Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Господарський розвиток - Економічна історія
Українські реферати - Економічна історія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Господарський розвиток

ЗМІСТ

Вступ
1. Господарський розвиток за первісної доби
2. Рабовласницький період - характеристика та особливості господарювання
Висновки
Список використаної літератури

ВСТУП

В історії людства бувають події, що мають — у далекій перспективі — глобальне значення, і не тільки для людей, але і для навколишньої природи. Першою такою подією можна вважати освоєння вогню. У кінцевому рахунку це викликало цілий ряд серйозних екологічних наслідків у різних географічних зонах Землі.
Іншою подією глобальної значимості стала зміна типу господарства. Від господарського укладу, що привласнює, люди перейшли до виробляючого, активно сприяючи збільшенню біологічних ресурсів, необхідних для харчування. Виникли землеробство і скотарство. Це приблизно збіглося з переходом до вироблення особливо якісного кам'яного інвентарю і винаходом кераміки, виготовленням судин з обпаленої збезводненої глини.
Археологи назвали цю епоху неолітичної.
Це поняття ввів у науковий побут англійський археолог Г. Чайлд. За його словами, неолітична революція відкрила людям більш надійні, багаті і постійні джерела їжі, що знаходяться під контролем людини. Від хлібороба і скотаря був потрібно лише додаток сил і знань, а замість надалися необмежені можливості для збільшення чисельності населення, харчового добробуту і поширення по Землі.

1. Господарський розвиток за первісної доби

Первісна доба була найтривалішою в історії людства. За найновітнішими даними науковців, людина з'явилася в теплих сприятливих умовах Євразії та Африки понад З млн. років тому. Людство пройшло шлях від зародження людини як біологічного виду до сучасного фізичного типу, від первісного людського стада до родової та сусідської громад, племен та їхніх союзів, зародження державності, виникнення на рубежі IV — III тис. до н. е. стародавніх цивілізацій.
Матеріальна культура первісного суспільства поділяється на кам'яний (палеоліт, мезоліт, неоліт), бронзовий і ранній залізний віки. Найважливішими рисами первісної доби були перехід від привласнюючого до відтворюючого господарства, існування роду як господарської одиниці, який поділявся на великосімейні виробничі колективи, громади спільної власності на землю.
Палеоліт, або давній кам'яний вік (3 млн — 10 тис. років тому), був найважчим і найдовшим періодом, який збігся з льодовиковим періодом в історії Землі. Протягом цього періоду знаряддя праці еволюціонували від палки-копалки і примітивних кам'яних знарядь до мікролітів (невеликих відщепів і пластин), складних знарядь з вкладками, списометалки. Поширилось використання кістки і рогу. Кількість типів знарядь досягла 100. Головними заняттями населення були збиральництво, загінне полювання, рибальство. Людина навчилася видобувати та підтримувати вогонь, що було найвизначнішим технічним досягненням. З'явилися постійні житла.
Знайдено залишки господарсько-побутових комплексів, що складалися з жител, які нагадують курені, накриті шкурами звірів, ділянок, де обробляли кремінь, кістку, ріг, вогнищ і ям-сховищ. Тогочасна людина полювала на мамонтів, носорогів, коней, зубрів, биків, лосів, оленів, птахів.
У мезоліті (середньому кам'яному віці) утвердилися сучасні післяльодовикові природнокліматичні умови. Великі звірі вимерли. Люди були змушені харчуватися дрібними тваринами, птахами. Поряд із збиральництвом і полюванням одним з головних занять було рибальство вудкою. Тоді ж були винайдені гарпуни, лук, стріли, рибальські голки, плетені сітки, тенета. Великого значення набуло річкове збиральництво (ловля раків, молюсків). Зроблено перші спроби приручити диких тварин. Виник найдавніший транспорт — водний (колоди, плоти з них, човни, видовбані з стовбурів дерев). Для мезоліту характерний високий рівень виготовлення мікролітів. З'явилися макроліти — кам'яні знаряддя для обробки дерева, зокрема сокири.
Перехідною епохою від мезоліту до неоліту був протонеоліт. Щодо умов ведення господарства цей період характеризувався виснаженням мисливських ресурсів, кризою привласнюючого і зародженням відтворюючого господарства, яке розпочалося з тваринництва. Першими прирученими тваринами були собака, бик і свиня. В цей час зародилося землеробство і виникли перші постійні поселення.
Неоліту (новому кам'яному віку) притаманне утвердження різних галузей відтворюючого господарства. Цей процес дістав назву "неолітична революція". Складовою частиною цієї епохи був мідний вік, або енеоліт, коли відтворююче господарство стало домінуючим.
Ріллю обробляли дерев'яною мотикою з кам'яним чи кістяним наконечником, пізніше - ралом. Зерно на борошно мололи кам'яними зернотерками (жорнами). Збіжжя жали кістяними або крем'яними серпами. Розводили велику і дрібну рогату худобу, коней, свиней. Розвивалося общинне ремесло. Використовувався перший штучний матеріал — кераміка. Збереглося чимало цегляного посуду, випаленого з глини, оздобленого чорним, білим та жовтим орнаментами, жіночі статуетки прародительок. Для щоденного вжитку використовували миски, немальовані горщики сірого кольору. Зародилося прядіння і ткацтво, з'явився ткацький верстат. У неоліті остаточно завершилося формування техніки обробки каменю (шліфування, пиляння, свердління), вдосконалилися лук і стріли, з'явилися кам'яні сокири. Виник наземний транспорт — лижі, віз, сани, волокуша. Худобу використовували як тяглову силу. Наслідком неолітичної революції стала досить розвинена система обміну.
За мідним віком настав бронзовий, який охопив III— II тис. до н. е. на Стародавньому Сході, а в Європі —: II тис. до н. е. Визначальними рисами цього періоду були існування відтворюючого господарства, швидкий розвиток тваринництва і орного землеробства, виділення скотарських племен. Високим був рівень громадського ремесла, насамперед гончарного та бронзо-ливарного. Виникли місцеві центри металургії та обробки бронзи. Обмін набув постійного та регіонального характеру. Обмінювалися мідь, бронза, золото, бурштин, фаянс, сіль.
Перехід до виробництва заліза на межі II—І тис. до н.е. став визначальним моментом початку раннього залізного віку. У Західній Європі він поділявся на два періоди: гальштадський (900—500 рр. до н. е.) і латинський (500 р. до н. е. — початок нашої ери). Для гальштадської культури характерними були співіснування бронзових і залізних знарядь праці, перехід від мотики до сохи та плуга. У латенський період з'явилися залізні серпи, плужні лемеші, розвивалися ремесла, особливо ковальство, ювелірна справа, гончарство. На початку нашої ери на території, завойованій Римом, латенську культуру змінила так звана провінційна римська культура.
Основними ремісничими професіями були ковалі, зброярі, гончарі, будівельники. Зразки їхніх виробів знайдено у великій кількості як в розкопаних поселеннях, так і в могильниках. Виявлено чимало ремісничих майстерень, у тому числі ковальських, гончарських, ювелірних. Серед знайдених виробів найчастіше зустрічаються залізні сокири, серпи, ножі, рибальські гачки, наконечники списів, стріл, бронзові пряжки, браслети, шпильки, посуд, античні прикраси, кераміка, намиста, амфори.
Удосконалення знарядь праці, розширення виробництва їх з металу, поділ виробничої сфери на сільське господарство і ремесло, виробництво додаткового продукту створили економічні умови для виникнення держав. Перші з них утворилися на Стародавньому Сході (Єгипет, Індія, Месопотамія) на зламі неоліту і бронзової доби.
Отже, на ранній стадії господарства первісної доби переважало полювання, рибальство, збирання плодів. Згодом у зв'язку з удосконаленням знарядь праці (гарпуни, скребки, луки, сокири, човни, молоти, серпи, списи) почалась обробка шкур, глиняного посуду, виникло образотворче мистецтво, будівництво наземних споруд. Протягом бронзового та залізного віків відбулись великі зрушення в розвитку продуктивних сил. Появився ткацький верстат, розвинулося скотарство, а особливо землеробство. Між ними виник перший поділ праці, налагодився економічний обмін між окремими родами, общинами, племенами.

2. Рабовласницький період - характеристика та особливості господарювання

Здавалося б, усе це очевидно. Полювання — ненадійне джерело їжі. Постійні мисливські кочовища роблять маленьких дітей тягарем для родини, а невлаштований побут і небезпечний промисел спричиняють високу смертність. При осілому житті можна заздалегідь планувати необхідну кількість їжі, робити запаси і покладатися на свою регулярну працю замість оманної мисливської удачі.
Усе так. Однак учені, не довіряючи подібної «очевидності», звернулися до фактів. І тоді з'ясувалося, що всі зовсім не так просто. Порівняння особливостей існування племен мисливців-збирачів і примітивних хліборобів дало суперечливі результати. В одних випадках щільність населення, народжуваність, тривалість життя вище в хліборобів, в інші — у мисливців. Усі залежить від місцевих конкретних умов. Саме по собі примітивне землеробство не дає в сутності помітних переваг у порівнянні з полюванням і збиранням.
Російський антрополог А. Г. Козинцев спробував детально проаналізувати характер і рушійні сили «демографічної революції» неоліту, який присвячено чимало досліджень. Зіставивши безліч зведень про динамік населення племен мисливців і хліборобів, вона прийшов до висновку:
«Характер змін у фізичній активності при переході від полювання і збирання до землеробства неясний. Процеси, що супроводжували неолітичну революцію (перехід до осілості, забруднення середовища, вирубка лісів), сприяли поширенню інфекційних хвороб... У Європі і, очевидно, у суміжних областях тривалість життя дорослих після появи землеробства збільшилася. На інших територіях такого збільшення не зафіксовано... Перехід до землеробства супроводжувався ростом чисельності населення, однак як причини, так і механізми цього зв'язку залишаються не цілком ясними... Стимулюємий розвитком землеробства ріст чисельності населення, виснаження природних ресурсів і перехід до оброблення більш врожайних, але менш живильних рослин викликають погіршення дієти. Кількість білків і більшості вітамінів у раціоні знижується, що приводить до негативних наслідків...».
Поступовий перехід до землеробства і скотарства дозволив постійно заповнювати шляхом відтворення біологічні ресурси навколишнього середовища, що бідніють. Люди продовжували займатися полюванням і збиранням. Але загальне зменшення ссавців усі частіше приводило до того, що люди виявлялися на грані голоду.
Інакше кажучи неолітична революція не скасувала полювання і збирання. Чим більше ставала питома вага в господарстві землеробства і скотарства, тим більше це позначалося на побуті людей. Розширення землеробства зажадало хоча б відносної осілості, а скотарства – хоча б відносних кочовищ. Спочатку землеробство і скотарство пристосовувалися до існуючого господарського укладу. Потім оформилися уклади, що відповідають новим типам господарства. Одночасно відбувалися зміни в духовному світі людини, у системі знань, у соціальних структурах громад. Зміни поширилися і на навколишнє природне середовище. Тут треба обмовитися: велике революційне значення нового господарського укладу неолітичних племен помітно проявилося через сотні, навіть тисячі років після появи перших хліборобів і скотарів. Це була, можна сказати, революція в проекції на майбутнє. Такий представляється вона в ретроспективі.
Мабуть, думка ця вірна, хоча Гердер, цілком ймовірно, мав на увазі обробку землі за допомогою тяглових тварин. Однак, перш ніж ця форма землеробства була винайдена й одержала широке поширення, пройшов величезний відрізок часу. Те, що нам представляється швидким і рішучим переворотом господарського укладу, протікало спочатку непримітно — у масштабах життя одного покоління.
Це варто враховувати при розробці складної і поки ще остаточно не з'ясованої проблеми причин, рушійних сил, первісних імпульсів переходу до виробляючого господарства, до заповнення природних біологічних ресурсів. З причин називають економічні (матеріальна вигода), релігійні (культ тварин, рослин) і навіть естетичні й етичні (любов до деяких видів тварин і рослин). Ряд фахівців припускають, що людей мезоліту, що знаходяться на стоянках, і навіть пізнього палеоліту залишки кіст деяких явно переважних видів тварин свідчать про існування вже в ту пору зародкового скотарства. Висловлено ідею про своєрідне «переродженні» полювання в скотарство через проміжний етап регуляції і контролю черід копитних з боку мисливців. (Для переходу до землеробства подібний етап «опіки» над дикими злаками або бульбовими з боку збирачів більш обґрунтований.).
Суперечливість думок викликана і розмаїтістю можливих шляхів переходу, і почасти різнорідністю використовуваного фактичного матеріалу. Одні вчені ґрунтуються переважно на даних археології, інші — етнографії, на зведеннях про зачатки землеробства і скотарства в племен, вивчених фахівцями в останні сторіччя. Позначаються й особливості культури в різних географічних зонах і локальних групах, племенах.
За останні десятиліття всі частіше лунають голоси про те, що треба з великою обережністю зіставляти зведення етнографічні й археологічні. Племена з низкою, «первісною» матеріальною культурою до XVIII— XIX століть перебували в стадії застою або навіть упадка, регресу. Вони зберігалися у важкодоступних районах, у несприятливих умовах для соціального і технічного прогресу. Зовсім в іншому положенні знаходилися мезонеолітичні племена в найдавніших вогнищах виробляючого господарства. Це були в технічному і, очевидно, соціальному відношенні найбільш розвитої спільності людей у порівнянні з їх безпосередніми і тим більше віддаленими сусідами. И — що важливо — існували в природному середовищі, потенційно сприятливої для землеробства або скотарства (а частіше — і того і іншого разом).
Для переходу до виробляючого господарства був потрібний цілий комплекс передумов: матеріальних (різноманітні знаряддя праці, складне по функції господарство, що досягли досконалості в полюванні, збиранні, будівництві і т.п.), духовних (знань, вірувань, моральних норм). Існували також географічні й екологічні передумови. Природне середовище до цього часу повинні була ставати усе менш сприятливої для полювання і збирання.
На це не завжди звертають увагу фахівці. Іноді передбачається, начебто було цілком достатньо, щоб у даних районах малися окремі види рослин і тварин, придатні для одомашнювання. Тоді при відповідному розумовому і технічному розвитку й у сприятливих умовах виробляюче господарство рано або пізно з'явиться.
Але адже від людини потрібно постійно затрачати зусилля для ведення нового порівняно трудомісткого типу господарства. Треба ще, щоб потенційно придатні для господарства види рослин і тварин були виділені з безлічі інших. А ще важливіше, щоб у людини була нагальна потреба у відновленні свого господарського укладу, у додатку своєї праці.
Таке прагнення не могло підтримуватися винятково «внутрішніми» стимулами. Отут необхідна потреба постійна, перехідна від покоління до покоління і навіть зростаюча згодом. Адже саме так, поступово і з наростанням, йшло освоєння виробляючих форм господарства.
А тепер уявимо собі племена мисливців і збирачів, цілком забезпечених природними біологічними ресурсами.
За даними палеокліматології, за цей період теж не відбувалося яких-небудь особливих природних катастроф. Навпроти, наставав так називаний кліматичний оптимум. Виходить, ні логікою внутрішнього розвитку первісних суспільств, ні зовнішніми стимулами (зокрема, кліматичними) «неолітична революція» не була обумовлена. Суспільство взагалі ж було здатно перейти до виробляючого господарства. Але, як у насиченому розчині, ще недостатньо мати потенційну готовність. Потрібне наявність центрів кристалізації. У нашому випадку потрібна довгострокова потреба в освоєнні нового.
Це особливо явно виявляється у світі науки і техніки. Мало висунути ідею, навіть дати технічну розробку. Щоб ідея “ввійшла в науку”, а технічне нововведення було освоєно, потрібна сприятливе середовище, необхідна потребу в даному відкритті. Так, парові механізми з'явилися ще на зорі нашої ери, подібно ідеям про безліч сонць і населених світів; ракети використовувалися індійцями ще проти армії Олександра Македонського; про круговоротах атомів писали пів тисячоліття назад...
Отже, яким повинно бути середовище? Очевидно, не занадто рясним, інакше людина стане рабом «дарового», природного благополуччя. Адже вона за тисячоріччя виробляє найкращі способи пристосувань до неї, присвоєння природних багатств. Виходить, вона повинна випробувати недолік, дефіцит, нестаток у харчових ресурсах. Інакше навіщо винаходити і реалізовувати нову форму господарства, тим більше такого заморочливого, потребуючого регулярних зусиль?
З іншого боку, клімат, як фактор істотних змін ландшафтів, не давав начебто б ніякого приводу для істотних перебудов і збідніння екосистем.
Залишається — людина. Хіба є яка-небудь підстава зневажати мисливцем і збирачем як фактором перетворень навколишнього середовища? Навпроти, ми вже знаємо багато доводів на користь того, що в пізньому палеоліті і тим більше в мезоліті люди знайшли колосальні можливості в справі перетворення природи внаслідок застосування вогню, досконалості і розмаїтості знарядь і навичок полювання і збирання, зімкнення в стабільні суспільства і збільшення чисельності населення. А Мала Азія — місце зчленування трьох континентів — здавна була заселена людьми.
Отже, можливим стимулом, необхідною передумовою до становлення нового типу господарства була сформована на той час на великих просторах Малої Азії екологічна ситуація. Можливо, її припустимо назвати екологічною кризою. Господарство, що привласнює, що досягло досконалості, привело до збідніння навколишнього середовища біологічними ресурсами (не обов'язково в абсолютних показниках; ресурси — це природні багатства, доступні людині на даній стадії розвитку знань і техніки), насамперед до збідніння дичиною, мисливською видобутком.
Для настання «неолітичної революції» людина повинна була настільки виснажити запаси дичини і корисних рослин, щоб у результаті виникла настійна постійна потреба в заповненні втрат, збільшенні кількості їжі.
Які міри для цього можна було прийняти? Обмежувати полювання на деякі види тварин, не убивати дитинчати тварин; охороняти від пожеж і порубок окремі лісові масиви; піклуватися про врожай деяких їстівних рослин, розпушуючи і воложачи ґрунт, зберігаючи і висаджуючи насіння, зберігати запаси зерна на випадок голодних часів... Судячи з наявних зведень, люди в різних районах по-різному використовували ці міри.

ВИСНОВКИ

У процесі теоретичного дослідження ми визначили основні класифікаційні ознаки та історичне значення первісного та рабовласницького періоду розвитку виробництва. Тут треба обмовитися: велике революційне значення нового господарського укладу неолітичних племен помітно проявилося через сотні, навіть тисячі років після появи перших хліборобів і скотарів. Це була, можна сказати, революція в проекції на майбутнє. Такий представляється вона в ретроспективі. Також треба зауважити, що неоліту (новому кам'яному віку) притаманне утвердження різних галузей відтворюючого господарства. Цей процес дістав назву "неолітична революція". Складовою частиною цієї епохи був мідний вік, або енеоліт, коли відтворююче господарство стало домінуючим.
Ріллю обробляли дерев'яною мотикою з кам'яним чи кістяним наконечником, пізніше - ралом. Зерно на борошно мололи кам'яними зернотерками (жорнами). Збіжжя жали кістяними або крем'яними серпами. Розводили велику і дрібну рогату худобу, коней, свиней. Розвивалося общинне ремесло. Використовувався перший штучний матеріал — кераміка. Збереглося чимало цегляного посуду, випаленого з глини, оздобленого чорним, білим та жовтим орнаментами, жіночі статуетки прародительок. Для щоденного вжитку використовували миски, немальовані горщики сірого кольору. Зародилося прядіння і ткацтво, з'явився ткацький верстат. У неоліті остаточно завершилося формування техніки обробки каменю (шліфування, пиляння, свердління), вдосконалилися лук і стріли, з'явилися кам'яні сокири. Виник наземний транспорт — лижі, віз, сани, волокуша. Худобу використовували як тяглову силу. Наслідком неолітичної революції стала досить розвинена система обміну.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ковальчук В., Сарай М. Економічна думка в історичному аспекті Т.1999
2. Кондратьев Н.Д. Экономика, Москва, 1993
3. Мочерний С.В. Основи економічної теорії, Київ, 2003
4. Баландин Р.К. Природа и цивилизация, Москва,1988

 

Скачати реферат:
Скачать этот файл (gospodarskij-rozvitok.doc)gospodarskij-rozvitok.doc73 Kb
 
загрузка...