Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Становлення та розвиток бухгалтерського обліку
Українські реферати - Бухгалтерський облік
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   
Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Становлення та розвиток бухгалтерського обліку 

Контрольна робота з дисципліни «Вступ до спеціальності» (вступ до фаху)

ЗМІСТ

Вступ
1. Періодизація розвитку бухгалтерського обліку в обліковій літературі
2. Російське облікове мистецтво в XIX cт. - поч. XX cт.
3. Періодичні видання з бухгалтерського обліку в незалежній Україні
4. Комерційна освіта в країнах світу (ХІХ – поч. ХХ ст.)
5. Розвиток обліку в Україні в кінці ХV-ХІХ ст.
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг контрольної роботи - 31 сторінка

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Також дивіться:
Контрольна робота - Облік і контроль в період НЕПу та до початку Великої Вітчизняної війни
Контрольна робота | реферат - Історія розвитку бухгалтерського обліку


(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

Дослідження сучасного стану будь-якої науки неможливе без осмислення її історичного розвитку. Прослідкувати процес становлення та розвитку облікової науки цікаво само по собі. При цьому потрібно, передусім, запитати: що ж вона собою представляє? Це стосується і бухгалтерського обліку.

Отже, що таке бухгалтерський облік і чому сьогодні, при переході до ринкових відносин, зростає інтерес до цієї науки з боку облікових працівників, підприємців та інших учасників ринку? Пошук відповідей на ці та інші питання є важливим та принциповим моментом професійної підготовки. Від того, як на початку вивчення будуть розкриті цілі бухгалтерського обліку, залежить правильність розуміння суті професійної діяльності, культури поведінки бухгалтера і аудитора. З'ясування цих питань повинно бути висвітлено у вигляді історично вивіреної тенденції розвитку ідей, які отримали своє позитивне рішення або емпірично довели свою недосконалість. В цьому цінність історико-логічних узагальнень в сфері бухгалтерського обліку.

Вивчення основних етапів розвитку бухгалтерського обліку є необхідним для правильної оцінки його стану сьогодні і можливих напрямів подальшої еволюції.
Скільки існує процес бартерного або грошового обміну, стільки існує і облік. Але і сьогодні поки що нікому невідомо, хто ж дійсно став його винахідником.
Зазвичай вік обліку сумнівам не піддається - облік у його найперших проявах визначається як сучасник первіснообщинного ладу.

Слово "ratio" перекладається з латини одночасно і як "облік", і як "розум"; тут розум та облік фактично виступають в якості синонімів, які позначають спільне за смислом поняття. Немає жодних сумнівів у тому, що облік є однією з складових мислення - звичайно, не облік у його сучасному регламентованому вигляді, а підрахунок об'єктів господарської діяльності, попередньо властивий людській натурі.
Протягом тисячоліть облік зазнав значних змін, які були б неможливими без певних історичних передумов, що створили технічну базу обліку та послужили основою методики, використовуваної ним сьогодні.

Періодизація розвитку бухгалтерського обліку в обліковій літературі

На питання, коли все ж таки виникла бухгалтерія, вчені не дають єдиної відповіді. їх думки розділились на наступні: 6 тис. років тому, тобто тоді, коли почалася цілеспрямована реєстрація фактів господарського життя; близько 500 років тому, коли вийшла відома в усьому світі праця Луки Пачолі і почалося письмове обґрунтування обліку; 100 років тому, коли з'явилися перші теоретичні розробки. Всі ці відповіді, підходи, узагальнення є справедливими, адже 6 тис. років бухгалтерія існує як практична діяльність, рахівництво, спосіб розуміння і відображення господарського процесу - як його мова; 500 років бухгалтерія існує - як предмет літературного викладення, частина літературної мови і 100 років існує як самостійна наука-рахунковедення, - як спосіб розуміння обліку, його мова. Рахівництво і рахунковедення з цього моменту існують паралельно і самостійно.

Історики не прийшли до загальної думки з приводу того, які з облікових книг, які уцілили потрібно вважати найбільш ранніми свідоцтвами подвійної бухгалтерії. Більшість в якості таких називають облікові книги генуезької комуни, датовані 1340 р.; Ф. Меліс - найбільш авторитетний історик обліку XX ст. - книги двох флорентійських компаній: компанії Фіні за 1296 р. і компанія Фаролфі за 1299 р. Розбіжності пояснюються, по-перше, тим, що більша частина облікових книг збереглась лише фрагментами, а по-друге, тим, що різні історики застосовують різні критерії для визначення подвійної бухгалтерії.

Книги генуезької комуни за 1340 p., повністю збереглись до наших днів, на загальну думку, задовольняють всім вимогам подвійної бухгалтерії. І в теперішній час офіційно визнаються найбільш раннім її свідоцтвом. Повністю збалансовані книги 1340 р. спиралися на попередні записи 1339 р. Нажаль, самі ці записи не збереглись; очевидно, вони були спалені під час народного повстання в Генуї в 1339 р.

Від більш раннього періоду збереглись документи, які свідчать про те, що скоріше за все, перехід до подвійної бухгалтерії було здійснено в 1327 p., коли були виявлені численні фінансові зловживання в попередньому періоді. Для попередження їх в подальшому було прийнято рішення повністю передбачити всю систему рахівництва і вести рахунки за "банківським методом". Відмітимо, що і в цьому випадку ми спостерігаємо непрямі ознаки запозичення подвійної бухгалтерії, передачі досвіду, а, можливо, і надання послуг з організації обліку. Сумнівно, що люди, не знайомі з подвійною бухгалтерією, змогли на практиці перейти на цю облікову систему без допомоги досвідчених спеціалістів.

В той же час Ф. Меліс наполягає на тому, що книги компаній Фіні і Фаролфі, які збереглись лише частково, також велись за правилами подвійної бухгалтерії, і саме вони є найбільш раннім її свідоцтвом.

З розвитком обмінних відносин облік розвивався і вдосконалювався. З'явилась  необхідність  в  міновому  еквіваленті.  Кожне  плем'я  обирало предмети власної праці в якості засобу обліку в процесі обміну. В якості мінового еквіваленту в процес рахування залучались камінці, палички, раковини, прикраси і інші предмети. "Рахування камінцями" - так з латини перекладається слово "калькуляція" ("calcul" - "камінець").

Бухгалтерський облік був викликаний до життя самою господарською діяльністю людини. З історичних облікових документів, які збереглися до сьогодні, видно, якою повагою користувалися в давнину бухгалтери і як цінувалась їх справа. Облік називали таємницею богів, в яку посвячували лише обраних. Так, в стародавньому Єгипті "головним бухгалтером" гарему фараона був Неферхотеп. На цьому терені він досяг великої пошани. Вищими були лише таємні радники та жерці.

І все ж таки, цілковито очевидно і логічно, що розвитку бухгалтерського обліку сприяли прогрес, стабільність, більш повна реалізація суспільних потреб. У зв'язку з цим важливого значення набуває періодизація розвитку бухгалтерського обліку. Вона дозволяє прослідкувати історичну логіку, підійти до усвідомлення процесу зміни епох.
В літературі не існує єдиної думки щодо періодизації розвитку бухгалтерського обліку, але на увагу заслуговують такі підходи.

Одна група авторів виділяє два основних періоди: долітературний і літературний. Перший період характеризується відсутністю навчальної літератури, другий - її наявністю. Часовим переходом цих двох періодів є друга половина XV ст. Саме тоді була написана книга В.Котрулі "Про торгівлю та досконалого купця" (1485) та вийшла в світ перша друкована книга Луки Пачолі "Сума арифметики і геометрії, вчення про пропорції, відносини", датована 1494 р. Один з розділів останньої - "Трактат про рахунки і записи" являв собою практичний посібник для вивчення подвійної бухгалтерії - перший з відомих до теперішнього часу.

Поява цих праць співпадає в часі (± кілька років) з відкриттям Колумбом Америки. Таким чином, зміна епох в історії обліку співпадає по часу з переходом Європи від середньовіччя до нового часу.

Інша група авторів виділяє чотири основні періоди розвитку бухгалтерського обліку: 1-й - з моменту виникнення товарно-грошових відносин до кінця XVIII ст.; 2-й - з кінця XVIII ст. до кінця XIX ст.; 3-й -кінець XIX і початок XX ст.; 4-й - з початку XX ст. і до наших днів.

Перший період характеризувався виникненням різних способів реєстрації фактів в облікових регістрах (журналах, відомостях тощо) у вигляді систематичних і хронологічних записів. Вершиною періоду становлення бухгалтерського обліку було широке розповсюдження методу подвійного запису.

Другий період припадає на час революційних перетворень в галузі виробництва, розвитку різних форм товарних операцій та збільшення обсягів торговельних, фінансових та інших операцій не тільки в окремих країнах, але й у всьому світі. В цей період видається досить велика кількість праць з обліку, виникають різні напрями: персоналістична (юридична) - у Франції, матеріалістична (економічна) - в Італії, камеральна - в Німеччині тощо. Історичне значення цього періоду полягає в тому, що саме тоді були визначені основні напрями науки "рахівництво", за якими відбувся її подальший розвиток.

Третій період - становлення бухгалтерського обліку (рахунковедення) як сфери наукових знань. Протягом цього періоду зусилля більшості авторів були направлені виключно на те, щоб встановити теоретичні основи бухгалтерського обліку, визначити галузь тих явищ, вивчення яких складає об'єкт даної науки. Був сформульований ряд визначень бухгалтерського обліку і його цілей.

Четвертий період доцільно поділити на дві основні стадії:
-  перша стадія, що охоплює період до середини XX ст., характеризується розробкою базових принципів об'єктивної оцінки майново-правового стану самостійно господарюючого суб'єкту, галузевого напряму в побудові системи бухгалтерського обліку, розширенням державної регламентації національних систем і звітності бухгалтерського обліку;
-    друга стадія - з середини XX ст. до наших днів - характеризується розробкою принципів оцінки майново-правового стану господарюючих суб'єктів в умовах зовнішнього ринкового середовища і у зв'язку з прийняттям ефективних господарських рішень для отримання майбутньої економічної вигоди.
Підсумовуючи вищесказане і враховуючи досвід інших авторів, нами зроблено спробу узагальнити накопичений матеріал з цієї проблеми (табл. 1).

Таблиця 1. Періодизація розвитку бухгалтерського обліку, запропонована різними авторами

1.    Родбєртус К. (1870)    Виділяв два етапи:
1)   натуральний (докапіталістичний)
2)   вартісний (капіталістичний)

2.    Чербоні Дж. (1873)    Виділяв чотири етапи:
1)   стародавній світ
2)   епоха комерційної арифметики
3)   становлення подвійної бухгалтерії
4)   виникнення і розвиток наукової бухгалтерії

3.    СейЛ. (1883)    Виділяв чотири етапи:
1)   мнемонічний: усний і символічний (дописьмовий)
2)   уніграфічний
3)   диграфічний
4)   логісмографічний

4.    Єзерський Ф.В. (1908)
Виділяв сім етапів:
1)   переліковий
2)   переліковий борговий
3)   простий
4)   подвійний італійський
5)   англійський
6)   поєднаний подвійний і англійський
7)   російський потрійний

5.    Рудановський О.П.
(1925)    Виділяв два етапи:
1)   статистичний
2)   бухгалтерський

6.    Хаар Антон (1926)    Виділяв п'ять етапів:
1)   бухгалтерія без заключної інвентаризації та заключного балансу
2)   пробний баланс без інвентарного опису
3)   баланс без інвентаризації
4)   статичний (майновий) баланс
5)   динамічний (фінансовий) баланс

7.    Лейєрер К. (1928)    Виділяв три етапи за методами:
1)   механічний
2)   формальний
3)   адаптивний

8.    Галаган О.М. (1928)    Виділяв три моменти в розвитку облікової ідеї:
1)   теологічний
2)   метафізичний
3)   позитивний

9.    Стернінсон Д.Б. (1936)    Виділяв п'ять етапів:
1)   інвентарно-натуральний
2)   інвентарно-грошовий
3)   розрахунковий
4)   проста бухгалтерія
5)   балансовий облік

10.    Лозинський А.1., Нікітін В.М., Сідєльніков В.А., Зибін А.К., Шишкін А.Г. (1940)    Виділяють наступні етапи розвитку обліку:
1)   господарський облік і його розвиток в первісному ладі
2)   облік рабовласницького ладу
3)   розвиток обліку феодального ладу
4)   облік капіталістичного ладу:
a.    домонополістичний капіталізм
b.    монополістичний капіталізм
5)   розвиток соціалістичного обліку

11.    Шарара-Руссо Ж. (1963)    Побудував наступний ряд за такими етапами:
1)   бухгалтерія використовує тільки рахунки кореспондентів - третіх осіб, тобто рахунки розрахунків
2)   рахунки агентів
3)   в загальну систему рахунків включаються рахунки матеріальних цінностей

12.    Стекі Н. (1972)    Поділив розвиток обліку на:
1)   докапіталістичний
2)   капіталістичний
3)    період розвинутого капіталізму

13.    Герберт Л. (1972)    Виділив декілька періодів:
1)    1775-1820 pp.- проста бухгалтерія
2)    1820-1835 pp. - подвійний запис
3)    1835-1875 pp. - поява результативних рахунків
4)    1875-1920 pp. - контроль рахунків, розповсюдження фінан¬сових документів
5)    1890-1950 pp.  -  облік  витрат  і   калькуляція  собівартості готової продукції та послуг
6)    1902-1948 pp. - макрооблік - національне рахівництво
7)    1910-1950 pp. - вплив прибуткового (промислового) податку на бухгалтерський облік
8)    1920-1948 pp. - стандарт-кост, аналіз собівартості
9)    1918-1960 pp. - формування бухгалтерської професії
10)   1918-1948-план рахунків
11)   1922-1950 pp. - контроль управління
12)   1925-1975 pp. - планування виробництва і контроль
13)   1949-1975 pp. - виникнення інформаційних систем і науки про управління
14)   1947-1960 pp. - використання обліково-перфораційних машин
15)   1950-1975 pp. - контроль витрат за центрами відповідаль¬ності і використання ЕОМ
16)   1955-1975 pp. - виникнення соціального рахівництва

14.    Обер P. (1979)    Виділяв три етапи:
1)   інформативний (до 1673)
2)   юридичний (1673-1973)
3)   економічний (управлінський)

15.    Джиннаї І. (1980)    Виділяв три етапи:
1)   трансформація права єдиної (державної) власності в право приватної власності
2)    відокремлення управлінської функції від права власника
3)   відокремлення бухгалтерської функції від управлінської

16.    Канцані А. (1980)    Виділяв п'ять етапів:
1)   від виникнення подвійного запису (пізнє середньовіччя) до кінця XVIII ст.
2)   від Дегранжа до середини XIX ст.
3)   від Чербоні до кінця XIX ст.
4)   епоха Бести (до кінця Другої світової війни)
5)   від революції Дзаппа (1922 р.) - до наших днів

17.    Глаутьєр М.В. (1983)    Виділяв дві стадії:
1)   державний контроль, практикувався в Східних деспотіях
2)   автономний контроль, виникнення коллації

18.    Бакстер В.Т. (1983)    Виділяв чотири періоди:
1)   класичний
2)   з 1200 по 1850 р.
3)   з 1850 по 1950 р.
4)   з 1950 р. — принципово новий період в розвитку обліку

19.    Нарібаєв К.Н. (1983)
1. Розвиток обліку в різних суспільних формаціях:
1)   роль обліку в різних соціально-економічних формаціях
2)   перші господарські записи і античний облік
3)   виникнення подвійної системи обліку
4)   представники облікової науки середньовіччя
5)   роль обліку у феодальному суспільстві
6)   розвиток обліку при капіталістичному суспільному ладі
7)   промисловий переворот

2. Розвиток обліку в нашій країні:
1)   облік в дореволюційній Росії
2)   становлення капіталістичного обліку
3)   розвиток соціалістичного обліку в 20-30 pp.
4)   розвиток обліку в 40-50 pp.
5)   удосконалення обліку в 60 pp.
6)   сучасний стан організації обліку
7)   перспективи подальшого розвитку обліку в нашій країні

20.    ШуВ. (1987)    3 погляду "вглиб" виділяв п'ять стадій:
1)   елементарний рахунок
2)   простий запис
3)   подвійний запис
4)   рахівництво
5)   комп'ютерний облік

3 погляду "вшир" - розповсюдження обліку по всьому світу

21.    Едвардс Д.Р. (1989)    Виділяв чотири періоди:
1)   докапіталістичний (4000 р. до н.е. — 1000 р. н.е.)
2)   торговельний капіталізм (1000 - 1760 pp.)
3)   промисловий капіталізм (1760-1830 рр.)
4)   фінансовий капіталізм (з 1830 р. по даний час)

22.    Лассек П. (1990)    Виділяв три етапи:
1)   проста і подвійна бухгалтерія
2)   створення   гігантських   підприємств,  перехід  на  паперові гроші
3)   радикальні зміни в організації обліку

23.    Коласс Б. (1991)    Виділяв чотири періоди:
1)   середньовіччя
2)   від кінця середньовіччя до початку XIX ст.
3)   XIX ст. і перша половина XX ст.
4)   сучасний облік

24.    Маттессіч Р. (1994)
Виділяв шість етапів:
1)   символьний етап (8000-3000 pp. до н.е.):
- 8000-4400 pp. до н.е.
- 4400-3250 pp. до н.е.
- 3250-3200 pp. до н.е. -3200-3100 pp. до н.е. -3100-3000 pp. до н.е.
2)  виникнення в Індії від'ємних чисел, яке пов'язане з тим, що індуські   бухгалтери   трактували   цінності,   здані   в   борг,   як вилучені з господарства (від'ємні)
3) чітка система відслідковування руху цінностей, що склалась в стародавньому Китаї, - династій Шан (1600-110 pp. до н.е.) і Чжоу (1121-255 pp. до н.е.)
4) з моменту виникнення писемності до кінця XIX ст. н.е.
5) XX ст. - облік стає наукою
6) XXI ст. - виникнення  і  розповсюдження  безпаперової бухгалтерії

25.    Соколов Я.В. (1996)    Розвиток обліку класифікує за багатьма ознаками:
а) характером облікових носіїв
б) типом облікових регістрів
в) видами обчислювальної техніки
г) організаційною структурою
д) цілями ведення є) методами обліку
ж) складом рахунків
з) формами рахівництва
і) галузями народного господарства
й) обліком витрат
к) інтересами осіб, зайнятих в господарському процесі
л) зміною наукових доктрин

26.    Чумаченко М.Г. (1997)    Виділяв чотири етапи:
1)   з моменту виникнення товарно-грошових відносин до кінця XVIII ст.
2)   кінець XVIII - кінець XIX ст.
3)   кінець XIX ст. - середина XX ст.
4)   з середини XX ст. до наших днів

Я.В. Соколов, проаналізувавши спроби багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених (в тому числі Дж. Чербоні, Ф.В. Єгерського,  О.П. Рудановського, О.М. Галагана), дійшов висновку, з яким важко не погодитись: "Неможливо побудувати періодизацію розвитку складної системи, яким є бухгалтерський облік, на будь-якій одній підставі".

Російське облікове мистецтво в XIX cт. - поч. XX cт.   

Початок XIX ст. відзначився великими змінами в житті розвинених країн світу. Швидкими темпами в Європі розвивалось мистецтво, література, наука. Політичні реформи та революційні зміни відбувались поряд з технологічними революціями. Виникнення парових двигунів, створення виробничого промислового обладнання, будівництво нових фабрик, розвиток мережі залізниць і торговельного флоту - ось далеко не повний перелік досягнень технічного прогресу тих часів.

Але   Російська   імперія   все   ще   жила   поглядами   середньовіччя. Деспотичні режими Павла І (1796-1801), Олександра І (1801-1825), Миколи І(1825-1855) не давали можливостей сподіватись на виникнення чогось нового в промисловості або науці. Однак, ставши переможницею у війні із Францією на початку XIX ст., Росія просто не могла не відчути прогресивного впливу європейської цивілізації в усіх сферах життєдіяльності, в тому числі і в бухгалтерському обліку.

Період першої половини XIX ст. був переважно епохою розвитку російського промислового капіталу.
Цілком ясно, що значний розвиток промисловості протягом цього часу в Росії повинен був викликати не менш сильний розквіт облікової науки та рахункового мистецтва.

Економічний та промисловий прогрес Росії в І пол. XIX ст. йшов надзвичайно значними темпами. Щоправда, були деякі затримки в розвитку російської торгівлі, спричинені подальшою нестійкою політикою російського уряду на початку XIX ст. в галузі торгівлі: припинивши будь-які торговельні відносини з Францією, російський уряд, однак, продовжував ворогувати і з англійськими купцями; Указом від 1800 р. було запропоновано секвеструвати всі англійські товари і тут же, зовсім раптово, Указом від 8 лютого 1801 р. було дозволено вступати у торговельні відносини із Францією. Нестійкість торговельної політики спричинила трагічні наслідки для одного з представників дому Романових: заколот 11 березня 1801 p., який коштував життя Павлу І, був достойною відповіддю російської торговельної буржуазії на безглузду політику російських царів. Однак, і подальша політика російської держави, безсилої як політично, так і економічно, продовжувала бути вельми нестійкою; завойовницькі успіхи Наполеона призвели до укладання Тильзитського миру 1807 р., в силу якого Росія приєдналася до континентальної системи та оголосила бойкот англійській торгівлі; в результаті приєднання Росії до континентальної системи припинилося вивезення сировини в Англію, що, в свою чергу, створило несприятливий для Росії торговельний баланс та збільшило дефіцит, який у 1809 р. дійшов до 143 млн. рублів. Випуск паперових грошей користі не приніс; банкрутство російської торгівлі стало очевидним та знову почалася та ж безсистемна політика російських правителів. У 1810 р. уряд опублікував "Положение о нейтральной торговле", яке дозволяло вивезення товарів на нейтральних судах та ввезення на них продуктів "Британських" колоній. Тим же Положенням дозволялося безмитне вивезення сировини та деяких напівоброблених продуктів, знімалося мито з сировини, хліба та заліза, що відпускалося за кордон.

Розгром Наполеона викликав зміну економічної політики російського уряду; необхідність однакових дій всіх союзників, які виступали проти Наполеона. В 1816 р. був опублікований маніфест про введення нового митного тарифу. Маніфест пояснював необхідність нового тарифу необхідністю "для користі суспільної, допустити деякі зміни в заборонній торговельній системі". Новий митний тариф розширив кількість товарів, дозволених до ввезення у Росію та знизив мито на 25-30 %. Під впливом митного тарифу 1816 р. торговельні відносини Росії із Західною Європою стали поступово налагоджуватися, чому значною мірою допоміг митний тариф 1819 р. - найліберальніший з виданих до того часу російським урядом. Але далі знову повторилася історія нестійкості та безсистемності дій російського уряду. Тариф 1822 р. ще раз підвищив мито на предмети ввезення; 3110 сортів товарів та сировини були зовсім заборонені до ввезення та 21 сорт сировини - до вивезення. Заборонний тариф 1822р. мало допоміг розвитку російської промисловості та торгівлі і тому був замінений тарифом 1850 p., відповідно до якого тільки 25 видів продуктів були заборонені до ввезення, у тому числі чай, цукор-рафінад, залізо морським шляхом та алкогольні напої.

В XIX ст. була продовжена і практика законодавчої регламентації правил ведення обліку. Так, спочатку в Банкротскому статуті (1800), а потім, детальніше, в Законі про порядок ведення купцями торговельних книг (1834) встановлювались правила і форми організації бухгалтерського обліку на торговельних підприємствах.

Зокрема, передбачалось, що ці підприємства повинні були вести наступні книги:
-  товарну, в якій відображалось надходження і видача товарів (при цьому товари, що надходили, обліковувались за собівартістю, а продані - за продажними цінами);
-   касову, в якій відмічались всі факти надходження і вибуття грошових коштів;
-  розрахункову, в якій фіксувався стан розрахунків з особами, які мали ділові відносини з даним підприємством.

Ці книги велись на всіх торговельних підприємствах незалежно від того, до якого розряду торгівлі (дрібної, роздрібної чи оптової) вони були віднесені. Підприємства роздрібної і оптової торгівлі також вели і документальну книгу, в якій реєструвались різні ділові документи. На підприємствах оптової торгівлі, які, на відміну від підприємств дрібної і роздрібної торгівлі, вели бухгалтерський облік відповідно до принципу подвійного запису, додатково вівся цілий ряд облікових регістрів, в тому числі хронологічний журнал і Головна книга.

Найбільш детально питання ведення обліку в торгівлі розглядались в книзі Г.Ф. Шершеневича "Курс торгового права", виданої в Санкт-Петербурзі в 1908 р.
Як виняток, подвійна система застосовувалася в деяких випадках в матеріальному рахівництві морського відомства (статут матеріального рахівництва і звітності в портах і заводах морського відомства 1886 р.). За ст. 228 цього статуту, схваленого адміралтейською радою, за його журналом від 26 березня 1886 р. інформація про обороти майстерень відображалися в подвійному рахунку (форма №45). В морському міністерстві спроби введення подвійної системи робилися і раніше. В деяких земствах навіть грошове рахівництво велося за подвійною системою.

Періодичні видання з бухгалтерського обліку в незалежній Україні   

З набуттям Україною незалежності у 1991 р. постала нагальна потреба у заснуванні власного загальнодержавного професійного видання з бухгалтерського обліку.
Початок поклав вихід в 1993 р. щотижневика "Все про бухгалтерський облік", (засновник і видавець - "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік", головний редактор - А.Р. Авазашвілі, а з 1999 р. - О.Г. Степовий). Він швидко набув популярність і послідовників.

1 січня 1994 р. був підписаний до друку перший номер журналу "Бухгалтерський облік і аудит". Засновник - ТОВ "Екаунтинг", видавець -"Преса України", головний редактор - Є.Л. Калюжна. Журнал друкує науково-практичні і нормативні матеріали. Одним з його фундаторів і авторів був відомий вчений, педагог, доктор економічних наук, професор А.М. Кузьмінський.

З 26 червня 1994 року почав виходити щотижневик "Баланс". Засновник і видавець - ТОВ "Баланс-клуб", головний редактор - В. Кропінов.
З листопада 1994 p. AT "Бізнес-інформ" (м. Харків), Спілка аудиторів України і харківське відділення Спілки аудиторів України випустили журнал "Вестник аудиторов Украины" (перші десять номерів вийшли під назвою "Вестник аудитора"). Журнал друкувався в Харкові. В 1996 р. він припинив існування.

Одночасно було зроблено спробу видавати щоквартальний збірник нормативних документів, коментарів і методичних вказівок під назвою "Аудит, ревізія і контроль". Вийшли в світ два номери: перший - в кінці 1994 р., другий - в 1995 р. Видавець - "Учет-информ", Київ. На цьому видання припинилося.

У 90-х роках XX ст. розширилася тематика матеріалів, що публікувалися, велика увага приділялася поточним бухгалтерським проблемам: організації обліку на малих підприємствах, в умовах оренди та кооперативної власності, в акціонерних товариствах та на спільних підприємствах, маркетингу, дослідженням зарубіжного досвіду.

(Таблиця 2.) Періодичні видання з бухгалтерського обліку в незалежній Україні

З березня 1995 p. корпорацією "Аудиторська служба - Атланта" видається інформаційно-рекламний щотижневик "Атланта - Налоги и бухгалтерский учет" російською мовою, головний редактор -Л.Є. Філімонова. З номера 35 за 2001 рік журнал називається "Налоги и бухгалтерский учет".

З липня 1996 p. харківське AT "Бізнес-інформ" робить другу спробу і починає видавати самостійно журнал "Бухгалтер" з періодичністю виходу раз на два тижні. З 3 березня 1996 р. харківське НВП "фактор" друкує інформаційно-аналітичний журнал "Податки та бухгалтерський облік".
З березня 1997 року в м. Києві почав видаватися незначним тиражем з періодичністю виходу раз на два тижні журнал "Вестник бухгалтера и аудитора Украины", видавець та засновник - ТЗОВ "Вестник", головний редактор - А. Твердомед.

Крім спеціальних видань, питання бухгалтерського обліку і оподаткування висвітлюються в таких виданнях: журнал "Банківська справа" - науково-практичне видання, виходить шість разів на місяць, видавець - товариство "Знания", головний редактор - М.М. Садовий; щотижневики "Бизнес" видається з 1 грудня 1992 р. російською мовою, видавець - AT "Издательство "Блиц-Информ", головний редактор - К. Домін; "Галицькі контракти", який з 2000 року має назву "Дебет-Кредит", шеф-редактор - С. Іванов.
У видавничому процесі поки не беруть участі Одеса, Львів і Тернопіль, де зосереджені традиційно сильні облікові школи. Це говорить про те, що основні події ще попереду.

Дивіться далі - Комерційна освіта в країнах світу ХІХ – поч. ХХ ст.

 

 
загрузка...