Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Еластичність попиту і пропозиції в господарської діяльності підприємства
Українські реферати - Економічна теорія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Еластичність попиту і пропозиції в господарської діяльності підприємства

Курсова з економічної теорії


ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Науково-теоретичні засади визначення попиту та пропозиції
1.1. Попит та пропозиція на ринку
1.2. Закон попиту та пропозиції
Розділ 2. Способи визначення та застосування еластичності попиту і пропозиції в господарській діяльності підприємства
2.1. Побудова моделі «попит-пропозиція»
2.2. Вимоги для встановлення ринкової рівноваги
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг курсової - 35 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Також дивіться:
Попит та пропозиція. Еластичність попиту. Економічне зростання
Попит та пропозиція на ринку. Закон попиту та пропозиції
Попит та пропозиція інвестицій

ВСТУП

Важливим економічним законом, що регулює механізм ринку, є закон попиту і пропозиції.
Як відомо, у ринкові відносини вступає багато суб'єктів — виробників, споживачів, посередників тощо. Через це на ринку складається певне співвідношення між попитом і пропозицією як на окремі товари та їхні партії, так і за товарною масою в цілому.
Попит — це форма вираження потреби, що виступає на ринку і забезпечена відповідною сумою грошей.
Іншими словами, попит — це платоспроможна потреба.
На ринку в різні відрізки часу складається певна функціональна залежність між ринковою ціною товару та грошовим вираженням попиту на нього. В цьому відбивається дія економічного закону попиту: чим вища ціна на цей товар, то менший на нього попит з боку покупців.
Попит знаходиться у зворотній залежності від ціни. Якщо ціни на товари зростають, то попиту на них зменшується тому, що високі ціни обмежують купівельні спроможності людей. При зниженні цін попит зростає.
Отже, на попит впливають такі чинники:
• рівень доходів населення;
• розміри ринку цього товару, його кількість у продажу;
• наявність у продажу товарів-субститутів (товарів-дублерів).
Ступінь кількісної зміни попиту як реакція на зміну цін характеризує еластичність попиту. Мірою такої зміни є коефіцієнт еластичності попиту.
Для різних товарів цей коефіцієнт неоднаковий.
Звичайно, продавці виграють, коли ціна товарів зростає, і тому вони будуть намагатися продати більше товарів, тобто збільшувати пропозицію. Іншими словами, у кожного продавця обсяг пропозиції змінюватиметься залежно від ціни: що вища ціна, то за інших рівних умов, вищий розмір пропозиції на ринку цього товару.
Поняття еластичності можна застосувати як для попиту, так і для пропозиції.
Як відомо, на кількість товару X, який пропонують виробники для продажу, діє багато факторів, і тому можна визначити реакцію зміни кількості проданого товару на зміну цих факторів.
Головним чинником, що визначає пропозицію, є витрати виробництва. На зниження їх впливають передусім, як уже зазначалося, науково-технічний прогрес, запровадження нової технології, скорочення витрат сировини, матеріалів, підвищення продуктивності праці та якості продукції. Крім того, зниження витрат виробництва залежить від монополізації ринку, що впливає на рівень цін, їх коливання.
Отже, закон пропозиції можна сформулювати так: що вища ціна, то більшою мірою зростає пропозиція товарів з боку продавців. і навпаки, що вища пропозиція, то нижча ціна.
Сутність зміни обсягу пропозиції у зв'язку зі збільшенням ціни характеризує еластичність пропозиції. Мірою цієї зміни є коефіцієнт еластичності пропозиції.
Важливо визначити фактори, які впливають на еластичність пропозиції. Реакція виробників на підвищення ціни товару залежить від дії таких факторів:
- можливість переходу від виробництва інших товарів до виробництва даного виду товару: якщо цей процес переходу буде легким, то пропозиція товару буде високо еластичною;
- мобільність факторів виробництва: легкість, з якою потрібні ресурси можуть бути залучені до виробництва;
- витрати виробництва: якщо збільшення обсягу виробництва товару пов'язане з різким подорожчанням виробництва, то еластичність пропозиції цього товару буде невисокою;
- фактор часу: в умовах досить короткого періоду часу пропозиція є абсолютно нееластична. Тому зміна попиту (підвищення або зниження) зумовлює зміну цін (підвищення або зниження), але не відображається на величині пропозиції. Із зростанням ринкового періоду пропозиція стає більш еластичною. Це зумовлено тим, що підвищення попиту спричиняє не тільки зростання цін, а й збільшення обсягів виробництва.

Отже, досить актуальною є тема курсової роботи: «Еластичність попиту і пропозиції, способи її визначення та застосування в практиці господарської діяльності підприємства».
Мета курсової роботи – визначення поняття та способів еластичності попиту та пропозиції в господарській діяльності підприємства.
Предмет курсової роботи – еластичність попиту та пропозиції.
Завдання курсової роботи:
- визначити поняття попиту та пропозиції;
- з’ясувати причини еластичності попиту та пропозиції;
- обґрунтувати важливість попиту та пропозиції в застосуванні господарської діяльності підприємства.


Залежно від співвідношення попиту і пропозиції як щодо окремих товарів, так і товарної маси в цілому складається кон'юнктура ринку. Вона змінюється під впливом таких чинників:
- обсягу виробництва товарів;
- розміру товарних запасів;
- динаміки цін і грошових доходів;
- організації ринкової торгівлі та реклами.
Залежно від цих чинників на ринку може скластися різна кон'юнктура тобто співвідношення між попитом і пропозицією. Припустімо, що попит перевищує пропозицію. Це, як правило, буває тоді, коли доходи населення зростають швидше, ніж випуск товарів, які користуються попитом, особливо підвищеним. Постійний дефіцит товарів може за певних умов перерости в кризу недовиробництва. Ринок реагує на товарний дефіцит прямим чи прихованим зростанням цін. Це посилює спекуляцію, що означає скуповування речей, яких бракує, за нижчими цінами та їхній перепродаж за вищими цінами з метою наживи (так звані ножиці цін). Вихід з такого становища можливий при дотриманні таких умов: «замороження» або деяке скорочення доходів населення; збільшення виробництва товарів, що мають попит; підвищення цін на дефіцитні вироби.
Інша ситуація виникає, коли пропозиція товарів перевищує попит. Вона можлива тоді, коли виробництво «викидає» на ринок надмірну кількість товарів, при різкому “роздуванні” цін, дефіциті грошей у населення, незадоволеності покупців якістю товарів або при виникненні якихось інших обставин. Ці чинники можуть діяти поодинці або водночас. Однак за надмірної насиченості ринку продукцією, яка не знаходить швидкого збуту, за певних умов може виникнути криза надвиробництва. Уникнути цього можна лише поліпшенням якості та зовнішнього оформлення виробів відповідно до потреб і смаків покупців, посилення їхньої привабливості. Доцільно також провадити тимчасове зниження цін на нереалізовані товари (уцінення, сезонні розпродажі, організація ярмарків тощо).
Ідеальний випадок — коли на ринку виникає рівновага попиту і пропозиції.
Ця ситуація характеризує загальну і часткову відповідність між обсягом і структурою попиту на товари, обсягом і структурою їхньої пропозиції. Виникає так звана рівноважна ціна, яка цілком збігається із суспільною вартістю товару. А це означає, що продуктів вироблено саме стільки, скільки потрібно покупцям. Отже, і вся праця, витрачена на виробництво споживних вартостей, є суспільне необхідною. Така рівновага засвідчує про досягнутий максимум ринкової економіки. Оригінальне з цього приводу висловився лауреат Нобелівської премії французький економіст М. Алле: “Усяка рівноважна ситуація ринкової економіки є ситуацією максимальної ефективності і, навпаки, усяка ситуація максимальної ефективності є рівноважною ситуацією ринкової економіки”.

 

 
загрузка...