Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

АвторизацияTag:курсова робота

Курсова робота з педагогіки.
Розділ 1. Засвоєння лексичного матеріалу дітьми дошкільного віку.
1.1. Методична інтерпретація лексики.
1.2. Послідовність засвоєння форми лексичної одиниці.
1.3. Способи семантизації слів і словосполучень.
1.4. Акт ознайомлення з лексичною одиницею і процес її засвоєння.
1.5. Послідовність опрацювання лексичної одиниці.
Розділ 2. Розучування  віршів та пісень англійською мовою в старшому дошкільному віці.
Обсяг курсової роботи - 34 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота з історії України.
1. Масштаби трагедії.
2. Український голодомор на тлі загальносоюзного голоду.
3. Причини Голодомору.
4. Голодомор 1932-1933 рр.
4.1. Національне вимірювання проблеми.
4.2. Голодомор 1932-1933 рр. на Кременчуччині.
Обсяг курсової роботи - 30 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з психології і педагогіки.
Розділ І. Попередження та виправлення синдрому психомоторної нестабільності у дітей дошкільного віку.
1.1.    Виникнення та коригування страхів.
1.2.    Походження та усунення енурезу.
1.3.    Походження та усунення енкопрезу.
1.4.    Виникнення та усунення заїкання.
1.5.    Виникнення та лікування тіків.
Розділ ІІ. Практична частина. Експериментальне дослідження - визначення рівня і коригування страху у дітей дошкільного віку.
2.1.    Проведення та аналіз констатуючого експерименту.
2.2.    Проведення та аналіз формуючого експерименту.
2.3.    Аналіз результатів.
Обсяг курсової роботи - 44 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота.
Розділ І. Організація виробничого процесу у часі.
1.1. Загальні принципи раціональної організації виробничого процесу.
1.2. Структура витрат часу у виробничому процесі.
1.3. Методи організації виробничих процесів.
Розділ ІІ. Методи і моделі організації виробничих процесів.
2.1. Основи моделювання й оцінки ефективності прийнятих рішень.
2.2. Часові параметри і часова структура виробничого процесу.
2.3. Матрична часова модель виробничого процесу.
2.4. Рівноритмічна, різноритмічна і неритмічна виробничі структури.
2.5. Визначення раціональної послідовності обробки деталей.
2.6. Організація потокового виробництва.
Практична частина.
Обсяг курсової - 65 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з фінансів.
1. Місце фінансового ринку у фінансової системі України.
1.1. Поняття фінансового ринку.
1.2. Класифікація та структура фінансового ринку.
2. Інфраструктура та складові фінансового ринку.
2.1. Ринок грошей.
2.2. Ринок цінних паперів.
2.3. Ринок кредитних ресурсів.
2.4. Ринок фінансових послуг.
2.5. Інфраструктура фінансового ринку.
3. Зарубіжний досвід роботи на фінансовому ринку.
4. Проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку України.
Обсяг курсової - 55 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота.
Розділ 1. Теоретичні засади позаурочних форм організації навчання.
1.1. Семінарські заняття.
1.2. Факультативні заняття.
1.3. Навчальна екскурсія.
1.4. Додаткові групові, індивідуальні заняття. Предметні гуртки.
Розділ 2. Методика організації і проведення позакласних заходів з біології.
2.1. Методичні рекомендації з позакласної роботи з біології.
2.2. Різноманітність форм і видів екологічної діяльності школярів у позакласній роботі з біології.
2.3. Практична частина. Екскурсія „Природа рідного краю”.
Обсяг курсової роботи - 37 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота.
1. Поняття, значення, завдання фінансового обліку грошових коштів та їх еквівалентів у касі.
2. Особливості обліку грошових коштів та їх еквівалентів у касі.
3. Характеристика господарсько-фінансової діяльності підприємства «Проммаркет», як постановка аналітичної роботи.
4. Особливості документального оформлення операцій з готівковими грошовими коштами.
5. Фінансовий облік грошових коштів та їх еквівалентів у касі.
Обсяг курсової - 46 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з предмету «Статистика».
Розділ 1. Теоретичні аспекти ринку праці і його регулювання.
1.1. Поняття ринку праці, його елементи та функції.
1.2. Моделі ринків праці.
1.3. Типи, форми, різновиди та сегменти ринків праці.
1.4. Регулювання ринку праці.
Розділ 2. Статистика ринку праці.
2.1. Поняття, склад та рух трудових ресурсів.
2.2. Особливості статистичного вивчення ринку праці.
2.3. Статистичне вивчення якості робочої сили.
Обсяг курсової - 48 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з права.
1. Порядок ліквідації юридичної особи у зв’язку з банкрутством. 
2. Провадження у справах про банкрутство. 
3. Ліквідаційна процедура.
4. Припинення провадження у справі про банкрутство.
5. Особливості визнання банкрутом окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності.
Обсяг курсової - 35 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з права (сімейне право).
І. Сімейне виховання як основна ланка виховання особистості.
1.1. Сім’я – основний осередок виховання дітей та молоді.
1.2. Класики педагогічної думки про сімейне виховання.
1.3. Вплив сімейних відношень на емоційний розвиток особистості – психологічні спостереження.
ІІ. Правове регулювання виховання за сімейним законодавством України.
2.1. Права та обов'язки батьків по вихованню та розвитку дитини.
2.2. Вирішення спорів, пов'язаних з місцем проживання дітей.
2.3. Підстави та наслідки позбавлення батьківських прав.
2.4. Порядок поновлення в батьківських правах.
2.5. Відібрання дітей від батьків без позбавлення їх батьківських прав.
Обсяг курсової - 30 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з РПС.
Розділ 1. Особливості розміщення населення на Україні.
1.1. Динаміка чисельності та складу населення.
1.2. Густота та розміщення населення територією країни.
Розділ 2. Зміни якісних характеристик населення.
2.1. Тенденції рівня освіти.
2.2. Зміни стану здоров'я.
2.3. Поглиблення демографічного старіння.
Розділ 3. Характеристика природного руху.
3.1. Процес депопуляції.
3.2. Падіння народжуваності.
3.3. Тенденції смертності і тривалості життя населення.
Розділ 4. Проблеми та перспективи демографічної ситуації України.
4.1. Міграційні процеси.
4.2. Очікувані тенденції народжуваності.
4.3. Очікувані тенденції смертності.
4.4. Очікувані тенденції міграцій населення.
4.5. Перспективи демографічного старіння.
4.6. Основні напрями національної демографічної політики.
4.7. Поліпшення здоров'я та зниження смертності населення.
Обсяг курсової - 34 сторінки.

Подробнее...  

Курсова з предмету «Інвестування».
1. Загальнотеоретичні засади сутності та складу капітальних вкладень.
1.1. Сутність і склад капітальних вкладень.
1.2. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень.
2. Класифікація та аналіз капітальних (інвестиційних) проектів.
2.1. Проектний аналіз капіталовкладень – методика проведення.
2.2. Фінансова оцінка ефективності інвестицій в основний капітал.
Обсяг курсової - 36 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота.
Розділ 1. Науково – теоретичні засади поняття документації на підприємстві.
1.1 Основні поняття: класифікування, класифікація документів.
1.2. Поділ документів на роди, види, підвиди, різновиди. 
Розділ 2. Класифікація документів як об’єктів фіксування управлінської інформації.
2.1 Класифікація за інформаційною складовою документа, основні ознаки.
2.2 Класифікація за фізичною (матеріальною) складовою документа.
2.3 Класифікація за умовами існування документа у зовнішньому середовищі.
Обсяг курсової роботи - 23 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота з макроекономіки.
Розділ 1. Інфляція, зайнятість та безробіття. Антиінфляційні заходи.
Розділ 2. Причини  розвитку гіперінфляції в Україні та шляхи їх подолання.
2.1. Лібералізація цін 1992 р.
2.2. Шляхи подолання гіперінфляції.
2.3. Інвестиційні процеси.
Обсяг курсової - 27 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з права.
1. Поняття і види правової поведінки.
2. Юридична відповідальність – визначення та підстави.
3. Функції відповідальності та їх види.
4. Юридична відповідальність в цивільному та господарському праві.
4.1. Відповідальність за порушення зобов’язання в цивільному праві.
4.2. Підстави відповідальності в господарському праві.
5. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності.
5.1. Ознаки адміністративної відповідальності.
5.2. Структура Кодексу законів про адміністративну відповідальність як документ адміністративного права.
5.3. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення, що посягають на громадський порядок.
Обсяг курсової роботи - 37 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з права.
1. Поняття матеріальної відповідальності за трудовим правом.
2. Підстави і умови матеріальної відповідальності за трудовим правом.
3. Види матеріальної відповідальності.
4. Порядок визначення розміру та відшкодування шкоди.
Практична частина.
Обсяг курсової роботи - 42 сторінки.

Подробнее...  

Курсова з предмету «Мовознавство».
Розділ 1. Стан дослідження неологізмів у сучасному мовознавстві.
1.1. Неологізми як мовна універсалія: дефініція, типологія неологізмів.
1.2. Історія дослідження інноваційної лексики в українському мовознавстві.
Розділ 2. Неологізм як одне з оcновних джерел розвитку словникового складу мас-медіа.
2.1. Нова економічна лексика.
2.2. Конфесійна лексика і термінологія. Науково-технічна, виробничо-професійна лексика і термінологія.
2.3. Інновації політологічного характеру. Лексичні неологізми в рекламі.
Обсяг курсової - 49 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з етики і психології ділового спілкування.
1. Службовий етикет – основні поняття та характеристика.
2. Етикет керівника і підлеглого.
3. Службові бесіди, телефонні розмови, листи.
4. Взаємини між товаришами по службі.
Обсяг курсової роботи - 35 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з предмету «Банківська справа».
Розділ 1. Науково – теоретичні засади формування розрахунково касового обслуговування банку.
1.1. Загальні основи операцій банків з розрахунково – касового обслуговування клієнтів.
1.2. Загальні принципи розрахункових операцій.
1.3. Класифікація операції та послуги комерційних банків.
Розділ 2. Міжбанківські розрахунки.
2.1. Міжбанківські розрахунки як елемент грошових розрахунків.
2.2. Система електронних платежів.
Обсяг курсової роботи - 29 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з товарознавства.
1. Споживчі якості продукції чорної металургії.
1.1. Призначення, товарознавчі властивості, класифікація та асортимент продукції чорної металургії.
1.2. Характеристика продукції чорної металургії.
2. Виробнича характеристика продукції чорної металургії.
2.1. Основи виробництва.
2.2. Складання, зберігання та умови транспортування продукції чорної металургії.
2.3. Особливості розміщення підприємств з випуску продукції чорної металургії.
Обсяг курсової - 35 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з криміналістики.
Розділ 1. Визначення поняття шахрайства в кримінальному законодавстві.
1.1. Криміналістична характеристика шахрайства.
1.2. Юридичний аналіз ознак основного складу шахрайства.
Розділ 2. Методи розслідування шахрайства.
2.1. Початковий етап розслідування.
2.2. Наступний етап розслідування.
Обсяг курсової роботи - 27 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з фізичного виховання.
Розділ І. Науково-теоретичні засади фізичного виховання дітей дошкільного віку.
1.1. Завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку.
1.2. Фізкультурні хвилинки.
1.3. Фізкультурні паузи.
Розділ ІІ. Експериментальне дослідження. Фізкультурні хвилинки та паузи як засіб активного відпочинку в дошкільному закладі.
2.1. Констатуючий експеримент.
2.2. Формуючий експеримент.
2.3. Аналіз результатів.
Обсяг курсової роботи - 35 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з економічного аналізу.
Розділ 1. Теоретичні основи аналізу ефективності використання фонду оплати праці в умовах різних форм власності та господарювання.
1.1. Економічна сутність поняття фонду оплати праці.
1.2. Завдання, джерела аналізу ефективності використання фонду оплати праці.
1.3. Методи економічного аналізу ефективності використання фонду оплати праці.
Розділ 2. Аналіз ефективності фонду оплати праці на ВАТ «КрКЗ».
2.1. Техніко-економічна характеристика ВАТ «КрКЗ».
2.2. Аналіз наявності складу фонду оплати праці.
2.3. Аналіз ефективності використання фонду оплати праці в умовах різних форм власності та господарювання.
Обсяг курсової - 47 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з менеджменту.
Розділ І. Зарубіжний досвід управління персоналом.
1.1. Порівняльний аналіз японського й американського підходів систем управління та підготовки кадрів.
1.2. Ефективне використання трудового потенціалу та підготовка кадрів.
1.3. Оплата та заохочення праці.
Розділ ІІ. Особливості підготовки кадрів у США.
2.1. Концепція людських ресурсів в американському менеджменті.
2.2. Особливості американського менеджменту.
Обсяг курсової - 33 сторінки.

Подробнее...  

Курсова з аудиту.
Розділ 1. Організація аудиту та його процесу.
1.1. Організація аудиторської діяльності та статус аудитора.
1.2. Організація функціонування аудиторських служб.
1.3. Зміст аудиторського процесу, його стадії та етапи.
1.4. Інформаційне забезпечення процесу аудиту.
Розділ 2. Ринок послуг аудиторських фірм.
2.1. Поняття послуг аудиторських фірм.
2.2. Види послуг аудиторських фірм.
2.3. Вартість послуг аудиторських фірм.
Розділ 3. Особливості організації аудиторської діяльності аудиторської фірми «Магія».
Обсяг курсової - 55 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з цивільного права.
1. Підстави і мета участі в цивільному процесі органів державного управління, їх процесуальні права та обов’язки.
2. Форми участі в цивільному процесі органів державного управління.
3. Відмінність правового положення органів державного управління від правового положення сторін і третіх осіб.
Обсяг курсової - 29 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з української мови.
Розділ 1. Новітні інформаційні технології – передумова якісної освітньої діяльності.
1.1. Нові інформаційні технології і педагогіка.
1.2. Застосування мультимедійних технологій у навчальній діяльності.
1.3. Телекомунікаційний проект.
Розділ 2. Використання інформаційних технологій навчання на уроках української мови.
2.1. Інформаційні освітні технології на уроках української мови.
2.2. Роботи дітей у телекомунікаційних проектах.
Обсяг курсової роботи - 34 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота з економіки підприємства.
Розділ 1. Інформаційні технології оброблення економічної інформації.
1.1. Поняття інформаційних технологій та їх класифікація.
1.2. Характеристика найпоширеніших інформаційних технологій.
Розділ 2. Вплив інформаційних систем і технологій на ефективність діяльності підприємства.
2.1. Досягнення комп'ютерних технологій, що забезпечують розвиток систем підтримки прийняття рішень.
2.2. Застосування систем підтримки прийняття рішень.
2.3. Приклад побудови системи підтримки прийняття рішень у механізмі розвитку підприємства.
Обсяг курсової - 30 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з педагогіки.
Розділ І. Визначення дидактичних засобів які використовуються в процесі навчання молодших школярів.
1.1.    Завдання сучасної дидактики початкового навчання.
1.2.    Види і методи дидактичних досліджень.
Розділ ІІ. Створення та використання дидактичних засобів у процесі навчання математики у початковій школі.
2.1.    Особливості використання дидактичних матеріалів у процесі навчання математики у початкових класах.
Експериментальне дослідження.
2.2.    Формуючий експеримент.
2.3.    Констатуючий експеримент.
2.4.    Аналіз результатів.
Обсяг курсової роботи - 31 сторінка.

Подробнее...  

Курсова робота (теоретичне дослідження).
Розділ 1. Історичні етапи становлення санітарно–епідеміологічної служби України.
1.1. Історія державної санітарно-епідеміологічної служби України.
1.2. Шлях становлення санітарно-епідеміологічна служби Полтавщини.
Розділ 2. Санітарно–епідеміологічна служба України. 
2.1. Мережа та кадри санітарно–епідеміологічної служби.
2.2. Основні напрямки діяльності державної санітарно–епідеміологічної служби України.
Обсяг роботи - 32 сторінки.

Подробнее...  

Будь-який вихователь скаже, що деякі діти відмовляються кататися з гори, підійматися на що-небудь, плавати в басейні, тікають від собаки, що наближається, не залишаються одні, не йдуть до лікаря, стають збудженими перед проведенням щеплень, здригаються від несподіваного звуку і так далі. У всіх цих випадках мова йде про страхи.

Подробнее...  

Курсова робота з фінансів.
1. Поняття фінансової системи, ознаки її побудови.
2. Фінансова система України за організаційною структурою.
3. Вплив фінансової системи на темп і промисловий розвиток економіки.
4. Проблеми розвитку і вдосконалення фінансової системи України.
Обсяг курсової - 43 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота з фізичного виховання.
Розділ 1. Теорія фізичного виховання як наукова і навчальна дисципліна.
1.1. Предмет теорії фізичного виховання і її місце в системі наукових знань.
1.2. Фізичне виховання.
1.3. Методи фізичного виховання.
1.3.1. Практичні методи.
1.3.2. Методи навчання рухових дій.
1.3.3. Методи вдосконалення та закріплення рухових дій.
1.3.4. Методи вдосконалення фізичних якостей.
1.3.5. Методичні прийоми вправляння.
1.3.6. Метод використання слова.
1.3.7. Метод демонстрації.
Розділ ІІ. Фізичне виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів на базі ліцею №5.
2.1. Методики визначення рівня фізичної готовності учнів.
2.2. Експериментальне дослідження. Констатуючий, формуючий експерименти та аналіз отриманих результатів.
Обсяг курсової роботи - 57 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота.
1. Поняття ліцензування, його юридичне значення.
2. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню. Органи ліцензування.
3. Підстави та порядок анулювання ліцензії.
4. Прикінцеві положення (власні висновки стосовно подальшого регулювання ліцензування).
Обсяг курсової - 37 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з предмету «Статистика».
І. Статистичний погляд на інвестиції.
ІІ. Статистичний аналіз інвестиційної та будівельної діяльності на МПП «Рембуд».
2.1. Техніко - економічна характеристика МПП «Рембуд».
2.2. Статистичний аналіз грошових потоків при розробці інвестиційних проектів на МПП «Рембуд».
2.3. Аналіз капітальних вкладень в будівництво на МПП «Рембуд», за використанням статистичних методів.
2.4. Аналіз зовнішніх інвестиційних проектів на МПП «Рембуд».
Обсяг курсової - 40 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота.
Розділ І. Загальні засади відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю фізичної особи.
1.1. Заподіяння шкоди життю та здоров'ю фізичної особи.
1.2. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю фізичної особи внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я.
1.3. Визначення розміру додаткових витрат, викликаних необхідністю посиленого харчування, санаторно-курортного лікування, придбання ліків, протезування, стороннього догляду тощо, а також відшкодування моральної шкоди.
Розділ ІІ. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок деліктних зобов’язань.
2.1. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок смерті.
2.2. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я або смерті.
Розділ ІІІ. Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи.

Подробнее...  

Курсова робота з предмету «Банківська справа».
1. Теоретичні засади організації касових операцій в комерційному банку.
1.1. Сутність і значення емісійно-касового регулювання.
1.2. Порядок регулювання НБУ касових ресурсів, касове обслуговування комерційних банків.
2. Касові операції комерційних банків.
2.1. Структура касового апарату комерційного банку.
2.2. Види та класифікація касового апарату комерційного банку.
3. Автоматизація.
Практична частина.
Обсяг курсової роботи - 56 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з товарознавства.
1. Споживчі властивості будівельних матеріалів.
1.1. Призначення, товарознавчі властивості, класифікація та асортимент будівельних матеріалів.
1.2. Характеристика виробів з цементу.
1.3. Характеристика виробів збірного залізобетону та залізобетонних конструкцій.
1.4. Виробництво будівельної цегли.
1.5. Промисловість нерудних матеріалів.
1.6. Виробництво будівельної кераміки.
1.7. Інші галузі комплексу.
2. Виробнича характеристика будівельних матеріалів.
2.1. Основи виробництва.
2.2. Складання, зберігання будівельних матеріалів.
2.3. Умови транспортування.
Обсяг курсової - 41 сторінка.

Подробнее...  

Курсова робота.
1. Поняття трудових спорів та їх класифікація.
1.1. Розвиток порядку розгляду трудових спорів в Україні. Комісія по трудових спорах.
1.2. Комісія по трудових спорах як орган, якому надано право розглядати трудові спори.
2. Судовий порядок розгляду трудових спорів.
2.1. Термін надання заяв до судових органів по трудових спорах.
2.2. Виконання рішень КТС і судових органів.
3. Підвідомчість трудових спорів за їх характером.
3.1. Роль КТС та судових органів при вирішенні трудових спорів.
Обсяг курсової - 35 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з етики і психології ділового спілкування.
Розділ 1. Телефонне спілкування як вид ділового спілкування.
1.1. Підготовка і проведення телефонної розмови за власною ініціативою.
1.2. Телефонна розмова  ініційована ззовні.
1.3. Раціоналізація використання телефонного зв'язку.
Розділ 2. Етика ділової телефонної розмови.
2.1. Етикет телефонного спілкування.
2.2. Етикет стільникового зв’язку.
2.3. Особливості телефонного адміністрування.
2.4. Дванадцять правил телефонної розмови.
Обсяг курсової роботи- 30 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з екології.
Розділ 1. Еколого-економічні проблеми водокористування.
1.1. Споживачі води.
1.2. Забруднення вод.
1.3. Поведінка забруднень у водоймах та вплив їх на життєдіяльність організмів і здоров’я людей.
1.4. Класифікація забруднювальних речовин та контроль і управління якістю води.
1.5. Визначення необхідного ступеня очищення стічних вод.
1.6. Поняття та визначення біогеоценозу.
Розділ 2. Біогеоценоз водойм.
2.1. Екологічний стан водойм України.
2.2. Сучасний екологічний стан місцевих вод.
Розділ 3. Шляхи покращення стану місцевих водойм.
Обсяг курсової - 45 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з економічного аналізу.
Розділ 1. Резерви підвищення прибутку підприємства.
1.1. Організація та інструментарій управління прибутком.
1.2. Особливості обґрунтування управлінських фінансових рішень.
1.3. Критерії організації управління прибутком.
1.4. Управління використанням прибутку.
1.5. Капіталізація прибутку та резерви його підвищення.
Розділ 2. Практична частина.
2.1. Аналіз виконання плану виробництва.
2.2. Аналіз реалізації товарної продукції.
2.3. Аналіз ефективності використання ОВФ.
2.4. Аналіз впливу трудових факторів на випуск товарної продукції.
2.5. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів.
2.6. Аналіз використання фонду заробітної плати.
2.7. Аналіз витрат на гривню товарної продукції.
2.8. Аналіз прибутку від реалізації товарної продукції.
2.9. Аналіз рентабельності виробництва.
Обсяг курсової - 65 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з менеджменту.
Розділ 1. Основні чинники внутрішнього середовища організації.
1.1. Внутрішнє середовище організації - його структура.
1.2. Система технологій організації.
1.3. Людські ресурси та організаційна культура в організації.
Розділ 2. Зовнішнє середовище організації.
2.1. Сутність і характеристики зовнішнього середовища.
2.2. Суб'єкти мікросередовища.
2.3. Фактори середовища непрямої дії (макросередовища).
Обсяг курсової - 37 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з аудиту.
Розділ 1. Техніко – економічна характеристика ПП «Альтіс».
Розділ 2. Організація і методика проведення інвентаризації на ПП «Альтіс».
2.1. Теоретичні основи інвентаризації.
2.2. Види та строки проведення інвентаризації на ПП «Альтіс».
2.3. Підготовчі роботи та порядок проведення інвентаризації.
2.4. Оформлення результатів інвентаризації та прийняття рішень по ним на ПП «Альтіс».
Розділ 3. Шляхи вдосконалення організації і методики проведення інвентаризації.
Обсяг курсової - 26 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з української мови.
Розділ 1. Науково-теоретичні засади вивчення фонетики та орфоепії в 5 класі загальноосвітньої школи.
1.1 Психолого-педагогічні основи навчання української мови.
1.2 Вимоги чинної програми.
1.3 Огляд методичної літератури.
Розділ 2. Експериментальне дослідження. Особливості вдосконалення та реалізації мовленнєвої, мовної, соціокультурної та діяльнісної лінії на уроках української мови.
2.1 Констатуючий експеримент.
2.2 Формуючий експеримент.
2.3 Наслідки проведеного експерименту.
Обсяг курсової роботи - 63 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота з біології.
Розділ 1. Теоретичні засади формування поняття бактерії.
1.1. Теорія розвитку біологічних понять.
1.2. Будова та життя бактерій, їх значення у природі й народному господарстві.
Розділ 2. Експериментальне дослідження. Методика формування поняття бактерії.
2.1. Констатуючий експеримент.
2.2. Формуючий експеримент (Розробки уроків з біології).
2.3. Аналіз результатів.
Додатки.
Обсяг курсової роботи - 41 сторінка.

Подробнее...  

Курсова з маркетингу (маркетингові дослідження).
Розділ І. Основні показники маркетингової діяльності та економічного становища готелю “Кремінь” на ринку готельно-туристичних послуг.
1.1. Принципи  побудови маркетингової структури, організація та планування роботи готелю “Кремінь”.
1.2. Відповідність методів діяльності служб маркетингу встановленим вимогам та функціональним обов’язкам.
1.3. Системи та принципи використання реклами готелем “Кремінь” на ринку туристично-готельних послуг.
1.4. Основні економічні показники діяльності готелю “Кремінь” на встановлений період досліджень.
Розділ ІІ. Вибір, обґрунтування методів досліджень та обробка результатів.
2.1. Розробка способу збору, групування та аналізу первинних даних.
2.2. Розробка методики та способу проведення попередніх експериментів, обробки та використання результатів.
2.3. Вибір та обґрунтування методів польових досліджень.
Розділ ІІІ. Технологія та результати маркетингових досліджень.
3.1. Математична обробка попередніх досліджень, уточнення способів проведення спостережень та експериментів.
3.2. Узагальнення, групування та математична обробка результатів спостережень.
3.3. Математична обробка результатів експериментальних досліджень.
Обсяг курсової - 56 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з історії держави і права України.
1. Виникнення і формування держави у східних слов’ян.
2. Виникнення держави Київська Русь.
3. Критика антинаукових «теорій» утворення Київської Русі.
4. Роль і місце Київської Русі в історії Європи.
Обсяг курсової роботи - 52 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота.
1. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку.
1.1. Класифікація рахунків та її значення.
1.2. Класифікація рахунків за економічним змістом.
1.3. Класифікація рахунків за призначенням і структурою.
2. Рахунки бухгалтерського обліку, їх будова, обороти та сальдо.    
Обсяг курсової роботи - 45 сторінок.

Подробнее...  

Енурез, або нічне мимовільне сечовипускання, відмічається у ряді випадків і вдень, під час неспання або денного сну. Всі різноманітні чинники походження нетримання сечі, про які піде мова, в більшості випадків відносяться до енурезу.

Подробнее...  
Powered by Tags for Joomla
загрузка...