Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Документування. Мова документів
Українські реферати - Документознавство
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Документування. Мова документів

ЗМІСТ

Вступ
1. Поняття про документ
2. Синонімія та паронімія у мові документів
3. Використання в мові документів дієприкметників і дієприслівників
Висновки
Список використаної літератури

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


ВСТУП

Документування та організація роботи з документами, що охоплює сукупність форм, прийомів, способів і методів їх укладання й обробки, називається діловодством (справочинством).
Сучасний термін «документаційне забезпечення управління» є інформаційно-технологічною складовою в сучасній організації діловодства.
Результатом документування є документ — зафіксована на матеріальному носієві інформація з реквізитами, які дозволяють її ідентифікувати. Носій — це матеріальний об'єкт, що використовується для закріплення та зберігання на ньому мовної, звукової чи зображувальної інформації, у тому числі в перетвореному вигляді.
Разом із папером нині широко використовуються й нові носії — магнітні стрічки, дискети, диски, які дозволяють використовувати для документування технічні й автоматизовані засоби. Документування — регламентований процес запису інформації на папері чи іншому носії, який забезпечує її юридичну силу.
Юридична сила — здатність офіційного документа, яка надається йому чинним законодавством, компетенцією органу, що його видав, та встановленим порядком його оформлення.
Держстандартом установлений не лише склад реквізитів (усього їх 31), але й зони, і послідовність-їх розташовування на документі.

1. Поняття про документ

Сукупність реквізитів і схема їх розташовування на документі складають його формуляр1.
Юридична сила документа забезпечується встановленим для кожної різновидності документів комплексом реквізитів2 — обов'язкових елементів укладання документа.
Наявність формуляра забезпечує спільність документування і спільність документації як у межах одного закладу, так і в цілому в країні.
У соціальному плані будь-який офіційний документ поліфункціональний, тобто одночасно виконує декілька функцій, що й дозволяє йому задовольняти різноманітні людські потреби.
До загальних функцій документа належать:
Інформаційна — будь-який документ створюється для збереження інформації, оскільки необхідність її зафіксувати — причина укладання документа.
Соціальна — документ є соціальне значущим об'єктом, оскільки його поява спричинена тією чи іншою соціальною потребою.
Комунікативна — документ виступає як засіб зв'язку між окремими елементами офіційної, громадської структури (закладами, установами, фірмами тощо).
Культурна — документ є засобом закріплення та передавання культурних традицій, що найкраще простежується на великих комплексах документів (науково-технічної сфери), де знаходить відображення рівень наукового, технічного й культурного розвитку суспільства.
До специфічних функцій документа належать:
Управлінська — документ є інструментом управління; ця функція притаманна низці управлінських документів (плановим, звітним, організаційно-розпорядчим та ін.), які спеціально створюються для реалізації завдань управління.
Правова — документ є засобом закріплення і змін правових норм та правовідносин у суспільстві; ця функція є визначальною в законодавчих та правових нормативних актах, що створюються з метою фіксації правових норм і правовідносин, а також будь-які документи, які набувають правової функції тимчасово (для використання як судовий доказ).
Історична — коли документ є джерелом історичних відомостей про розвиток суспільства; цієї функції набуває певна частина документів лише після того, як вони виконають свою оперативну дієву роль і надійдуть до архіву на збереження.
Будь-який документ є складовою частиною (елементом) відповідної системи документації.
Система документації — це сукупність (спільність) певних документів, взаємопов'язаних за ознаками походження, призначення, виду, сфери діяльності та єдиних вимог до їх оформлення (укладання).
Офіційні (службові) документи залежно від сфери їх застосування та функціонування поділяються на управлінські, наукові, технічні (конструкторські), технологічні, виробничі й ін. Але лише управлінські документи забезпечують порядок управління об'єктів як у межах усієї держави, так і в окремій організації.
Основними комплексами всієї документації є:
— організаційно-правова документація;
— планова документація;
— інформаційно-довідкова й довідково-аналітична документація;
— звітна документація;
— документація щодо особового складу (кадрова);
— фінансова документація (бухгалтерський облік та звітність);
— документація з матеріально-технічного забезпечення;
— договірна документація;
— документація з документаційного та інформаційного забезпечення діяльності закладів.
Окрім зазначених, є ще спеціалізована (відомча) документація, яка відображає діяльність конкретного закладу (медична, військова, театральна та ін.).

2. Синонімія та паронімія у мові документів

Синоніми (від грец. synonymos — однойменний) — це слова, які мають близьке або тотожне значення, але відрізняються звучанням, наприклад: проживати — мешкати, бажати — хотіти, властивий — притаманний, башта — вежа, вживати — користуватися. Сукупність синонімів мови називається синонімією. Синонімія ґрунтується на здатності позначати один і той самий елемент дійсності кількома словами.
Значеннєва подібність слів може бути більш чи менш повною. Наприклад, слова поспішати і квапитися мають однакове значення — «намагатися якнайшвидше зробити що-небудь». Синонімом до цих слів виступає і лексема хапатися, однак у семантиці цього слова поруч із поняттям «поспішати» наявне також переносне значення «жадібно, із задоволенням братися за виконання чого-небудь», завдяки чому синонім хапатися віддаленіший від попередніх двох. Виявленню синонімічного значення з двома попередніми словами поняття «швидко» у слові хапатися допомагає контекст: Гнат метнувся помагати їй; він так хапався до всього, що мало не побив образів (Коц.).
Мовознавці виділяють синоніми лексичні, тобто такі, які належать до однієї частини мови і мають відмінності у значенні, наприклад розглядати й аналізувати. Перше слово загальніше за значенням, друге — відзначається насамперед належністю до наукової термінології (не просто розглядати щось, а з якоюсь науковою метою). Серед лексичних синонімів виділяються стилістичні, наприклад говорити і балакати (друге слово доречне в розмовному стилі); семантичні, наприклад вивчати і штудіювати (у значенні другого слова є відтінок «ретельно вивчати») і семантико-стилістичні, наприклад архітектор і зодчий (друге слово має відтінок урочистості). Український словник має у своєму складі і так звані абсолютні синоніми, наприклад: алфавіт - абетка, буква - літера.
Слова, що мають однакове чи подібне значення, утворюють синонімічний ряд: гарний — красивий — чарівний — чудовий — приємний на вигляд — хороший — гожий — вродливий. Кожен компонент синонімічного ряду має щось спільне з іншими у значенні і водночас доповнює загальне значення ряду індивідуальним відтінком.
У синонімічному ряді (або синонімічному гнізді) є стрижневе слово, навколо якого групуються усі інші компоненти ряду. Стрижневе слово найчіткіше виражає загальне значення синонімічного ряду (гнізда): допитати — вивідати — дістати відомості.
Крім лексичних синонімів, виділяються також контекстуальні, тобто такі, які лише в певному контексті мають близьке значення. Такі синоніми властиві художнім текстам.
Уміле використання загальновживаних та індивідуальних синонімів робить мовлення багатшим, емоційно насиченим, досконалішим.

3. Використання в мові документів дієприкметників і дієприслівників

Особливості використання дієслівних форм у ділових паперах
1. Треба використовувати тільки книжні дієслова та їх форми: активізувати, дезінформувати, деномінувати, добирається, домінувати, дрейфуючи, знаменувати, подається, регламентувати, символізувати, формулюючи й т. ін.

Таблиця
Неправильно:
важити
рихтуватися
балакати
слабувати
договорюватися
поспівати
пришедші
позичати
відчитуватися
повідати
тикати
сидя
шоферувати
сипонути

Правильно:
зважувати
збиратися
говорити
хворіти
домовлятися
устигати
які (що) прийшли
авансувати
звітувати
розповідати, повідомляти,
інформувати
говорити «ти»
сидячи
працювати шофером
насипати

2. Уникати умовного способу:

Таблиця
Неправильно:
Підприємства змогли б виконати замовлення, якби …
Виконавець повідомив би Вас завчасно, коли б …

Правильно:
Підприємства виконають (зможуть виконати) замовлення, якщо …
Завчасне повідомлення виконавця можливе лише за умов …

3. Уживаючи ті чи інші форми наказового способу, слід ураховувати конкретну ситуацію, умови спілкування та норми мовного етикету.

4. В актах, наказах, розпорядженнях, службових листах, інструкціях, дорученнях та под. уживають неозначену форму дієслова (інфінітив).
Але слід пам'ятати, що нормативною є форма на -ти, а не на -ть:

Таблиця
Неправильно:
говорить
запроваджувать

Правильно:
говорити
запроваджувати

5. У документах більшість дієслів має форму 3-ї особи однини, але неприпустиме використання коротких форм:

Таблиця
Неправильно:
допомога
оббіга

Правильно:
допомагає
оббігає

6. Надавати перевагу активним конструкціям над пасивними або ж використовувати безособову конструкцію з дієслівними формами на -но, -то. У таких текстах ідеться про наслідки якихось заходів чи подій у момент мовлення:

Таблиця
Неправильно:
Завдання було достроково виконане нашою групою
Головна увага нам приділяється …
Інспектори, які призначаються комісією …
Випробування проводяться у запланованому режимі

Правильно:
Наша група достроково виконала завдання
Головну увагу він приділив …
Інспектори, яких призначає комісія …
Випробування проводять (проведено) у запланованому режимі

7. Не вживати розмовних (калькованих) та дієслівних форм теперішнього часу:

Таблиця
Неправильно:
носе
робе

Правильно:
носить
робить

8. Уживати теперішній час на позначення майбутнього, якщо акцентується обов'язковість чогось: Мітинг розпочинається завтра об 11.00.

9. Уникати вживання форм давноминулого часу:

Таблиця
Неправильно:
інформація надходила була
я виконав був

Правильно:
інформація надходила
я виконала

10. Не порушувати норми вживання форм залежного слова:

Таблиця
Неправильно:
свідчити факти
відзначати про успіхи
довести про інформацію
опанувати професією
доторкатися приладу
піклуватися за (кого)
шкодувати гроші

Правильно:
свідчити про факти
відзначати успіхи
довести інформацію
опанувати професією
доторкатися до приладу
піклуватися про (кого)
шкодувати грошей

11. Надавати перевагу складеним формам дієслів недоконаного виду в майбутньому часі:

Таблиця
Неправильно:
завтра відпочиватимемо
перестрахуватимемо
працюватимем сьогодні
розпочинатиметься

Правильно:
завтра будемо відпочивати
будемо перестраховувати
будемо працювати сьогодні
буде розпочинатися

12. Широко використовувати дієприкметники та дієприслівники, але уникати ненормативних форм або заміняти їх іменниками, іменниками із прийменниками (описова конструкція), дієсловами:

Таблиця
Неправильно:
оточуюче середовище
знаючий працівник
керуючий відділом
бувші учасники
запитуючий
подорожуючий
граючий
рахуючий прибутки
головуючий зборами
пануюча думка
знеболюючий засіб
перемігший
ріжучий інструмент
спрямовуюча рейка
кажучий промову
початкуючий поет
відстаючий клас
захоплюючий краєвид
хвилюючі враження
хвилюючий стан
хвилююча новина
не дивлячись на
об’єктивні причини
ведучий архітектор
лікуючі властивості

Правильно:
довкілля; навколишнє середовище
обізнаний працівник; тямущий (тямкий) працівник, який добре знає (розбирається, володіє)
керівник відділу
колишні учасники
запитувач; який (той, хто) запитує (задає запитання)
подорожній; той, хто подорожує
який грає; гравець
рахівник; який (хто) рахує прибутки
голова зборів
панівна думка
засіб знеболення
переможець; який (хто) переміг
різальний інструмент
напрямна рейка
мовець; який хто) говорить
поет-початківець
клас, котрий (який, що) відстає, відсталий клас
захопливий, привабливий, принадний краєвид
зворушливі враження
бентежний стан
животрепетна (збудна) новина
незважаючи (невважаючи) на
об’єктивні причини
провідний архітектор
лікувальні властивості

Однак окремі форми активних дієприкметників теперішнього часу з суфіксами -уч (-юч), -ач (-яч) почали використовувати, але у функції означення, а не головного компонента дієприкметникового звороту, наприклад:

Таблиця
Неправильно:
добробут, зростаючий щороку

Правильно:
зростаючий щороку добробут (або добробут, що зростає щорічно)

Це ж стосується й активних дієприкметників минулого часу із суфіксом -л-:

Таблиця
Неправильно:
яблука, замерзлі від морозу

Правильно:
Замерзлі яблука (або яблука, що замерзли від морозу)

Сфера використання активних дієприкметників — в основному термінологічна лексика: блукаючий нерв, крокуючий екскаватор, ведуче колесо, ріжучий диск, тонізуючі речовини, резонуюча камера, діючий вулкан, несуча поверхня крила, працюючий двигун, планеруючий літак, лімітуючий режим.

13. Форми 2-ї особи однини, 1-ї та 2-ї особи множини дозволяють уникати форми давайте в наказовому способі. Обійтися без неї можна й за допомогою додаткових слів.

Таблиця
Неправильно:
давайте проголосуємо
давайте почнемо
давайте привітаємо нашу
гостю

Правильно:
проголосуймо
є пропозиція почати або
пропонуємо почати
прошу привітати нашу
гостю або вітання нашій
гості

Дієслово давайте вживається лише у своєму прямому значенні, коли ця форма заохоти поєднується з іменником, що означає певні предмети: Давайте Ваші посвідчення; Розрахунки і креслення давайте мені.
Хоча й у цих випадках інтонаційно та за допомогою невербальних засобів (жесту) можна спонукати до дії: Ваші посвідчення, будь ласка; Прошу розрахунки і креслення.
14. Існує дві рівнозначні форми написання дієслів із числівниками: а) Шість бригад не виконало (не виконали) план. Але за непрямого порядку слів лише — Не виконало план шість бригад; б) Двоє студентів пішло до їдальні (сумісна дія — пішли разом); Двоє студентів пішли до їдальні (роз'єднана дія — кожен пішов окремо).
15. Із кількісними словами ряд, низка, більшість, меншість, багато, мало, кількість дієслова вживаються в однині: ряд підприємств надіслав, більшість працівників з'явилося.
16. Якщо субстантивне слово виражено числівниками: сто, тисяча, мільйон, мільярд та под., то дієслово слід уживати в однині: сто гривень витрачено, тисячу тонн завезено.
17. За наявності слів разом, спільно дієслово (присудок) ставиться в однині: Адміністрація заводу спільно із профкомом розглянула... Але ставиться у множині, коли однорідні підмета вжиті через кому або через сполучники і, й (та у значенні і): Адміністрація заводу та профком розглянули...
18. Дієслово вибачаюсь (-ся) має у своєму складі колишній займенник ся, що був формою від себе — я, порівняйте: збираюся (я збираю себе), умиваюся (я вмиваю себе). Отже:

Таблиця
Неправильно:
Я вибачаюсь (-ся),
вибачаюсь (-ся)
За це треба вибачитися
Я хочу вибачитися

Правильно:
Вибачте мені (даруйте,
перепрошую); прошу
вибачення. Пробачте!
За це треба попросити
пробачення або Треба
перепросити
Даруйте, завинив
(винуватий). Я не хотів
завдати Вам прикрощів (Вас
образити)! Прошу Вас, не
ображайтеся. Я завинив
перед Вами. Мені дуже
прикро (жаль, шкода), що
так сталося. Я завдав Вам
стільки клопоту (прикрощів,
турботи, хвилювань,
неприємностей)! Я відчуваю
провину перед Вами

19. Слід уникати лінгвістичне необґрунтованого вживання частки -ся, -сь:

Таблиця
Неправильно:
Робота аналізується за такими вимогами

Правильно:
Роботу аналізують за такими вимогами

20. Дія, названа присудком, і дія, названа дієприслівником, обов'язково мають виконуватися одним суб'єктом:

Таблиця
Неправильно:
Замовляючи проспекти у видавництві «майдан», вони вам коштуватимуть на 30% дешевше
Узагальнюючи довідкові матеріали, нашу увагу привернув минулорічний акт інвентаризації

Правильно:
Замовляючи проспекти у видавництві «Майдан», ви заплатите за них на 30% менше
Узагальнюючи довідкові матеріали, ми звернули увагу на минулорічний акт інвентаризації

ВИСНОВКИ

Будь-який документ є складовою частиною (елементом) відповідної системи документації.
Система документації — це сукупність (спільність) певних документів, взаємопов'язаних за ознаками походження, призначення, виду, сфери діяльності та єдиних вимог до їх оформлення (укладання).
Офіційні (службові) документи залежно від сфери їх застосування та функціонування поділяються на управлінські, наукові, технічні (конструкторські), технологічні, виробничі й ін. Але лише управлінські документи забезпечують порядок управління об'єктів як у межах усієї держави, так і в окремій організації.
Основними комплексами всієї документації є:
— організаційно-правова документація;
— планова документація;
— інформаційно-довідкова й довідково-аналітична документація;
— звітна документація;
— документація щодо особового складу (кадрова);
— фінансова документація (бухгалтерський облік та звітність);
— документація з матеріально-технічного забезпечення;
— договірна документація;
— документація з документаційного та інформаційного забезпечення діяльності закладів.
Окрім зазначених, є ще спеціалізована (відомча) документація, яка відображає діяльність конкретного закладу (медична, військова, театральна та ін.).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. М. Зубков Сучасна українська ділова мова: Підручник для вищих навчальних закладів, Харків: видавництво Торсінг, 2003; 446с.
2. Горбул О. та ін. Ділова українська мова, Київ: 2000
3. Діденко А. Сучасне діловодство, Київ, 2000
4. Коваль А. Ділове спілкування, Київ, 1992
5. Шевченко Л.та ін. Сучасна українська мова. Довідник, Київ, 1996
1 Формуляр (нім. Formular, від фр. Formulaire, на грунті латин. Formula) – форма.
2 Реквізит (від латин. Requisitum – необхідне, потрібне) – тут обов’язкові (вихідні) дані, як елемент правильного оформлення офіційних документів.

 

 
загрузка...