Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Аналіз ефективності діяльності малого підприємства
Українські реферати - Економічний аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Аналіз ефективності діяльності малого підприємства   

Курсова з економічного аналізу

ЗМІСТ

Вступ
Розділ І. Техніко-економічна характеристика МП “Корд-93”
Розділ ІІ. Аналіз ефективності діяльності малого підприємства “Корд-93”
2.1. Значення і завдання та загальна схема проведення аналізу ефективності малого підприємства
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства і його фінансової стійкості
2.3. Аналіз рентабельності та ділової активності
2.4. Аналіз фондовіддачі
Розділ ІІІ. Шляхи підвищення ефективності діяльності малого підприємства “Корд-93”
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг курсової - 38 сторінок 

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Також дивіться:
Курсова робота - Оцінка ефективності діяльності підприємства

ВСТУП

У сучасній економіці співіснують та органічно доповнюються малий, середній та великий бізнес, але на відміну від двох останніх малий бізнес є найбільш чисельним і поширеним сектором економіки. Формування і розвиток малого бізнесу засвідчує невідворотність ринкових перетворень, їх активність та успішність, а головне - є передумовою формування середнього класу.
Основу малого бізнесу становлять невеликі (малі) підприємства, характерними ознаками яких є незначна кількість штатних працівників та невеликі обсяги виробництва.
Темою наведеної курсової роботи є аналіз ефективності діяльності малого підприємства “Корд - 93”.
Метою курсової роботи є проведення об’єктивного та всебічного аналізу ефективності діяльності МП “Корд - 93”.
Об’єктом курсового дослідження є мале підприємство “Корд - 93”.

Основними завданнями під час виконання курсової роботи є:
• Теоретично обґрунтувати завдання та загальну схему проведення аналізу ефективності малого підприємства;
• Провести аналіз фінансового стану підприємства;
• Проаналізувати аналіз рентабельності діяльності підприємства та його ділової активності;
• Проаналізувати фондовіддачу наведеного підприємства.

Роль і місце малих підприємств у національній економіці найкраще пояснюються з позицій їх вагомого внеску у формування - конкретного середовища, надання ринковій економіці гнучкості, оперативності в реагуванні на зміни кон’юнктури ринку, особливо в умовах швидкої індивідуалізації та диференціації споживчого попиту, зростання номенклатури товарів та послуг. Невеликий обсяг виробництва й обмежені ресурси змушують малі підприємства швидко пристосуватися до нових умов. Безперечною перевагою малих підприємств є вирішення проблеми зайнятості за допомогою створення вільних робочих місць і поглинання надлишкової робочої сили під час циклічних спадів і циклічних зрушень економіки та пом'якшення соціальної напруги, демократизація ринкових відносин, створення  передумови формування середнього класу, існування якого послаблює притаманну ринковій економіці тенденцію до соціальної диференціації та розширює соціальну базу реформ.
Згідно статті 63 глави 7 Господарського кодексу України, який набув чинності з 01.01.2004 року, малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньо облікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної п'ятистам тисячам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні. За останні роки на найвищому державному й загальносуспільному рівнях усвідомлено визначну роль малого бізнесу. Але у світі загальновизнано, що бути легальним у малому бізнесі значно дорожче, аніж у великому. І ця різниця ще більше зростає в міру того, як ускладнюється законодавча база, що регулює діяльність малого бізнесу.
Саме тому на цей особливий економічний сектор, яким є малий бізнес, необхідно орієнтувати адекватну до його потреб і можливостей податкову політику, що має підкреслити й реалізувати його соціальну значущість. Насамперед це простота й прозорість правил оподаткування, простота визначення податкової бази, мінімізація процедур обліку, а також спрощеність процедури контролю.
Щоб вижити в конкурентній боротьбі і зміцнювати свої ринкові позиції, кожне підприємство має постійно шукати резерви підвищення ефективності своєї діяльності. Це об'єктивний процес, без якого неможливий поступальний розвиток суспільства.
Отже для забезпечення ефективного функціонування того ж малого підприємства необхідно економічно грамотно управляти їхньою діяльністю, яке багато в чому визначається умінням її аналізувати.
Аналіз господарської діяльності - це наукова база прийняття управлінських рішень у бізнесі. Аналіз сприяє економному використанню ресурсів, виявленню і впровадженню передового досвіду, науковій організації праці, використанню нової техніки і технологій виробництва, запобіганню зайвих витрат, всіляких недоліків у роботі. Унаслідок цього зміцнюється економіка підприємства, підвищується ефективність його діяльності.
Недооцінка ролі аналізу, помилки в планах і управлінських діях у сучасних умовах завдають відчутних втрат. Навпаки, ті підприємства, на яких належним чином організовано аналіз, мають добрі результати, високу економічну ефективність.
Отже, аналіз господарської діяльності на малих підприємствах має свої особливості і враховуючи їх кількість і розвиток не залишається сумнівів в актуальності даної теми.

 

 
загрузка...