Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Бізнес-план приватного підприємства «Красуня»
Українські реферати - Бізнес-планування
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Бізнес-план приватного підприємства «Красуня»

Учбовий предмет - «Бізнес-планування». Готовий бізнес-план приватного підприємства. Робота виконана на замовлення за допомогою підручників та посібників. Є: таблиці, розрахунки, графічний матеріал. Ключові слова: статут приватного підприємства, створення підприємства, бізнес план підприємства. Обсяг - 26 сторінок. Формат - Word (doc).

ЗМІСТ

1. Резюме. Статут приватного підприємства
2. Опис товару
3. Оцінка конкурентів
4. Виробничий план підприємства “Красуня”
5. Організаційний план підприємства “Красуня”
6. Оцінка ризиків
7. Фінансовий план підприємства “Красуня”
8. Визначення рівня загальної рентабельності
9. Розрахунок точки беззбитковості
Список літератури

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Дійсний бізнес-проект являє собою створення нового швейного підприємства «Красуня» – приватне підприємство за участю позикового капіталу у формі кредиту на покупку устаткування, який передбачений у Статуті.
Продукт – трикотажна галантерея, призначена для задоволення життєвих потреб людини. Одяг вироблятиметься з використанням несинтетичних матеріалів, зручний в носкі та при пранні. Барвники, які використовуються при обробці тканини не викликають алергічних реакцій, відповідають встановленим нормам.
Головна відмінність полягає в тому, що вироблятися ця продукція буде   на найсучаснішому ефективному устаткуванні з продуктів вищого ґатунку, що поліпшить якість продукції та підвищить продуктивність праці.

(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

В даний час  ринок  швейного виробництва  розвивається досить високими  темпами і вже  сформувався. У даний  момент  на  ринку  нашого міста працюють  безліч фірм, що надають  подібні  послуги, що  є  великими і потенційно  серйозними  конкурентами.  
Слабкі сторони конкурентів:
- устаткування й інструменти низької якості;
- незручні приміщення;
- погана організація роботи.
Сильні сторони:
- відносно низькі ціни;
- професійні майстри.
Основними  конкурентними  перевагами  даного бізнес-плану є:
1. Використання  нового високопродуктивного  обладнання;
2. Основною  стратегією   конкурентноздатності  проектованої  фірми  «Красуня» буде  комплексна  стратегія  по зниженню  цін, підвищенню якості і рівня  приготування  з  метою  проникнення  на ринок  і розширення  обсягу  продажів.
3. Зниження  витрат  за  рахунок  високої  продуктивності  устаткування, підвищення  якості, зниження  цін, більш повне  задоволення  споживачів  за   рахунок  розширення  асортименту  і введення  гнучкої  системи  знижок.

 

СТАТУТ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА “КРАСУНЯ”


1 Загальні положення
1. 1. Приватне підприємство «Красуня» створено на підставі Установчого договору від 16 березня 2006 р.
1.2  Назва Підприємства: повна — приватне підприємство «Красуня», скорочена — фірма “Красуня”.
1.3  Юридична адреса Підприємства: вул. Першотравнева, 44, м. Кременчук, 36000.
1.4  Підприємство створене й діє на підставі Законів України «Про підприємства в Україні»,  «Про підприємництво»,  «Про власність»,   «Про господарські товариства»,  свого  Статуту й Установчого договору та інших законодавчих і нормативних актів України в галузі підприємницької діяльності.
1.5  Підприємство   є  юридичною  особою  з  моменту його реєстрації, має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові й особисті немайнові права та нести зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у народному, арбітражному й третейському судах.
1.6  Підприємство здійснює свою діяльність на принципах самоврядування,  повного  госпрозрахунку,  самофінансування та самоокупності.
1.7  Підприємство володіє майном, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках України, круглу печатку з    власною назвою, штампи, бланки тощо.
1.8  Підприємство несе відповідальність за зобов'язаннями всім майном, що належить йому.
1.9  Підприємство  може  бути   засновником  та  учасником інших підприємств,  товариств  і  фірм,   відкривати  представництва й філії.
2 Цілі й предмет діяльності
2.1  Підприємство створено для задоволення потреб споживачів у одягу та одержання прибутку.
2.2  Предмет діяльності Підприємства в Україні становлять:
2.2.1  Оптова та роздрібна реалізація продукції власного виробництва, комісійна й комерційна торгівля, в тому числі через мережу власних магазинів.
2.2.2  Здійснення актів доброчинності та милосердя.
2.3 Здійснювати діяльність,  яка підлягає ліцензуванню, Підприємство має право після одержання відповідних дозволів.
З Фонди Підприємства
3.1  Підприємство має статутний фонд у розмірі  134 550 (сто тридцять чотири тисячі п’ятсот  п'ятдесят) грн. 00 коп., що поділений на частки між Засновниками, а також резервний фонд. Статутний фонд має бути виплачений Засновниками протягом року з моменту реєстрації Товариства. До моменту реєстрації кожен із Засновників повинен внести не менше ніж 30 % (тридцять процентів) від зазначеного розміру статутного фонду.
3.2  Грошову оцінку вкладів визначено за згодою Засновників і зафіксовано в Установчому договорі Підприємства,
3.3  Вклад, що вноситься, становить пайову частку Засновника в статутному фонді.
3.4  Поступка, передавання й відчуження частки іншим Засновникам можливі в разі реорганізації Підприємства та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
3.5  Згідно з рішенням зборів Засновників визначаються склад, розміри, призначення, порядок формування, створення та використання фондів Підприємства.
3.6  Підприємства має резервний фонд для  забезпечення виконання своїх зобов'язань та покриття можливих збитків за операціями. Розмір відрахувань до резервного фонду становить не менше ніж 25 % (двадцять п'ять процентів) від прибутку.
4  Права та обов'язки Засновників
4.1   Засновники мають право:
4.1.1   Брати участь в управлінні справами Підприємства відповідно до Статуту.
4.1.2  Отримувати дивіденди за результатами діяльності Підприємства.
4.1.3  Одержувати   інформацію,   знайомитися   з   даними бухгалтерського обліку та звітності, іншої документації.
4.1.4  Вносити в статутний фонд Підприємства (в рахунок свого вкладу) нерухомість, матеріальні цінності, грошові суми.
4.2  Засновники зобов'язані:
4.2.1  Додержуватися вимог Статуту й Установчого договору Підприємства.
4.2.2  Виконувати взяті на себе зобов'язання.
4.2.3  Не розголошувати комерційну таємницю  Підприємства.
4.2.4  Сприяти ефективній діяльності Підприємства,
5  Розподіл прибутку Підприємства
5.1 Прибуток Підприємства за результатами господарської діяльності утворюється після сплати всіх видів витрат. Чистий прибуток залишається в повному розпорядженні Підприємства, яке згідно з Установчим договором визначає напрями його використання.
6 Майно Підприємства
6.1  Підприємство володіє майном, переданим Засновниками у власність, іншим майном, набутим із дотриманням чинного законодавства України, та одержаними доходами.
6.2  Підприємство несе відповідальність за випадкову втрату (знищення) або пошкодження майна як власності Підприємства, переданої йому Засновниками.
7 Форс-мажор
7.1 Підприємство звільняється від відповідальності за виконання взятих на себе зобов'язань у разі форс-мажорних обставин: землетрусу, повені, пожежі, воєнних дій, саботажу та актів вандалізму.
8 Зміни законодавства
8.1 У разі зміни чинного законодавства України в цей Статут вносяться відповідні зміни.
9 Органи управління Підприємства
9.1   Органами управління Підприємства є: вищим — Збори Засновників {надалі — «Збори»), виконавчим — дирекція, яку очолює генеральний директор. Контролюючий орган Підприємства — ревізійна комісія.
9.2  Чергові Збори скликаються не рідше ніж двічі на рік, а позачергові — в разі потреби. Збори можуть бути скликані на вимогу учасників Підприємства, які володіють у сукупності не менше ніж 20 % (двадцятьма процентами) голосів.
9.3  В компетенцію зборів входять: визначення основних напрямів  діяльності  Підприємства;   внесення  змін до   Статуту; затвердження планів діяльності Підприємства та звітів про їх виконання; створення, реорганізація та ліквідація філій; визначення умов оплати праці осіб, які належать до виконавчого органу; ухвалення рішення про припинення діяльності Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; встановлення розміру, форми й порядку внесення Засновниками додаткових вкладів; виведення Засновника з Підприємства; прийняття до Підприємства нових Засновників.
9.4  Збори є правомочними за присутності Засновників, що  мають не менше ніж 55 %  (п'ятдесят п'ять процентів) голосів.
9.5  Рішення ухвалюються не менш як 51 % (п'ятдесятьма одним процентом) голосів учасників Зборів.
9.6  Засновники Підприємства мають право вповноважувати інших осіб на участь у Зборах.
9.7  Голосування: один голос — одна частка.
9.8 Про скликання Зборів їх учасників сповіщають персонально в письмовій формі не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до проведення.
10  Реорганізація та ліквідація Підприємства
10.1  Діяльність Підприємства припиняється в разі його реорганізації (злиття, поділу, приєднання, перетворення) або ліквідації згідно з ухвалою Зборів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.
10.2  В разі ліквідації Підприємства створюється ліквідаційна комісія, яка діє в складі та в порядку, визначених Зборами.
10.3  Кошти й майно Підприємства, які залишилися після розрахунків із партнерами, найманими працівниками та задоволення   претензій  кредиторів,   розподіляються  між  Засновниками пропорційно їхнім часткам у статутному фонді.
10.4  Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність,  із моменту внесення запису про це до державного реєстру.
11 Набуття Статутом чинності. Зміни й доповнення до Статуту
11.1   Статут набуває чинності з моменту затвердження його Зборами,
11.2  Зміни й доповнення до Статуту підлягають затвердженню Зборами та реєстрації у відповідних державних органах.

 

 
загрузка...