Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

АвторизацияTag:курсова робота

Курсова з економіки праці.
Розділ. 1. Науково-теоретичні засади організації трудових процесів.
1.1. Зміст і завдання організації праці.
1.2. Розподіл і кооперування праці.
1.3. Організація й обслуговування робочих місць.
1.4. Удосконалення організації праці.
Розділ 2. Заходи щодо поліпшення умов праці на підприємстві.
2.1. Загальна характеристика трудової діяльності.
2.2. Психофізіологічні фактори небезпек.
2.3. Фактори, які впливають на продуктивність праці.
Розділ 3. Чинники, які стимулюють поліпшення умов праці.
Практична частина.
Обсяг курсової - 45 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з фінансів.
Розділ 1. Поняття, значення та роль фінансів в фінансовій системі України.
1.1. Фінанси як головна складова фінансової системи.
1.2. Ознаки фінансів.
Розділ 2. Функції фінансів та їхня реалізація на різних рівнях економічної системи.
2.1. Загальна характеристика функцій фінансів.
2.2. Розподільча функція, її зміст.
2.3. Контрольна функція та форма її вияву і реалізації.
Обсяг курсової - 26 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота.
1. Науково – теоретичні та юридичні засади фінансового положення країни на сучасному етапі розвитку.
1.1. Сутність та показники національної макроекономіки.
1.2. Оцінка продуктивності та ефективності національної економіки.
2. Фінансове оздоровлення економіки.
2.1. Проблеми національного ринку.
2.2. Стан суспільства як результат і умова соціально - економічного розвитку.
3. Шляхи подолання кризової ситуації в Україні на сучасному етапі розвитку.
Обсяг роботи - 39 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота.
Розділ 1. Теоретичні основи кредитування підприємства.
1.1. Роль кредитних коштів у кругообігу ресурсів підприємства.
1.2. Види кредитів, що надаються підприємствам.
1.3. Етапи кредитного процесу (механізм кредитування підприємства).
1.4. Характеристика нормативно-правової бази.
Розділ 2. Аналіз кредитоспроможності ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод».
2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства.
2.2. Аналіз умов кредитування та ефективність використання кредитних коштів.
Обсяг курсової - 42 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота.
1. Загальна характеристика цивільної авіації в транспортній системі України.
1.1. Характеристика транспортної системи України.
1.2. Місце і роль авіації в транспортній системі. Задачі цивільної авіації.
1.3. Особливості матеріально-технічної бази цивільної авіації. Типи повітряних суден, їх основні техніко-економічні характеристики.
2. Аналіз ринку продукції цивільної авіації України.
3. Скорочення собівартості авіаперевезень.
Обсяг курсової роботи - 29 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з дисципліни “Проектний аналіз”.
Розділ 1. Основні теоретичні засади проектного аналізу.
1.1. Показники ефективності й інтенсивності використання капіталу. Методика їх розрахунку й аналізу.
1.2. Факторний аналіз рентабельності операційного капіталу.
1.3. Аналіз рентабельності сукупного капіталу.
1.4. Оцінювання ефективності використання позикового капіталу. Ефект фінансового важеля.
Розділ  2. Розкриття основних результатів показників і критеріїв оцінки.
2.1. Економічні показники для визначення ефективної роботи підприємства.
2.1. Проведення чисельних експериментів для розрахунку оптимальності витрат, максимуму прибутку і випуску.
2.3. Графічне представлення отриманих результатів.
Розділ 3. Розрахунок ефективності.
Обсяг курсової - 41 сторінка.

Подробнее...  

Курсова з предмету «Інвестування».
1. Інвестиції – теоретичні аспекти та необхідність інвестиційного процесу.
1.1. Інвестиційний процес як складова частина підприємницької діяльності.
1.2. Внутрішні та зовнішні інвестиції – як складова ланка розвитку економіки.
2. Джерела фінансування інвестицій.
2.1. Фінансові ресурси як фактор інвестиційної діяльності.
2.2. Взаємозв’язок процесів інвестування і фінансування.
3. Інвестиційна діяльність на Україні на сучасному етапі розвитку країни.
Обсяг курсової - 45 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з макроекономіки.
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СПОЖИВАННЯ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ.
1.1. Споживання і заощадження: сутність, функції, співвідношення з доходом.
1.2. Інвестиції: сутність, стимули, детермінанти, співвідношення заощадження і доходом.
1.3. Сутність мультиплікатора Кейнса та мультиплікаційний ефект.
1.4. Крива попиту на інвестицій та здвиг кривої попиту на інвестиції.
РОЗДІЛ 2. СПОЖИВАННЯ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ.
2.1. Роль і значення заощадження населення у економічного розвитку країни.
2.2. Аналіз основних чинників утворення заощаджень громадян. Вплив споживання та заощадження на сукупний попит.
2.3. Державне споживання у бюджетних програмах регулювання економіки.
Обсяг курсової - 54 сторінки.

Подробнее...  

Курсова зі статистики.
Розділ 1. Теоретичні засади визначення оборотних коштів.
Розділ 2. Статистика оборотних засобів.
2.1. Показники обертаємості оборотних засобів. Склад та завдання статистики оборотних засобів.
2.2. Статистика вивчення матеріалоємності продукції.
Обсяг курсової - 31 сторінка.

Подробнее...  

Курсова з РПС.
Розділ 1. Наукові та методичні засади і загальні умови розміщення продуктивних сил.
1.1. Теоретичні основи і завдання розміщення продуктивних сил.
1.2. Еволюція процесу розміщення продуктивних сил.
1.3. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил.
Розділ 2. Суперечності та проблеми розміщення продуктивних сил України.
2.1. Закономірності й принципи факторів розміщення продуктивних сил України.
2.2. Діагностика регіонального розвитку.
Обсяг курсової - 37 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з предмету «Конституційне право».
1. Поняття, та особливості конституційно-правової відповідальності.
2. Проблема співвідношення негативної та позитивної конституційно-правової діяльності.
3. Суб’єкти конституційно-правової відповідальності.
4. Підстави конституційно-правової діяльності.
5. Санкції, як форми вираження конституційно-правової діяльності.
Обсяг курсової - 34 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота з права (земельне право).
Розділ 1. Основні положення до складання проекту відведення земельної ділянки.
1.1. Послідовність розробки проекту відведення.
1.2. Основні вимоги щодо складання технічного завдання та оформлення графічних матеріалів, що входять до проекту відведення.
1.3. Правовстановлюючі документи фізичних та юридичних осіб.
1.4. Земельно-кадастрові роботи.
Розділ 2. Порядок погодження місця розташування об'єкта.
2.1. Порядок подання клопотання про погодження місця розташування об'єкта, під який відводиться земельна ділянка.
2.2. Обґрунтування необхідності відведення земельної ділянки, її розміри та склад угідь.
2.3. Погодження місця розташування об'єкта з власником землі або землекористувачем, радами та іншими органам.
Розділ 3. Визначення розмірів втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва і збитків власників землі та землекористувачів.
3.1. Визначення розмірів збитків і порядок їх відшкодування.
3.2. Визначення розмірів втрат сільськогосподарського, лісогосподарського виробництва   та порядок їх використання.
3.3. Звільнення юридичних і фізичних осіб від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
Розділ 4. Зміст технічного завдання.
Розділ 5. Перенесення меж земельної ділянки у натуру та підготовка документації щодо оформлення права власності або користування землею.
5.1. Перелік і характеристика технічної документації щодо оформлення права користування землею.
5.2. Порядок складання та видачі документу що підтверджує право користування землею.
Обсяг курсової роботи - 38 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з права (порівняльне трудове право).
1. Поняття та види трудових правових відносин в країнах Західної Європи, США та Канаді.
2. Сторони трудових правовідносин.
3. Умови виникнення трудових правовідносин.
Обсяг курсової - 34 сторінки.

Подробнее...  

Курсова з предмету «Гроші та кредит».
1. Класична кількісна теорія грошей.
2. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей.
3. Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.
Практична частина.
Тести.
Задачі.
Обсяг курсової - 34 сторінки.

Подробнее...  

Курсова з цивільного права.
1. Поняття та підстави визнання правочинів недійсними.
2. Нікчемні правочини.
3. Оспорювані правочини.
4. Правові наслідки визнання правочинів недійсними.

Подробнее...  

Курсова робота.
Розділ 1. Фізична реабілітація в умовах центру професійної реабілітації інвалідів.
1.1. Показання для проведення заходів фізичної реабілітації.
1.2. Методи фізіотерапевтичного впливу.
1.3. Методи електролікування.
Розділ 2. Лікувальна фізкультура і спорт.
2.1. Лікувальна фізкультура.
2.2. Фізичні вправи як метод фізичної реабілітації.
2.3. Лікувальний масаж є ефективний реабілітаційний метод.
2.4. Гідрокінезотерапія та бальнеотерапія.
Розділ 3. Танцювально-рухова терапія та аромотерапія.
Обсяг курсової - 30 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з криміналістики.
1. Умова задачі.
2. Тактичні особливості проведення огляду місця дорожньо-транспортної події (ДТП).
3. Протокол огляду і схема місця події.
4. Фотозйомка «доріжки» слідів ніг.
5. План розслідування дорожньо-транспортних подій (ДТП) та слідчі версії.
6. Судові експертизи.
Обсяг курсової - 45 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з предмету «Банківська справа».
РОЗДІЛ 1. Сучасна структура банківської системи.
1.1. Поняття, цілі та функції банківської системи.
1.2. Структура банківської системи.
1.3. Особливості побудови банківської системи в Україні.
РОЗДІЛ 2. Роль банківської системи в здійсненні державної грошово-кредитної політики.
2.1. Поняття грошово-кредитної політики.
2.2. Механізм грошово-кредитної політики України.
Обсяг курсової - 37 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з екології.
Розділ 1. Екологія сільськогосподарських районів.
1.1. Сільськогосподарська екологія.
1.2. Загальні екологічні проблеми сільськогосподарських районів.
1.3. Напружена екологічна обстановка сільгоспугідь Полтавської області.
Розділ 2. Загострення проблеми екологізації сільськогосподарського виробництва в умовах ринкової економіки.
2.1. Ринкова економіка і раціональне природокористування.
2.2. Вплив економічної структури на навколишнє середовище сільського господарства: підхід «витрати-випуск».
Розділ 3. Шляхи поліпшення екологічної ситуації в сільському господарстві.
Обсяг курсової - 42 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота з мовознавства.
Розділ І. Прикметник та його семантичні особливості.
1.1. Загальна характеристика прикметника.
1.2. Семантичні особливості прикметників.
Розділ ІІ. Семантико-функціональна характеристика відносних прикметників (на матеріалі творів М. Стельмаха).
2.1. Семантико-функціональна характеристика відносних прикметників.
2.2. Відносні прикметники в творах М. Стельмаха.
Обсяг курсової - 30 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з аудиту.
1. Теоретичні засади економічної сутності та характеристика об’єктів.
1.1. Сутність проведення аудиту.
1.2. Нормативно-правова база для організації перевірки.
1.3. Задачі аудиту.
2. Методичні аспекти проведення аудиторської перевірки.
2.1. Техніко – економічна характеристика КРНУ.
2.2. Джерела аудиторських доходів обліку фінансових результатів підприємства інформації для аудиту обліку фінансових результатів підприємства.
2.3. Економічні ризики та аудит.
3. Організація аудиту обліку фінансових результатів.
3.1. Планування роботи аудиторів обліку фінансових результатів.
3.2. Розробка проекту внутрішнього стандарту аудиторської перевірки.
3.3. Актуальні проблеми аудиту обліку фінансових результатів.
3.4. Особливості аудиту в комп’ютерному середовищі.
Обсяг курсової роботи - 44 сторінки.

Подробнее...  

Курсова з економіки підприємства.
Розділ І. Техніко-економічна характеристика ТОВ «Котлогаз».
Розділ ІІ. Фінансовий облік грошових потоків підприємства від операційної діяльності.
2.1.    Грошові потоки підприємства та їх характеристика. 
2.2.    Аналітичний облік руху грошових потоків від операційної діяльності.
2.3.    Синтетичний облік руху грошових потоків. 
Розділ ІІІ. Аналіз грошових потоків підприємства ТОВ «Котлогаз».
3.1.    Аналіз динаміки і факторів зміни обсягів грошових потоків. 
3.2.    Аналіз збалансованості грошових потоків. 
3.3.    Інтенсивність та ефективність грошових потоків. 
Розділ ІV. Шляхи оптимізації грошових потоків на ТОВ «Котлогаз».
Обсяг курсової роботи - 44 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота з кримінального права.
Розділ І. Характеристика хабарництва.
1.1.    Поняття хабарництва.
1.2.    Фактори, причини та умови вчинення хабарництва.
Розділ ІІ. Кримінально-правова характеристика отримання хабара.
2.1.    Кримінологічна характеристика хабара, як злочину у сфері службової діяльності.
2.2.    Класифікація суб’єктів, зловживаючих владою.
Розділ ІІІ. Відповідальність за вчинені злочини у сфері службової діяльності.
3.1.    Попередження хабарництва.
3.2.    Юридичні аспекти хабарництва згідно кримінального кодексу України.
3.3.    Кваліфікуючі ознаки провокації хабара.
Обсяг курсової роботи - 48 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з історії держави і права України.
1. Суцільна колективізація в Україні та її законодавче забезпечення.
1.1. Методи воєнно-комуністичного штурму в проведенні колективізації.
1.2. Експропріація заможного прошарку селянства.
1.3. Руйнування розвинутої системи сільськогосподарської кооперації.
1.4. Бюрократичні методи керівництва створеними колгоспами.
2. Голодомор в Україні: причини і наслідки.
2.1. Причини голоду, його масштаб.
2.2. Закон від 7 серпня 1932 р. «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації і зміцнення суспільної (соціалістичної) власності» як засіб для посилення голодомору.
2.3.«Діяльність» надзвичайної комісії В. М. Молотова по реалізації сталінської політики геноциду щодо українського селянства.
2.4. Наслідки голодомору.
Обсяг курсової роботи - 35 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота.
Розділ І. Виробнича програма підприємства, вади і переваги використання показників.
1.1. Виробнича програма підприємства – поняття та структура.
1.2. Порядок розроблення виробничої програми підрозділів підприємства.
1.3. Зміст розроблення виробничої програми підрозділів підприємства.
Розділ ІІ. Практична частина. 
2.1. Визначення виробничої програми підприємства.
2.2. Визначення трудових ресурсів і ефективність їх використання.
2.3. Визначення виробничої потужності, виробничих фондів і ефективності їх використання.
2.4. Складання собівартості товарної продукції та визначення її структури.
2.5. Визначення цін на продукцію, формування та розподіл прибутку підприємства.
2.6. Виконання підприємством зобов’язань перед бюджетом та соціальними фондами.
2.7. Розрахунок середньомісячної заробітної плати на підприємстві.
2.8. Виконання соціальної програми підприємства (забезпечення житлом).
Обсяг курсової - 48 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота.
1. Міжнародне та національне законодавство про захист прав і свобод.
2. Система захисту прав людини в Україні.
3. Міжнародні механізми захисту прав людини.
Обсяг курсової - 40 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з права.
1. Поняття та основні ознаки реалізації права. Форми безпосередньої реалізації права: використання, виконання, дотримання.
2. Застосування юридичних норм як правова форма діяльності держави: поняття, ознаки.
3. Правозастосовчий процес та його основні стадії. Правова оцінка та кваліфікація фактичних обставин.
4. Акт застосування права: поняття і ознаки.
5. Правозастосовча техніка.
6. Прогалини у праві. Аналогія закону, аналогій права та субсидіарне застосування.
7. Особливості застосування норм права співробітниками органів внутрішніх справ.
Обсяг курсової роботи - 36 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота.
Розділ 1. Завдання і організація обліку грошових коштів.
1.1. Характеристика грошових операцій.
1.2. Характеристика законодавчої бази щодо організації обліку грошових коштів.
Розділ 2. Облік та контроль грошових коштів підприємства ТОВ «Кедр».
2.1. Організація обліку готівкових коштів.
2.2. Ліміт каси та облік надходження та витрачання готівки.
2.3. Контроль за веденням касових операцій.
Розділ 3. Облік безготівкових операцій на підприємстві ТОВ «Кедр».
3.1. Порядок відкриття, переоформлення та закриття рахунків в установах банків.
3.2. Форми безготівкових розрахунків та їх вплив на рух грошових коштів.
3.3. Облік безготівкових грошових коштів та їх документальне оформлення.
Розділ 4. Аналіз грошових потоків підприємства ТОВ «Кедр».
Обсяг курсової - 63 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота.
Розділ 1. Теоретичні основи теми знедолених у «Пригодах Олівера Твіста».
1.1. Ч. Діккенс – представник реалістичного напрямку в англійській літературі 30-60-х років ХІХ століття.
1.2. Художній світ Чарлза Діккенса.
1.3. Особистість чи статистична одиниця (роман «Пригоди Олівера Твіста»).
Розділ 2. Методичні рекомендації по вивченню творчості Ч. Діккенса.

Подробнее...  

Курсова робота (сімейне право).
Розділ 1. Історичні аспекти виникнення сім’ї та шлюбу.
Розділ 2. Цивільно-правові засади поняття “Сім’я та суб’єкти сімейних відносин”.
2.1. Сім’я як основний осередок суспільства.
2.2. Право особи на сім’ю.
2.3. Державна охорона сім'ї.
2.4. Суб’єкти сімейних відносин.
Обсяг курсової - 28 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з української мови.
Розділ І. Фразеологія – лінгвістична дисципліна.
1.1 Поняття фразеологічної одиниці. Зміст і форма.
1.2 Вітчизняні мовознавці про фразеологічний фонд мови.
1.3 Класифікація фразеологічних одиниць.
Розділ ІІ. Семантика фразеологізму із компонентом «душа».
Обсяг курсової роботи - 41 сторінка.

Подробнее...  

Курсова з фінансів підприємства.
Розділ 1. Облік власного капіталу.
1.1. Облік статутного капіталу.
1.2. Облік пайового капіталу.
1.3. Облік додаткового капіталу.
1.4. Облік резервного капіталу.
1.5. Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).
1.6. Облік неоплаченого капіталу.
1.7. Облік вилученого капіталу.
Розділ 2. Методика складання звіту про власний капітал.
Обсяг курсової - 32 сторінки.

Подробнее...  

Курсова з предмету «Інвестування».
1. Основні положення визначення видатків на виробництво та нагромадження капітальних благ.
1.1. Інвестиції – загальна характеристика та обгрунтування.
1.2. Інвестиційний процес як складова частина підприємницької діяльності.
1.3. Інвестиційний проект - ланка інвестиційного процесу.
2. Методика планування інвестицій.
2.1. Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування.
2.2. Оцінка економічної ефективності інвестицій.
2.3. Підвищення ефективності використання.
3. Шляхи щодо підвищення ефективності інвестиційної діяльності України.
Обсяг курсової - 41 сторінка.

Подробнее...  

Курсова робота.
Розділ 1. Науково-теоретичні засади інноваційної діяльності фірми.
1.1. Зміст та мета маркетингової продуктової та технологічної інновації.
1.2. Критерії оцінювання ринкових перспектив інноваційного продукту.
1.3. Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності фірми.
Розділ ІІ. Оцінка ефективності інноваційної діяльності ВАТ “Крюковський вагонобудівний  завод”.
2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства.
2.2. Характеристика процесу вагонобудування на ВАТ “КВБЗ”.
2.3. Оцінка розвитку інноваційної діяльності ВАТ “КВБЗ” в сучасних умовах.
Обсяг курсової - 46 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з РПС.
Розділ 1. Природно-ресурсний потенціал і його структура. 
1.1. Поняття природно-ресурсний потенціалу та його характеристика.
1.2. Структура природно – ресурсного потенціалу.
Розділ 2. Характеристика природно – ресурсного потенціалу України та його економічна оцінка
2.1. Земельні та лісові ресурси. 
2.2. Водні та мінеральні ресурси України. 
2.3. Економічна оцінка природного – ресурсного потенціалу України.
Розділ 3. Ресурсозбереження як головний напрям використання природно-ресурсного потенціалу України.
Обсяг курсової - 41 сторінка.

Подробнее...  

Курсова з права.
1. Гарантії і компенсації як засіб заохочення працівників до праці та своєрідні форми захисту прав та інтересів працівників на сучасному етапі.
2. Гарантійні виплати і доплати. Їх види.
2.1. Гарантії для працівників, обраних на виборні посади.
2.2. Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків.
2.3. Гарантії при переїзді на роботу в іншу місцевість.
2.4. Гарантії і компенсації при службових відрядженнях.
2.5. Гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу.
2.6. Гарантії для донорів.
2.7. Гарантії для працівників - авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій.
3. Компенсаційні виплати. Їх види.
Обсяг курсової - 35 сторінок.

Подробнее...  

Курсова зі статистики.
1. Аналітичний огляд літератури.
2. Коротка організаційно-економічна характеристика населення.
3. Статистико-економічний аналіз рівня і динаміки населення.
3.1. Аналіз динаміки чисельності і структури населення.
3.2. Аналіз динаміки населення.
4. Трендовий аналіз, прогнозування і основні шляхи підвищення чисельності населення.
4.1. Трендовий аналіз і прогнозування чисельності населення.
4.2. Основні напрямки підвищення чисельності населення.
Обсяг курсової - 35 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з макроекономіки.
Розділ 1. Теоретичні аспекти міжнародних економічних відносин.
1.1. Світове господарство - багатогалузева глобальна економіка.
1.2. Міжнародний поділ праці та міграційні процеси. 
1.3. Структура держави та світове господарство.
1.4. Інтеграція як форма розвитку економіки та міжнародних економічних відносин.
Розділ 2. Макроекономічні показники міжнародних економічних відносин.
2.1. Макроекономічна політика у відкритій економіці.
2.2. Рівноважний рівень світових цін і вигоди від зовнішньої торгівлі.
Висновки та пропозиції.
Практичне завдання.
Обсяг курсової - 54 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота.
Розділ І. Історичні передумови виникнення Київського літопису.
1.1. Літературні джерела літописів 12 століття.
1.2. Історичні події 12 століття.
Розділ ІІ. Ідейно-тематичний зміст Київського літопису.
2.1. Структура та стилістичні особливості Київського літопису.
2.2. Характеристика образів літопису. Поетичні твори, що складають основу літопису.
Обсяг курсової - 45 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з предмету «Банківська справа».
Розділ 1. Теоретичні аспекти споживчого кредитування на сучасному етапі розвитку економіки.
1.1. Основні види, умови та порядок оформлення споживчого кредиту.
1.2. Особливості кредитування фізичних осіб.
1.3. Організація процесу кредитування населення.
Розділ 2. Організація обліку споживчого кредитування банківськими установами.
2.1. Вимоги щодо відображення обліку кредитів наданих фізичним особам.
2.2. Облік проблемних кредитів на споживчі потреби наданих фізичним особам.
Розділ 3. Перспективи розвитку споживчого кредиту в Україні.
3.1. Товарний споживчий кредит як один із напрямків розвитку споживчого кредитування.
3.2. Проблеми здійснення споживчого кредитування та шляхи їх вирішення.
Обсяг курсової - 42 сторінки.

Подробнее...  

Курсова з фінансів.
Розділ 1. Інвестиційні ресурси та їх специфіка.
1.1. Поняття та класифікація інвестиційних ресурсів.
1.2. Мета та принципи формування інвестиційних ресурсів підприємства.
Розділ 2. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств.
2.1. Поняття та джерела фінансових ресурсів.
2.2. Переваги та недоліки основних джерел фінансового забезпечення інвестицій підприємств.
Розділ 3. Шляхи вдосконалення фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств.
Обсяг курсової - 39 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з економічного аналізу.
І. Техніко-економічна характеристика ВАТ «Кременчукм’ясо».
ІІ. Аналіз роздрібного товарообігу підприємства.
2.1. Теоретичні положення роздрібного товарообігу.
2.2. Значення, завдання, джерела інформації та загальна схема аналізу роздрібного товарообігу.
2.3. Аналіз реалізації товарів.
2.4. Аналіз товарних запасів.
2.5. Аналіз товарного забезпечення.
ІІІ. Шляхи покращення показників роздрібного товарообігу.
Обсяг курсової - 48 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з політекономії.
1. Сутність та функціонування ринкової економічної системи.
1.1. Поняття ринку, умови його формування і розвитку.
1.2. Механізм функціонування ринкової економіки.
1.3. «Невидима рука» А. Сміта як один з основних важелів ринку.
1.4. Структура механізму регулювання.
2. Методи державного регулювання ринкової економіки.
2.1. Державне регулювання ринкової економіки в Україні.
2.2. Співвідношення між ринковим механізмом і державним регулюванням.
2.3. Особливості встановлення ринкових відносин в України.
3. Сучасна ринкова економічна система.
Обсяг курсової роботи - 39 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з кримінального права.
1. Підстави для застосування примусових заходів медичного характеру.
2. Особливості досудового слідства у справах неосудних та осіб, які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину.
3. Провадження у суді першої інстанції.
4. Зміна або скасування примусових заходів медичного характеру.
Обсяг курсової - 35 сторінок.

Подробнее...  

Курсова з цивільного права.
1. Загальна характеристика примусового виконання судових рішень.
2. Рішення суду, що звертаються до примусового виконання і виконавчі документи.
3. Повноваження суду, щодо питань виконавчого провадження.
4. Судовий контроль за виконанням судового рішення.
Обсяг курсової - 36 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота.
Розділ І. Загальна характеристика мастильних матеріалів та рідин.
1.1. Вихідна сировина для виготовлення мастильних матеріалів та рідин.
1.2. Класифікація та асортимент мастильних матеріалів та рідин.
1.3. Вимоги до якості сировини, матеріалів.
Розділ ІІ. Маркування, пакування, транспортування й зберігання мастильних матеріалів та рідин.
Обсяг курсової - 33 сторінки.

Подробнее...  

Курсова робота з криміналістики.
Розділ 1. Науково теоретичні засади трасології.
1.1. Поняття трасології та її значення.
1.2. Поняття сліду в трасології. Механізм слідоутворення.
1.3. Класифікація слідів.
Розділ 2. Огляд і фіксація слідів ніг.
2.1. Сліди ніг та взуття людини.
2.2. Виявлення слідів ніг.
Обсяг курсової роботи - 24 сторінки.

Подробнее...  

Курсова з фінансового менеджменту.
Розділ І. Теоретичні основи управління активами підприємства.
1.1. Активи як об’єкт фінансового управління – їх сутність та класифікація.
1.2. Політика управління активами підприємства.
Розділ ІІ. Аналіз фінансових результатів діяльності ВАТ «Кременчуцький  автомобільно – складальний завод».
2.1. Загальна характеристика виробничої діяльності підприємства.
2.2. Фінансовий аналіз балансу ТОВ “КрАсЗ”.
2.3. Аналіз стану, динаміки та структури активів підприємства.
2.4. Аналіз фінансової стійкості підприємства.
Розділ ІІІ. Шляхи покращення показників активів ТОВ «КрАсЗ».
Обсяг курсової - 44 сторінки.

Подробнее...  

Курсова з аудиту.
Розділ 1. Теоретичні аспекти організації аудиту готової продукції.
1.1. Поняття готової і реалізованої продукції, їх оцінка. Визнання доходу.
1.2. Мета і задачі аудиту готової продукції.
1.3. Нормативно-правова база обліку і аудиту.
Розділ 2. Організація аудиту готової продукції.
2.1. Особливості діяльності ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка».
2.2. Прядок укладання договору на проведення аудиту. Вивчення системи внутрішнього контролю та системи обліку. Встановлення ступеню ризику.
2.3. Підготовка плану і програми перевірки.
2.4. Використання МСА в аудиті.
Розділ 3. Аудит готової продукції та її реалізації.
3.1. Аудит операцій з оприбуткування готової продукції. Перевірка її фактичної наявності а складі.
3.2. Аудит операцій з реалізації готової продукції та розрахунків по ПДВ.
3.3. Аудит незавершеного виробництва.
3.4. Аудит формування облікових реєстрів.
3.5. Аудит узгодження показників фінансової звітності.
3.6. Підготовка підсумкової документації по результатах аудиту.
Обсяг курсової - 68 сторінок.

Подробнее...  

Курсова робота з економіки підприємства.
Розділ 1. Теоретично-методологічні аспекти управління інноваційними  процесами підприємства.
1.1.    Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу.
1.2.    Об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності.
1.3.    Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні.
Розділ 2. Управління інноваційними процесами на підприємстві.
2.1.    Фінансова підтримка інноваційної діяльності підприємства.
2.2.    Наукомістка продукція як об’єкт інноваційних інвестицій.
Обсяг курсової роботи - 45 сторінок.

Подробнее...  
Powered by Tags for Joomla
загрузка...