Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Звіт про рух грошових коштів
Українські реферати - Бухгалтерський облік
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Звіт про рух грошових коштів

Контрольна робота з бухгалтерського обліку


ЗМІСТ

Вступ
1. Фінансова звітність
2. Мета, структура, методика і техніка складання Звіту про рух грошових коштів
3. Практична частина - задачі
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг роботи - 28 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Дивіться також:
Курсова робота - Бухгалтерська звітність на підприємстві та її аналіз
Курсова робота - Аналіз руху грошових коштів
Курсова робота - Облік та аналіз руху грошових потоків від інвестиційної діяльності
Курсова робота - Облік грошових коштів та аналіз грошових потоків підприємства
Курсова робота - Фінансовий облік грошових коштів

Метою класифікації руху грошових коштів за видами діяльності є
надання користувачам інформації, що дає змогу оцінювати вплив цих видів діяльності на фінансовий стан підприємства та суму його грошових коштів.
Таку інформацію також використовують для оцінки взаємозв'язку цих видів діяльності.
Послідовність складання Звіту про рух грошових коштів базується на вимогах розкриття їх руху окремо в процесі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
У Звіті про рух грошових коштів:
- не грошові операції (інвестиційні та фінансові) вилучаються  (наприклад,  конвертація облігацій у прості акції, оплата акцій необоротними активами та ін.);
- операції, що відбуваються лише всередині грошових коштів, не вважаються рухом грошових коштів (наприклад, придбання іноземної валюти з оплатою з поточного рахунка);
-  за операціями, в результаті яких виникає рух грошових коштів за кількома видами діяльності, суми грошових коштів розподіляються між цими видами діяльності (наприклад, сплата відсотків за банківськими кредитами є операційною діяльністю, а повернення основної суми цих кредитів — фінансовою).

Практична частина    

Задача 1
(загальна для всіх варіантів)

Використовуючи дані про залишки на синтетичних рахунках головної книги побудувати баланс.

(Додаток до задачі 1)
Побудувати оборотну відомість. Скласти баланс на кінець місяця.
Заповнити бланк «Балансу».

Задача 6
Залишок грошових коштів та їх еквівалентів на початок звітного періоду склав 10 тис. грн. Чистий рух грошових коштів за рік становив:
–  від основної діяльності 800 тис. грн.
–  від інвестиційної діяльності 200 тис.грн.
–  від фінансової діяльності 100 тис. грн.
Збитки від курсових різниць, які виникли внаслідок перерахунку
залишку коштів в іноземній валюті на кінець звітного періоду, дорівнюють 2 тис. грн. Визначити залишок грошових коштів та їх еквівалентів на кінець звітного періоду.

Задача 16
Заповнити ф№ 1 - Б «Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість» за наступними даними:
1. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток) в тис. грн. - 2028
2. Чистий прибуток у тис. грн. - 1419,6
3. Дебіторська заборгованість у тис.грн. склала всього 6489, у тому числі прострочена 940
4. Між підприємствами та установами в межах України всього в тис. грн.  4260 в т. ч. прострочена 940
5. Пункт 4 розшифровка в тому числі: а) за товари та послуги 2877 тис. грн.. в т. ч. прострочена 940
б) з бюджетом 770 тис. грн.
в) із внутрішніх розрахунків 139 тис.грн.
г) інша поточна заборгованість 474 тис. грн.
6.  З суб'єктами господарської діяльності країн — колишніх республік СРСР, усього 778 тис. грн., у тому числі: а) Білорусь 461 т.грн.;
б) Росія 317 т.грн.;
7. З суб'єктами господарської діяльності інших країн, 1431 т.грн.
8. Кредиторська заборгованість склала всього 8552 т.грн., у тому числі прострочена 1769 т.грн.
9. Між підприємствами та установами в межах України всього в тис. грн.. 6699, у т.ч. прострочена 719
6. Пункт 8 розшифровка в тому числі: а) за товари та послуги 4869 тис. грн., у т. ч. прострочена 719.
б) з бюджетом 476 тис. грн.
в) із внутрішніх розрахунків нуль тис.грн.
г) інша поточна заборгованість 726 тис. грн.
д) зі страхування 188 т.грн.
ж) з оплати праці 440 т.грн.
6. З суб'єктами господарської діяльності країн - колишніх республік СРСР, усього 1630 тис. грн., у тому числі прострочена 1048: а) Білорусь 380 т.грн.;
б) Росія 1248 т.грн., у тому числі прострочена 1048 т.грн.;
в) Молдова  2 т.грн.
7. З суб'єктами господарської діяльності інших країн, 223 т.грн. 
Верхню  частину  форми  звітності  заповнити  за  даними  вашого  підприємства.

Рішення...

 

 
загрузка...