Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

АвторизацияTag:курсова робота

Курсова робота з мікроекономіки.
Розділ 1. Методологічні засади та класифікація витрат підприємства.
1.1. Основні концепції теорії вартості.
1.2. Витрати виробництва і їх види.
1.3. Зовнішні і внутрішні витрати підприємства.
1.4. Постійні та змінні витрати.
1.5. Повні і граничні витрати.
1.6. Виробничий період і закон спадної віддачі ресурсів.
1.7. Короткострокові витрати підприємства.
1.8. Довгострокові витрати підприємства.
Розділ 2. Шляхи зниження витрат підприємства в умовах ринкових відносин.
2.1. Економія від масштабу виробництва.
2.2. Доходи підприємства.
2.3. Прибуток і рентабельність підприємства.
Обсяг курсової роботи - 25 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з аудиту.
Розділ І. Техніко – економічна характеристика ВАТ «Кременчуцький молокозавод».
Розділ ІІ. Теоретичні основи аудиту виробничих запасів.
2.1. Економічне обґрунтування  аудиту виробничих запасів.
2.2. Нормативна база аудиту виробничих запасів.
2.3. Методика проведення аудиту виробничих запасів.
Розділ ІІ. Проведення аудиторської перевірки обліку виробничих запасів на підприємстві ВАТ «Кременчуцький молокозавод».
3.1. Аудит складу виробничих запасів.
3.2. Аудит обліку надходження  виробничих запасів на ВАТ «Кременчуцький молокозавод».
3.3. Аудит складського обліку щодо виробничих запасів.
3.4. Аудит передачі виробничих запасів для виробничих цілей.
3.5. Аудит реалізації виробничих запасів.
3.6. Аудит ПДВ, щодо надходження та реалізації виробничих запасів.
Розділ ІІІ. Аудиторський висновок.
Обсяг курсової роботи - 34 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота.
1. Проблема конфліктів в роботах вчених.
2. Психологічні конфлікти та шляхи їх розв’язання.
3. Форми й типи поведінки людини в конфліктній ситуації.
4. Теорії факторів соціальної атракції.
Обсяг курсової роботи - 40 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота.
1. Економічна сутність операцій з нематеріальними активами. Цілі, задачі, об’єкти, і параметри ревізії.
2. Організаційна модель ревізії операцій. Характеристика нормативно-правової, фактографічної інформації, способів і прийомів ревізії.
3. Ревізія ступеню правового захисту об’єктів промислової та інтелектуальної власності.
4. Ревізія обґрунтованості оцінки промислової та інтелектуальної власності.
5. Особливості ревізії операцій в умовах комп’ютерізації обліково-контрольного процесу.
Обсяг курсової роботи - 32 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота з української мови.
Розділ І. Характеристика назв одягу в українській мові.
1.1. Назви на позначення чоловічого одягу.
1.1.1. Натільний одяг.
1.1.2. Нагрудний та поясний одяг.
1.1.3. Верхній одяг із тканини.
1.1.4. Одяг із хутра.
1.1.5. Головні убори.
1.1.6. Взуття.
1.1.7. Прикраси.
1.2. Назви на позначення жіночого одягу.
1.2.1. Натільний одяг.
1.2.2. Поясний та нагрудний одяг.
1.2.3. Верхній одяг із тканини.
1.2.4. Одяг із хутра.
1.2.5. Головні убори.
1.2.6. Взуття.
1.2.7. Прикраси.
Розділ ІІ. Граматична класифікація назв на позначення одягу.
2.1. Класифікація назв одягу за належністю до роду.
2.2. Класифікація назв одягу за належністю до числа.
Розділ ІІІ. Символіка назв одягу.
3.1. Використання символів одягу у художніх творах.
3.2. Практичне дослідження.
Обсяг курсової - 34 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота.
Розділ 1. Теоретичні аспекти організації праці на підприємстві.
1.1. Організація праці на підприємстві. Поділ праці і трудових процесів – основа функціонування виробництва.
1.2. Робоче місце - первинна ланка структури підприємства.
1.3. Регламентація умов праці.
Розділ 2. Удосконалення організації праці на ВАТ Кременчуцький Сталеливарний завод.
2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства.
2.2. Розподіл і кооперування праці на підприємстві.
2.3. Організація й обслуговування робочих місць на Сталеливарному заводі.
2.4. Удосконалення організації праці.
2.5. Нормування праці.
2.6. Якість трудового життя на підприємстві.
Обсяг курсової - 50 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота.
1. Теоретичні основи побудови податкової системи України.
1.1. Сутність та призначення податкової системи України.
1.2. Роль податкової системи України.
1.3. Принципи побудови податкової системи України.
1.4. Функції податкової системи України.
2. Податкова система України та її устрій.
2.1. Становлення та розвиток податкової системи України.
2.2. Зміст податкової системи України.
3. Законно – і нормативно – правова база становлення та розвитку податкової системи України.
4. Аналіз тенденцій розвитку та становлення податкової системи України.
5. Проблеми та перспективи розвитку податкової системи України.
Обсяг курсової - 43 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота.
1. Міжнародні – валютні операції – теоретичні засади.
1.1. Міжнародні розрахункові операції.
1.2. Порядок здійснення валютних операцій.
2. Платіжний баланс - сутність, структура та порядок формування.
2.1. Економічний зміст платіжного балансу.
2.2. Структура платіжного балансу.
2.3. Фактори, які впливають на платіжний баланс.
3. Платіжний баланс України – характеристика та сучасні тенденції.
Обсяг курсової - 45 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з дисципліни «Підприємницьке право».
Розділ 1. Теоретичне обґрунтування поняття підприємства та його види залежно від форми власності.
1.1. Поняття підприємства.
1.2. Організаційно - правові форми підприємства.
1.3. Види підприємств залежно від форми власності.
1.4. Утворення підприємств.
1.5. Установчі документи підприємства.
Розділ 2. Приватне підприємство без створення юридичної особи.
2.1. Схема реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності без створення юридичної особи – виконавчий  комітет та органи оподаткування.
2.2. Суб’єкт підприємницької діяльності як платник Пенсійного фонду.
2.3. Реєстрація в органах Фонду соціального страхування.
2.4. Реєстрація приватного підприємця в органах Державної служби зайнятості.
2.5. Одержання приватним підприємцем дозволу на виготовлення печаток.
Обсяг курсової - 38 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з предмету «Основи підприємницької діяльності».
Розділ 1. Розвиток підприємництва в Україні. Види і форми підприємництва в Україні.
1.1. Сутність підприємництва як форми господарювання підприємств.
1.2. Суб’єкти підприємницької діяльності.
1.3. Принципи та механізм реалізації підприємницької діяльності.
1.4. Класифікація підприємництва в Україні.
Розділ 2. Практична частина: Визначення виробничої програми підприємства.
Обсяг курсової роботи - 55 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з макроекономіки.
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ.
1.1. Поняття економічного зростання та його виміри.
1.2. Економічне зростання і крива виробничих можливостей.
1.3. Фактори економічного зростання.
РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ.
2.1. Протиріччя економічного зростання.
2.2. Аналіз основних чинників економічного зростання України.
2.3. Стратегії економічного зростання.
Обсяг курсової роботи - 46 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з економіки.
Розділ 1. Теоретично-методологічні засади визначення собівартості продукції.
1.1. Сутність та значення собівартості продукції як економічної категорії.
1.2. Структура собівартості і чинники, що її визначають.
1.3. Планування собівартості продукції на підприємстві.
Розділ 2. Характеристика собівартості продукції в цивільній авіації.
2.1. Стан і причини кризи.
2.2. Науково-технічний і технологічний потенціал та можливості його використання.
2.3. Шляхи подолання кризи та перспективи розвитку.
Розділ 3. Можливість скорочення собівартості авіаперевезень.
Обсяг курсової роботи - 40 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з фінансів підприємства.
1. Сутність фінансів комерційного підприємства.
2. Планування потреби у фінансових ресурсах.
3. Планування доходів підприємства.
4. Фінансовий план підприємства.
4.1. Зміст і завдання фінансового плану.
4.2. Оперативне фінансове планування.
5. Бюджетування в системі фінансового планування.
Обсяг курсової - 47 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з права.
1. Поняття та ознаки фондової біржі.
2. Порядок створення, функціонування та особливості припинення фондової біржі.
3. Управління фондовою біржею.
4. Валютна біржа як різновид фондової біржі.
Обсяг курсової - 39 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з предмету «Ціноутворення».
1. Ціна продукції.
1.1. Види цін та тарифів.
1.2. Ціни та фактори, що їх формують.
1.3. Ціни на продукцію і послуги.
2. Ціноутворення на промисловому підприємстві в ринкових умовах.
2.1. Метод встановлення ціни (за принципом беззбитковості, поточні витрати).
2.2. Метод цільового прибутку.
2.3. Метод встановлення ціни з урахуванням попиту.
2.4. Метод середніх цін.
3. Аналіз економіко – господарської діяльності підприємства.
Обсяг курсової - 42 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота з діловодства.
Розділ 1. Основні науково-теоретичні засади підготовки та проведення переговорів.
1.1. Переговори – загальна характеристика та класифікація.
1.2. Основні характеристики переговорного процесу.
1.3. Підготовка до переговорів: вибір методів, стратегії тактичних засобів.
1.4. Переговори: предмет, цілі, позиції, партнери, підсумки.
Розділ 2. Планування та проведення переговорів.
2.1. Вибір конкретних прийомів ведення переговорів.
2.2. Склад делегації.
2.3. Зустріч делегатів, господарське забезпечення.
2.4. Протокольні правила розміщення за столом переговорів.
2.5. Некоректна поведінка та реакція на неї.
2.6. Невербальні засоби спілкування.
Обсяг курсової - 38 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з права (господарський процес).
1. Поняття та загальна характеристика правосуддя та господарського судочинства, їх порівняльна характеристика.
2. Правовий статус судді господарського суду, набуття та припинення повноважень судді господарського суду.
3. Проблемні питання здійснення правосуддя та роль судді господарського суду.
Обсяг курсової - 31 сторінка.

Подробнее...  

Курсова робота (сімейне право).
Розділ 1. Теоретичні засади сімейних правовідносин за сімейним кодексом.
1.1. Сім'я, родинність, свояцтво: поняття та юридичне значення.
1.2. Зміст сімейних правовідносин.
1.3. Акти цивільного (громадянського) стану.
Розділ 2. Законний правовий режим майна суб’єктів права власності за сімейним законодавством.
2.1. Поняття права власності подружжя.
2.2. Розвиток законодавства про право власності подружжя.
2.3. Право подружжя на спільне майно.
2.4. Роздільна власність подружжя.
2.5. Укладення подружжям угод щодо спільного і роздільного майна.
Обсяг курсової - 52 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота.
1. Історичні та макроекономічні засади державної політики підтримки малого підприємництва.
1.1. Історичні аспекти розвитку малого бізнесу.
1.2. Макроекономічні передумови розвитку малого бізнесу в Україні.
1.3. Становлення системи державної підтримки малого підприємства.
2. Розвиток малого бізнесу в Україні.
2.1. Роль та значення малого підприємництва.
2.2. Місце малого бізнесу в економіці України.
2.3. Галузева і загальна характеристика стану малого підприємництва як об’єкта державного регулювання.
Обсяг курсової - 50 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з предмету «Інвестування».
Розділ 1. Загальна характеристику ринку виробництва та капіталу - їх чинники.
1.1. Ринок чинників виробництва і капіталу.
1.2. Інвестиційний капітал, його постачальники і споживачі.
Розділ 2. Попит та пропозиція інвестицій.
2.1. Особливості кругообігу фінансових інвестицій.
2.2. Попит, пропозиція та взаємозв’язок ринків капіталів.
Розділ 3. Попит та пропозиція інвестицій на ринку України.
Обсяг курсової - 43 сторінки.

Подробнее...  

Курсова з предмету «Державне регулювання».
1. Теоретичні аспекти та методологічні підходи щодо державного регулювання інвестиційної діяльності країни.
1.1. Характеристика державного регулювання інвестиційної діяльності, його складові.
1.2. Сутність державних гарантій прав суб’єктів інвестиційної діяльності.
1.3. Визначення державного захисту інвестицій.
2. Особливості державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні.
2.1. Законодавча база України щодо державного регулювання інвестиційної діяльності в країні.
2.2. Розвиток механізму державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні на прикладі ВАТ «КВБЗ».
Обсяг курсової - 47 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з предмету «Страхування».
Розділ 1. Науково-теоретичні засади визначення поняття страхування.
1.1. Економічна необхідність, суть, роль і значення страхування.
1.2. Роль і значення страхування в системі економічних відносин.
Розділ 2. Відповідальність як об’єкт страхових відносин в Україні.
2.1. Суть страхування відповідальності.
2.2. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні.
2.3. Страхування цивільної відповідальності перевізників.
2.4. Страхування професійної відповідальності.
2.5. Особливості проведення екологічного страхування.
Обсяг курсової - 39 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з предмету «Інноваційна діяльність».
Розділ І. Система управління проектами.
1.1. Процес управління проектами та його сутність.
1.2. Основні етапи управління проектами.
1.3. Проведення відбору проектів.
Розділ ІІ. Техніко-економічна характеристика ВАТ “КВБЗ”.
Розділ ІІІ. Впровадження інноваційного проекту на ВАТ “КВБЗ”.
3.1. Характеристика інноваційного продукту.
3.2. Обґрунтування випуску інноваційного продукту та фінансування його виробництва.
3.3. Економічний ефект від виробництва інноваційного продукту.
Обсяг курсової - 52 сторінки.

Подробнее...  

Курсова з РПС.
1. Лісопромисловий комплекс – структура та характеристика.
1.1. Лісозаготівельна промисловість.
1.2. Деревообробна промисловість.
1.3. Целюлозно-паперова промисловість.
1.4. Лісохімічна промисловість.
2. Сутність і народногосподарське значення лісової промисловості України.
2.1. Особливості розміщення підприємств лісопромислового комплексу.
2.2. Лісівництво.
2.3. Лісова і деревообробна промисловість - важлива складова економіки України.
3. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення галузей лісопромислового комплексу.
Обсяг курсової - 36 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з економічної теорії.
Розділ 1. Науково-теоретичні засади визначення попиту та пропозиції.
1.1. Попит та пропозиція на ринку.
1.2. Закон попиту та пропозиції.
Розділ 2. Способи визначення та застосування еластичності попиту і пропозиції в господарській діяльності підприємства.
2.1. Побудова моделі «попит-пропозиція».
2.2. Вимоги для встановлення ринкової рівноваги.
Обсяг курсової - 35 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з предмету «Конституційне право».
1. Поняття місцевого самоврядування.
2. Основні принципи місцевого самоврядування в системі народовладдя.
3. Система форм місцевого самоврядування в системі народовладдя.
4. Організація роботи органів самоорганізації населення.
Обсяг курсової - 37 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з фінансів.
Розділ 1. Поняття та класифікація економічних систем.
Розділ 2. Поняття, значення та роль фінансів в економічній системі.
2.1. Фінанси як головна складова фінансової системи.
2.2. Загальна характеристика функцій фінансів.
Розділ 3. Трансформація економічної системи та фінансів при переході від адміністративно-планової до ринкової економіки.
Обсяг курсової - 38 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота.
Розділ 1. Загальна характеристика процесу зварювання.
1. Основні характеристики процесу зварювання.
2. Класифікація та види зварювання.
3. Класифікація та властивості електродів.
4. Вимоги до якості технології процесу зварювання.
Розділ 2. Маркування, транспортування та зберігання зварювальних апаратів.
Обсяг курсової - 35 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з права.
Розділ 1. Теоретичні основи надання правових послуг.
1.1. Поняття правових послуг та професія юриста.
1.2. Система юридичної діяльності.
1.3. Етична культура юриста.
Розділ 2. Подання та розгляд претензій, що виникають з надання правових питань.
2.1. Поняття претензій, що виникають з надання правових питань.
2.2. Спірні питання.
2.3. Вирішення та попередження юридичних конфліктів.
Обсяг курсової роботи - 36 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з предмету «Гроші та кредит».
І. Теоретична частина.
1. Походження і суть грошей згідно еволюційної концепції.
2. Ринок позикових капіталів: визначення, значення, національні особливості розвитку.
3. Грошова реформа в Україні 1996 року.
ІІ. Практична частина.
Тестові завдання.
Задача.
Обсяг курсової - 39 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота.
Розділ 1. Економічна сутність валової продукції, організація державного статистичного спостереження обсягів виробництва.
1.1. Теоретичні основи вивчення валової продукції.
1.2. Система макро і мікроекономічних показників виробництва і реалізації продукції.
1.3. Організація статистичного спостереження за рівнем валової продукції.
Розділ 2. Статистичний аналіз рівня та динаміки валової продукції виробництва.
2.1. Аналіз динаміки валової продукції ТОВ “Козельщинський комбікормовий завод”.
2.2. Виявлення тенденції виробництва (реалізації) продукції.
2.3. Індексний аналіз валової продукції.
Розділ 3. Аналіз факторів збільшення валової продукції.
3.1. Класифікація факторів, що впливають на рівень валової продукції.
3.2. Застосування методу аналітичних групувань.
Обсяг курсової - 52 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота.
Розділ 1. Захворювання і травми центральної і периферійної нервової системи.
1.1. Травми і захворювання центральної нервової системи.
1.2. Травми та захворювання периферійної нервової системи.
Розділ 2. Фізична реабілітація при захворюваннях і травмах центральної і периферійної нервової системи.
2.1. Використання фізіотерапії при травмах та захворюваннях центральної та периферійної нервової системи.
2.2. Масаж при травмах і захворювання нервової системи.
Обсяг курсової - 45 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота.
1.     Основні характеристики міжнародної авіаційної послуги в маркетингу.
1.1.    Сутність авіаційної послуги.
1.2.    Класифікація авіаційних послуг.
2.     Маркетинг транспортних авіапослуг. 
2.1.    Маркетингова діяльність транспортного авіаційного підприємства.
2.2.    Сегментація ринку авіапослуг.
2.3.    Аналіз конкурентного середовища на ринку авіапослуг.
3.    Особливості комерційної політики авіакомпаній на міжнародному ринку. 
3.1.    Основні форми комерційної співпраці авіакомпаній.
3.2.    Принципи формування комерційної політики.
3.3.    Розроблені рекомендації та пропозиції.
Обсяг курсової роботи - 40 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота.
Розділ 1. Науково-теоретичні аспекти еволюційного переходу економічної системи до соціально-орієнтованого ринкового господарства.  
Розділ 2. Формування економічних передумов переходу України до соціально-орієнтованого ринкового господарства. 
2.1.     Перехідні економічні системи: зміст і основні риси.
2.2.     Криза і розпад командно-адміністративної системи та необхідність переходу економіки України до ринкових відносин.
2.3.     Концепції переходу України до ринкової економіки.
Розділ 3. Шляхи на напрямки перспективної моделі економічної формації України.   
Обсяг курсової роботи - 35 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з права.
Розділ 1. Спеціалізація учасника процесу.
1.1.    Юридична діяльність спеціаліста як різновид соціальної діяльності.
1.2.    Зміст та види юридичної діяльності.
1.3.    Правові дії учасника процесу.
Розділ 2. Спеціаліст, як учасник процесу.
2.1.    Основні вимоги та умови набуття спеціалістом права на здійснення юридичної практичної діяльності.
2.2.    Правові підстави представництва адвокатом інтересів клієнта у цивільному процесі.
2.3.    Ведення спеціалістом юридичної справи.
Обсяг курсової роботи - 32 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота.
1. Специфіка мови офіційно-ділового стилю.
1.1.    Особливості оформлення ділового листа.
1.2.    Типологічні риси англомовної та україномовної ділової кореспонденції.
1.3.    Специфічні особливості оформлення автобіографії, резюме та супровідного листа.
1.4.    Місце та роль модальних кліше у діловому листуванні.
2. Лексико-граматичні аспекти перекладу текстів мови документів.
2.1.    Переклад ділових документів на фонематичному рівні лексичних одиниць.
2.2.    Граматичні особливості перекладу текстів мови документів.
2.3.    Особливості перекладу англійських пасивних конструкцій у діловій кореспонденції.
Обсяг курсової роботи - 50 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота.
1. Історичні аспекти розвитку і функціонування банків. 
2. Поняття, сутність, особливості комерційних банків, принципи їх діяльності, функції та види. 
3. Правова основа створення та припинення діяльності комерційних банків.
4. Правовий режим операцій та послуг, що надаються комерційними банками.
Обсяг курсової роботи - 37 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з етики і психології ділового спілкування.
Розділ 1. Науково – теоретичні засади поняття стилю одягу ділової людини.
1.1. Одяг визначає манеру спілкування та поведінку.
1.2. Значення одягу в ділових стосунках.
Розділ 2. Стилі одягу – їх залежність від ситуації.
2.1. Принципи хорошого тону в одязі.
2.2. Зачіска та вимоги до неї.
2.3. Основні правила макіяжу.
2.4. Парфуми – невід’ємний критерій іміджу.
2.5. Ювелірні вироби і біжутерія.
Розділ 3. Діловий одяг для чоловіків та жінок.
3.1. Діловий одяг для чоловіків.
3.2. Одяг для жінок.
Обсяг курсової роботи - 30 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з трудового права.
1. Поняття матеріальної відповідальності працівника.
2. Відмінність матеріальної відповідальності працівника від майнової відповідальності у цивільному праві.
3. Підстави та умови матеріальної відповідальності працівника.
4. Види матеріальної відповідальності працівника.
5. Поняття визначення розміру шкоди.
6. Порядок відшкодування шкоди.
Обсяг курсової роботи - 45 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з політекономії.
1. Капітал підприємства і його кругообіг.
2. Оборот і класифікація капіталу підприємства.
3. Швидкість обороту капіталу.
4. Шляхи підвищення ефективності використання капіталу в Україні.
Практична частина.
Обсяг курсової роботи - 31 сторінка.

Подробнее...  

Курсова робота.
Розділ І. Історичні чинники виникнення інтернет-залежності.
1.1    Поняття терміну «інтернет–залежність». 
1.2    Особливості інтернет–залежності.
Розділ ІІ. Інтернет–залежність у дітей та молоді.
2.1    Види та класифікації інтернет–залежності.
2.2    Психологічні причини виникнення інтернет–залежності.
2.3    Діагностика інтернет–залежності.
2.4    Вплив Інтернет-залежності на виховання школярів.
Розділ  ІІІ. Робота соціолога з молоддю щодо проблеми інтернет-залежності.
Обсяг курсової роботи - 31 сторінка.

Подробнее...  

Курсова робота з криміналістики.
Розділ 1. Огляд і фіксація слідів людини.
1.1.    Механізм слідоутворення та класифікація слідів.
1.2.    Сліди ніг та взуття людини.
1.3.    Виявлення слідів людини. 
Розділ 2. Криміналістичне дослідження слідів знарядь злому та інструментів.
2.1.    Зруд – об’єкт криміналістичного дослідження.
2.2.    Сліди знарядь злому та інструментів.
2.3.    Виявлення і фіксація слідів знарядь зруду та інструментів.
Обсяг курсової роботи - 30 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з економіки підприємства.
Розділ 1. Науково-теоретичні засади визначення чинників відрахувань підприємства у бюджети та позабюджетні фонди.
1.1.    Кошторис виробництва.
1.2.    Собівартість різних видів продукції.
1.3.    Собівартість окремих виробів.
1.4.    Утримання із заробітної плати.
1.5.    Відрахування підприємства у бюджети і позабюджетні фонди, їх вплив на собівартість і долю прибутку підприємства.
Розділ 2. Практична частина.
2.1.    Визначення виробничої програми підприємства.
2.2.    Визначення трудових ресурсів і ефективність їх використання.
2.3.    Визначення виробничої потужності, виробничих фондів і ефективності їх використання.
2.4.    Складання собівартості товарної продукції та визначення її структури.
2.5.    Визначення цін на продукцію, формування та розподіл прибутку підприємства.
2.6.    Виконання підприємством зобов’язань перед бюджетом та соціальними фондами.
2.7.    Розрахунок середньомісячної заробітної плати на підприємстві.
2.8.    Виконання соціальної програми підприємства (забезпечення житлом).
Обсяг курсової роботи - 47 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з біології.
Розділ І. Науково-теоретичні засади формування біологічних знань учнів.
І.1. Цілі та завдання шкільної біологічної освіти.
І.2. Формування системи знань у школярів при вивчені біології.
І.3. Клітина як структурна одиниця живих організмів.
Розділ ІІ. Експериментальне дослідження. Формування поняття «клітина» на уроках загальної біології.
ІІ.1. Констатуючий експеримент.
ІІ.2. Формуючий експеримент та аналіз результатів.
Висновки.
Список використаної літератури.
Додатки:
А. Розробка уроку на тему: Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень.
Б. Розробка уроку на тему: Будова клітин прокаріот і еукаріот.
Обсяг курсової роботи - 31 сторінка. Додатки - 18 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота.
Розділ 1. Науково – теоретичні засади організації збутової діяльності підприємства.
1.1. Сутність та завдання збуту.
1.2. Сучасні проблеми стимулювання збуту і ціноутворення в діяльності підприємства.
1.3. Роль стимулювання збуту в діяльності підприємства.
1.4. План збутової діяльності підприємства.
1.5. Цінова політика як чинник збутової діяльності підприємства.
Розділ 2. Практичне завдання.
2.1. Вибір діяльності.
2.2. Бізнес-план проекту.
2.3. Державна реєстрація. Формування статутного фонду.
2.4. Засновницькі документи.
Обсяг курсової - 54 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота з предмету «Державне регулювання».
РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ.
1.1. Ринок праці як сфера здійснення зайнятості.
1.2. Механізми регулювання зайнятості.
1.3. Попит і пропозиція праці, безробіття.
1.4. Соціальний захист населення як елемент соціальної політики.
РОЗДІЛ ІІ. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ, ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ НОВОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ.
2.1. Оцінка рівня зайнятості та безробіття в Україні.
2.2. Державне регулювання працевлаштування громадян України.
Обсяг курсової - 47 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з предмету «Страхування».
1. Теоретичні аспекти поняття страхування.
1.1. Страхування – як одне із специфічних сфер фінансової системи.
1.2. Кваліфікація страхування (за галузями, за формами).
1.3. Нормативно – правове забезпечення страхування в Україні.
2. Обов’язкове медичне страхування в Україні.
2.1. Фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я та перспективи страхового забезпечення.
2.2. Впровадження обов’язкового медичного страхування в аспектах формування громадянського суспільства та Євроінтеграції.
2.3. Переваги та недоліки обов’язкового медичного страхування – фінансовий аспект.
3. Добровільне медичне страхування.
4. Історичний досвід розвитку медичного страхування в зарубіжних країнах.
5. Перспективи розвитку обов’язкове та медичне страхування в системі охорони здоров’я України.
Обсяг курсової - 47 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з предмету «Інноваційна діяльність».
Розділ 1. Теоретичні аспекти особливостей формування попиту на інновації.
1.1. Напрями формування попиту на інновації.
1.2. Компоненти, методи та чинники формування попиту на інновації.
1.3. Класифікація видів попиту на інновації.
Розділ 2. Аналіз та оцінка економіко-господарської діяльності СП «Веселоподільський цукровий завод».
2.1. Характеристика виробничої діяльності підприємства.
2.2. Аналіз та оцінка господарської діяльності СП «Веселоподільский цукровий завод».
2.3. Аналіз фінансового стану СП „Веселоподільський цукровий завод”.
Розділ 3. Визначення економічного ефекту.
Обсяг курсової - 61 сторінка.

Подробнее...  

Курсова робота з економічного аналізу.
Розділ 1. Теоретичні основи аналізу матеріальних ресурсів.
1.1. Класифікація матеріальних ресурсів.
1.2. Завдання, джерела, етапи аналізу матеріальних ресурсів.
1.3. Показники ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства.
Розділ 2. Аналіз використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Кременчуцький молокозавод».
Обсяг курсової роботи - 43 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота з етики і психології ділового спілкування.
Розділ 1. Форми і види ділового спілкування та фактори впливу.
1.1.    Усна і писемна форми ділового стилю.
1.2.    Рівні дійового спілкування.
1.3.    Вимоги до учасників ділового спілкування.
Розділ 2. Особливість міжнародного спілкування.
2.1.    Офіційна мова.
2.2.    Основні управлінські культури: характерні риси та особливості.
2.3.    Особливості спілкування з іноземцями.
Розділ 3. Національні особливості ділового спілкування.
3.1.    Особливості ділового спілкування - Сполучені Штати Америки.
3.2.    Особливості ділового спілкування - Великобританія.
3.3.    Особливості ділового спілкування - Німеччина.
Обсяг курсової роботи - 35 сторінок.

Подробнее...  
« ПерваяПредыдущая123456СледующаяПоследняя »
Powered by Tags for Joomla
загрузка...