Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Відкриття підприємства. Бізнес план косметичного салону
Українські реферати - Бізнес-планування
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Відкриття підприємства. Бізнес план косметичного салону


ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Обґрунтування вибору профілю та форми власності
Розділ 2. Засновницькі документи та їх підготування
Розділ 3. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності – юридична особа
Розділ 4. Бізнес план косметичного салону “Ксюша”
4.1. Резюме
4.2. Конкурентні переваги
4.3. Фінансовий план
4.4. Фінансова оцінка проекту
4.5. Виробничий план
4.6. Розрахунок собівартості
4.7. Оцінка ризиків
4.8. Визначення рівня загальної рентабельності
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг - 39 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Дивіться також: Бізнес-план перукарні

(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

ВСТУП

Перш ніж розпочати реалізацію проекту, підприємець повинен обрати для себе найбільш раціональну організаційно-правову форму засновуваного підприємства, визначити потрібний йому рівень і обсяг можливих прав і обов`язків, що залежить від профілю та змісту майбутньої діяльності, визначити коло партнерів, якщо вони потрібні.
Виходячи з особливостей запланованого проекту (відкриття косметичного салону “Ксюша”) підприємець прийшла до висновку, що буде здійснювати підприємницьку діяльність з набуттям статусу юридичної особи.
До початку реалізації проекту підприємцем мають бути визначені конкретні цілі його діяльності, тобто кінцевий стан господарювання, якого підприємець сподівається досягти на певний момент у майбутньому. При цьому особиста мета підприємця зводиться до наступного:
- отримання максимально можливого прибутку;
- можливість працювати творчо;
- почувати себе комфортно.
Однак процес формування цілей підприємства набагато складніший. Вони мають бути конкретними і передбачуваними, формуватись і визначатись у певних показниках, максимально точно вимірюватися. Встановлюючи конкретні цілі діяльності, підприємець має надалі можливість встановити, на скільки результати його діяльності відповідають початковим цілям. Виходячи з цього, підприємець визначає основні цілі, яких він має досягти при реалізації проекту:
- прибутковість проекту: функціонування салону “Ксюша” повинно приносити прибутки й покривати всі витрати на його започаткування й підтримку роботи, нульовий прибуток, при якому проект вважається беззбитковим, не допускається;
- надання різноманітних послуг: догляд за шкірою обличчя, манікюр, педикюр, масаж та додаткові косметичні процедури обличчя та інші;
- достойна оплата праці персоналу: заробітна плата найманих працівників не може бути нижчою за прожитковий мінімум, встановлений в Україні; надання достойних умов праці та сприяння підвищенню кваліфікації спеціалістів;
- встановлення власної ніші на ринку: фірма має прилучити до себе визначену кількість клієнтів, що забезпечить прибутковість проекту;
Однак слід зазначити, що підприємець розглядає проект відкриття фірми “Ксюша” як початковий етап накопичення певної суми власного капіталу, яка потім буде використана для організації більш складного та перспективного виду діяльності.
Вибір діяльності
Підприємець має намір відкрити фірму “Ксюша”, але кому ж може бути настільки корисне надання подібного роду послуг і чому?
Загалом, усі користувачі даних послуг шукають одного: виглядати краще, почувати себе гарно та впевнено кожного дня.
Фірма відкриває всім споживачам своїх послуг приємні години відвідування салону та здобуття гарного настрою та позитивних емоцій..
І це тільки початок. Безсумнівно, у кінцевому рахунку салон буде нарощувати свої потенційні можливості по наданню косметичних послуг та розширяти спектр даних послуг.
Актуальність даної проблеми зумовила обрати темою курсового дослідження питання:
“Бізнес план салону “Ксюша”
Мета курсового дослідження – теоретично визначити основні етапи процедури складання бізнес – плану.
Предмет дослідження – відкриття підприємства.
Об’єкт дослідження – косметичний салон “Ксюша”

РОЗДІЛ 1. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПРОФІЛЮ ТА ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

Дійсний проект являє собою створення нового підприємства для надання послуг у сфері малого бізнесу – косметичного салону за участю позикового капіталу у формі кредиту на покупку устаткування. Головна мета підприємства – це одержання прибутку, а також задоволення потреб замовників – клієнтів.
Планується використовувати високоякісне устаткування й інструменти, що забезпечують високу якість послуг. Передбачається здійснити розгортання бізнес – проекту протягом 3 років, (у тому числі 6 місяців – підготовча стадія) із середньорічною чисельністю персоналу 6 чоловік. Для реалізації проекту необхідно забезпечити виторг не менш 86464 грн, у перший рік реалізації проекту. Прогноз рівня попиту показує, що до кінця 5–го року виторг можна буде збільшити до 101376 грн. Необхідна виробнича площа - 63 кв. метра, приміщення планується придбати у власність.

РОЗДІЛ 2. ЗАСНОВНИЦЬКІ ДОКУМЕНТИ ТА ЇХ ПІДГОТУВАННЯ

Підприємство як юридична особа, виступає також самостійним носієм прав і зобов’язань з відповідним комплексом ознак юридичної особи (право здійснювати від свого імені господарські операції, наявність майна, відокремленого від майна інших учасників та ін.).
Основними документами, які підтверджують статус юридичної особи, є статут і засновницький договір, але бувають випадки коли достатньо наявності лише статуту, в тому випадку якщо засновником даного приватного підприємства виступає одна особа.

Статут підприємства
У статуті підприємства, згідно з Законом України “Про підприємства України”, зазначають:
1) власника і найменування підприємства, його місцезнаходження;
2) предмет і цілі діяльності;
3) органи управління, порядок її формування;
4) компетенцію і повноваження трудового колективу та його виробничих органів, які мають право представляти інтереси трудового колективу ( ради трудового колективу, профспілковий комітет та ін.);
5) порядок утворення майна підприємства;
6) умови реорганізації та припинення діяльності підприємств;
При найменуванні підприємства вказують його назву , від підприємства та інше.
До особливостей діяльності підприємства належать:
• положення про трудові відносини, які виникають на основі членства;
• повноваження, порядок створення ради підприємства;
• товарний знак;
Основними структурними елементами статуту підприємства є такі розділи:
o про загальні положення, предмет ( вид), основні цілі та напрями діяльності;
o про зовнішньоекономічну діяльність;
o про права підприємства (фірми), його майно;
o про виробничо – господарську діяльність, управління підприємством та його трудовим колективом;
o про організацію та оплату праці;
o про розподіл прибутку і компетенцію збитків;
o про облік, звітність і контроль;
o про припинення діяльності підприємства
Надзвичайно важливим для майбутніх підприємців є знання про майно підприємства, зокрема про джерело його формування. Майно підприємства становить його основні та оборотні фонди , а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства.
Основними джерелами формування майна підприємства є:
➢ грошові та матеріальні внески засновників;
➢ доходи, отримані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
➢ доходи від цінних паперів;
➢ кредити банків та інших кредиторів;
➢ капітальні вкладення і дотації з бюджету;
➢ доходи від роздержавлення та приватизації власності;
➢ придбання майна іншого підприємства.
При організації підприємства у сфері банківської діяльності або виробництва різних товарів тощо статут доповнюють окремими додатковими положеннями, зафіксованими у відповідних законах.
Статут підприємства затверджується власником ( або власниками) майна – засновником ( або засновниками) підприємства.

Засновницький договір
Основними структурними елементами засновницького договору є розділи:
1. про предмет і мету діяльності підприємства;
2. про юридичний статус підприємства;
3. про статутний фонд і його частку в загальному обсязі витрат;
4. про вклади учасників у речовій та вартісній формах, а також в уставному фонді;
5. про умови і порядок кредитування;
6. про передбачувані обсяги виробництва, в тому числі для експорту;
7. про порядок нагромадження і розподіл прибутку, податків на прибуток;
8. про права та обов’язки засновників;
9. про структуру управління;
10. про порядок оплати праці працівників;
11. про систему постачання і збуту продукції;
12. про форми контролю за діяльністю підприємства та якістю продукції;
13. про комерційну тайну;
14. про відповідальність за порушення договору;
15. про порядок ліквідації підприємств.
Оскільки засновницький договір є одним з найважливіших видів договору, тобто добровільного об’єднання двох або декількох осіб, їхнього майна , в якому кожен з учасників бере на себе певні зобов’язання щодо інших учасників з метою привласнення прибутку, то акцент у ньому роблять на загальних обсягах статутного фонду, частці кожного із засновників, її формі, а також на способах оплати за надані один одному товари, послуги або виконані роботи.
Підписанню засновницького договору, як правило , передує ретельне комплексне техніко – економічне обґрунтування діяльності і підприємства і передусім таких сторін
Документа, як розрахунок статутного фонду, очікуваних прибутків, балансу доходів і витрат на функціонування підприємства та ін.

Статутний фонд та його формування
Статутний фонд – це сукупність матеріальних ( речових) і грошових коштів та інших нематеріальних цінностей, які є постійним внеском його засновників – учасників у створене ними господарське товариство з метою забезпечення діяльності підприємства й отримання на цій основі прибутку.
Внесками засновників та учасників є:
Матеріальній формі
Грошовій формі
Нематеріальні цінності
Будинки, споруди, обладнання
Грошові ресурси, цінні папери
Усі види майнових прав
Статутний фонд може поповнюватися за рахунок частини прибутку від господарської діяльності, а також додаткових внесків учасників.
Порядок внесення і оцінка вкладів кожного засновника в статутний фонд визначається засновницькими документами. Вартість майна при цьому оцінюють за цінами , які склалися на період заснування підприємства або відповідно до угоди між учасниками. Для оцінки товарно – матеріальних цінностей, які вносять до статутного фонду, створюють відповідну комісію з учасників підприємства.
Рішення товариства про зміни розміру статутного фонду набуває сили з дня внесення їх до державного реєстру.
Згідно із Законом України “про господарські товариства” до моменту реєстрації такого товариства кожен з учасників зобов’язаний внести не менше 30 % вказаного в установчих документах вкладу, і цей внесок повинен бути підтверджений документами, виданими банківською установою. Учасник товариства зобов’язаний повністю внести свій вклад не пізніше одного року після реєстрації товариства.

СТАТУТ
Зареєстровано “ЗАТВЕРДЖУЮ”
У Виконавчому Комітеті Засновник
Кременчуцької Приватного підприємств
міської ради “Ксюша”
реєстраційна справа № 28-14

1. Загальні положення
1.1. Приватне підприємство є приватним підприємством з правом наймання робочої сили (далі - Фірма), заснованим громадянкою України Радченко Н.С., проживаючою за адресою: 60 років Жовтня, 81а, 72, паспортні дані: КЕ № 658985, виданий Автозаводським РВКМУ від 01.10.2001, має статус юридичної особи і здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України і Статутом фірми.
2. Найменування фірми
Російською мовою: а) повне — фірма “Ксюша”
б) скорочене — «Ксюша»
Українською мовою: а) повне — фірма “Ксюша”
б)скорочено — “Ксюша”
3. Юридична адреса фірми: м. Кременчук, 60 років Жовтня, 81а, 72
4. Юридичний статус фірми
4.1. Фірма з дня державної реєстрації у виконкомі здобуває права юридичної особи, здобуває різні майнові і немайнові права, приймає на себе зобов'язання, може бути позивачем і відповідачем у судових органах, включаючи третейський суд.
4.2. Фірма має самостійний баланс, розрахунковий рахунок і інші рахунки в установах банків, печатка зі своїм найменуванням, фірмовий бланк.
4.3. Засновник фірми, користається правами керівника і несе відповідальність по зобов'язаннях фірми своїм внеском і майном фірми у випадках, передбачених чинним законодавством України.
4.4. Фірма має право укладати юридичні акти й угоди купівлі-продажу за наявний і безготівковий розрахунок, міни, підряду, оренди, позики і т.д. з підприємствами, об'єднаннями, установами (у тому числі за кордоном) на основі усіх форм власності і громадянами (частками особами), формувати і залучати до роботи творчі, наукові, виробничі й інші підприємства, об'єднання, акціонерні й інші суспільства і товариства, вступати у різні союзи, асоціації, об'єднання, концерни і консорціуми, благодійні й інші фонди (як колективний член).
Фірма має право поєднуватися з іншими підприємствами й організаціями аж до повного злиття, відкривати філії і представництва як на території України, так і за її межами.
5. Мета і види діяльності фірми
5.1. Фірма створюється з метою одержання прибутку на основі повного задоволення потреб громадян, підприємств, установ і організацій у виробленій продукції і товарах, виконуваних роботах і послугах, що робляться, у сферах, визначених предметом діяльності.
5.2. Для досягнення своїх цілей Фірма здійснює наступні види діяльності: надання косметичних послуг населенню
5.3. Фірма має право здійснювати будь-як діяльність, що не заборонена чинним законодавством України.
5.4. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, фірма може здійснювати при одержанні у встановленому порядку ліцензії.
6. Право фірми на зовнішньоекономічну діяльність
6.1. Фірма у встановленому порядку має право самостійного ведення зовнішньоекономічної діяльності в межах напрямків діяльності, передбачених дійсним Статутом, створювати спільні підприємства, запрошувати на контрактній основі фахівців закордонних підприємств і фірм для роботи в підрозділах фірми.
6.2. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється також у формах експортно-імпортних операцій, лізингових угод, компенсаційних і бартерних угод.
Фірма здійснює зовнішньоекономічну діяльність як самостійно, так і через посередників, може виступати представником закордонних партнерів, як на території України, так і за її межами.
7. Керування фірмою
7.1. Засновник формує трудовий колектив фірми на контрактній основі або на основі трудового договору з громадянами з дотриманням відповідного законодавства про працю, що діє на території України.
7.2. Засновник керує всією поточною діяльністю Фірми.
7.3. Засновник може створювати Виконавчу дирекцію, очолювану директором із твердженням її організаційної структури керування і штатного розкладу. Директор діє на підставі Статуту Фірми.
7.4. Директор Фірми має право діяти від імені Фірми одноосібно і без доручення:
- купувати і продавати за наявні й у кредит, укладати різного роду угоди, зв'язані з діяльністю Фірми, відкривати будь-як рахунки в банках і одержувати по них гроші, у тому числі наявні, перелічувати через банк гроші на підставі зроблених угод, видавати доручення і робити інші дії, зв'язані з керуванням справами Фірми.
7.5. У разі потреби Засновник Фірми має право за своїм розсудом уповноважити кого-небудь на керування справами Фірми в порожньому чи обсязі у визначеній частині, шляхом видачі доручення.
7.6. На всіх працівників Фірми ведуться трудові книжки в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
7.7. Усякого роду договори, зобов'язання й інші документи підписуються, директором і його заступниками, що призначаються на посаду і звільняються з її чи Засновником директором. Засновник Фірми визначає компетенцію директора і його заступників.
7.8. Усі документи грошового, майнового, кредитного характеру, а також звіти і баланси підписуються директором і головним бухгалтером.
7.9. Філії, підрозділи і представництва Фірми діють на основі госпрозрахунку і керуються положеннями про їх, затвердженими Засновником Фірми. Вони не є юридичними особами і своєю діяльністю здійснюють від імені і з доручення Фірми, у складі якої створені, виконують покладені на них обов'язку і користаються зв'язаними з цією діяльністю правами, що визначені положенням, наказами й іншими нормативними актами, видаваними чи Засновником директором.
8. Планування і звітність
8.1. Фірма самостійно здійснює планування господарської діяльності, виходячи з реального споживчого попиту, а також необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Фірми, підвищення особистих доходів її працівників.
8.2. Фірма здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерський облік, статистичну звітність у порядку, установленому законодавством України, несе відповідальність за її вірогідність і своєчасність представлених звітних даних.
9. Фінанси і кредити
9.1. Основним узагальнюючим показником результатів фінансово-господарської діяльності Фірми є прибуток (доход).
9.2. Оподатковування Фірми здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
9.3. Прибуток, що залишається у Фірми після сплати податків і інших платежів у бюджет відповідно до чинного законодавства надходить у її повне розпорядження. Засновник самостійно визначає напрямок використання прибутку.
9.4. У Фірмі можуть утворюватися наступні фонди:
- оплати праці;
- виробничого розвитку;
- соціального розвитку;
- матеріального заохочення;
- резервний і інші.
9.5. Призначення і розміри, джерела утворення і порядок використання кожного фонду визначається Засновником. Кошту фонду знаходяться в повному розпорядженні фірми.
9.6. Фонд оплати праці витрачається на оплату праці виконавчої дирекції, членів трудового колективу й осіб, що працюють по контрактах, трудовим договорам (угодам). Засновник самостійно визначає форму, системи і розміри оплати праці і матеріального заохочення працівників відповідно до законодавства України,
9.7. Фірма самостійно встановлює ціни на свою продукцію, послуги й інші види діяльності в гривні і валюті на договірних засадах.
9.8. Фірма має право самостійно реалізовувати свою продукцію і послуги як за готівку, використовуючи власні торгові крапки (кіоски, лотки, автокрамниці) чи мережа ін. підприємств, так і поставляючи свою продукцію на біржу, у державну, кооперативну, приватну торгову мережу, а також громадянам.
9.9. Фірма може виступати суб'єктом інвестиційної діяльності, приймати рішення про вкладення власних, притягнутих майнових, інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування, виступати в ролі учасників, кредиторів, покупців, а також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності.
9.10. Інвестиційна діяльність Фірми може здійснюватися за рахунок:
— власних фінансових ресурсів інвестора (прибуток, амортизаційні відрахування, відшкодування збитку від аварій, стихійного лиха, грошові заощадження громадян, юридичних осіб);
— узятих у кредит, фінансових коштів інвестора (облігаційні позики, банківські і бюджетні кредити);
— притягнутих фінансових коштів інвесторів (кошту, отримані від продажу акцій, пайові й інші внески громадян і юридичних осіб);
— бюджетних інвестиційних асигнувань;
— безкоштовних і благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств і громадян.
10. Виробничо-господарська діяльність фірми
10.1. Фірма має самостійність у здійсненні господарської діяльності, розпорядженні продукцією, що випускається, товарами, прибутком, що залишається після сплати податків і обов'язкових платежів.
10.2. Фірма здійснює виробничо-господарську діяльність самостійно силами трудового колективу, по договорах (контрактам), що укладається з громадянами, підприємствами, організаціями й установами.
10.3. У виробничо-господарській діяльності Фірма враховує інтереси споживачів і їхньої вимоги до якості продукції, робіт, послуг.
10.4. Фірма вправі встановлювати авторські права на розроблювальні вироби і технології їхнього виготовлення в законному порядку, оформляти патенти і продавати ліцензії на свої моделі і технології, а також «ноу-хау».
11. Організація й оплата праці, соціальний розвиток трудового колективу
11.1. Порядок надання вихідних днів, а також порядок надання і тривалість відпусток, включаючи додаткові, визначаються Правилами внутрішнього розпорядку Фірми відповідно до трудового законодавства України, а також умовами трудових договорів, що укладаються, (контрактів).
11.2. Розмір коштів, спрямованих на оплату праці Засновника, директора, його заступників і головного бухгалтера, керівників підрозділів визначається Засновником.
11.3. Трудовий колектив Фірми складають усі громадяни, що беруть участь своєю працею в її діяльності і, що уклали з адміністрацією трудовий договір (контракт).
Для виконання визначених видів робіт при Фірмі можуть створюватися тимчасові трудові і творчі колективи відповідно до чинного законодавства України. Оплата їхньої праці провадиться по трудових угодах, договорам підряду по фактично виконаній роботі.
11.4. Прийом, звільнення і рішення трудових суперечок щодо штатних співробітників Фірми провадиться директором відповідно до трудового законодавства України.
11.5. Постійні працівники Фірми підлягають соціальному і медичному страхуванню і соціальному забезпеченню на умовах, у порядку і розмірах, установлених чинним законодавством.
12. Припинення діяльності фірми
12.1. Припинення діяльності Фірми може здійснюватися шляхом її чи ліквідації реорганізації (злиття, виділення, приєднання, перетворення)
12.2. Ліквідація і реорганізація Фірми провадиться за рішенням її Засновника, або за рішенням судових органів, коли вона у встановленому порядку визнана банкрутом, а також за іншими підставами, передбаченим законодавчими актами України.
12.3. Фірма, вважається реорганізованої чи ліквідований з моменту, виключення її з реєстру державної реєстрації.
12.4. Ліквідація Фірми здійснюється Засновником і створюваною ліквідаційною комісією.
12.5. Засновник і ліквідаційна комісія встановлюють порядок і термін проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторам.
12.6. Ліквідаційна комісія, що проводить ліквідацію, поміщає в офіційній печатці за місцем перебування Фірми публікацію про її ліквідацію і про порядки і терміни заяви кредиторами претензій.
12.7. Претензії, заявлені після витікання терміну встановленого для їхньої заяви, а також не вдоволені за недостатністю майна Фірми і Засновника, визнаються погашеними.
12.8. Погашеними визнаються також претензії, не визнані Засновником і ліквідаційною комісією, якщо кредитори протягом місяця з дня одержання повідомлення про повне чи часткове відмовлення у визнанні претензії не пред'являє позов у суд про задоволення їхньої вимоги.
12.9. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Фірми і надає його Засновнику.
12.10. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів і членів трудового колективу, передається Засновнику.
12.11. Реорганізація провадиться в порядку, передбаченому чинним законодавством, на підставі рішення Засновника.
Після реорганізації Фірми її права й обов'язки переходять до правонаступників Фірми.
13. Внесення змін і доповнень до Статуту
13.1. У Статут можуть бути внесені зміни і доповнення за рішенням Засновника.
13.2. Зміни і доповнення до дійсного Статуту набирають сили з моменту їхньої державної реєстрації, відповідно до чинного законодавства України.

РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ЮРИДИЧНА ОСОБА

Державну реєстрацію суб’єкт підприємницької діяльності – юридична особа проводить також як і фізична особа у виконавчому комітеті Ради народних депутатів за місцем знаходження керівного органу чи місце проживанням суб’єктів бізнесу.
Для державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи необхідні слідуючи документи:
1. рішення власника майна або уповноваженого ним органу про створення суб’єкта підприємницької діяльності. Таким рішенням за наявності двох і більше власників – є засновницький договір;
2. статут;
3. реєстраційна картка, заповнена у трьох екземплярах і підписана заявником;
4. документ, який підтверджує сплату реєстраційного збору;
Орган державної реєстрації не має права вимагати інших документів або оформлених за іншими вимогами.
За реєстрації приватного підприємства рішення власника не подається. Якщо власниками суб’єкта підприємницької діяльності є фізичні особи, їх підписи повинні бути нотаріально засвідчені.
На реєстрацію подають лише оригінали установчих документів, в яких не повинно бути положень, що суперечать чинному законодавству. За це несе відповідальність заявник.
Що стосується реєстрації підприємств у нашому місті, то після реєстрації в виконавчому комітеті, де присвоюється ідентифікаційний код підприємству, постає необхідність закріплення ідентифікаційного коду в обласному органі статистики, де видається довідка про взяття даного підприємства на статистичний облік.
Вся подальша схема реєстрація повністю співпадає з реєстрацію будовою приватного підприємця – фізичної особи, а саме - в органах податкової служби, в Пенсійному фонді, в органах фонду по безробіттю, в органах соціального страхування, в Фонді нещасних випадків на виробництві.
Лише добавить необхідно, що як зазначалося вище, наявність свідоцтва про державну реєстрацію дає право на відкриття розрахункового рахунку у банку. Розглянемо механізм цієї операції.
З метою відкриття поточного рахунку підприємство повинно подати в банк такі документи:
1. заяву на відкриття рахунка встановленого зразка;
2. копія свідоцтва про державну реєстрацію;
3. копію зареєстрованого статуту, засвідчену нотаріально або реєструючим органом;
4. копію документа про взяття підприємства на податковий облік;
5. картку із зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатися рахунком;
6. копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду, фонду від нещасних випадків, Фонді соц. страхування, фонді по безробіттю.
Банк зобов’язаний відкрити банківський рахунок і триденний термін повідомити про це податкову інспекцію. Позначка установи банку про відкриття рахунка ставиться на титульній сторінці кредитного договору.
Реєстрація в органах податкової служби
Після одержання Свідоцтва про державну реєстрацію підприємство повинно в 5-ти денний термін звернутися до органів державної податкової служби за своїм місцем проживання засновника для взяття на податковий облік з такими документами:
• Заявою за ф. № 5 – ОПП;
• копією Свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи;
• документом, що посвідчує особу (паспорт)
Крім того, фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності незалежно від виду діяльності і запланованих обсягів операцій з продажу товарів (робіт, послуг), яка підпадає під визначення ст. 2 Закону України “Про податок на додану вартість”, зобов’язана зареєструватися як платник податку на додану вартість відповідно до Положення про Реєстр платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 01.03.2000 р. № 79
Слід зазначити, що підприємство, яке обрали спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку або фіксованого податку, не повинні реєструватися в органах податкової служби як платники податку на додану вартість ( згідно з роз’ясненнями Кабінету Міністрів України така реєстрація можлива лише за бажанням платників єдиного податку).
Після взяття платника податків на облік органи державної податкової служби видають йому довідку за ф. № 4- ОПП, яка підтверджує взяття його на податковий облік. Також видаються копії зазначеної довідки для пред’явлення в установи банків, де підприємець вирішив відкрити поточні рахунки.
Протягом трьох робочих днів з дня відкриття рахунка ( включаючи день відкриття) підприємець повинен подати особисто або надіслати поштою (з повідомленням про вручення) повідомлення про відкриття поточних рахунків в установах банків на адресу органу державної податкової служби, в якому його взято на облік.

РОЗДІЛ 4. БІЗНЕС – ПЛАН

4.1. Резюме

В даний час ринок послуг розвивається досить високими темпами, і хоча в містах косметичних салонів досить – таки багато, даний вид послуг завжди буде користатися популярністю, тому що більшість жителів хочуть виглядати самими чарівними і привабливими.
Потенційними споживачами косметичних салонів є постійно проживаюче населення міста Кременчук. Цільовим сегментом для фірми є усі жінки і дівчини усіх віків. Потенційна місткість ринку складе близько 90000 послуг у рік.
Основною стратегією конкурентноздатності проектованої фірми буде комплексна стратегія по зниженню цін, підвищенню якості і рівня обслуговування з метою проникнення на ринок і розширення обсягу продажів.

4.2. Конкурентні переваги

В даний час ринок косметичних послуг розвивається досить високими темпами і вже сформувався. У даний момент на ринку нашого міста працюють 5 салонів, що надають такі ж послуги, що є великими і потенційно серйозними конкурентами. Слід зазначити, що устаткування практично всіх салонів значно застаріло, є мало продуктивним і, найчастіше не дозволяє клієнту одержувати послуги високої якості.
Основними конкурентними перевагами даного проекту є:
1. використання нового високопродуктивного обладнання;
2. основною стратегією конкурентноздатності проектованої фірми буде комплексна стратегія по зниженню цін, підвищенню якості і рівня обслуговування з метою проникнення на ринок і розширення обсягу продажів.
3. зниження витрат за рахунок високої продуктивності устаткування, підвищення якості обслуговування, зниження цін, більш повне задоволення споживачів за рахунок розширення спектра послуг і введення гнучкої системи знижок.
➢ Фінансові ресурси, необхідні для здійснення проекту складають 44850 грн., у тому числі наявні в наявність 34 850 грн. Іншу суму (10000 грн. ) планується одержати у виді позички в банку під 35 % річних.
➢ Строк окупності проекту складає 2,3 роки.
➢ Прогнозовані фінансові результати. Чистий прибуток за три роки складе 68377 грн., при цьому середня рентабельність виробництва складе 36 %, за перший рік роботи 20 % , за другий рік – 42 %, за третій рік – 27 %. Рентабельність вкладеного власного капіталу складе 33 %.
➢ Краща організаційно-правова форма реалізації проекту - приватне підприємництво зі створенням юридичної особи на єдиному податку з правом використання найманої робочої сили
В даний час ринок послуг розвивається досить високими темпами.
Приватний косметичний салон – це новий рівень розвитку малого бізнесу, при якому виявляються більш сучасні і комфортабельні послуги. Наш український споживач не розпещений уважним, добрим і професійним підходом до клієнта. Незважаючи на наявність досить на перший погляд кількості салонів у нашому місті, жителям явно не вистачає такого салону, де виявлявся б повний спектр послуг на рівні, що відповідає новим, сучасним стандартам. Іншими словами, усе більше стає людей, що хочуть виглядати привабливими.
Причиною, що не дозволяє обслужити клієнта так, як йому хочеться, є в першу чергу недостатньо професійне устаткування й інструменти. А без них неможливо зробити по – сьогоденню стильну і сучасну зачіску, укладку, манікюр, масаж обличчя. Але не можна ж і в 21 столітті жити по старинці. Усе більше і більше жінок і чоловіків хочуть виглядати по новому, відповідати новим стандартам якості життя, хочуть, щоб також виглядали їхні кохані дружини і чоловіки , діти.
Тому наш салон буде відрізнятися від всіх інших, по - перше, стильним приміщенням, по - друге, сучасним устаткуванням, по - третє, професійними майстрами.
Як затверджують фахівці, салон красоти починається з гарного устаткування. Можливо, і не з дуже гарного. Усі залежить від можливостей і бажання власника. Якщо відкривати салон, щоб дістати мінімальні кошти на життя, - знадобиться найпростіше устаткування. Але якщо планувати працювати на сучасному рівні – вимоги до устаткування й інструментів будуть зовсім інші.
Наш косметичний салон буде знаходитися на центральній вулиці міста, у зручному місці. Поруч знаходиться житловий сектор, багато державних установ, у яких працюють переважно жінки, банки, технікум, професійно –технічне училище.
Зовнішній вигляд приміщення буде вигідно відрізнятися від конкурентів. У мене є знайомий дизайнер, що професійно займається зовнішньою рекламою, і я впевнена, що і вивіска, і зовнішній вид будуть виконані на найвищому професійному рівні і мати свій неповторний стиль.
Перукарня буде робити наступні види послуг:
1. чистка обличчя;
2. масаж обличчя;
3. косметичний догляд за обличчям;
4. манікюр;
5. педикюр;
6. послуги по навчанню “маленьких модниць” по догляду за обличчям.
У такий спосіб видно, що в порівнянні з послугами інших салонів у мене буде набагато більш широкий і привабливий вибір послуг.
В даний час на ринку представлена найширша гама матеріалів, що будуть використовувати майстри косметичного салону «Ксюша”. Їхня розмаїтість і якість зможуть задовольнити самих вимогливих клієнтів. Також я буду використовувати недорогі вітчизняні матеріали, що часто перевершують закордонні аналоги по якості, а їхня ціна помітно нижче.

4.3. Фінансовий план

Головною метою проектованого салону є проникнення на ринок і наступне розширення ринкової частки.
Виходячи з того, що на ринку присутня значна кількість конкурентів, головною стратегією маркетингу повинна стати комплексна стратегія по наданню послуг більш високої якості і більш низьким цінам, а також розширення асортименту послуг. Виходячи з цього, стратегією маркетингу обирається стратегія розширення попиту за рахунок стимулювання обсягу послуг, цінової політики і нецінових факторів конкурентної боротьби, створення позитивного іміджу перукарні. Головними конкурентними перевагами даного проекту є : використання нового високопродуктивного обладнання й інструментів, що дозволить підвищити якість і знизити вартість наданих послуг; уведення системи накопичувальних знижок і індивідуального підходу до потреб кожного клієнта.
Виходячи з цілей і стратегії маркетингу, установлення цін буде здійснюватися методом «витрати плюс прибуток», з урахуванням величини очікуваного попиту і поводження конкурентів. Ціни на послуги будуть розраховуватися виходячи з рівня попиту і витрат і цільового прибутку.
Для досягнення поставлених цілей планується розгорнути широкомасштабну рекламну компанію з метою ознайомлення споживачів з послугами і цінами на неї.
Прогнозовані обсяги продажів послуг можуть значно коливатися в залежності від соціально – економічних, демографічних і інших факторів.
Виходячи з того, що на ринку присутня значна кількість конкурентів, і агресивна політика цін може привести до негативного дійства. основною ідеєю стратегії ціноутворення фірми в області встановлення цін на послуги є поступове зниження цін на підставі накопичувальних знижок постійним клієнтам і незначне зниження цін. Така стратегія буде сприяти залученню постійних клієнтів як за рахунок знижок ,так і рахунок високої якості обслуговування покупців.
В даний час зберігається тенденція розподілу за рівнем матеріального статку переважно на користь високоприбуткових шарів. Так, на частку 10 % найбільш забезпеченого населення приходиться 26 % загального обсягу грошових доходів, а на частку 10 % найменш забезпеченого населення - 2,6. %.
Чисельність населення зі середніми грошовими доходами нижче середнього доходу в цілому по області складає близько 62, 5 % загальної чисельності населення.
Можна затверджувати, що надалі розподіл доходів збережеться. Продовжиться зменшення частки населення із середніми доходами і збільшення частки населення з низьким рівнем доходу. Однак саме населення із середніми і високими доходами є для перукарською перспективною цільовою групою, оскільки має найважливішу якість – платоспроможністю.
Споживачами послуг салону будуть наступні групи населення:
1. Жінки від 20 до 50 років з різними рівнями доходів;
2. Дівчини від 14 до 20 років різних соціальних шарів.

(Таблиця 4.1.)
Прогноз обсягів продажів послуг косметичного салону


Для кожної групи будуть передбачені свої види послуг, щоб задовольнити смаки і матеріальні можливості.
Для всіх груп буде вводитися накопичувальна система знижок – кожне 10 відвідування безкоштовно, новорічні подарунки постійним клієнтам.
Вивчаючи послуги конкурентів, ми бачимо , що залучення клієнтів відбувається в основному за рахунок зниження цін, але для такого устаткування вони не є низькими, і асалони приносять стабільний доход.
Слабкі сторони конкурентів:
- устаткування й інструменти низької якості;
- незручні приміщення;
- погана організація роботи майстрів.
Сильні сторони:
- відносно низькі ціни;
- професійні майстри.
Основним приваблюючим фактором для клієнтів є «ім'я» майстра, його досвід.
Розраховуючи передбачувану кількість послуг, які зробить мій салон, ми виходили з реальностей нашого життя, тобто що на початку відвідування буде не багато - орієнтовно в середньому 32 клієнта в день чи по 8 клієнтів до кожного майстра. Звичайно, виробничі можливості салону набагато вище (до 20 клієнтів на одне робоче місце в день), але використовуючи результати маркетингового дослідження, розраховувати на більше не можна.

(Таблиця 4.2.)
Прогноз обсягів продажів послуг косметичного салону у динаміці років

4.4. Фінансова оцінка проекту

Для мого проекту найбільш кращою формою власності є приватне підприємство на єдиному податку з правом використання найманої робочої сили.
До функцій директора відносяться:
- контроль над дотриманням техніки безпеки і вимог до охорони праці на підприємстві;
- контроль над станом устаткування, забезпечення своєчасного ремонту і профілактичних робіт;
- ведення бухгалтерського і податкового обліку відповідно до національних стандартів і нормативних актів, що діють на Україні;
- моніторинг, аналіз і планування поточної діяльності підприємства;
- проведення маркетингових досліджень з можливим залученням фахівців на тимчасову роботу;
- планування і керування запасами підприємства;
- надання податкової, фінансової і статистичної звітності в терміни й органи, установлені чинним законодавством.


(Таблиця 4.3.)
Штатний розклад адміністративно – управлінського персоналу.

До виробничого персоналу відносяться 3 майстри косметологів і 1 майстра по манікюру. Їхня заробітна плата буде залежати від кількості виконаних послуг, але не повинна бути менше мінімальної заробітної плати – 275 грн.
Разом мінімальний ФОТ виробничого персоналу - 32820 грн. на місяць.
Найм співробітників буде провадитися на конкурсній основі з урахуванням особистих якостей і досвіду роботи. Планується щомісяця оцінювати якість роботи персоналу і заохочувати кращих працівників.
Тому що проектований салон відноситься до сфери обслуговування, то проектується режим роботи з 8.00 до 19.00 у зимовий час року і з 8.00 до 20.00 у літній період ( із травня по жовтень). Таким чином, відповідно до вимог Кзот режим роботи робітників встановлюється в літній період один день через два, у зимовий – день через день, без перерв. Вихідними вважаються загальнодержавні святкові дні.

4.5. Виробничий план

Щоб створити затишний, привабливий у всіх відносинах косметичний салон, необхідно, щоб і приміщення , і сантехніка, і спеціальне устаткування відповідало гігієнічним, технічним, ергономічним нормам.
Необхідна виробнича площа - 63 кв.м. Ми маємо намір купити квартиру на першому поверсі з вікнами, що виходять на вул. Леніна.
Ринкова вартість квартири - 57600 грн.
Вартість капітального ремонту й опоряджувальних робіт - 23250 грн.
Норма амортизаційних відрахувань для будинків - 5%
Річна амортизація - 1196 грн,
Місячна амортизація - 99,4 грн.

(Таблиця 4.4.)
Необхідне основне і допоміжне устаткування і його вартість

Норма амортизаційних відрахувань для устаткування - 25 %
Річна амортизація – 5250 грн,
Місячна амортизація - 438 грн.
Основними постачальниками видаткових матеріалів і супутніх товарів буде фірма KOSMO–TREID, м Київ, що має прямі договори зі спеціалізованими фірмами різних країн, має широкий вибір як устаткування і запчастин до нього, найсучасніших інструментів, так і видаткових матеріалів.
Планується, що матеріали, необхідні для надання послуг будуть закуповуватися раз на місяць. Мінімальна вартість комплекту матеріалів для одного місяця роботи перукарні складає 1603 грн. Надалі вона буде рости в залежності від обсягу продажів послуг.
Державна реєстрація
Для реєстрації підприємства й оформлення всіх необхідних документів нам буде потрібно 1000 грн.
Потреба в коштах
Для початку підприємницької діяльності нам необхідно 44850 грн.
У мене мається власний капітал у розмірі 6500 дол. США, що складає 34850 грн. за курсом НБУ на 30 січня 2005 року. Цих коштів для виконання моїх планів недостатньо, але я не хочу змінювати розрахунки, тому що тоді не зможу реалізувати свою ідею. Тому я збираюся взяти позичку в банку на суму 10000 грн. по 35 % річних.
Оцінка можливих витрат виробництва
До перемінних витрат виробництва відносяться витрати, що змінюються пропорційно зміні обсягу зроблених послуг. У моєму випадку до них відносяться витрати на матеріали і фонд оплати праці майстрів – косметологів і майстрів по манікюру.
До постійних витрат відносяться витрати, що не змінюються чи міняються незначно при зміні обсягу послуг.
Витрати на зміст приміщення містять у собі середні показники витрат на :
- електроенергію – 80 грн.,
- газове опалення - 50 грн.,
- воду – 40 грн.,
- телефон – 32 грн.,
- квартплату – 50 грн.,
разом – 312 грн.
Витрати на оплату праці адміністративного і невиробничого персоналу розраховувалися відповідно до посадових окладів і штатного розкладу на планований рік – 550 грн.
Витрати на амортизаційні відрахування розраховувалися відповідно до норм амортизаційних відрахувань для основного і допоміжного устаткування в розмірі 25 % у рік від первісної вартості, для приміщення і нематеріальних активів 5 % у рік, разом на місяць – 542 грн.
Витрати на погашення кредиту - 1120 грн.
До інших витрат ми віднесли - витрати на ремонт і обслуговування устаткування (розраховувалися в розмірі 0,5 % від вартості основного устаткування і 2 % від вартості іншого устаткування);
Витрати на рекламу; страхування майна; інші непередбачені виплати.
Разом - 550 грн.

(Таблиця 4.5.)
Витрати на надання послуг салону , грн.

(Таблиця 4.6.)
Витрати на надання послуг салону в динаміку років, грн.

4.6. Розрахунок собівартості послуг

Собівартість кожного конкретного виду послуг розраховується шляхом коректування собівартості групи на конкретні і технічні характеристики кожної одиниці.
Витрата матеріалів розраховувався виходячи з норм витрати по кожному виду послуг. Заробітна плата розраховувалася в залежності від прогнозованого обсягу послуг. Річні накладні витрати на даний вид продукції визначалися шляхом віднесення частки витрат, обумовленої відповідно до частки річного фонду оплати праці по даному виді продукції в загальному річному фонді оплати праці. Накладні витрати на одиницю продукції визначалися шляхом розподілу загальної суми накладних витрат на плановий обсяг реалізації продукції в натуральному вираженні.

(Таблиця 4.7.)
Розрахунок собівартості послуг

4.7. Оцінка ризиків

Почавши свою справу, кожен підприємець піддається ризику, і очікувати його можна навіть у самих несподіваних ситуаціях. Негативно впливають такі фактори, як:
- ріст цін і інфляція;
- прийняття урядом законів, що ущемляють права підприємців;
- пожежі і грабежі;
- непередбачені витрати;
- нестійкість попиту;
- зниження цін конкурентами.
Як умови запобігання ризиків я вважаю наступні заходи:
- страхування майна і відповідальності працівників фірми
- детальне пророблення підготовчої стадії проекту з метою зниження ризику непередбачених витрат;
- висновок довгострокових контрактів з постачальниками з чіткими умовами і штрафними санкціями.
Усі розрахунки провадилися з урахуванням прогнозу обсягу виконаних послуг. Тому що планується, що підготовчий етап реалізації проекту складе 6 місяців, то для спрощення таблиць і їхньої наочності підготовчий період у фінансовий план не включається. Витрати на придбання сировини, устаткування і т.д. переносяться на перший місяць запуску проекту, а витрати на придбання устаткування відображаються в балансовому плані в статтях основних коштів і нематеріальних активів. У плані доходів і витрат приведені середні ціни на продукцію з урахуванням планового зниження цін і застосування знижок постійним клієнтам.

(Таблиця 4.8.)
Відомість чистого доходу

4.8. Визначення рівня загальної рентабельності

Рентабельність – показник ефективності одноразових і поточних витрат.
У загальному виді рентабельність визначається відношенням прибутку до загальних витрат, завдяки яким була отримана цей прибуток.

(Таблиця 4.9.)
Визначення рівня загальної рентабельності

Рентабельність власного капіталу: (Розрахунки)
Рентабельність вкладеного капіталу: (Розрахунки)
Рентабельність послуги: (Розрахунки)

Строк окупності проекту
Т = (Формула)
Т = (Розрахунки) = 2,3 роки Строк окупності витрат розраховувався за середнім значенням за 3 роки.

ВИСНОВКИ

Підсумовуючи вище вказане, з’ясуємо, що нашим бажанням є відкрити підприємство “Ксюша” – косметичний салон...

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Журавлева Г. П. Экономика. — М., 2001.
2. Загальна економіка / За ред. І. Ф. Радіонової. — К., 2000.
3. Кравченко Вступ до бізнесу К.1995.
4. Калина А. В., Осокина В. В. Экономическая теория и практика хозяйствования. — 2-е изд. — К., 1998.
5.Ковальчук Г. Л., Мельничук В. Г., Огнєв'юк В. О. Економіка. - К., 2003
6. Курс экономической теории / Под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевий. — К., 1996.
7. Лапуста М. Г., Шаршукова Л. Г. Риски в предпринимательской деятельности. — М., 1996.
8. Литвин В, М. Україна: хроніка поступу (1991—2001). -2-ге вид., переробл. і допов. — К., 2001.
9. Михасюк В., Мельник А., Крупка М., Залога 3. Державне регулювання економіки. — 2-ге вид., випр. та допов. -К., 2000.
10. Основи економіки: Елементарна макроекономіка / За ред. І. Ф. Прокопенка. — X., 1999.
11. Основи економічної теорії / За ред. А. А. Чухна. — К., 2002.
12. Основи економічної теорії: Політекономічний аспект / За ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. — 2-ге вид., переробл. та допов. — К., 1999.
13. Основи ринкової економіки / За ред. В. М. Петюха. — К., 1995.
14. Основы прєдпринимательской деятельности / Под ред. В. М. Власовой. — М., 1997.
15. Основы экономической теории / Под ред. Й. П. Николаевой. - М., 2001.
16. Основы экономической теории / С. В. Мочерний, В. К. Симоненко, В. В. Секретарок й др.; Под ред. С. В. Мочерного. — К., 2000.
17. Павловський М. А. Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст. — К., 1999.

 
загрузка...