Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Екологія - реферати, контрольні, курсові роботи
Екологія як наука. Антропогенне забруднення середовища
Українські реферати - Екологія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Контрольна робота|реферат з екології.
1. Екологія – наука взаємовідносин і навколишнього середовища.
2. Антропогенне забруднення середовища.
3. Історія розвитку екології як науки.
Обсяг роботи - 24 сторінки.

 
Проблеми сільськогосподарської екології
Українські реферати - Екологія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова робота з екології.
Розділ 1. Екологія сільськогосподарських районів.
1.1. Сільськогосподарська екологія.
1.2. Загальні екологічні проблеми сільськогосподарських районів.
1.3. Напружена екологічна обстановка сільгоспугідь Полтавської області.
Розділ 2. Загострення проблеми екологізації сільськогосподарського виробництва в умовах ринкової економіки.
2.1. Ринкова економіка і раціональне природокористування.
2.2. Вплив економічної структури на навколишнє середовище сільського господарства: підхід «витрати-випуск».
Розділ 3. Шляхи поліпшення екологічної ситуації в сільському господарстві.
Обсяг курсової - 42 сторінки.

 
Заходи з оздоровлення екологічної ситуації в районах України
Українські реферати - Екологія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Контрольна робота з екології.
1. Заходи щодо попередження і усунення забруднення й руйнування ґрунтового шару землі.
2. Класифікація способів, методів і споруд очищення стічних вод.
3. Заходи, спрямовані на зниження шумового забруднення і загазованості повітря автотранспортом у сучасних умовах.
4. Проблема видалення, складання і знешкодження твердих побутових відходів як один з факторів оздоровлення навколишнього середовища.
Обсяг роботи - 19 сторінок.

 
Сучасна екологічна ситуація в Україні
Українські реферати - Екологія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Контрольна робота з екології.
1. Навести рівні організації живої матерії.
2. Енергія як загальна кількісна міра різних форм руху матерії.
3. Як змінюється продукція за трофічними рівнями?
4. Земельний кодекс України. Назвати основні заходи із покращення ґрунтового покриву.
5. Антропогенне забруднення навколишнього середовища.
6. Екологічні проблеми урбанізації. Особливості екологічної підсистеми.
7. Міські флора й фауна. Шляхи та особливості формування флори й фауни міста.
8. Міські екотипи та біоценози. Зелені насадження – оптимізатори навколишнього середовища.
9. Мікробіоценози. Біотрансформація екзогенних речовин у міських біогеоценозах.
Обсяг роботи - 33 сторінки.

 
Екологічний стан водойм. Біогеоценоз водойму
Українські реферати - Екологія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова з екології.
Розділ 1. Еколого-економічні проблеми водокористування.
1.1. Споживачі води.
1.2. Забруднення вод.
1.3. Поведінка забруднень у водоймах та вплив їх на життєдіяльність організмів і здоров’я людей.
1.4. Класифікація забруднювальних речовин та контроль і управління якістю води.
1.5. Визначення необхідного ступеня очищення стічних вод.
1.6. Поняття та визначення біогеоценозу.
Розділ 2. Біогеоценоз водойм.
2.1. Екологічний стан водойм України.
2.2. Сучасний екологічний стан місцевих вод.
Розділ 3. Шляхи покращення стану місцевих водойм.
Обсяг курсової - 45 сторінок.

 
Корисні копалини Полтавської області
Українські реферати - Екологія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова робота (Геологія).
Розділ І. Визначення та поняття корисних копалин.
1.1. Горючі корисні копалини.
1.2. Металеві і неметалеві корисні копалини.
Розділ ІІ. Корисні копалини Полтавської області.
2.1. Геологічна будова та корисні копалини Полтавщини.
2.2. Рельєф Полтавщини.
2.3. Геологічні пам’ятки та пам’ятні геологічні місця Полтавщини.
Обсяг курсової - 35 сторінок.

 
Водокористування - спеціальне водокористування. Охорона вод
Українські реферати - Екологія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

1. Води та водні об'єкти. Використання вод.
2. Підвищення екологічних показників автотранспортних засобів.

 
Екологічна безпека. Забезпечення екологічної безпеки
Українські реферати - Екологія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

1. Рівень, структура та динаміка екологічних злочинів.
2. Правові заходи забезпечення екологічної безпеки.
3. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки.

Скачати реферат:
Скачать этот файл (ekologichna-bezpeka-zabezpechennya-bezpeki.doc)ekologichna-bezpeka-zabezpechennya-bezpeki.doc90 Kb
 
Екологічні фактори середовища
Українські реферати - Екологія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

1. Поняття, класифікація екологічних факторів.
2. Принцип дії екологічних факторів.
3. Екологічна толерантність.

 
Навколишнє природне середовище. Забруднення середовища. Пестициди
Українські реферати - Екологія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Контрольна робота з екології.
1. Види забруднення навколишнього природного середовища та напрямки його охорони.
2. Забруднювачі та забруднення ґрунтів.
3. Пестициди – від pestis, що означає “чума”.
4. Вплив пестицидів на екосистеми та людину.
5. Проблема сміття.
Практична частина.
Обсяг контрольної роботи - 22 сторінки.

 
Економічний розвиток і екологічний фактор
Українські реферати - Екологія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

1. Економічний розвиток і екологічний фактор. Техногенний тип економічного розвитку.
2. Концепція світового розвитку з врахуванням екологічних обмежень. Стійкий економічний розвиток.
3. Види екстерналій. Облік соціальних витрат.

Скачати реферат:
Скачать этот файл (ekonomchnij-rozvitok-ekologchnij-faktor.doc)ekonomchnij-rozvitok-ekologchnij-faktor.doc83 Kb
 


загрузка...