Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Затримка психічного розвитку дитини
Українські реферати - Дефектологія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Затримка психічного розвитку дитини

Контрольна робота | реферат з дефектології

ЗМІСТ

Вступ
1. Затримка психічного розвитку (ЗПР) – порушення темпу психічного розвитку
2. Основи корекційної роботи при затримці психічного розвитку
3. Діти з поєднанням сенсорного та інтелектуального дефектів
4. Напрямки корекції у дітей з сенсорними та інтелектуальними дефектами
Висновки
Список використаних джерел
Обсяг роботи - 18 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

В даній роботі проведена спроба провести невеликий екскурс по темі недоліки пізнавальної діяльності та їх корекція у дітей з недоліками інтелекту (РДА, ЗПР, ДЦП).
Актуальність обраної теми полягає  в необхідності  узагальнення  та зведення  в єдину  систему різноманітні  факти  та  деякі  закономірності, котрі  отримані  в дослідженнях  по проблемі  з  дітьми, які  мають  відхилення  в розумовому та  фізичному розвитку.  Над розробкою даної теми працювали О. М. Мастюкова, Л. С. Виготський. У деяких дітей  проявляються  нервово – психічні порушення, котрі ускладнюють чи  затримують  їх розвиток, нормальне навчання  та виховання. Деякі нервово – психічні захворювання - результат неправильного сімейного виховання, проблеми даного виховання дуже складні та багатогранні, але саме від цього  в значній  мірі залежить здоров’я та розвиток дитини.

Особливу увагу необхідно приділяти поєднанню педагогічного процесу та лікувально – гігієнічними та оздоровчими заходами.
Корекційна спрямованість педагогічного процесу пропонує подолання та корекцію порушень, які має  дитина. Ефективність прийомів, котрі пропонує корекційна педагогічна робота можлива лише з урахуванням тільки при систематичному та ранньому їх застосуванні з урахуванням  диференційованого підходу в залежності від структури порушення розвитку, характеру порушення та особливості другорядних відхилень у розвитку.

Затримка психічного розвитку (ЗПР) дитини – це порушення нормального темпу психічного  розвитку, в результаті  чого дитина  шкільного віку залишається  в колі дошкільних ігрових інтересів. При затримці психічного розвитку діти не можуть  включатися  в шкільну  навчальну  діяльність, сприймати  певні завдання, виконувати їх. У дітей із затримкою психічного розвитку труднощі у  оволодінні елементарною грамотою, лічбою поєднується з відносно  добре розвинутою мовою, здатністю до запам’ятовування віршів, казок, дотримування правил гри, до засвоювання способу  виконання  завдань і адекватного  використання їх у нових завданнях. Ці особливості дають змогу  дітям із затримкою психічного розвитку за спеціальних умов (індивідуалізація  навантаження, використання спеціальних методів) засвоювати  програму загальноосвітньої  школи.

Навчально – виховний  процес в дошкільних групах  і класах дітей з ЗПР будується з врахуванням  дидактичних  принципів, систематичності  і системності. Так і в специфіки, що зумовлені  структурою їх психічного  дефекту, зокрема:
- принцип  корекційної спрямованості навчання;
- принцип  внутрішньо класної диференціації по індивідуалізації навчання;
- принцип  дозованої педагогічної допомоги;
- принцип  максимального використання  в навчанні різних аналізаторів;
- принцип  формування  психічного рівня розуміння мовлення, як передумови  осмисленого засвоєння  учбового матеріалу.

При  визначенні принципів корекційно – виховного процесу, значення набуває кваліфікований підбір дидактичних положень специфіки  педагогіки з метою застосування їх у процесі  навчання цієї категорії дітей. Всі  положення охоплює зміст, методи, організаційні  форми. Тому при визначенні  цих принципів враховується як  мета навчання так і специфічні закономірності її реалізації, які реалізуються з урахуванням, пізнавальної можливості і особливості розвитку дітей.

 

Основи корекційної роботи при затримці психічного розвитку

1. Корекційна робота зводиться до того, що компенсація  і корекція  відхилень  розвитку  цих дітей  повинна здійснюватися  в умовах  спеціально  організованого процесу.
При цьому  враховуються  типологічні  та  індивідуальні  особливості  їх психічного  і фізичного розвитку, важливою  умовою  продуктивного  розвитку  комплекс процесів і  корекційних відхилень, є максимально раннє  включення їх в самому  спеціально організовано педагогічних  впливів.  При цьому  навчання їх орієнтовано  на потенційних можливостях  та об активних  закономірностях  формування  психіки  та недостатній інтелектуальній основі.

Поряд  з цим враховується, що найбільш  оптимальний  корекційний  ефект  навчання досягається  в процесі наочно – практичної діяльності  учнів, який  передбачає  їх активну  і  свідому  взаємодію  з учителем  і учнями  класу.  Тобто,  навчально – виховна  діяльність  повинна організовуватися на основі  педагогічної суб’єктивної  взаємодії  педагога  і учня.

2. Диференціація  навчання в межах  однієї  групи  або класу, передбачає застосування  методів, організаційних форм, спрямованих на підтягування відстаючих.
Основний  вид диференціації – суть якої полягає  в реалізації певного змісту освіти на різних рівнях вимог: кожен учень  має  засвоїти мінімум  з навчальних предметів, який  необхідний  для забезпечення  загальноосвітньої підготовки. Крім того, дітям, які мають  стійкий інтерес, надається  можливість засвоїти  цей предмет  на підвищеному  рівні  і ще вищому – творчому.  Для  диференціації  треба знати  психофізичні особливості  кожного учня.  Діти в групах  за своїм  складом – неоднорідні  і відмінності   у розвитку дуже  помітно. Саме тому,  дефектологу потрібно  знати і виділяти  як відмінні, так і спільні  особливості  дітей  з ЗПР, що є основою  диференційного  навчання і умовою досягання  максимальних  результатів кожною дитиною. Зокрема, ґрунтуючись на власних знаннях ЗПР,  учитель пов’язує  навчальний матеріал  з умовами конкретного  класу, заземлює  сучасні  методичні  рекомендації так щоб  були доступнішими і не звужували змісту  освіти. Для цього  вихователь  добирає  спеціальні вправи, зорієнтовані  на окремих дітей, надає допомогу.  Таке поєднання  створює  умови  для одночасної  роботи з різним, але доступним матеріалом, учнів  з різними  пізнавальними  можливостями.

В організації навчання перевага  надається  організації групової діяльності, яка завдяки врахуванню  індивідуально – типологічних  особливостей, виступає  одним  із корекційних засобів    навчання. У ході  диференціації  навчання доцільно  застосовувати  дві форми організацій  спільної  діяльності  вчителя і школярів:  розчленовано і цілісно.  Суть розкладу полягає  в тому, що виконання кожного завдання здійснюється кількома  етапами протягом якого  чергується  самостійна  робота   учня  і спільно  з вчителем. Паралельно   використана  цілісна  структура  організаційної  роботи  учнів, яка передбачає:
- виконання практичного завдання;
- вивчення нового матеріалу.
Забезпечуючи  індивідуальні  форми  організації котрі  реалізуються в отриманні  кожним  учнем окремого завдання, з часом вони навчаються  працювати  самостійно  і стає можливим включення їх в групову роботу.

Отже, розвиток самостійної діяльності  школярів – основна  передумова   успішного здіснення  внутрикласного  диференційованого  навчання. Індивідуальна  робота повинна   носити  протидевтичний   характер, тобто  проводиться не після  вивчення  матеріалу, а до вивчення що обумовлює  засвоєння програми  і попереджує  відставання.  У цій роботі  велику допомогу  надає логопед, який  планує свою роботу так, щоб вона  узгоджувалась  з ознайомленням  певних  тем і розділів, а також   індивідуальна  логопедична  робота  сприяє  підготовленості дітей, зокрема,  розвиток  мовного мислення усного мовлення.

3. Одним  із засобів  успішного навчання є підказка, тобто  допоміжне завдання більш просте за змістом,  що включає в себе  принцип  вирішення основного  завдання. Перш за все, встановлено, що підказка  набуває важливого значення, якщо  пред’явлення учнем  до вирішення основного завдання, або в ході  його вирішення. Велике значення  - вміння дітей   використовують пряму та непряму  підказку (ЗПР  відрізняється  від розумової відсталості).   Пряма підказка  стимулює пошук  рішення на основі узагальнення і переносу принципової підказки на основне завдання. А непряма підказка  стимулює несвідоме  використання.  В цьому  розумінні пряма  підказка  може  бути зразком, а непрямі  відповіді. Прийомам  навчання спрямовано  на розвиток  продуктивного  мислення. Непряма  підказка  є складною  роботою. У початковій   ланці, непряма  підказка   може  вводитись  з 2-3 класу.
В роботі Пензера   підкреслюється, що діти  ЗПР  відрізняються від олігофренів  здібністю  брати допомогу  і значно  підвищуючи від її впливом  рівень  виконуваних завдань.

4. Використання зорового аналізатора у сприйманні рухів  мовленнєвих  органів, полегшує засвоєння мовлення. Обов’язкове  використання   тактильно – вібраційних  відчуттів  для засвоєння  граматичної  будівлі  мовлення.
Усне  мовлення  сформоване  на  основі  відчуттів  всіх аналізаторів,  обумовлює  їх розуміння  як передумови осмисленого  засвоєння  учбового матеріалу.
Для того, щоб   учень  міг досягти  повного сприймання  потрібного  звука, слова, числа, його увага  повинна фіксуватися  на їх  правильному  звучанні, на чіткій вимові   вчителя. Завдяки збереженню  слуху учні  вчаться   розрізняти звучання, а за допомогою  зору, рухи  мовленнєвих  органів.  Це  їм  допоможе  відтворювати  звуки, слова, речення, назви  чисел, під час їх самостійного запису.

Зоровий аналіз особливо  важливий  при вивченні  букв або цифр,  що графічно уподібнено.   Тому для більш  повного  сприймання використовуються  тактильно – вібраційні  відчуття, що сприяє  ритмічному диханню  і роботі  голосних зв’язків. Особливе значення при засвоєнні  лінгвістичного матеріалу  мають  рухово – кінетичні  відчуття, які добре  формуються  при повторенні віршів, чистомовок. Внаслідок  чого  надалі, за допомогою цих  відчуттів  дитина  контролює  власну   вимову  в усному  мовленні  і під  час  диктанту.
У зв’язку з цим  вчитель повинен  бути обізнаним,  про стан  сформованості   різних аналізаторів, що обумовлює  компенсаторні  процеси  ЗПР.

5.  Принцип  формування  психологічного   рівня   розуміння мовлення як передумови  осмисленого засвоєння  учбового матеріалу.
Якщо  діти з первинними   порушеннями розуміння мовленням – не часте  явище  в школі, то з частковим і легкими розладами  фонематичного  звуку с зустрічається   досить часто:
> Різноманітність  проявів  недоліків, розуміння проявлення  і нерозуміння значення окремих  слів;
> Нерозуміння словосполучень; нерозуміння на фоні розгорнення та висловлювання; не розуміння слів, що мають однакову складову  структуру і різний  наголос;
> Труднощі  розуміння при зміні  темпу  висловлювання; не розуміння  одноразового висловлювання  із-за нездатності  охопити  всю структуру  речення з їх  граматичними зразками;
> Важко сприймати складні речення.

Все це обумовлює  неуспішність і позначається  на учбовій діяльності, тому в групах ЗПР доцільно, передбачити  корекцію  розуміння  мовлення і розглядає цю роботу як  передумову осмислення і розуміння програмного матеріалу.  З цією метою застосовуємо  схему  завдань та ігор  для  pозв’язання  різних  рівнів  розуміння мовлення.

1) Усунення  недостатнього  розвинутого  обсягу пам’яті, уваги і сприймання.
2) Розуміння слів словоформ, граматичних словосполучень і речень.
3) Визначення  цілісності і зв’язності тексту, проникнення його в прихований  підтекст.

Дивіться далі - Діти з поєднанням сенсорного та інтелектуального дефектів

 

 
загрузка...