Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Ціна. Формування ціни
Українські реферати - Ціноутворення
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Ціна. Формування ціни

ЗМІСТ

Вступ
1. Склад та структура ціни
2. Витрати та їх роль у формуванні ціни
3. Методи формування ціни на основі різного обліку витрат
4. Прибуток підприємства та його економічна сутність для підприємницькій організації
5. Податки, які входять до складу ціни
6. Цінові знижки та їх зміст
Висновки
Список використаної літератури

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Дивіться також:
Курсова робота - Ціноутворення на промисловому підприємстві

ВСТУП

Ціна – це грошовий вираз вартості товару, кількість грошей, що сплачується за одиницю товару або послуги. Одночасно ціна відображає споживчі властивості (корисність) товару, купівельну спроможність грошової одиниці, ступінь рідкісності товару, силу конкуренції, державного контролю, економічну поведінку ринкових суб’єктів та інші суб’єктивні моменти.
Ціни, що відображають суспільно необхідні витрати на виробництво і реалізацію продукції, узгоджуються з вимогами закону вартості. Вони забезпечують еквівалентний обмін товарами, що відповідає принципу розподілу за кількістю та якістю праці, дає змогу більш правильно використовувати вартісні показники для встановлення правильних господарських корпорацій, порівнювати витрати з результатами виробництва.
Ціноутворення – це процес обґрунтування, затвердження та перегляду цін і тарифів, визначення їх рівня, співвідношення та структури.
Ринкові відносини диктують необхідність переходу до більш удосконаленої системи цін і нових методів їх формування, що ґрунтуються на законах ринку.

1. Склад та структура ціни

Ціна як економічна категорія завжди посідала особливе місце у виробничій діяльності підприємства. Очевидним є те, що в ринкових умовах в ціні перетинаються економічні інтереси виробників і споживачів.
Ринкове ціноутворення — це процес встановлення цін на товари та послуги, які реалізують на ринку.
Ціна — грошовий вираз вартості товару. Вона відображає його споживчу корисність в конкретних ринкових умовах.
Ринкова ціна забезпечує динамічну рівновагу між попитом та пропозицією, між суспільною вартістю товару і її грошовим виразом.
Встановлення ціни на доцільному рівні, а також прогнозування динаміки цін світового ринку неможливо без врахування основних ціноутворюючих факторів. їх можна виділити в три групи.
1. Фактори, що впливають на обсяг пропозиції товару:
1.1. Рівень поточних витрат на виготовлення товару.
1.2. Науково-технічний прогрес.
1.3. Ступінь монополізації пропозиції товару.
1.4. Цінова політика виробника товару.
2. Фактори, що впливають на обсяги попиту.
2.1. Корисність товару.
2.2. Науково-технічний прогрес.
2.3. Фінансові можливості покупців товару.
2.4. Зміна цін споріднених товарів.
2.5. Ступінь монополізації попиту.
2.6. Рівень конкуренції на даному сегменті ринку.
3. Фактори зовнішнього впливу (щодо покупців і продавців).
3.1. Фаза економічного циклу в економіці країни.
3.2. Інфляція.
3.3. Короткочасні коливання попиту і пропозиції.
3.4. Заходи державного регулювання і контролю цін.
3.5. Спосіб збуту товару.
У практиці роботи підприємств застосовують цілий ряд видів цін. Однак домінують договірні ціни, що змінюються залежно від попиту і пропозиції на певну продукцію (послуги).
У загальному плані в умовах сьогодення структура ринкових договірних цін визначається такими складовими:
1. Собівартість виробу, що містить всі без винятку витрати на створення, виробництво і реалізацію.
2. Прибуток, величина якого визначається ринковою ситуацією (попитом і пропозицією).
3. Податок на додану вартість (ПДВ), величина якого у відсотках визначається від оподатковуваного обороту.
4. Акцизний збір, непрямий податок лише на високорентабельні та монопольні товари (перелік таких товарів та ставки цього збору передбачені відповідними постановами).
Перелічені складові формують „ціну підприємства". За такими цінами підприємства реалізують свою продукцію безпосередньо споживачам або ж посередницьким організаціям (гуртовим базам).
В практиці роботи підприємств застосовуються численні різновидності цін, зокрема:
- Ціна договірна – встановлюється за домовленістю між виробником (продавцем) і споживачем (покупцем) продукції.
- Ціна вільна – формується підприємством-виробником (виконавцем робіт, послуг) самостійно.
- Ціна лімітна — вона визначається на початкових етапах створення (проектування) нової продукції і використовується для техніко-економічних обчислень, обґрунтування доцільності її виробництва, встановлення договірних або прейскурантних цін.
- Ціна прейскурантна — ціна, що вноситься до спеціальних збірників - прейскурантів, які є офіційними документами. Вони підтверджують рівень цін та умови їх використання. Такі ціни належать до регульованих і використовуються тоді, коли виробник (як правило, держава) посідає монопольне становище на ринку, а продукція має особливо важливе значення для економіки країни.
- Ціна регульована — її рівень регулює держава. Вона може коливатися в установлених межах, в тому її відмінність від фіксованої ціни, яка не підлягає зміні.
- Ціна державна – встановлюється державою на продукцію державних підприємств, деякі ресурси, соціально значимі товари; поділяються на фіксовані і регульовані.
- Ціна ввізна – Встановлюється на імпортні підакцизні товари, що оподатковуються податком на додану вартість (ПДВ) і підлягають обкладанню ввізним митом; основою розрахунків таких цін є митна вартість товарів, виражена в національній валюті.
- Ціна ступенева – це гуртова ціна, яка поступово знижується на певних етапах серійного випуску продукції.
Залежно від особливостей процесу купівлі-продажу та сфери економіки розрізняють такі ціни:
- Світові ціни – це ціни, за якими реалізуються товари на світовому ринку; визначаються рівнем цін країни - експортера, цінами бірж та аукціонів, цінами провідних фірм-виробників світу.
- Гуртові (відпускні) ціни – це ціни, за якими державні, колективні та приватні підприємства розраховуються між собою з гуртовими посередниками за великі партії товарів. Гуртові ціни поділяються на гуртові ціни підприємства та гуртові ціни промисловості.
- Закупівельні ціни, за якими сільськогосподарські виробники (кооперативні, колективні, державні, фермерські, особисті підсобні господарства) продають свою продукцію державним, кооперативним, переробним, торговельним та іншим фірмам. Закупівельні ціни використовуються також при заготівлі продукції хутрового звірівництва, рибництва, втор сировини.
Закупівельні ціни включають гуртову ціну підприємства-виробника, податок на додану вартість, акцизний та ліцензійний збори, а також витрати зазначених підприємств для закупівлі, збереження, фасування, транспортування і реалізації продукції та прибутку.
- Кошторисні ціни – ціни та розцінки, які використовуються для визначення розрахункової вартості нового будівництва, реконструкції будівель та споруд, їх розширення та переоснащення.
- Роздрібні ціни – ціни, за якими здійснюється продаж товарів населенню торговельними підприємствами або закладами громадського харчування. Такі ціни встановлюються підприємствами самостійно, виходячи із якості товару, кон’юктури ринку, ціни закупівлі.
- Тарифи на платні послуги – це розмір оплати житлових, юридичних, комунальних, туристичних, банківських, побутових та інших послуг, які надаються юридичними або фізичними особами.
Крім того, в сучасній практиці господарювання застосовують різні види ринкових цін, які класифікуються без певної ознаки: демпінгові, продажні, тверді, паритетні, базисні, престижні та інші ціни.

2. Витрати та їх роль у формуванні ціни

Гуртові організації в ціну продукції включають надбавку за величиною, яка відповідає усім додатковим витратам, що пов'язані з організацією гуртової реалізації продукції. Сюди входить орендна плата за приміщення офісу бази, оплата праці її працівників, витрати на освітлення, опалення, охорону, а також належні кошти на розвиток гуртової організації (прибуток) і відповідний податок на додану вартість.
У результаті формується відпускна „ціна гуртова". Вона застосовується для гуртової реалізації продукції торговельній мережі.
Для покриття витрат, пов'язаних з організацією реалізації продукції безпосередньо в магазинах, торговельні структури включають в гуртову ціну чергову надбавку, що відповідає витратам, аналогічним як в гуртових (посередницьких) організаціях, включаючи і наступний ПДВ.
За цією ціною здійснюється продаж виробів окремим споживачам дрібними партіями або поштучно. Формування структури цін показано на рис. 1.

Рис. 1. Схема формування структури цін

В ринковій системі при наявності конкуренції, взаємодії попиту і пропозиції виявляється «компромісна» ціна продукції – це така кількість грошей, яку хоче заплатити споживач (покупець) і за яку ще може продати виробник. У практиці таку ціну називають врівноваженою, тобто такою, що відображає вартість продукції в конкретних умовах.

3. Методи формування ціни на основі різного обліку витрат

Вибір методу визначення оптимальної ціни залежить в першу чергу від форми ринку і ринкової ситуації, в якій функціонує підприємство, а також від вибраної ним цінової політики.
Так, на досконало конкурентному ринку врівноважена ціна формується під впливом сукупного обсягу попиту і пропозиції. Кожен з конкурентів забезпечує достатньо невелику частку продукції на ринку, тому жоден з них окремо не в стані впливати на величину ціни.
Існує декілька методів формування ціни:
- метод встановлення ціни (за принципом беззбитковості, поточні витрати);
- метод цільового прибутку;
- метод встановлення ціни з урахуванням попиту;
- метод середніх цін;
Метод встановлення ціни ( за принципом беззбитковості, поточні витрати). При використанні цього методу ціна визначається за формулою:

(Формула) (1)
де С- питомі сумарні витрати на виготовлення і реалізацію продукції,
грн.;
К- нормативна рентабельність продукції, %.
Нормативна рентабельність продукції відображає величину прибутку до сплати податків, яка приходиться на одну гривню поточних витрат.
Цей метод є доволі простим і широко застосовується. Популярність його пояснюється тим, що продавець завжди більше знає про витрати, ніж про попит. Йому не доводиться часто коректувати ціни в залежності від коливань попиту.
Метод цільового прибутку.При використанні цього методу підприємство намагається встановити ціну, яка передбачає отримання бажаної (планової) величини чистого прибутку від задіяного капіталу.

(Формула) (2)
де С - питомі поточні витрати на виробництво і реалізацію виробу,
грн./шт.;
Кпит — питомі інвестиції в основний та оборотний капітал, необхідні для
виготовлення і реалізації виробу, грн./шт.;
Едп — норма прибутку на капітал, яка відображає бажану величину
прибутку (до сплати податків), грн./рік.
Конкретна залежність норми прибутку (до виплати податків) від величини чистого прибутку визначається чинною системою оподаткування. Ціна формується в такій послідовності:
- Визначається бажана величина норми чистого прибутку на капітал.
- Розраховується абсолютна величина цільового прибутку від реалізації продукції.
- Планується декілька альтернативних варіантів ціни на виріб.
- Для кожного з них визначається „беззбиткова" партія, тобто обсяг продукції, який забезпечує бажану величину чистого прибутку.
- Оцінюється рівень ймовірності збуту беззбиткового обсягу продукції.
Метод цільового прибутку, на відміну від попереднього, в певній мірі враховує величину попиту.
Метод встановлення ціни з урахуванням попиту. Залежно від характеру цінової політики підприємства-виробника можна виділити три напрями цього методу. При встановленні ціни ставиться мета:
- максимізувати величину прибутку;
- зберегти обсяг виробництва;
- збільшити частку своєї продукції на ринку.
Найчастіше підприємства намагаються максимізувати прибутки. Черговість визначення ціни така:
- прогнозується попит на товар, тобто виявляється залежність обсягу попиту (N) від ціни (Ц).

(Формула) (3)
- прогнозується залежність величини поточних витрат на виробництво продукції (С) і реалізацію.

(Формула) (4)
- визначає залежність величини чистого прибутку (П), отриманого після реалізації, від рівня ціни виробу.

(Формула) (5)
- визначається величина ціни та обсяг виробництва, який забезпечує максимум прибутку.
Цей метод часто використовують малі підприємства (фірми), які в більшості намагаються зберегти стабільність обсягу виробництва, тому що його зміна вимагає вирішення низки проблем (звільнення чи наймання персоналу, розширення виробничих потужностей, збільшення основного і оборотного капіталу тощо).
Метод середніх цін. За основу визначення ціни виробу приймають усереднений рівень ціни аналогічних товарів, що сформувався на ринку. Надалі величину ціни коректують, тобто підвищують або знижують в залежності від важливості і цінності введених нових техніко-економічних параметрів виробу та наявного престижу підприємства (фірми) на ринку. З цією метою порівнюють параметри і ціну нового виробу з аналогічним показниками і ціною існуючих споріднених виробів (таких самих за призначенням і властивостями). Цей метод невипадково називають параметричним. Він побудований за принципом: рівність цін за однакову корисність.
Послідовність визначення ціни така:
- встановлюють ступінь вагомості кожного параметра та властивості виробу;
- аналізують взаємозв'язок між зміною окремого такого показника і ціни;
- на основі цієї залежності визначають кінцеву ціну нового виробу.
Ключовим моментом тут є виявлення статистичних даних щодо оцінки споживачем корисності нового виробу.
Підприємствами застосовується також ряд інших методів і модифікацій ціноутворення. В кожному випадку їх вибору виходять в першу чергу з поставленої мети і враховують при цьому існуючі умови на ринку збуту.

4. Прибуток підприємства та його економічна сутність для підприємницькій організації

Існує слідуюча класифікація видів прибутку:
а) нормальний прибуток – це прибуток, від якого власники відмовляються, використовуючи власні ресурси в своїй фірмі, і який вони могли би отримати, вклавши свої ресурси в іншу справу.
До складу нормального прибутку входять:
- норма видачі на капітал;
- норма підприємницького прибутку;
б) економічний прибуток ( або економічна рента ) – це різниця між виторгом від продажу та економічних витрат.
До складу економічних витрат входять:
- явні витрати ( сума змінних і постійних), або господарських;
- неявні ( альтернативні) витрати.

5. Податки, які входять до складу ціни

В склад ціни входять наступні податки:
- Акцизний збір;
- Податок на додану вартість ;
- Торговельно - посередницькі накидки
Акцизний збір є одним з непрямих податків. В Україні акцизний збір є непрямим податком на окремі товари, визначені законом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів. До таких товарів , як правило, відносять: алкогольні напої, тютюнові вироби, паливо-мастильні матеріали, транспортні засоби тощо.
Акцизний збір може обчислюватися:
- за ставками у відсотках до обороту з продажу ( передачі ) товарів ( продукції);
- у твердих ставках з одиниці реалізованого ( переданого, ввезеного) товару (продукції);
- одночасно за ставками у відсотках до обороту з продажу та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару ( продукції).
Податок на додану вартість – це непрямий податок, який включаються до ціни товару та сплачується незалежно від результатів діяльності підприємства. При продажу товарів підприємство закладає в його ціну суму податку на додану вартість.
Торговельно - посередницькі накидки. Оцінка за цінами продажу передбачає використання середнього відсотку торговельної націнки. Цей метод застосовують підприємства, які мають значну та змінну номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торгової націнки. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною ( роздрібною) ціною реалізованих товарів і сумою торгової націнки, визначеною за середнім відсотком. Середній відсоток торгової націнки обчислюється шляхом діленням суми залишку торгових націнок на початок звітного місяця і торгових націнок у продажній вартості одержаних у звітному місяці товарів на суму продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на початок звітного місяця і продажної вартості одержаних у звітному місяці товарів.

6. Цінові знижки та їх зміст

При визначених ринкових умовах фірми змінюють ціни на свої товари. Зниження цін є хворобливим процесом для фірми, внаслідок якого фірма може одержати менше доходів і прибутків, ніж очікувалося. Зниження ціни спричинює негативні зміни у свідомості покупців щодо товару. Таким чином, зниження цін розглядається як ознака якоїсь негативності, яку треба виправити.
Збереження або збільшення маси прибутку при зниженні цін залежить від двох факторів:
а) ступеня зміни обсягу продажів від відповідного зниження ціни;
б) ступеня впливу зниження обсягу продажів на витрати виробництва. У більшості випадків відмовлення фірм від зниження цін мотивується витратами виробництва.
Зниження цін може бути зумовлене декількома причинами: недозавантаженням виробничих потужностей, скороченням частки ринку під впливом сильної цінової конкуренції, прагненням за допомогою низьких цін домогтися домінуючого положення на ринку, потребою у збільшенні готівкових коштів.

ВИСНОВКИ

Ціна продукції (послуг) — надто важливий показник, він безпосередньо впливає на величину одержаного прибутку. Саме ціна в ринкових умовах відображає цінність створеної споживчої вартості — продукції, тим самим економічну рентабельність діяльності колективу підприємства, зокрема, рівень творчого інженерного рішення і якість кваліфікованого виконання.
Відповідно до поставленої мети, що зумовлюється станом ринкового попиту, в практиці застосовують різні методи формування ціни. Існує декілька методів формування ціни:
- метод встановлення ціни (за принципом беззбитковості, поточні витрати);
- метод цільового прибутку;
- метод встановлення ціни з урахуванням попиту;
- метод середніх цін;
Також від правильного встановлення методу встановлення цін залежить прибуток підприємства. При встановленні ціни слід урахувати усі витрати пов’язані з виробництвом а також усі податки, які включаються до ціни, а саме:
- Акцизний збір;
- Податок на додану вартість ;
- Торговельно - посередницькі накидки.
Існує таке поняття як цінова знижка – це одна з стратегій цінової політики. Зниження цін може бути зумовлене декількома причинами: недозавантаженням виробничих потужностей, скороченням частки ринку під впливом сильної цінової конкуренції, прагненням за допомогою низьких цін домогтися домінуючого положення на ринку, потребою у збільшенні готівкових коштів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бойчин І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємства, Львів:
Видавництво Сполом, 1998; 212 с
2. Економіка підприємства /Підручник /За ред. С.Ф. Покропивного/,
Вид. друге, Київ: КНЕУ, 2000; 528 с
3. Економіка підприємства /Навч. посібник / А. В.Шегеда,
Т.М.Митвиненко, М.П. Нахаба та ін. За ред. А.В. Шенеди/, Київ: Знання-Прес, 2001; 335 с
4. Крайник О. П., Барвинська Є. С. Економіка підприємства /Навчальний
посібник/, Львів, 2003; 203с
5.Бойчик І. М. Економіка підприємства /Навчальний посібник/, Київ:
Атіка, 2004; 478с

 
загрузка...