Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

АвторизацияTag:курсова робота

Курсова з фінансового аналізу.
Розділ 1. Теоретичні аспекти визначення аналізу грошових потоків.
1.1. Поняття, види і значення грошових потоків підприємства.
1.2. Аналіз руху грошових коштів.
1.3. Розрахунок тривалості фінансового циклу.
1.4. Методи оцінки руху грошових коштів.
Розділ 2. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві "Проммаркет".
2.1. Техніко – економічна характеристика підприємства “Проммаркет”.
2.2. Стан і динаміка показників руху грошових потоків підприємства.
2.3. Шляхи оптимізації грошових потоків на підприємстві “Проммаркет”.
2.4. Формування та витрачання залишків грошових коштів відповідно до економічних моделей.  Обсяг курсової - 57 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з педагогіки.
Розділ 1. Науково – теоретичні засади викладання англійської мови в загальноосвітній школі.
1.1  Основні методи та прийоми навчання англійської мови.
1.2  Використання різноманітних засобів навчання.
Розділ 2. Методика проведення аудіювання як виду мовленнєвої діяльності.
2.1. Характеристика та вимоги до базового рівня володіння аудіюванням.
2.2. Психофізіологічні механізми та вимоги до текстів для навчання аудіювання.
2.3. Суб'єктивні труднощі, пов'язані з індивідуально-віковими особливостями слухачів.
2.4. Труднощі аудіювання, зумовлені умовами сприймання.
2.5. Опори та орієнтири для подолання труднощів аудіювання.
Розділ 3. Практичне дослідження. Етапи навчання аудіюванню.
3.1. Система вправ для навчання аудіювання.
3.2. Практичні рекомендації щодо роботи з текстом для аудіювання.
Обсяг курсової роботи - 42 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота.
1. Поняття товарної біржі, класифікація. Функції діяльності.
1.1. Поняття, історія і передумови виникнення бірж.
1.2. Види бірж, критерії їх класифікація.
1.3. Принципи особливості і структура товарних бірж.
1.4. Функції товарних бірж.
2. Правові засади створення і діяльності товарної біржі.
2.1. Учасники торгів на товарних біржах.
2.2. Організація торгів на товарних біржах.
Обсяг курсової - 42 сторінки.

Подробнее...  

Курсова з менеджменту.
Розділ 1. Теоретично-методологічні засади стратегії підприємства.
1.1. Сутність стратегії підприємства.
1.2. Види стратегій та підходи до її планування.
Розділ 2. Планування як функція стратегічного менеджменту.
2.1. Суть та методи планування.
2.2. Стратегічне планування та бізнес-планування.
Обсяг курсової - 34 сторінки.

Подробнее...  

Курсова з економічного аналізу.
Розділ 1. Техніко-економічна характеристика ПП «Шанс».
Розділ 2. Аналіз показників діяльності ПП «Шанс».
2.1. Значення, завдання, джерела інформації та методи аналізу оборотних засобів підприємства.
2.2. Нормування запасів підприємства.
2.3. Ефективність використання оборотних активів.
Розділ 3. Шляхи поліпшення матеріальних оборотних засобів підприємства.
Обсяг курсової - 46 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з аудиту.
1. Теоретичні основи аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками.
1.1. Економічне обґрунтування аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками.
1.2. Нормативна база аудиту  розрахунків з постачальниками та підрядниками.
1.3. Методи та прийоми аудиторського контролю розрахунків з постачальниками та підрядниками.
2. Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками на МПП «Рембуд».
2.1. Коротка економічна характеристика МПП «Рембуд».
2.2. Програма аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками.
2.3. Аудит та перевірка наявності підтверджуючої документації, щодо отримання ТМЦ та послуг від постачальників та підрядників.
2.4. Аудит своєчасності оплати поставок від постачальників та підрядників.
2.5. Аудит правильності відображення в бухгалтерському обліку та звітності розрахунків з постачальниками та підрядниками.
3. Аудиторський висновок.
Обсяг курсової - 35 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з економіки підприємства.
Розділ 1. Теоретичні аспекти продуктивності праці на підприємстві.
1.1. Поняття і сутність факторів продуктивності.
1.2. Фактори продуктивності праці.
1.3. Резерви підвищення продуктивності праці.
1.4. Програми управління продуктивністю праці.
Розділ 2. Практична частина.
2.1. Визначення виробничої програми підприємства.
2.2. Визначення трудових ресурсів і ефективність їх використання.
2.3. Визначення виробничої потужності, виробничих фондів і ефективності їх використання.
2.4. Складання собівартості товарної продукції та визначення її структури.
2.5. Визначення цін на продукцію, формування та розподіл прибутку підприємства.
2.6. Виконання підприємством зобов’язань перед бюджетом та соціальними фондами.
2.7. Розрахунок середньомісячної заробітної плати на підприємстві.
2.8. Виконання соціальної програми підприємства (забезпечення житлом).
Обсяг курсової - 44 сторінки.

Подробнее...  

Курсова з маркетингу.
Розділ І. Теоретичні та методичні основи формування конкурентної стратегії підприємства.
1.1. Конкурентність продукції в умовах ринку.
1.2. Оцінка конкурентоспроможності продукції.
1.3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції.
Розділ ІІ. Комплексний аналіз маркетингової діяльності підприємства.
2.1. Характеристика підприємства (оргструктура).
2.2. Аналіз маркетингової товарної політики.
2.3. Аналіз конкурентоспроможності продукції.
Розділ ІІІ. Розробка шляхів підвищення конкурентоспроможності продукції.
Обсяг курсової - 51 сторінка.

Подробнее...  

Курсова з фінансового аналізу.
Розділ І. Витрати виробництва та собівартість.
1.1. Загальна характеристика витрат та їх класифікація.
1.2. Собівартість продукції (послуг). Кошторис виробництва.
1.3. Калькуляція продукції. Класифікація витрат за статтями.
Розділ ІІ. Аналіз економіко-господарської діяльності ПП «Альтіс».
Розділ ІІІ. Шляхи покращення розподілу витрат, та основні фактори зниження собівартості.

Подробнее...  

Курсова робота з менеджменту.
Розділ І. Науково – теоретичні засади контролювання у системі управління.
1.1. Види управлінського контролю.
1.2. Сутність і етапи процесу контролювання.
1.3. Система контролю та умови її ефективного функціонування.
Розділ ІІ. Проблеми та напрямки контролювання на сучасних підприємствах.
2.1. Основні види управлінського контролю.
2.1.1. Фінансовий контроль.
2.1.2. Виробничий контроль.
2.2. Контроль якості продукції.
2.3. Процес контролювання поведінки працівників.
Розділ ІІІ. Організаційно – економічний механізм впровадження контролінгу на підприємстві.
Обсяг курсової - 50 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з аудиту.
Розділ І. Техніко-економічна характеристика ЗАТ ЛТД «Ізумруд».
Розділ ІІ. Теоретичні аспекти аудиту обліку фінансових результатів та аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства.
2.1. Облік фінансових результатів та аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства як об’єкт аудиту.
2.2. Задачі аудиту обліку фінансових результатів та аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства.
2.3. Основні етапи аудиту обліку фінансових результатів, аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства.
2.4. Нормативна база обліку фінансових результатів та аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства.
Розділ ІІІ. Аудит фінансових результатів ЗАТ ЛТД«Ізумруд».
3.1. Джерела аудиторських доходів обліку фінансових результатів та аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства інформації для аудиту обліку фінансових результатів та аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства.
3.2. Оцінка аудиторського ризику.
3.3. Методика аудиту обліку фінансових результатів та аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства.
3.4. Узагальнення результатів аудиту обліку фінансових результатів та аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства.
3.5. Аудиторський висновок.
Обсяг курсової роботи - 45 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з економіки підприємства.
Розділ 1. Характеристика, особливості і взаємозв’язок методів планування на підприємстві.
1.1. План і ринок.
1.2. Необхідність планування діяльності підприємства в умовах ринку.
1.3. Система планів підприємства.
Розділ 2. Аналіз економіко – господарської діяльності підприємства.
2.1. Взаємозв’язок діагностики фінансової діяльності та методів планування підприємства “Фараон”.
2.2. Характеристика показників неплатоспроможності підприємства.
2.3. Методи прогнозування.
2.4. Вплив інфляції на прийняття рішень фінансового характеру.
Обсяг курсової - 47 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з маркетингу.
Розділ 1. Стратегія як генеральний план розвитку бізнесу.
1.1. Зміст і призначення стратегії підприємства.
1.2. Стратегічний аналіз та сфера його застосування.
1.3. Економічна стратегія як сукупність господарських та аналітичних дій.
1.4. Види стратегій та їх характеристика.
1.5. Стратегічний план діяльності підприємства.
Розділ 2. Удосконалення системи цінової стратегії на підприємстві ЗАТ «Укртатнафта».
2.1. Особливості визначення прогнозного рівня ціни на продукцію.
2.2. Дослідження впливу цінових змін підприємства на поведінку суб'єктів ринку та розрахунок економічної ефективності.
2.3. Пропозиції щодо вдосконалення маркетингової цінової стратегії на нафтопродукти.
Обсяг курсової - 62 сторінки.

Подробнее...  

Курсова з фінансового аналізу.
Розділ 1. Загальне поняття виручки та її економічна характеристика.
1.1. Значення, поняття виручки та його значення для підприємства.
1.2. Основні джерела формування виручки підприємства.
Розділ 2. Фінансовий аналіз виручки на підприємстві.
2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства.
2.2. Теоретичні основи методології здійснення аналізу.
2.3. Аналіз виручки підприємства та факторів впливу на неї.
Обсяг курсової - 35 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з педагогіки.
Розділ І. Науково-теоретичні засади активізації мовленнєвої діяльності за допомогою усної народної творчості у дітей дошкільного віку.
1.1. Використання усної народної творчості на заняттях по розвитку мовлення у дітей дошкільного віку.
1.2. Казка - усне народне оповідання.
1.3. Засоби активізації мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку.
Розділ ІІ. Методична основа активізації мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку.
2.1. Методика використання усної народної творчості на заняттях з дітьми дошкільного віку.
2.1.1. Переказ казок.
2.1.2. Виховання звукової культури мови.
2.1.3. Ознайомлення з художньою літературою.
2.2. Ефективність активізації творчих розповідей засобами усної народної творчості.
Розділ ІІІ. Практична частина - експериментальне дослідження.
Обсяг курсової роботи - 36 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з бухгалтерського обліку.
Розділ 1. Теоретичні відомості та аспекти обліку фінансових інвестицій.
1.1. Зміст, сутність і класифікація інвестицій згідно з П(С)БО №12 «Фінансові інвестиції».
1.2. Оцінка фінансових інвестицій.
1.3. Фінансові інвестиції на дату балансу.
1.4. Синтетичний та аналітичний облік фінансових інвестицій.
Розділ 2. Облік розрахунків за фінансовими інвестиціями.
2.1. Характеристика ВАТ «Кредмаш».
2.2. Склад фінансових інвестицій.
2.3. Фінансові інвестиції за амортизованою вартістю.
2.4. Облік фінансових інвестицій за методом участі капіталу.
2.5. Операції з обліку фінансових інвестицій.
Розділ 3. Аудит обліку фінансових інвестицій.
3.1. Мета і завдання аудиту фінансових інвестицій.
3.2. Об’єкти аудиту фінансових інвестицій.
Обсяг курсової - 35 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з фінансового аналізу.
Розділ 1. Теоретичні основи формування фінансових результатів на підприємстві.
1.1. Економічна класифікація, поняття та сутність доходів і фінансових результатів.
1.2. Зміст, завдання та джерела аналізу фінансових результатів.
Розділ 2. Аналіз фінансових результатів та рентабельності ЗАТ ЛТД «Ізумруд».
2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства.
2.2. Аналіз складу і динаміки прибутку підприємства.
2.3. Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг.
2.4. Аналіз ліквідності та платоспроможності.
2.5. Аналіз рентабельності підприємства.
Обсяг курсової - 55 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з маркетингу.
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЗБУТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ.
1.1. Зміст та сутність збутової діяльності.
1.2. Організація системи збуту продукції на підприємстві.
1.3. Методи збуту товару.
1.4. Планування продажу та обсягів збуту продукції.
РОЗДІЛ ІІ ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЗБУТУ НА ПП “СУЧАСНИЙ ДІМ”.
2.1. Техніко-економічна характеристика, та структура управління приватного підприємства.
2.2. Система збуту на підприємстві “Сучасний дім”.
2.3. Процес управління системою збуту на приватному підприємстві.
2.4. Концепція збуту на підприємстві та її вплив на систему управління персоналом.
РОЗДІЛ ІІІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗБУТУ ПІДПРИЄМСТВА У МАЙБУТНЬОМУ.
Обсяг курсової - 46 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з аудиту.
Розділ 1. Теоретичні основи теми дослідження.
1.1. Нормативно – правова база щодо проведення аудиту розрахунків з бюджетом.
1.2. Теоретичні аспекти аудиту розрахунків з бюджетом.
Розділ 2. Аудит розрахунків з бюджетом на ЗАТ "Птахофабрика Росія".
2.1. Техніко – економічна характеристика ЗАТ "Птахофабрика Росія".
2.2. Мета, завдання джерела перевірки на ЗАТ "Птахофабрика Росія".
2.3. Методика проведення перевірки на ЗАТ "Птахофабрика Росія".
2.4. Документальне оформлення результатів перевірки на ЗАТ "Птахофабрика Росія".
Розділ 3. Шляхи вдосконалення методики проведення аудиторської перевірки розрахунків з бюджетом на ЗАТ "Птахофабрика Росія".
Обсяг курсової роботи - 30 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з економіки підприємства.
1. Теоретичні засади визначення собівартості продукції.
1.1. Економічна сутність собівартості продукції.
1.2. Класифікація витрат на виробництво.
1.3. Форми та методика калькулювання собівартості продукції.
Розділ 2. Планування діяльності підприємства.
Обсяг курсової - 49 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з педагогіки.
Розділ 1. Науково-теоретичні аспекти формування творчих здібностей дитини.
1.1 Психологічні особливості розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку.
1.2 Малювання і стадії його розвитку у дошкільному віці.
1.3 Аналіз програм для дошкільного закладу з навчання малювання.
Розділ 2. Колективне малювання як засіб розвитку творчих здібностей.
2.1 Колективна форма організації роботи.
2.2 Заняття з колективного малювання (розробка уроку).
Обсяг курсової роботи - 36 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з бухгалтерського обліку.
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками.
1.1. Нормативно-правова база щодо обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками.
1.2. Основні положення, поняття та характеристика розрахунків з постачальниками та підрядниками.
Розділ 2. Організація та методика бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками на ВАТ «Жирокомбінат».
2.1. Техніко – економічна характеристика ВАТ «Жирокомбінат».
2.2. Документальне оформлення розрахунків з постачальниками та підрядниками на ВАТ «Жирокомбінат».
2.3. Розрахунки з постачальниками на ВАТ «Жирокомбінат».
2.4. Розрахунки з підрядниками на ВАТ «Жирокомбінат».
Розділ 3. Аудит обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками на ВАТ «Жирокомбінат».
3.1. Задачі та джерела  аудиту обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками на ВАТ «Жирокомбінат».
3.2. Аудит обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками на ВАТ «Жирокомбінат».
3.3. Аудиторський висновок.
Обсяг курсової - 34 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота з аудиту.
1. Техніко – економічна характеристика КРНУ.
2. Методичні основи аудиту організації бухгалтерського обліку аудиту основних засобів.
2.1. Мета та завдання аудиту основних засобів.
2.2. Предмет та обєкти аудиту основних засобів.
2.3. Способи вивчення операцій з основними засобами.
3. Методологія проведення аудиторської перевірки обліку основних засобів на КРНУ.
3.1. Методика проведення аудиту основних засобів на КРНУ.
3.2. Аудиторський висновок.
Обсяг курсової - 48 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з економіки підприємства.
Розділ 1. Науково-теоретичні засади поняття ефективності діяльності підприємства.
1.1. Ефективність – поняття та загальна характеристика.
1.2. Класифікація цілей оцінки ефективності за суб'єктами та об'єктами.
1.3. Система показників оцінки ефективності, фактори підвищення ефективності діяльності підприємства.
Розділ 2. Практична частина.
2.1. Визначення виробничої програми підприємства.
2.2. Визначення трудових ресурсів і ефективність їх використання.
2.3. Визначення виробничої потужності, виробничих фондів і ефективності їх використання.
2.4. Складання собівартості товарної продукції та визначення її структури.
2.5. Визначення цін на продукцію, формування та розподіл прибутку підприємства.
2.6. Виконання підприємством зобов’язань перед бюджетом та соціальними фондами.
2.7. Розрахунок середньомісячної заробітної плати на підприємстві.
2.8. Виконання соціальної програми підприємства (забезпечення житлом).
Обсяг курсової роботи - 50 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з маркетингу.
Розділ 1. Аналіз діяльності ХК «КРАЗ» на ринку товарів.
1.1. Економічні показники діяльності компанії.
1.2. Маркетингові зусилля компанії на ринку товарів.
Розділ 2. Аналіз ефективності різних способів рекламної діяльності, які використовує підприємство.
2.1. Обґрунтування та зміст польових маркетингових досліджень рекламної діяльності.
2.2. Вибір типу та методів розрахунків помилок досліджень по обсягу вибірок.
2.3. Методи групувань, табулювання та статистичної обробки даних польових досліджень.
Розділ 3. Технологія досліджень та обробка їх результатів.
3.1. Обробка результатів попередніх досліджень та використання їх результатів.
3.2. Розрахунки помилок по обсягу вибірок.
Обсяг курсової - 29 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з фінансового аналізу.
Розділ 1. Техніко-економічна характеристика підприємства ТОВ «Агрофірма «Пустовійтове».
Розділ 2. Аналіз фінансового стану ТОВ «Агрофірма «Пустовійтове».
2.1. Теоретичні аспекти фінансового стану підприємства в сучасних умовах господарювання.
2.2. Значення, завдання, джерела інформації та методи аналізу фінансового стану підприємства.
2.3. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства.
2.4. Аналіз складу майна і джерел його утворення.
2.5. Аналіз фінансової стійкості.
2.6. Аналіз оборотності обігових коштів.
2.7. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості.
2.8. Оцінка ділової активності підприємства.
Розділ 3. Шляхи покращення фінансового стану ТОВ «Агрофірма «Пустовійтове».
Обсяг курсової роботи - 46 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з педагогіки.
Розділ 1. Поняття про здоров’я, його аспекти.
1.1. Критерії здоров’я.
1.2. Вплив умов життя на здоров’я.
1.3. Поняття про здоровий спосіб життя.
Розділ 2. Аналіз стану виховного процесу щодо здорового способу життя в сучасній школі.
Розділ 3. Експериментальне дослідження.
Обсяг курсової роботи - 34 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота з психології і педагогіки.
Розділ І. Шкільна дезадаптація учнів та навчальна неуспішність – основні теоретичні аспекти.
1.1.    Шкільна дезадаптація.
1.2.    Відставання як психологічна проблема.
1.3.    Причини шкільної незрілості.
Розділ ІІ. Експериментальне дослідження. Психологічна характеристика невстигаючих учнів.
2.1.    Констатуючий експеримент - визначити рівень підготовки дітей до школи та спрогнозувати невстигаючих учнів, провести з цими учнями корекційні заняття та виявити їх вплив на рівень адаптації дітей до школи.
2.2.    Формуючий експеримент - розглянути корекційно-розвивальні вправи з програми адаптації дітей до школи, для підвищення рівня готовності дітей до школи.
2.3.    Аналіз результатів.
Обсяг курсової роботи - 30 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з аудиту.
1. Коротка техніко-економічна характеристика КП „Промбудінвест”.
2. Методичні основи аудиту організації бухгалтерського обліку аудиту розрахунків з працівниками та службовцями щодо оплати праці.
2.1. Порядок нарахування та обліку заробітної плати на КП „Промбудінвест”.
2.2. Аналітичний та синтетичний облік заробітної плати.
2.3. Шляхи щодо вдосконалення бухгалтерського обліку на КП “Промбудінвест”.
3. Дослідження методології проведення аудиту бухгалтерського обліку розрахунків з працівниками та службовцями щодо оплати праці на підприємстві.
3.1. Аудит розрахунків оплати праці на КП «Промбудінвест».
3.2. Аудиторський висновок.
Обсяг курсової - 42 сторінки.

Подробнее...  

Курсова з економіки підприємства.
Розділ 1. Фінансова криза як передумова банкрутства підприємства.
1.1. Головні фактори фінансової кризи на підприємстві.
1.2. Основні види та фази фінансової кризи.
1.3. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, що перебуває в кризі.
1.4. Аналіз причин кризи та сильних і слабких місць на підприємстві.
Розділ 2. Аналіз економіко-господарської діяльності підприємства.
2.1. Аналіз використання робочого часу.
2.2. Аналіз виконання плану виробництва, обсягу продаж та якості продукції.
2.3. Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва та використання виробничих ресурсів.
2.4. Аналіз випуску та відвантаження продукції.
2.5. Аналіз виконання плану з собівартості продукції.
2.6. Аналіз виконання плану по прибутку та рентабельності.
2.7. Аналіз фінансового стану підприємства.
Розділ 3. Висновки та пропозиції.
Обсяг курсової - 35 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з маркетингу (маркетинговий аналіз).
Розділ І. Роль та статус служби збуту на Дніпровському крохмале-патоковому комбінаті.
Розділ ІІ. Задачі та функції збутового апарату.
Розділ ІІІ. Методи збуту товару.
Розділ ІV. Планування продажу.
4.1. ОПЦ товару.
4.2. Стратегія впливу на осіб, що приймають участь при купівлі.
4.3. Стратегія конкуренції.
4.4. Аналіз заперечень.
Розділ V. Потреби та вигоди клієнтів та потенційних покупців - маркетингове дослідження.
Обсяг курсової - 30 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з фінансового аналізу.
Розділ 1. Науково-теоретичні засади показників фінансового стану підприємства.
1.1. Фінансовий стан підприємства з позиції короткострокової перспективи.
1.2. Економічна сутність ліквідності та платоспроможності підприємства.
1.3. Аналіз показників фінансового стану підприємства.
Розділ 2. Методи та показники оцінки фінансового стану ТОВ «Гончар».
2.1. Техніко – економічна характеристика ТОВ «Гончар».
2.2. Значення, завдання, джерела інформації та методи аналізу фінансового стану ТОВ «Гончар».
2.3. Аналіз ліквідності балансу ТОВ “Гончар”.
2.4. Шляхи покращення фінансової діяльності товариства “Гончар”.
Обсяг курсової роботи - 62 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота з педагогіки.
Розділ І. Теоретичні засади виховних можливостей уроків класного та позакласного читання.
1.1. Напрямки виховної роботи у зв’язку з читанням у початковій школі.
1.2. Уроки класного позакласного читання як засіб виховання учнів початкової школи.
1.3. Стан програми виховання молодших школярів на уроках класного і позакласного читання на сучасному етапі.
Розділ ІІ. Реалізація виховної мети на уроках класного і позакласного читання.
2.1. Вплив художніх творів на формування особистості школяра.
2.2. Виховні можливості уроків класного і позакласного читання через дитячу періодику України.
Додатки - розробки уроків.
Обсяг курсової роботи - 46 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з психології і педагогіки.
Розділ 1. Молодший шкільний вік: адаптаційні, навчальні, поведінкові  труднощі.
1.1. Розвиток спонукальної сфери молодшого школяра.
1.2. Психологічні  аспекти поведінкових та навчальних труднощів.
Розділ 2. Експериментальне дослідження. 
2.1. Методологія корекції шкільної дезадаптації.
2.2. Формуючий  та констатуючий експерименти.
Обсяг курсової роботи - 24 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота з економіки підприємства.
Розділ 1. Науково-теоретичні засади процесу реструктуризації підприємств промисловості.
Розділ 2. Аналіз соціальних наслідків реструктуризації підприємств промисловості.
2.1. Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансових передумов неплатоспроможності та реструктуризації підприємства.
2.2. Аналітична оцінка імовірності реструктуризації.
2.3. Аналіз та оцінка реальних можливостей відновлення платоспроможності підприємства.
Обсяг курсової роботи - 42 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота з фінансового аналізу.
1. Експрес – аналіз фінансового стану підприємства.
2. Аналітичний розгляд показників діяльності підприємства.
2.1. Економічний аналіз підприємства за варіантом.
2.2. Аналіз та планування обсягів реалізації продукції.
2.3. Планування та аналіз виконання основних фондів.
2.4. Аналіз оборотного капіталу.
2.5. Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції.
2.6. Аналіз балансового прибутку і прибутку від реалізації.
2.7. Аналіз рентабельності підприємства.
Обсяг курсової роботи - 70 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з педагогіки.
Розділ 1. Нетрадиційні форми організації навчання та їх розвиток.
1.1. Супровідні форми організації навчання.
1.2. Допоміжні форми організації навчання.
1.2.1. Предметні гуртки, майстерні, навчальні лабораторії, шкільні наукові об'єднання.
1.2.2. Олімпіади, турніри, конкурси, виставки.
Розділ 2. Нестандартні форми навчання мови у початкових класах (розробка уроку).
Обсяг курсової роботи - 44 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота з економіки підприємства.
1. Сутність та значення собівартості продукції як економічної категорії, її види.
2. Структура собівартості і чинники, що її визначають.
3. Планування собівартості продукції на підприємстві.
3.1. Кошторис витрат на виробництво продукції.
3.2. Собівартість усієї товарної і реалізованої продукції.
3.3. Розрахунок зниження собівартості товарної продукції.
4. Шляхи зниження собівартості продукції в умовах ринкової економіки.
Обсяг курсової роботи - 48 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з маркетингу.
Розділ І. Основні теоретичні засади маркетингової політики підприємства.
1.1. Переваги та недоліки в умовах ринку.
1.2. Етапи формування оптимальної товарної політики підприємства.
1.3. Шляхи удосконалення маркетингової товарної політики.
Розділ ІІ. Організаційні та структурні показники. Ситуаційний аналіз.
2.1. Техніко-економічна характеристика Підприємства «Кленовий лист».
2.2. Характеристика товару.
2.3. Тип ринку та тип попиту.
2.4. Сегментування та аналіз ринків.
2.5. Конкуренти та споживачі.
Розділ ІІІ. Шляхи вдосконалення маркетингової товарної політики на ПП “Кленовий лист”.
3.1. Асортиментна політика.
3.2. Три рівня товару.
3.3. Життєвий цикл товару та стратегія модифікація товару підприємства.
Обсяг курсової - 49 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з педагогіки.
Розділ І. Науково-теоретичні засади формування екологічної культури молодших школярів.
1.1. Формування екологічної культури.
1.2. Компоненти екологічного виховання.
1.3. Психолого-педагогічні основи екологічного виховання.
1.4. Формування екологічної свідомості молодших школярів.
1.5. Дидактичні ігри як засіб екологічного виховання.
Розділ ІІ. Експериментальне дослідження. Екологічне виховання молодших школярів.
2.1. Констатуючий експеримент.
2.2. Формуючий експеримент.
2.3. Аналіз результатів.
Обсяг курсової роботи - 35 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з економіки підприємства.
Розділ 1. Науково-теоретичні засади основ управління персоналом організації.
1.1. Поняття, цілі, організаційна структура і культура організації.
1.2. Склад, структура, управління персоналом: суть, завдання, основні принципи.
1.3. Методи та система управління персоналом.
1.4. Зарубіжний досвід управління персоналом.
Обсяг курсової - 35 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з маркетингу.
Розділ 1. Конкурентні стратегії: переваги та недоліки.
1.1. Маркетингові стратегії ринкового лідера.
1.2. Маркетингові стратегії челенжерів.
1.3. Маркетингові стратегії послідовників.
1.4. Маркетингові стратегії нішерів.
Розділ 2. Сегментування та позиціювання.
2.1. Основи сегментування споживчого та ділового ринків. Вимоги до методики сегментування.
2.2. Диференціація та позиціювання товару.
Обсяг курсової - 46 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з педагогіки.
Розділ І. Визначення теоретичних підходів до вивчення пізнавальних здібностей та їх розвитку у дітей молодшого шкільного віку.
1.1 Особливості індивідуального підходу на уроці.
1.2 Концептуальні положення систем розвивального навчання Л. С. Виготського, Л. В. Занкова, В. В. Давидова, Д. Б. Ельконіна.
1.3 Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів.
Розділ ІІ. Індивідуалізація та активізація навчально-пізнавального процесу молодших школярів.
2.1 Активізація навчально-пізнавальних процесів.
2.2 Експериментальне дослідження. Індивідуальний підхід в навчально-пізнавальній діяльності молодших школярів на уроках природознавства.
Обсяг курсової роботи - 35 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з психології і педагогіки.
Розділ 1. Психологічна готовність дитини до навчання в школі.
1.1. Розвиток особистості у старшому дошкільному віці.
1.2. Мотиваційна готовність дитини.
1.3. Пізнавальна готовність дошкільника до систематичного навчання.
1.4. Емоційно-вольова готовність дитини виконувати вимоги школи.
1.5. Соціально-психологічна готовність дитини до школи.
Розділ 2. Експериментальне дослідження. Діагностика готовності дітей до школи.
2.1. Визначення готовності дітей до школи.
2.2. Аналіз результатів проведеної роботи.
2.3. Формування психологічної готовності до школи у різних видах діяльності.

Подробнее...  

Курсова робота з педагогіки.
Розділ 1. Науково – теоретичні засади розвитку мовлення учнів початкових класів.
1.1. Мета та завдання розвитку усної та письмової мови.
1.2. Вимоги до мови учнів початкових класів.
1.3. Робота над словом – як складова розвитку мовлення.
Розділ II. Словникова робота з учнями початкових класів.
2.1. Розширення та збагачення словника.
2.2. Використання словникових вправ, які сприяють активізації мовленої діяльності учнів.
2.2.1. Граматичні вправи.
2.2.2. Лексичні вправи.
Практична частина - розробки уроків.
Обсяг курсової роботи - 40 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з психології і педагогіки.
Розділ І. Розвиток сенсорної сфери дошкільника.
1.1. Початковий етап у сенсорному розвиткові дитини.
1.2. Психологічні основи сенсорного розвитку дітей дошкільного віку.
1.3. Формування сенсорних еталонів у процесі орієнтування дій.
1.4. Розвиток спостереження – цілеспрямованого сприймання.
1.5. Розвиток різних видів сприймання дитини.
Розділ ІІ. Експериментальне дослідження сенсорної сфери дошкільника.
2.1. Констатуючий експеримент.
2.2. Формуючий експеримент.
2.3. Контрольний експеримент.
2.4. Рекомендації щодо розвитку сенсорних здібностей.
Обсяг курсової роботи - 34 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота з педагогіки.
Розділ 1. Дидактичні основи організації сприймання навчального матеріалу у початкових класах.
1.1. Форми організації навчання.
1.2. Ефективність процесу сприймання – схематична наочність.
1.3. Практичні методи навчання.
Розділ ІІ. Експериментальне дослідження. Організація сприймання навчального матеріалу.
2.1. Констатуючий експеримент.
2.2. Формуючий експеримент та аналіз результатів.
Обсяг курсової роботи - 48 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з психології.
Розділ І. Дослідження сім’ї в сучасній психологічній науці.
1.1. Сімя – основні теоретичні підходи до визначення.
1.2. Соціально - психологічні аспекти в становленні сучасної сім’ї.
1.3. Психологічні дослідження формування та розвитку подружніх відносин в суспільстві.
Розділ ІІ. Психологічний аналіз ускладнень у подружніх відносинах.
2.1. Індивідуально – особистісні характеристики та проблема дисгармонії сімейних відносин.
2.2. Психологічна допомога родині.
2.3. Задачі шлюбної психотерапії.
2.4. Методи психотерапевтичної практики.
Обсяг курсової - 44 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота з педагогіки.
Розділ 1. А. С. Макаренко про роль батьків у вихованні дітей.
1.1. Педагогічні погляди А. С. Макаренка.
1.2. Загальні умови сімейного виховання.
1.3. Виховання в праці.
1.4. Сім’я і виховання дітей.
Розділ 2. Експериментальне дослідження.
2.1. Констатуючий експеримент.
2.2. Формуючий експеримент.
Обсяг курсової роботи - 38 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з психології і педагогіки.
Розділ 1. Науково-теоретичні засади психологічних особливостей уяви.
1.1. Уява та її функції.
1.2. Різновиди уяви.
Розділ 2. Розвиток уяви молодших школярів.
2.1. Особливості уяви молодших школярів.
2.2. Розвиток видів уяви у молодших школярів.
2.3. Розвиток операцій уяви у молодшому шкільному віці.
2.4. Розвиток функцій уяви у молодших школярів.
2.5. Управління розвитком уяви дітей.
Розділ 3. Практична частина - експериментальне дослідження.
Обсяг курсової роботи - 32 сторінки.

Подробнее...  
Powered by Tags for Joomla
загрузка...