Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Резерви підвищення прибутку підприємства
Українські реферати - Економічний аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Резерви підвищення прибутку підприємства

Курсова з економічного аналізу


ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Резерви підвищення прибутку підприємства
1.1. Організація та інструментарій управління прибутком
1.2. Особливості обґрунтування управлінських фінансових рішень
1.3. Критерії організації управління прибутком
1.4. Управління використанням прибутку
1.5. Капіталізація прибутку та резерви його підвищення
Розділ 2. Практична частина
2.1. Аналіз виконання плану виробництва
2.2. Аналіз реалізації товарної продукції
2.3. Аналіз ефективності використання ОВФ
2.4. Аналіз впливу трудових факторів на випуск товарної продукції
2.5. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
2.6. Аналіз використання фонду заробітної плати
2.7. Аналіз витрат на гривню товарної продукції
2.8. Аналіз прибутку від реалізації товарної продукції
2.9. Аналіз рентабельності виробництва
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг курсової - 65 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Також дивіться:
Курсова робота - Управління прибутком підприємства

ВСТУП

Курс на ринкову економіку, а отже, на прискорення інтенсифікації суспільного виробництва, підвищення його економічної ефективності і якості продукції вимагає повної мобілізації всіх наявних резервів.
Правильна оцінка господарської діяльності дозволяє установити найбільш діючій, відповідній витраченій праці, матеріальне заохочення, виявити наявні резерви, що не були враховані плановим завданням, визначити ступінь виконання завдань і на цій основі визначати нові завдання, орієнтувати трудові колективи на прийняття більш напружених планів.
Отже, досить актуальною є тема курсової роботи:
«Резерви підвищення прибутку підприємства».

Мета курсової роботи – визначення резервів підвищення прибутку підприємства.
Предмет курсової роботи – прибуток підприємства.


Завдання курсової роботи:
• з’ясувати основні аспекти організації та інструментарію управління прибутком;
• визначити особливості обґрунтування управлінських фінансових рішень;
• надати характеристику критеріям організації управління прибутком;
• з’ясувати аспекти управління використанням прибутку;
• охарактеризувати капіталізацію прибутку та резервів його підвищення;
• надати певні висновки.

Ключовим елементом організації та реалізації управління прибутком суб'єкта господарювання є визначення стратегії управління. Загалом стратегія як така являє собою узагальнюючу сукупність окремих, взаємозв'язаних дій, реалізація яких є необхідною для досягнення встановлених довгострокових цілей у межах підконтрольних управлінню ресурсів шляхом їх координації та розподілу. Виходячи з цього визначення стратегії управління прибутком підприємства можна охарактеризувати як формалізовану сукупність критеріїв прийняття управлінських фінансових рішень щодо управління прибутком підприємства, дотримання яких забезпечує виконання завдань та досягнення цілей, визначених корпоративною стратегією підприємства. Відповідно, стратегія дає змогу визначити особливості та ключові параметри формування і реалізації управління прибутком на конкретному підприємстві виходячи зі специфіки його фінансово-господарської діяльності. Під організацією управління прибутком суб'єкта господарювання необхідно розуміти сукупність фінансово-правових та організаційно-технічних методів і прийомів прогнозування, шанування та контролю за формуванням доходів підприємства з метою забезпечення підтримання прийнятного рівня прибутковості суб'єкта господарювання у довгостроковій перспективі, а також досягнення інших цілей, визначених корпоративною стратегією. При цьому ключовим індикатором управління прибутком виступають показники прибутковості як такі, що відображають рівень відносної ефективності результатів фінансово-господарської діяльності підприємства порівняно з витратами, пов'язаними з отриманням таких результатів (наприклад, прибутковість інвестицій; прибутковість акцій, прибутковість власного капіталу).
Необхідно звернути увагу, що прибуток безпосередньо не є об'єктом управління. Управління прибутком передбачає насамперед реалізацію обґрунтованого впливу на факторні показники формування прибутку суб'єкта господарювання — доходів та витрат. Відповідно, управління прибутком суб'єкта господарювання має включати сукупність логічно цілісних та взаємозв'язаних функціонально-організаційних блоків, а саме:
• управління затратами;
• управління доходами;   
• управління розподілом прибутку.
Кожен із цих блоків вирішує специфічні завдання, однак прийняття управлінських фінансових рішень за кожним із визначених напрямів має підпорядковуватися єдиній меті — стратегії управління прибутком, яка розроблена на даному підприємстві, Ця стратегія має враховувати об'єктивні фактори її реалізації:
• прибуток є результатом активної фінансово-господарської діяльності підприємства, що визначає необхідність управління його формуванням;
• ефективне управління прибутком вимагає узгодження управлінських рішень з іншими напрямами фінансового менеджменту;
• управління прибутком потребує належного інформаційного забезпечення прийняття, підтримання та супроводження управлінських фінансових рішень;
• забезпечення двостороннього зв'язку між суб'єктами прийняття управлінських рішень та суб'єктами їх виконання.
Доцільність використання в таких умовах тих чи інших методів управління визначається специфікою фінансово-господарської діяльності підприємства, його корпоративною та фінансовою стратегіями. Відповідно, форми реалізації стратегії управління прибутком на різних підприємствах мають певні особливості та відмінності, що пояснюється необхідністю врахування поряд із об'єктивними факторами сукупності суб'єктивних факторів фінансово-господарської діяльності конкретного підприємства.
Зважаючи на особливості формування прибутку підприємства, можна визначити основні дискретні варіанти (концепції") обґрунтування стратегії управління ним:
• агресивна (наступальна) стратегія — забезпечення збільшення абсолютної величини прибутку підприємства шляхом максимізації рівня доходів підприємства в результаті збільшення виручки від реалізації товарів, робіт та послуг (наприклад, стимулюванням збуту, підвищенням ціни тощо) — забезпечення зростання доходів підприємства за порівняно стабільного рівня затрат;
• захисна стратегія — забезпечення контролю витрат з метою збільшення прибутку суб'єкта господарювання як різниці між абсолютною величиною доходів та витрат (слід зауважити, що така стратегія є ефективною у довгостроковій перспективі, оскільки у короткостроковому періоді підприємство, як правило, не може суттєво зменшити рівень витрат).
Водночас, практична організація управління прибутком підприємства виключно на основі застосування принципів однієї із наведених вище концепцій є проблематичною, а таке управління не матиме значного позитивного ефекту ні в короткостроковому, ні в довгостроковому періодах. Тому для уникнення недоліків кожної із концепцій та реалізації їх переваг підприємству доцільно розробляти власний («проміжний») варіант стратегії управління прибутком як виважений компроміс між агресивною та захисною стратегіями — диверсифіковану стратегію.
Кожний із дискретних альтернатив формалізації стратегії управління прибутком передбачає використання специфічних методів управління, основні з яких будуть розглянуті у відповідних частинах даної курсової роботи.

 

 
загрузка...