Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Ризик. Аналіз ризику
Українські реферати - Економічний ризик
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Ризик. Аналіз ризику

Контрольна робота

ЗМІСТ

Вступ
1. У чому полягає імовірнісна оцінка ризику?
2. Дайте визначення коефіцієнта варіації як безрозмірної характеристики ризику
3. Визначте коефіцієнти ризику
Практична частина
Висновки
Список використаної літератури

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

Аналіз ризику не є самоціллю, його результати використовуються для прийняття економічно ефективних управлінських рішень, у тому числі, для вибору найбільш прийнятних рішень за критерієм "ризик-результат" і розробки комплексу заходів, спрямованих на запобігання, зниження або компенсацію ризику.

У загальному випадку аналіз ризику здійснюють у наступній послідовності.
1. Виявлення ризику конкретних рішень або дій, а також його можливих наслідків.
2. Виявлення внутрішніх і зовнішніх факторів, що визначають рівень ризику.
3. Аналіз виявлених факторів з позицій ступеня їх впливу на рівень ризику.
4. Оцінка варіантів ризикованих рішень з наступних двох точок зору:
• визначення можливості їхньої реалізації при наявності ризику (чи можна це зробити?);
• визначення економічної доцільності їхнього прийняття при наявності ризику (що це дасть?).
5. Установка припустимого рівня ризику (якою сумою можна ризикнути і при якій імовірності втрат можна йти на ризик).
6. Аналіз окремих етапів робіт за обраним рівнем ризику.
7. Розробка заходів щодо зниження ризику.
8. Вибір найбільш прийнятних варіантів рішень.

1. У чому полягає імовірнісна оцінка ризику?

Аналіз ризику поділяють на два взаємно доповнюючих види: якісний і кількісний.
Якісний аналіз передбачає виявлення можливих видів ризику (ідентифікацію ризиків), загроз, які вони становлять, а також визначення факторів ризику, що чинять вплив на результати прийнятих рішень і виконуваних робіт.
Для сучасного підприємства можна виділити ряд основних ризиків, спричинених їх взаємодією з економічними контрагентами.
Їх якісний аналіз виконано за наступною схемою: сутність ризику, причини ризику, фактори ризику (передумови, що збільшують імовірність настання несприятливих подій), способи зниження або компенсації ризику.

1. Ризик неотримання вихідних сировини, матеріалів і ресурсів. Наслідком є зниження рівня рентабельності підприємства або неможливість реалізації профільної технології.
* Причини ризику - відмова традиційних і потенційних постачальників від укладання договорів постачання; неприйнятні умови договорів; виникнення у постачальника непередбачених труднощів; прийняття постачальником рішення про розрив договору або про зміну його умов; перехід традиційних постачальників на випуск нової продукції тощо.
* Фактори ризику - слабка диверсифікованість постачальників; нестабільність загальної соціально-економічної ситуації; відсутність традицій обов'язковості виконання правових і договірних умов; нерівномірність темпів інфляції і валютних курсів; нерівномірність доходів різних прошарків населення; недостатність резервних коштів підприємства для компенсації підвищення цін постачальниками; надмірна концентрація підприємства на обмеженому наборі профільних технологій тощо.
* Способи зниження ризику - диверсифікація постачальників; створення фінансових резервів на випадок непередбачених витрат; прогнозування динаміки цін; залучення традиційних постачальників до діяльності підприємства шляхом укладання договорів на участь у прибутку або продажем акцій; придбання акцій підприємств-постачальників; створення страхових запасів вихідних матеріалів; диверсифікація виробництва шляхом збільшення числа використовуваних технологій і видів продукції; організація на підприємстві системи постійного збору інформації про можливих постачальників, їхні наміри, освоювані технології, соціально-економічні ситуації навколо них; завчасна розробка системи функціонування підприємства в умовах пошуку альтернативних постачальників.

2. Ризик неповернення передоплати постачальниками. Наслідок -- погіршення фінансового стану підприємства, складності у відносинах з постачальниками.
* Причини ризику - ті ж, що й у вищеописаному випадку, а також вольові рішення постачальника про тимчасове або остаточне присвоєння отриманих як передоплату сум, неможливість їхнього повернення через використання до зриву договорів.
* Фактори ризику - критична ситуація у взаємовідносинах підприємств; слабкість арбітражу і законодавчої бази; низька правова культура управлінського персоналу; відсутність розвиненої системи страхування господарських і фінансових операцій.
* Способи зниження ризику - придбання акцій постачальника й обмін акціями; встановлення неформальних особистих відносин з керівництвом підприємства-постачальника; створення регіональної системи страхування угод; залучення незалежних організацій як гарантів угод; розвиток заставних угод.

3. Ризик не укладання договорів на реалізацію виробленої продукції. Наслідок - затоварення готовою продукцією, погіршення фінансового стану.
* Причини ризику - зміна структури споживчого попиту і загальне скорочення потреб в даному виді продукції; заміщення продукції аналізованого підприємства продукцією конкурентів; моральний знос продукції; зміна виробничого профілю або спеціалізації традиційних виробників продукції; відсутність у підприємства повної інформації про конкретні сегменти ринку.
* Фактори ризику - технічний прогрес; залежність результатів прийняття рішень споживачами від таємних умов договору, які задовольняють особисті інтереси керівництва; зміна умов імпорту, що полегшує ввіз імпортної продукції; активізація маркетингової діяльності конкурентів; різкий ріст обсягів і рентабельності виробництва в галузі, що сприяє збільшенню конкурентів.
* Способи зниження ризику - диверсифікація виробництва і збуту; створення на підприємстві системи баз даних про можливих споживачів продукції (їхню діяльність, наміри, тенденції розвитку тощо); активне використання всіх форм маркетингу; обмін акціями з традиційними споживачами; освоєння гнучких технологій виробництва.

4. Ризик неотримання або несвоєчасного отримання оплати за реалізовану без передоплати продукцію. У наш час настання такої події є скоріше правилом, ніж виключенням.
* Причини ризику - прийняття споживачем рішення про використання призначеної для оплати суми на інші цілі; відсутність коштів у споживача; збої в системі банківського обслуговування.
* Фактори ризику - нерівномірне і невиправдане підвищення цін окремими підприємствами; низька правова культура керівників; слабкість господарського арбітражу.
* Способи зниження ризику - обов'язкова передоплата (обмежує можливості споживача); перехресне володіння акціями постачальників і споживачів; страхування угод у третіх осіб; використання застав; систематичне інформування громадськості про підприємства, які постійно порушують (виконують) умови договорів.

5. Ризик відмови покупця від отриманої й оплаченої ним продукції.
* Причини ризику - невідповідність продукції вимогам до її якості; неможливість використання споживачем продукції даної якості; застаріла технологія й обладнання підприємства; рішення споживача про переключення на інший вид продукції, іншого постачальника або на інший вид діяльності.
* Фактори ризику - нестабільність загальної соціально-економічної ситуації; зайва концентрація на обмеженій кількості споживачів; низький ступінь правової культури і правової свідомості керівників підприємств.
* Способи зниження ризику - у загальному випадку використовуються ті ж методи, що і для описаного вище виду ризику, постійні збір і аналіз інформації про споживачів (інформаційні бази даних), крім того, у числі заходів, що перешкоджають переключенню споживачів на продукцію конкурентів можна відзначити укладання угод з конкурентами про розділ сфер впливу.

6. Ризик зриву укладених угод про одержання зовнішніх позик, інвестицій і кредитів.
* Причини ризику - несподіване надходження до інвесторів або кредиторів негативної інформації щодо перспектив і можливостей підприємства; витік несприятливої інформації про поточний або минулий стан підприємства; різке падіння курсу акцій підприємства; виступи споживачів із критикою продукції підприємства.
* Фактори ризику: утрата контролю за іміджем підприємства; активні дії несумлінних конкурентів; недооцінка маркетингової діяльності і недостатньо активне її проведення.
* Способи зниження ризику: організація цілеспрямованих маркетингових заходів, включаючи всебічне інформування потенційних споживачів і інвесторів про найбільш сприятливі сторони продукції підприємства і самого підприємства (для акціонерних підприємств у системі маркетингу повинні бути заходи, спрямовані на роботу з акціонерами з метою підтримки їхнього сприятливого ставлення); підтримування постійних зв'язків з економічно активною громадськістю.

Перераховані види ризиків належать лише до взаємин між підприємством і його економічними партнерами. Досить великий потенціал ризику полягає й у внутрішній діяльності підприємства, особливостях організації його виробництва і фінансів, системи управління. Ризик прийняття невірних управлінських рішень тим вище, чим менше уваги приділяється перспективному аналізу і плануванню діяльності підприємства з урахуванням факторів ризику. Урахування факторів ризику як зовнішніх, так і внутрішніх, повинне стати одним з найважливіших завдань керівництва підприємства, яке претендує на успішне функціонування в умовах ринку.
Кількісний аналіз передбачає чисельне визначення розмірів окремих ризиків і ризику конкретного виду діяльності (проекту) в цілому.
В економіці для кількісного аналізу ризику використовують імовірнісний підхід, відповідно до якого для того, щоб оцінити ризик, необхідно знати всі можливі наслідки конкретного рішення або дії (сценарії розвитку подій) і ймовірності цих наслідків (сценаріїв).

2. Дайте визначення коефіцієнта варіації як безрозмірної характеристики ризику

Імовірності того чи іншого сценарію розвитку подій (імовірність результату) можна визначити наступними методами.
1. Об'єктивним - на підставі наявних даних про аналогічні проекти, що виконувалися в порівняних умовах, коли обчислюється частота, з яким відбуваються ті чи інші явища.
Якщо з минулого досвіду взаємин з постачальниками вихідних сировини і матеріалів відомо, що зі 100 укладених договорів ними було виконано з дотриманням усіх обговорених умов 68 договорів, а в інших були порушення (пов'язані з термінами постачання, якістю матеріалів, псуванням під час транспортування тощо), то у цьому випадку, ймовірність дотримання умов договорів постачання може бути розрахована об'єктивно як частота 68/100, тобто 0,68. Відповідно, ймовірність недотримання умов договорів складе (100 - 68)/100, тобто 0,32.

2. Суб'єктивним - наприклад, шляхом експертної оцінки, коли група експертів висловлює припущення щодо конкретних результатів і ймовірностей їх виникнення.
Якщо підприємство планує вивести на ринок принципово новий виріб, а досвіду його виробництва і реалізації як власного, так і інших виробників немає, то у цьому випадку експерти, а в їх якості можуть виступити керівники і провідні фахівці підприємства, на підставі власних знань і досвіду, розуміння ситуації, яка складається на ринку, висловлюють суб'єктивні судження щодо успіху даного заходу, їх дані усереднюють і одержують оцінку ймовірності успіху (неуспіху) виведення на ринок нового виробу.
Як об'єктивна, так і суб'єктивна ймовірність використовується при визначенні критеріїв, за допомогою яких порівнюють ступінь ризику альтернативних варіантів і вибирають кращий з погляду ризику. Один із критеріїв дає нам середнє значення (очікуване значення) можливого результату, а інший - його мінливість (розкид результатів).
Очікуване значення результату є середньозваженим усіх можливих результатів, де ймовірність кожного з них використовується як частота або вага відповідного значення. Очікуване значення розраховується за

(Формула) (1)

де Рі і Хі, відповідно, ймовірність і значення і-го результату;
n - кількість можливих результатів.
Наприклад, якщо підприємець аналізує результативність конкретної бізнес-операції при різних сценаріях розвитку подій на ринку, якщо ситуація на ринку залишиться незмінною, то обсяг ринкового попиту на його вироби складе 4000 од. Якщо на ринку складеться сприятлива ситуація, то попит складе 5000 од., якщо несприятлива - 3000 од. Імовірності згаданих сценаріїв розвитку подій підприємець оцінює як 0,5, 0,2 і 0,3, відповідно. Беззбитковість йому забезпечить обсяг реалізації не менше ніж 3800 од. виробів. Необхідно оцінити доцільність виконання даної бізнес-операції.
Очікуване значення обсягу реалізації складе:

(Розрахунки)

що цілком достатньо для беззбиткової роботи.
Наприклад, конкретний громадянин оцінює доцільність економії на квитках при поїздках у суспільному транспорті. Квиток на проїзд в автобусі коштує 40 коп., а штраф за безквитковий проїзд - 8 грн. (800 коп.). Якщо імовірність перевірки квитка контролером становить 0,1, то очікуване значення результату від безквиткового проїзду:

(Розрахунки)

Таким чином, їздити "зайцем" у даних умовах нераціонально - збитки, швидше за все, перевищать вигоду.
Розкид результатів характеризує мінливість можливих результатів, тобто ступінь відхилення можливих результатів від їхнього очікуваного значення. Більша різниця (позитивна або негативна) між можливим результатом і очікуваним, сигналізує про більший ризик.
Для оцінки розкиду результатів найчастіше використовують середнє лінійне відхилення, дисперсію і середньоквадратичне або стандартне відхилення.
Середнє лінійне відхилення розраховується як середньозважене за ймовірностями модулів відхилень можливих результатів від очікуваного ():

(Формула) (2)

Дисперсія, що являє собою середньозважене за ймовірностями квадратів відхилень можливих результатів від очікуваного ():

(Формула) (3)

Стандартне (середньоквадратичне) відхилення, що розраховується як квадратний корінь з дисперсії ():

(Формула) (4)

Більше значення будь-якого з цих показників свідчить про більший ризик.
Наприклад, підприємство може вийти зі своєю продукцією на один із двох альтернативних сегментів ринку, оскільки ресурсів підприємства недостатньо для одночасної роботи на двох сегментах.
На першому сегменті ринку доход з рівною ймовірністю може складати 200 млн. гри. - при добрій розпродажі продукції і 100 млн. грн. - при середній. На другому сегменті ринку очікується стабільний доход у розмірі 151 млн. грн. Однак існує незначна імовірність (0,01) того, що попит різко упаде і доход складе 51 млн. грн.
Необхідно вибрати сегмент, оптимальний з погляду результативності та ризику.
Спочатку визначимо очікуване значення доходу при роботі на кожному із сегментів ринку:

(Розрахунки)

Оскільки очікувані значення доходів рівні, то для ухвалення рішення варто використовувати інший критерій.
Визначимо розкид результатів для кожного з варіантів:

(Розрахунки)

Отже, перший сегмент значно ризикованіший другого, тому що для нього середньоквадратичне відхилення в 50 млн. гри. більше, ніж відхилення 9,95 млн. грн. для другого.
На який сегмент варто орієнтуватися? Якщо керівники підприємства бояться ризику (супротивники ризику), то вони будуть орієнтувати роботу підприємства на другий сегмент ринку. Тут буде такий же очікуваний доход, як і на першому, але з меншим ризиком. Схильні до ризику віддадуть перевагу першому сегментові. У цьому випадку існує ймовірність одержати більш високий доход (200 млн. грн.), ніж очікуване значення (150 млн. грн.), хоча з тією ж імовірністю (0,5) можна одержати і менший доход (100 млн. грн.).

3. Визначте коефіцієнти ризику

Іноді виникають ситуації, коли доцільним є розрахунок такого критерію, як відносний ризик (величина ризику, що припадає на одиницю результату), щоб перевірити: чи компенсується підвищений ризик підвищеним доходом? Показник даного критерію розраховується як частка від ділення середньоквадратичного відхилення на очікуване значення результату (у статистиці йому відповідає коефіцієнт варіації)
(Формула) (5)
Наприклад, існує два можливих варіанти проведення заходів щодо підвищення конкурентоспроможності товару конкретного підприємства і відповідно два можливих результати.

(Рис. 1.) Блок-схема алгоритму кількісного аналізу ризику (імовірнісний підхід)

1. Приріст обсягів збуту і відповідно прибутку на 500 тис. грн. (очікуване значення). При цьому середньоквадратичне відхилення можливих результатів від їх очікуваного значення складає 45 тис. грн.
2. Приріст обсягів збуту і, відповідно, прибутку на 700 тис. грн. (очікуване значення). При цьому середньоквадратичне відхилення можливих результатів від їх очікуваного значення складає 60 тис. гри.

Виникає питання: якому з варіантів віддати перевагу? У першому варіанті менший прибуток (500<700), але і ризик менше (45<60). Другий варіант дає більший прибуток, але і ризик при цьому більше.
У цьому випадку для кожного варіанта розраховують величину ризику, що припадає на одиницю доходу:

(Розрахунки)

Величина ризику на одиницю доходу в другому варіанті менше, отже, підвищений ризик другого варіанта компенсується підвищеним доходом і перевагу варто віддати йому.
Необхідно відзначити, що використання критерію відносного ризику можливе лише у випадку, коли очікувані значення результатів (Е) є порівнянними. В іншому випадку даний критерій не застосовують.
Наприклад, величини відносних ризиків для варіантів і однакові хоча ці варіанти явно не рівноцінні внаслідок значно більшої результативності варіанта Б.

Укрупнена блок-схема алгоритму кількісного аналізу ризику з метою ухвалення оптимального рішення з погляду "ризик-результат" представлена на рис. 1.
Алгоритм розроблений для випадку, коли для оцінки альтернатив використовують очікувані втрати.
Викладене ілюструє основні положення ймовірнісного підходу до кількісної оцінки ризику.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

4. Проаналізуйте ситуацію №1. Фірма планує нововведення. Як вона може оцінити ризики, що виникають при впровадженні нововведення? Які дані їй можуть знадобитися? Які методи ризик-менеджменту вона має застосовувати, щоб знизити можливі збитки?

Рішення:
Ризики при впровадженні нововведення:
1) макросередовища (сегмент, конкуренція);
2) витратну частину впровадження нововведення.

5. Проаналізуйте ситуацію №2. Економісту запропонували проаналізувати діяльність деякої фірми і зробити висновок про ефективність її роботи порівняно з ефективністю діяльності галузі в цілому. На основі яких показників він має це зробити?

Рішення:
Існує три основні концепції управління ризиками, що використовуються безпосередньо, або ж на основі яких розробляються часткові моделі. До таких концепцій належать:
• оцінка максимально можливого рівня негативного відхилення (збитків, втрат);
• оцінка найбільш імовірного рівня негативного відхилення (збитків, втрат);
• оцінка відхилення, приведеного на ризик (рентабельність капіталу підприємства, приведена на ризик (RAROC); рентабельність активів підприємства, приведена на ризик (RAROA); капітал, приведений на ризик).

ЗАДАЧА

Очікувана дохідність по акціям корпорацій “Н”, “Р” має такий вигляд:

(Таблиця)

Чи вірним буде трактування інвесторів проте, що акції фірми “Р” менш ризиковані, ніж акції фірми “Н”?

Рішення:
Необхідно звернути увагу на розподіл крайніх показників дохідності акцій, при одних і тих же показниках імовірності, тобто:

(Розрахунки)

ВИСНОВКИ

Якісний аналіз передбачає виявлення можливих видів ризику (ідентифікацію ризиків), загроз, які вони становлять, а також визначення факторів ризику, що чинять вплив на результати прийнятих рішень і виконуваних робіт.
Кількісний аналіз передбачає чисельне визначення розмірів окремих ризиків і ризику конкретного виду діяльності (проекту) в цілому.
Середнє лінійне відхилення розраховується як середньозважене за ймовірностями модулів відхилень можливих результатів від очікуваного ().

Дисперсія, що являє собою середньозважене за ймовірностями квадратів відхилень можливих результатів від очікуваного ().
Стандартне (середньоквадратичне) відхилення, що розраховується як квадратний корінь з дисперсії ().
Використання критерію відносного ризику можливе лише у випадку, коли очікувані значення результатів (Е) є порівнянними. В іншому випадку даний критерій не застосовують.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ілляшенко С.М. Економічний ризик. Видання 2-ге, доп. і перероб., Київ, 2004; 217с.
2. Ильяшенко С.Н. Маркетинговые риски и методы их анализа //Справочник экономиста, 2004, №2, с. 34-41
3. Ильяшенко С.Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к из оценке //Актуальні проблеми економіки, 2003; №3(21), с. 12-19
4. Ильяшенко С.Н. Хозяйственный риск и методы его измерения: Учебное пособие, Сумы: ВВП Мрія-1, ЛТД, 1996; 102с.
5. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности, Москва: ИНФРА-М, 1996; 224с.

 
загрузка...