Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Заходи з оздоровлення екологічної ситуації в районах України
Українські реферати - Екологія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Заходи з оздоровлення екологічної ситуації в районах України

Контрольна робота з екології. Завдання роботи - розглянути заходи, спрямовані на оздоровлення екологічної ситуації в районах України.

ЗМІСТ

Вступ
1. Заходи щодо попередження і усунення забруднення й руйнування ґрунтового шару землі
2. Класифікація способів, методів і споруд очищення стічних вод
3. Заходи, спрямовані на зниження шумового забруднення і загазованості повітря автотранспортом у сучасних умовах
4. Проблема видалення, складання і знешкодження твердих побутових відходів як один з факторів оздоровлення навколишнього середовища
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг роботи - 19 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Також дивіться:
Контрольна робота - Сучасна екологічна ситуація в Україні

(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

До найнеобхідніших термінових заходів з оздоровлення екологічної ситуації в районах України належать такі:
- активізація екологічної освіти у вузах і екологічного виховання населення за допомогою телебачення, преси, кіно, природоохоронних товариств та інших засобів;
- негайна розробка відповідальними компетентними організаціями чи колективами комплексних програм з охорони природи в межах кожного регіону на базі моніторингових екологічних даних;
- проведення незалежних наукових комплексних екологічних експертиз з метою екологічного прогнозу та вироблення рекомендацій локального масштабу (в усіх регіонах силами місцевих елементів);
- збільшення витрат на охорону природи та прискорення темпів будівництва природоохоронних об’єктів, пристроїв, устаткування;
- заборона будь-яких відступів від проектів, що шкодять довкіллю, суворе дотримання рекомендацій ОВОС;
- негайне створення економічних стимулів для проведення екологічних заходів, як це ефективно практикується на Заході (заохочення комплексного використання сировини, відходів, вторинної сировини, переходу на мало відхідні та безвідхідні технології);
- врахування громадської думки під час вирішення питань будівництва промислових, енергетичних, військових об’єктів тощо;
- активізація правоохоронних і природоохоронних органів, захист і підвищення прав останніх, перегляд розмірів штрафів і характеру покарань за екологічні злочини відповідно до норм, діючих на Заході (США, Німеччина);
- активна пропаганда передового екологічного досвіду в центральній і місцевій пресі, по телебаченню.

1. Заходи щодо попередження і усунення забруднення й руйнування ґрунтового шару землі

Одним із основних питань охорони довкілля є захист літосфери — зовнішньої твердої оболонки Землі.
Нині ґрунти й земельні ресурси, як і водні джерела та атмосфера, потребують захисту від впливу шкідливих хімічних і фізичних факторів.
З метою зменшення негативного впливу пестицидів, які часто застосовуються на підприємствах лісового господарства, рекомендують такі заходи:
— підвищення активності пестицидів (щоб знизити їх діючу концентрацію до рівнів, нешкідливих для людей і тварин);
— створення нових менш токсичних хімічних препаратів третього й четвертого поколінь, речовин вузько спрямованої дії, а також речовин з коротким терміном життєздатності (піретрини та їх аналоги);
— поєднання хімічних засобів прискорення росту лісових саджанців з агротехнічними, селекційними та організаційно-господарськими;
— застосування нових методів обробки пестицидами;
— збризкування замість розпилювання (різко скорочується радіус поширення і забруднення), використання гранулі замість борошна;
— зберігання пестицидів та інших отрутохімікатів у спеціальних приміщеннях відповідно до діючих санітарних норм;
— заборона викидів у ґрунти і водоймища неочищених виробничих стічних вод;
— озеленення територій промислових підприємств та населених житлових масивів для поглинання ними шкідливих промислових викидів і виділення цілющих фітонцидів.
Унаслідок антропогенної діяльності промислових підприємств виникають знищені землі, тобто такі, що втратили свою господарську цінність або стали джерелом негативного впливу на природне середовище.
Найбільше знищених земель виникає внаслідок трелювання звалених дерев на гірських і рівнинних лісосіках, масового вирубування лісів, ерозії та перезбагачення ґрунтів хімікатами тощо.
Згідно з існуючим законодавством такі землі підлягають рекультивації, тобто відновленню цінних властивостей. Проведення рекультиваційних робіт є обов'язком промислових підприємств, які ці землі знищили, причому вартість рекультивації повинна входити в собівартість готової продукції.

(рис. 1)
Види та етапи рекультивації грунтів

2. Класифікація способів, методів і споруд очищення стічних вод

Попередження забруднення виробничих стічних вод на промислових підприємствах може бути забезпечене організаційними та технічними заходами.
Організаційні заходи зводяться до попередження спуску стічних вод у водоймища без їх очищення. Технічні заходи передбачають очищення стічних вод різними способами, їх повторне використання для технічних потреб і поливання, створення оборотних і замкнених систем водокористування, вдосконалення технологічних процесів на промислових підприємствах з метою зменшення кількості забруднень у стічних водах, перехід на безвідходні та маловідходні технології, скорочення забруднення територій паливно-мастильними та лакофарбовими матеріалами, мінеральними та органічними добривами, тирсою та іншими виробничими відходами, які зі зливними стоками можуть потрапляти у водоймища.
Очищення виробничих стічних вод на промислових підприємствах може здійснюватися за такими напрямками:
— очищення стічних вод на заводських очисних спорудах;
— очищення стічних вод після забруднення на заводських, а потім на міських очисних спорудах з подальшим спуском у водоймища;
— безперервне очищення виробничих стічних вод і розчинів на локальних очисних спорудах протягом визначеного часу, після чого вони потрапляють в обіг, і лише після з'ясування неможливості регенерації усереднюються і передаються на заводські очисні споруди та утилізуються.
Основні способи очищення виробничих стічних вод поділяються на: механічні, фізичні, фізико-механічні, хімічні, фізико-хімічні, біологічні та комплексні.

(табл. 1)

Механічні способи переважно застосовують для очищення стічних вод від твердих частинок і масляних забруднень.
Вибір схеми очищення води від таких речовин залежить від виду, кількості забруднень і необхідного ступеня очищення.
Фізичні способи очищення становлять основу термічного очищення, яке застосовується для знешкодження мінералізованих стічних вод.
Хімічні способи застосовують самостійно перед подачею стічних вод у систему оборотного водопостачання, перед спуском їх у водоймища або міську каналізаційну мережу. В деяких випадках хімічне очищення доцільно проводити перед біологічним очищенням.
Фізико-механічні й фізико-хімічні способи широко застосовуються для очищення стічних вод на машинобудівних, деревообробних, целюлозно-паперових підприємствах, а також на заводах ДСП, ДВП, де спостерігається велика кількість забруднювачів.
Біологічне очищення — це досить поширений спосіб очищення стічних вод від багатьох органічних і деяких неорганічних речовин, що викидаються підприємствами харчової, целюлозно-паперової, меблевої промисловостей.

 

 
загрузка...