
Аналітичний облік за рахунком 63 ведеться за кожним платіжним документом і постачальником лінійним методом запису по кожній позиції. При обробці первинних документів бухгалтер протягом місяця складає реєстр прибуткових і видаткових документів, у якому зазначає номер і дату супровідних документів (товарно-транспортна накладна, рахунок-фактура, накладна), вартість матеріальних цінностей, що надійшли, а також номер і дату платіжного документа на сплату заборгованості. Загальна сума товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) за документами, не оплаченими в поточному і в попередніх місяцях, має відповідати кредитовому сальдо рахунка 63.
Дебетове сальдо рахунка 63 показує, що платіжні документи оплачено, а товарно-матеріальні цінності не одержано. Це сальдо відображають в активі балансу за відповідною статтею. Бухгалтерські проводки за рахунком 63 наведено в табл. 1.1.
Згідно із ст. 11 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» суми цих операцій відносять до валових доходів або валових витрат.

(Таблиця 1.1)
Бухгалтерські проводки за рахунком 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»


Поширеною формою є також розрахунки акредитивами.
Акредитив — спосіб безготівкових розрахунків між підприємствами та організаціями, за якого банк платника дає доручення банку, що обслуговує одержувача платежу, сплатити відповідну суму в обумовлений строк за умов, зазначених в акредитивній заяві платника,
У банку покупця або постачальника може бути відкрито такі акредитиви: покриті (депоновані в банку постачальника або в банку покупця) і непокриті (гарантовані); відзивні та безвідзивні. Найдоцільнішою є практика використання в розрахунках акредитивів із депонуванням коштів в банку постачальника.
Покритий акредитив — акредитив, який передбачає бронювання коштів (певної суми) платника на окремому рахунку в банку-емітенті або у виконуючому банку. Кошти бронюються на аналітичному рахунку «Розрахунки за акредитивами».
Непокритий акредитив — акредитив, який використовують для здійснення платежів, коли на рахунку платника тимчасово відсутні кошти, але оплату гарантує банк-емітент за рахунок банківського кредиту.
Відзивний акредитив — акредитив, який може бути змінений або анульований банком покупця без попереднього узгодження з постачальником.
Безвідзивний акредитив — акредитив, який може бути змінений або анульований лише за згодою постачальника.
Акредитив, на якому не зазначено, що він є відзивним, вважається безвідзивним.
Акредитив виставляють для розрахунків тільки з одним постачальником на обумовлений в акредитивному договорі термін. З акредитива не можна видавати готівку, а також оплачувати товари, що залишаються на відповідальному зберіганні в постачальника.
Після відвантаження товару (продукції) постачальник подає до свого відділення банку рахунки на відвантажену продукцію, на підставі яких йому зараховується платіж з акредитива. Списання коштів у банку платника здійснюється на підставі одержаних від банку постачальника рахунків і доданих до них товарно-транспортних документів, номерів і дат приймально-здавальних документів.
Кошти, вкладені в акредитив, обліковують на субрахунку 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті. Акредитив може виставлятися як за рахунок власних коштів, так і за рахунок кредиту банку. Виставлення акредитива за рахунок власних коштів в обліку відображають записами:
Дт 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»;
Кт 31 «Рахунки в банках»;
—  при оплаті рахунків постачальника:
Дт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;
Кт 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»;
— при поверненні невикористаних сум акредитива:
Дт 31 «Рахунки в банках»;
Кт 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті».
Якщо акредитив виставляють за рахунок позики банку, то замість рахунка 31 «Рахунки в банках» використовують рахунок 60 «Короткострокові позики».
Розрахунки чеками використовують у безготівкових розрахунках підприємств і фізичних осіб з метою зменшення розрахунків готівкою за одержані товари, виконані роботи, послуги.
Чек – письмове  розпорядження платника певній установі сплатити з його рахунка власнику чека певну суму.
Чеки дійсні протягом 10 днів, не враховуючи дня їх виписування.
Розрізняють грошові й розрахункові чеки.
Грошовий чек — чек, який використовують для одержання власником чека через кредитну установу готівки для виплати заробітної плати, премій, допомоги, коштів на відрядження.
Розрахунковий чек — письмове розпорядження власника рахунка своєму банку про перерахування певної суми грошей з його рахунка на рахунок одержувача коштів.
Чекова книжка — зброшуровані у вигляді книжки по 10, 20 і 26 аркушів розрахункові чеки, які можуть бути виписані підприємством на суму, що не перевищує встановленого йому ліміту. Ліміт чекової книжки обмежено сумою попередньо депонованих у банку коштів на особовому рахунку чекодавця. Термін дії чекової книжки — один рік.
Нелімітована чекова книжка — зброшуровані у вигляді книжки чеки, оплату яких банк гарантує без обмеження ліміту. Гарантією платежу є попереднє депонування коштів або банківський кредит. Термін дії книжки — один рік від дня видачі.
Для одержання чекової книжки підприємство подає заяву за підписом осіб, що мають право підпису документів для здійснення операцій за поточним рахунком, з відбитком печатки. Разом із заявою до банку подають платіжне доручення для депонування коштів на окремому рахунку чекодавця.
При видачі чекової книжки банк на обкладинці проставляє граничну суму (ліміт), затверджує її підписом керуючого банком і печаткою.
Чекодавець виписує чек і проставляє такі реквізити: суму — цифрами у спеціальній зоні правої частини чека і прописом — в центральній частині чека; мотив для перерахувань над графою «Сума прописом»; назву одержувача платежу в полі «Кому»; дату, місце заповнення на спеціальних полях чека. Чекодавець реєструє видані чеки на спеціально відведених сторінках в кінці чекової книжки. Чекоотримувач здає в банк чеки з реєстрами. В реєстрі повинні бути такі реквізити: назва банку платника (чекодавця), його номер, назва і номер банку, де відкрито кореспондентський рахунок банку платника, номер кореспондуючого рахунка; номер рахунка чекодавця; сума чека; номер чека. Реєстр підписується і засвідчується печаткою чекоотримувача згідно з карткою зразків.
Виписаний для оплати чек при пред'явленні його в банк одержувача має бути засвідчений підписом посадових осіб чекодавця і його печаткою, що підтверджує факт одержання матеріальних цінностей або надання послуг.
Після закінчення терміну дії чекової книжки невикористана сума ліміту повертається на поточний рахунок власника чекової книжки.

Облік розрахунків з підрядниками у бухгалтерії ВАТ «Жирокомбінат» ведуть на рахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».
Аналітичний облік розрахунків з підрядчиками на ВАТ «Жирокомбінат» ведеться окремо за підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами, з якими здійснюються розрахунки.
Основними джерелами даних для контролю розрахункових відносин з товарних операцій є первинні документи з обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками.
Розрахунки підрядника із замовником (субпідрядника з генпідрядником) відбуваються за рахунками за виконані роботи, передані для оплати.
Розглянемо на прикладі ВАТ «Жирокомбінат» відображення в бухгалтерському обліку зобов'язань за виконані роботи (надані послуги), котрі, здійснюються на підставі акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) (додаток) до  бухгалтерії ВАТ «Жирокомбінат».
ПП «Новатор» були надані послуги капітального ремонту підлоги та стелі в адміністративному корпусі ВАТ «Жирокомбінат» на суму 15 000 грн., у т.ч. ПДВ. Відобразимо цю операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

(Таблиця 2.4)

Акт виконаних робіт – це первинний документ, якій не має типової форми. (додаток). Дані в ньому зазначаються за погодженням сторін. У випадку, якщо виконавець є платником ПДВ, він додатково повинен виписати податкову накладну.
В бухгалтерії ВАТ «Жирокомбінат» облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками ведеться у журналі ордері № 6, згідно облікової політики підприємства. (додаток).

Керівництвом ВАТ «Жирокомбинат» було прийнято рішення о проведені внутрішнього аудиту на комбінаті у сфері обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками.
Особливу увагу необхідно приділити аудиту постачальників та підрядників, тому що суми кредиторської заборгованості – це вилучені з обігу засоби суб’єкта господарювання.
У зв’язку з тим, що кредиторська заборгованість поділяється на довгострокову та поточну, аудитор перевіряє правильність проведеної класифікації.
На ВАТ «Жирокомбінат» аудитор повинен також з’ясувати, чи існує операційна кредиторська заборгованість, строк погашення якої перевищує терміни позовної давності.
Одним з найвагоміших моментів, які характеризують фінансове становище ВАТ «Жирокомбінат» є стан розрахунків з постачальниками та підрядниками.

 

 
загрузка...