Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

АвторизацияTag:курсова робота

Курсова робота з педагогіки.
Розділ 1. Антиалкогольне, антинікотинове і антинаркотичне виховання школярів.
1.1. Фізіологічні аспекти впливу алкоголю на організм людини.
1.2. Вплив тютюнокуріння на організм людини.
1.3. Антинаркогенне виховання учнів в закладах освіти.
Розділ 2. Експериментальна частина.
2.1. Констатуючий експеримент.
2.2. Формуючий експеримент.
Обсяг курсової роботи - 27 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з психології і педагогіки.
Розділ І. Поняття мислення та особливості мислення молодших школярів.
1.1. Мислення як пізнавальний процес.
1.2. Процеси мислення та види мислення.
1.3. Особливості мислення дітей молодшого шкільного віку.
1.4. Засоби розвитку мислення молодших школярів.
Розділ ІІ. Практична частина - експериментальне дослідження.
2.1. Констатуючий експеримент.
2.2. Формуючий експеримент.
2.3. Аналіз результатів.
Обсяг курсової роботи - 46 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з педагогіки.
Розділ 1. Науково-теоретичні засади процесу навчання. Його принципи та закономірності.
1.1. Сутність і структура процесу навчання.
1.2. Закономірності навчання.
1.3. Принципи навчання.
Розділ 2. Використання принципів та закономірностей навчального процесу в ПТНЗ.
Обсяг курсової роботи - 41 сторінка.

Подробнее...  

Курсова робота з психології і педагогіки.
Розділ І. Трудова діяльність дитини дошкільного віку.
1.1. Елементи трудової діяльності в ранньому дитинстві.
1.2. Значення трудової діяльності дошкільника та розвиток її структури.
1.2.1. Трудова діяльність дошкільника як передумова професійного визначення.
1.2.2. Взаємозв’язок трудової діяльності та гри дошкільника.
1.2.3. Розвиток компонентів структури трудової діяльності дошкільника.
1.3. Розвиток компонентів структури трудової діяльності дошкільника.
1.4. Розвиток співпраці дошкільника з однолітками.
Розділ ІІ. Експериментальне дослідження. Праця як вид діяльності дитини-дошкільника.
2.1. Констатуючий експеримент.
2.2. Формуючий експеримент.
2.3. Аналіз результатів.
Обсяг курсової роботи - 34 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота з педагогіки.
Розділ 1. Науково – теоретичні аспекти актуалізації та активізації процесів навчання каліграфії.
1.1. Підготовка до навчання письма – загально – теоретичні засади.
1.2. Нормативно – інформаційні акти по розробленню єдиних зразків каліграфічного письма.
1.3. Прописи - основні вимоги до першого зошита школяра.
Розділ 2. Вироблення каліграфічного письма в початкових класах.
2.1. Основні вимоги до навчання каліграфічного письма в добукварний період.
2.2. Дидактична та методична структура уроку письма в букварний період навчання грамоти.
2.3. Хвилинка каліграфії на уроках в початкових класах.
Додатки.
Обсяг курсової роботи - 35 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з психології і педагогіки.
Розділ 1. Індивідуально-психологічні особливості особистості.
1.1. Характер – поняття, класифікація та структура.
1.2. Основні риси типового характеру.
1.3. Природа характеру.
1.4. Формування характеру – процес становлення психологічних утворень.
Розділ 2. Типи характеру молодших школярів та врахування їх учителем.
2.1. Тип нервової системи та формування характеру молодшого школяра.
2.2. Особливості прояву характеру у молодших школярів у процесі активної діяльності та спілкування.
2.3. Становлення продуктивного характеру особистості молодшого школяра в процесі навчання.
Обсяг курсової роботи - 42 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота з педагогіки.
Розділ І. Збагачення словникового запасу - розширення кругозору та мовленнєвої діяльності.
1.1. Значення словникового запасу для усного і писемного розвитку мовлення учнів.
1.2. Джерела поповнення словникового запасу.
1.3. Програмові вимоги щодо словникового запасу молодших школярів.
Розділ ІІ. Методичні рекомендації щодо проведення вправ на збагачення словникового запасу.
2.1. Вправи на збагачення словникового запасу учнів.
2.2. Робота над словниковими словами.
Розділ ІІІ. Методика діагностики рівня словникового запасу учнів.
Додатки.
Розробки уроків на збагачення словникового запасу учнів.
Урок 1.
Урок 2.
Обсяг курсової роботи - 51 сторінка.

Подробнее...  

Курсова з психології.
Розділ І. Науково-теоретичні засади сімейного виховання.
1.1. Характеристика сім'ї як інституту соціалізації.
1.2. Напрями сімейного виховання.
1.3. Психологічний розвиток особистості та механізм впливу сім’ї.
Розділ ІІ. Вплив сучасної сім’ї на формування психологічного здоров’я особистості.
2.1. Соціально-психологічні особливості сімейного виховного впливу.
2.2. Дослідження сімейних відносин.
2.3. Рекомендації батькам.
Обсяг курсової - 42 сторінки.

Подробнее...  

Курсова з психології.
Розділ 1. Науково-теоретичні засади пам’яті. Процеси пам’яті.
1.1. Поняття пам’яті та її різновиди.
1.2. Процеси пам’яті.
1.2.1. Запам'ятовування та його різновиди.
1.2.2. Відтворення та його різновиди.
1.2.3. Забування та його причини.
1.3. Індивідуальні особливості пам'яті.
Розділ 2. Практична частина.
2.1. Тренування пам’яті.
2.2. Констатуючий та формуючий експеримент.
Обсяг курсової - 29 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з педагогіки.
Розділ 1. Мистецтво учнівського самоврядування.
1.1. Розвиток соціальної активності учнів.
1.2. Шляхи учнівського самоврядування.
Розділ 2. Учнівське самоврядування у професійно-технічних навальних закладах.
2.1. Технологія учнівського самоврядування.
2.2. Організація учнівського самоврядування в професійно-технічних навчальних закладах.
Обсяг курсової роботи - 42 сторінки.

Подробнее...  

Курсова з психології.
Розділ І. Загальна характеристика емоцій та почуттів.
1.1. Розуміння емоцій і почуттів.
1.2. Класифікація емоцій і почуттів.
1.3. Характеристика різних видів емоційного реагування.
Розділ ІІ. Розуміння емоцій іншої людини та управління своїми емоціями.
2.1. Розуміння емоцій інших людей та емоційна здатність.
2.2. Ідентифікація емоцій за мімікою та пантомімікою.
2.3. Керування емоціями.
Розділ ІІІ. Практичне дослідження.
3.1. Констатуючий експеримент.
3.2. Формуючий експеримент та аналіз результатів.
Обсяг курсової - 54 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота з педагогіки.
Розділ 1. Значення уроку-гри в педагогіці.
1.1. Поняття та класифікація дидактичних ігор.
1.2. Види та форми ігр.
Розділ 2. Використання уроку-гри в процесі професійного навчання.
Обсяг курсової роботи - 46 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з психології і педагогіки.
Розділ 1. Мова - невичерпне джерело розумового розвитку дитини.
1.1. Аналіз програмових вимог щодо словникового запасу дітей 5-6 року життя.
1.2. Особливості словникового мовлення дошкільників.
1.3. Діагностика розвитку мислення, уявлення та словникового запасу за прикладом гри.
Розділ 2. Характеристика і обсяг мовлення дошкільників, за допомогою казок та ігор.
2.1. Гра як основний елемент що збагачує словниковий запас дитини.
2.2. Характеристика експресивного мовлення старших дошкільників.
Розділ 3. Діагностика словникового запасу старшого дошкільника.
Додатки.
Конспекти занять з розвитку мовлення, навчання грамоти, мовленнєвого спілкування.
Обсяг курсової роботи - 65 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з педагогіки.
Розділ І. Робота класного керівника в навчально-виховному процесі сучасної школи.
1.1. Особливості педагогічної діяльності.
1.2. Вимоги до особистості вчителя.
1.3. Функції класного керівника.
1.4. Планування роботи класного керівника.
Розділ ІІ. Практичні дослідження з визначення ефективної роботи класного керівника у навчально-виховному процесі сучасної школи.
Обсяг курсової роботи - 40 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з природознавства.
Розділ 1. Теоретичні основи змісту поняття «рослина» в курсі природознавства початкової школи.
1.1.«Поняття» як структурний компонент змісту навчального предмету.
1.2. Поняття «рослина» у змісті природознавства початкової школи.
1.3. Особливості формування поняття «рослина» у сучасному педагогічному досвіді.
Розділ 2. Експериментальне дослідження. Методика засвоєння змісту поняття «рослина» в курсі природознавства початкової школи.
2.1. Загальна характеристика експериментальної роботи.
2.2. Перевірка ефективності проведеного дослідження.
Обсяг курсової - 27 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з педагогіки.
Розділ І. Теоретичні засади розвитку творчих здібностей особистості.
1.1. Психологічні особливості дітей дошкільного віку.
1.2 Творчість у навчально – виховній діяльності дітей дошкільного віку.
1.3. Засоби розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку у навчально – виховній діяльності.
1.4. Сюжетно-рольова гра.
Розділ ІІ. Дослідження впливу сюжетно-рольових ігор на розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку.
Обсяг курсової роботи - 29 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з психології.
1. Теоретичні засади аналізу пам’яті в системі психічних явищ.
1.1. Характеристика психологічних явищ в структурі особистості.
1.2. Історія вивчення пам’яті.
1.3. Сутність поняття пам’яті в психологічній науці.
1.4. Психологічний механізм пам’яті.
1.5. Пам'ять в структурі психічних явищ.
2. Методичні засади в структурі пам’яті.
2.1. Вивчення психологічних методів дослідження.
2.2. Опис основних психологічних методів.
Обсяг курсової роботи - 48 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота.
Розділ 1. Науково-теоретичні засади дидактичної гри.
1.1 Наукові теорії та сучасні дослідження гри.
1.2 Особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини.
1.3 Особливості дидактичної гри.
1.4 Структура дидактичної гри.
1.5 Види дидактичних ігор.
1.6 Педагогічне керівництво дидактичними іграми.
Розділ 2. Експериментальне дослідження.
2.1 Констатуючий експеримент.
2.2 Формуючий експеримент.
2.3 Аналіз результатів.
Додатки (дидактичні ігри).
Обсяг курсової - 33 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота з педагогіки.
Розділ І. Методика навчання орфографії.
1.1. Місце і значення орфографії у шкільному курсі.
1.2. Роль правил при вивченні орфографії.
1.3. Методи і прийоми навчання орфографії.
1.4. Види вправ.
1.5. Робота над орфографічними помилками.
Розділ ІІ. Диктант як вид орфографічних вправ на уроках української мови в початкових класах.
2.1. Типи диктантів.
2.2. Проведення творчого диктанту в початкових класах.
2.3. Зміна в продиктованому тексті слів, граматичних форм, будови речень.
2.4. Проведення пояснювального диктанту в початкових класах.
2.5. Оцінювання диктантів.
Розділ ІІІ. Практична частина. Розробки уроків.
Обсяг курсової роботи - 45 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з психології і педагогіки.
Розділ І. Науково – теоретичні засади визначення здібностей.
1.1. Поняття про здібності.
1.2. Структура здібностей.
1.3. Різновиди здібностей.
1.4. Індивідуальні відмінності у здібностях людей та їх природні передумови.
Розділ ІІ. Психологічні умови формування здібностей молодших школярів у навчально – виховній діяльності.
2.1. Творчість у навчальній діяльності.
2.2. Загальні підходи до розвитку творчих здібностей.
2.3. Способи творчого мислення.
Розділ ІІІ. Експериментальна частина.
3.1. Опис експерименту.
3.2. Методичні рекомендації.
Обсяг курсової роботи - 38 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з психології.
Розділ 1. Роль подружньої сумісності в підтримці стабільності шлюбу.
1.1. Особливості подружнього спілкування і їх вплив на стабільність сім’ї.
1.2. Сутність поняття «психологічне здоров’я сім’ї».
1.3. Умови створення психологічно здорової сім’ї.
1.4. Умови готовності майбутнього подружжя до шлюбу.
Розділ 2. Сім’я та її вплив на формування особистості дитини.
2.1. Роль сім’ї в соціалізації дитини.
2.2. Психологічні механізми соціалізації, за допомогою яких батьки впливають на дітей.
2.3. Особливості стилів сімейного виховання.
2.4. Вплив неадекватного батьківського ставлення до дитини на відхилення в її психічному й особистісному розвитку.
Обсяг курсової - 35 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з педагогіки.
Розділ І. Науково-теоретичні засади навчання грамоти письма в букварний період.
1.1. Загально дидактичні вимоги до уроків навчання письма.
1.2. Спеціальні (методичні) вимоги.
1.3. Технічні та гігієнічні правила письма.
1.3.1. Поза під час письма.
1.3.2. Шкільна ручка. Уміння тримати ручку.
1.3.3. Учнівський зошит. Положення зошита на парті.
1.3.4. Парта. Класна дошка.
Розділ ІІ. Навчання письма в букварний період.
2.1. Дидактична структура уроку письма в букварний період навчання грамоти.
2.2. Методичний коментар щодо організації уроку письма в букварний період.
Додатки.
Обсяг курсової роботи - 54 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота з педагогіки.
Розділ I. Пізнавальна активність школяра.
1.1. Загальне поняття про пізнавальну активність.
1.2. Пізнавальна активність школярів.
Розділ ІІ. Пізнавальний інтерес як фактор формування пізнавальної активності школярів.
2.1. Види, рівні, критерії пізнавальної діяльності.
2.2. Активізація пізнавальної діяльності учнів.
2.3. Проблемне навчання як один із шляхів активізації пізнавальної діяльності.
Розділ IIІ. Аналіз дослідницької роботи.
Обсяг курсової роботи - 42 сторінки.

Подробнее...  

Курсова з педагогіки.
Розділ 1. Науково – теоретичні засади екологічного виховання за народними традиціями в початковій школі.
1.1. Формування екологічної культури.
1.2. Екологічне виховання за народними традиціями.
Розділ 2. Виховання екологічної культури у молодших школярів.
2.1. “Навколишній світ” – складова частина нової вітчизняної педагогічної технології “Довкілля”. 2.2. Дидактичні ігри як засіб стимулювання пізнавальної діяльності у процесі вивчення курсу “Навколишній світ”.
Практична частина.

Подробнее...  

Курсова робота з педагогіки.
1. Сфери позакласного читання та методика їх проведення.
2. Керівництво процесу читання.
3. Уроки позакласного читання їх типи.
4. Специфіка проведення уроків позакласного читання.
5. Читання як джерело духовного збагачення.
Обсяг курсової роботи - 56 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з психології і педагогіки.
Розділ 1. Науково-теоретичні засади волі та вольових якостей дитини.
1.1. Поняття про волю.
1.2. Теоретичні дослідження волі.
1.3. Виховання вольової поведінки у дітей дошкільного віку.
Розділ 2. Практична частина.
Обсяг курсової роботи - 26 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з педагогіки.
Розділ 1. Засвоєння лексичного матеріалу.
1.1 Методична інтерпретація лексики.
1.2. Послідовність засвоєння форми лексичної одиниці.
1.3. Способи семантизації слів і словосполучень.
1.4. Акт ознайомлення з лексичною одиницею і процес її засвоєння.
1.5 Послідовність опрацювання лексичної одиниці.
Розділ 2. Використання віршів та пісень на уроках іноземної мови у початковій, основній та старшій школах.
Обсяг курсової роботи - 33 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота з педагогіки.
Розділ 1. Науково - теоретичні аспекти розвитку мовлення учнів.
1.1. Мета та завдання розвитку мовлення. 
1.2. Вимоги до мови учнів загальноосвітньої школи. 
Розділ 2. Взаємодія методів навчання з розвитку зв’язного мовлення. 
2.1. Види методів навчання розвитку мовлення.
2.2. Основні форми роботи з розвитку усного мовлення.
Розділ 3. Практична частина.
Обсяг курсової роботи - 27 сторінок.

Подробнее...  
« ПерваяПредыдущая123456СледующаяПоследняя »
Powered by Tags for Joomla
загрузка...