Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Основні фонди. Амортизаційні відрахування за основними фондами
Українські реферати - Економіка підприємства
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Основні фонди. Амортизаційні відрахування за основними фондами

ЗМІСТ

Вступ
1. Поняття амортизації основних фондів та її зміст
2. Методика нарахування амортизації основних фондів
Висновки
Список використаної літератури

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


ВСТУП

Управління підприємством потребує систематизованої інформації про здійснення господарських процесів, їх характер, про наявність матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, їх використання, власний капітал, зобов’язання та фінансові результати діяльності. Ця інформація потрібна не лише керівництву підприємства, але й зовнішнім користувачам, які мають прямий фінансовий інтерес.
Тема амортизації основних засобів в сучасних умовах розвитку ринкової економіки на Україні, є дуже актуальною і залишатиметься такою й в майбутньому. Вона має велике значення для діяльності кожного підприємства, бо практично не існує жодної організації без наявності основних засобів. Основні засоби надають найглибше та найповніше уявлення про технічний стан, виробництво та в цілому загальне становище підприємства.
Основні засоби – це один з головних компонентів виробничої діяльності підприємства, а також самий перший показник фінансової стійкості та виробничої спроможності діяльності підприємства.

1. Поняття амортизації основних фондів та її зміст

Амортизація основних фондів - це поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку в межах норм амортизаційних відрахувань.
Згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» до витрат, що підлягають амортизації, належать:
- витрати на придбання основних фондів і нематеріальних активів для власного виробничого використання, включаючи витрати на придбання племінної худоби та придбання, закладення і вирощування багаторічних насаджень до початку плодоношення;
- витрати на самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничих потреб, включаючи витрати на виплату заробітної плати працівникам;
- витрати на проведення усіх видів ремонту, реконструкції і модернізації та інших видів поліпшення основних фондів.
Не підлягають амортизації та належать до валових витрат звітного періоду такі витрати підприємства на:
- придбання і відгодівлю продуктивної худоби;
- вирощування багаторічних плодоносних насаджень;
- придбання основних фондів або нематеріальних активів з метою їх подальшого продажу іншим особам чи їх використання як комплектуючих (складових частин) інших основних фондів, призначених для подальшого продажу іншим особам;
- утримання основних фондів, що перебувають на консервації.
Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування такі витрати:
- витрати бюджетів на будівництво і утримання споруд благоустрою житлових будинків, придбання і збереження бібліотечних та архівних фондів;
- витрати бюджетів на будівництво та утримання автомобільних доріг загального користування;
- витрати на придбання та збереження Національного архівного фонду України, а також бібліотечного фонду, що формується та утримується за рахунок бюджетів, бібліотечних і архівних фондів;
- витрати на придбання, ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих фондів.
Термін «невиробничі фонди» слід розуміти як капітальні активи, котрих не використовують у господарській діяльності підприємства. До таких невиробничих фондів належать:
- капітальні активи (або їх структурні компоненти), що відповідають визначенню групи 1 основних фондів, включаючи орендовані;
- капітальні активи, що відповідають визначенню груп 2, 3 і 4 основних фондів, які є невід'ємною частиною, розміщені або використовуються для забезпечення діяльності невиробничих фондів, що відповідають визначенню групи 1 основних фондів або вилучені з місця ведення господарської діяльності підприємства.
До валових доходів підприємства у разі продажу невиробничих фондів включають доходи, отримані (нараховані) від продажу, а до валових витрат - суму витрат, пов'язаних із придбанням (виготовленням) таких невиробничих фондів (без урахування зносу) та їх поліпшенням.
До амортизаційних відрахувань, які підлягають виключенню при оподаткуванні належать наступні:
1. Амортизаційні відрахування за основними фондами та нематеріальними активами, пов'язані з діяльністю інноваційних центрів зі створення та продажу інноваційного продукту.
2. Сума нарахованих амортизаційних відрахувань, пов'язаних з діяльністю резидентів за межами митної території України, за наявності міжнародного договору про усунення подвійного оподаткування.
3. Сума амортизаційних відрахувань, пов'язаних з продажем на території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, у разі спрямування отриманого прибутку на збільшення обсягів виробництва продуктів дитячого харчування та зменшення роздрібних цін на такі продукти.
4. Сума амортизаційних відрахувань, пов'язаних з продажем (виробництвом) товарів (робіт, послуг) підприємствами, заснованими всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів.
5. Сума амортизаційних відрахувань, пов'язаних з продажем окремих видів відходів, які належать до вторинної сировини.

2. Методика нарахування амортизації основних фондів

Основні фонди - це матеріальні цінності, які призначаються платникам податку для використання у господарській діяльності підприємства протягом періоду, що перевищує 365 календарних днів із дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом.
До першої групи належать будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, вартість капітального поліпшення землі.
Друга група включає: автомобільний транспорт та запасні частини до нього; меблі; побутові, електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське обладнання та офісне устаткування.
У третю групу об'єднані всі інші основні фонди, не включені до груп 1, 2 та 4.
До четвертої групи включаються електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, їх програмне забезпечення, телефони, мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів.
Для розрахунку амортизаційних відрахувань необхідно знати балансову вартість груп основних фондів і норму амортизації.
Суму амортизаційних відрахувань розрахункового кварталу визначають шляхом множення балансової вартості груп основних фондів на початок розрахункового кварталу на норму амортизації.
У свою чергу балансову вартість груп основних фондів на початок розрахункового кварталу розраховують за такою формулою:

(Формула) (1)

де Б(а) - балансова вартість групи на початок розрахункового кварталу;
Б (а-1) - балансова вартість групи на початок кварталу, що передував розрахунковому;
П (а-1) - сума витрат на придбання основних фондів, здійснення капремонту, реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основних фондів, що підлягають амортизації протягом кварталу, що передував розрахунковому;
В (а-1) - сума виведених з експлуатації основних фондів протягом кварталу, що передував розрахунковому;
А (а-1) - сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у кварталі, що передував розрахунковому.
Облік балансової вартості основних фондів, що відповідають визначенню групи 1, ведуть за кожною окремою будівлею, спорудою або їх структурним компонентом та в цілому по групі 1 як суму балансових вартостей окремих об'єктів такої групи.
Облік балансової вартості основних фондів, що відповідають визначенню групи 2, 3, 4 ведеться за сукупною балансовою вартістю відповідної групи основних фондів незалежно від часу введення в експлуатацію таких основних фондів.
При здійсненні витрат на придбання основних фондів балансову вартість відповідної групи збільшують на суму вартості їх придбання; транспортних і страхових платежів, а також інших витрат, понесених у зв'язку з таким придбанням, без урахування сплаченого податку на додану вартість.
У разі здійснення витрат на самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничих потреб балансову вартість відповідної групи основних фондів збільшують на суму всіх виробничих витрат на виготовлення та введення в експлуатацію без урахування сплаченого податку на додану вартість.
При виведенні з експлуатації окремих об'єктів основних фондів групи 1 у зв'язку з їх продажем балансова вартість групи 1 зменшується на суму балансової вартості такого об'єкта.
У разі виведення з експлуатації основних фондів групи 2,3,4 у зв'язку з їх продажем балансова вартість групи зменшується на суму вартості продажу таких основних фондів.
У разі виведення з експлуатації окремого об'єкта основних фондів групи 1 або передачі його до складу невиробничих фондів за рішенням платника податку балансова вартість такого об'єкта для цілей амортизації прирівнюється до нуля. При цьому амортизаційні відрахування не нараховуються.
Аналогічно відбувається виведення основних фондів з експлуатації внаслідок їх відчуження за рішенням суду.
У разі виведення з експлуатації окремих фондів груп 2, 3 і 4 з будь-яких причин (крім їх продажу) балансова вартість таких груп не змінюється.
Зворотне введення таких основних фондів в експлуатацію після проведення їх ремонту, реконструкції та модернізації збільшує баланс групи тільки на суму витрат, пов'язаних з цими роботами.
При ліквідації основних фондів за рішенням платника податків або якщо від незалежних від платника податку обставин основні фонди зруйновані, викрадені чи підлягають ліквідації тоді платник податку:
- збільшує валові витрати на суму балансової вартості окремого об'єкта основних фондів групи 1 (вартість такого об'єкта прирівнюється до нуля);
- не змінює балансової вартості 2, 3, 4 груп основних фондів.
У разі, коли страхова організація або інша юридична чи фізична особа, визнана винною у заподіяній шкоді, компенсує підприємству втрати, пов'язані з виникненням певних обставин, тоді:
- збільшує валовий дохід на суму компенсації на основні фонди групи 1 (окремий об'єкт основних фондів групи 1);
- зменшує балансову вартість відповідної групи основних фондів на суму компенсації за основні фонди груп 2, 3 і 4.
У разі ліквідації окремого об'єкта основного фонду групи 1 за рішенням платника податку та наявності відповідних документів про його знищення, розібрання або перетворення іншими способами, внаслідок чого такий об'єкт не може використовуватися у майбутньому за первісним призначенням, балансова вартість такого окремого об'єкта основних фондів групи 1 включається до складу валових витрат.
До продажу основних фондів та нематеріальних активів прирівнюються операції з внесення таких основних фондів та нематеріальних активів до статутного фонду іншої особи.
До придбання основних фондів та нематеріальних активів прирівнюються операції з включення таких основних фондів та нематеріальних активів до складу статутного фонду такої іншої особи, із подальшим включенням основних фондів до відповідних груп.
Балансову вартість відповідної групи основних фондів не зменшують на вартість основних фондів, що надають підприємства в оперативний лізинг (оренду).
Балансову вартість відповідної групи основних фондів зменшують на вартість основних фондів, які надають підприємствам у фінансовий лізинг (оренду), у певному порядку. При цьому лізингоотримувач (орендар) збільшує балансову вартість відповідної групи основних фондів.
Згідно з чинним законодавством, норми амортизації встановлюють у таких розмірах (у розрахунку на податковий квартал): група 1 – 2 %; група 2 – 10 %; група 3 – 6 %; група 4 – 15 %.
Підприємство може прийняти рішення про застосування інших норм амортизації, але якщо вони не перевищують норм, передбачених чинним законодавством.
До амортизаційних відрахувань нематеріальних активів належать суми амортизації програмного забезпечення, ліцензій і дозволів на користування землею, водою; на здійснення окремих видів діяльності. Амортизацію нематеріальних активів розраховує підприємство окремо за кожним їх видом. Норми нарахування амортизації за нематеріальними активами не встановлені, їх визначають відповідно до терміну використання нематеріальних активів, але не більше 10 років. Розрахунки амортизації нематеріальних активів затверджує керівник підприємства. При визначенні амортизації нематеріальних активів потрібно знати, що її нараховують не від залишкової, а від первісної вартості.
Амортизацію окремого об'єкта основних фондів групи 1 здійснюють до досягнення балансовою вартістю такого об'єкта ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Залишкову вартість такого об'єкта відносять до складу валових витрат за результатами відповідного податкового періоду, а вартість такого об'єкта прирівнюють до нуля.
Амортизацію основних фондів груп 2, З і 4 проводять до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.

Приклад розрахунку балансової вартості основних фондів.
Платники податку всіх форм власності мають право застосовувати щорічну індексацію балансової вартості груп основних фондів та нематеріальних активів на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:

(Формула) (2)

де Кі - коефіцієнт індексації;
I (а – 1) — індекс інфляції року, за результатами якого провадиться індексація.
Для амортизації нематеріальних активів застосовується лінійний метод, за яким кожний окремий вид нематеріального активу амортизується рівними частками, виходячи з його первісної вартості з урахуванням коефіцієнту індексації, який визначається платником податку самостійно, виходячи зі строку корисного використання таких нематеріальних активів або строку діяльності платника податку, але не більше 10 років безперервної експлуатації.
Амортизаційні відрахування проводяться до зменшення залишкової вартості нематеріального активу до нульового значення.
У податковому та фінансовому обліку є ряд особливостей щодо обліку амортизаційних відрахувань основних фондів (табл. 1).

Таблиця 1.
Порівняльна характеристика обліку амортизаційних відрахувань
в податковому та фінансовому обліку


ВИСНОВКИ

Амортизація основних фондів - це поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку в межах норм амортизаційних відрахувань...

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа, Москва: Финансы и статистика, 1997; 416 с.
2. Бандурка А. М., Червяков И. М. Финансово-экономический анализ: Ученик, Харьков: Ун-т МВД, 1999
3. Болюх М. А., Горбаток М. І. Збірник задач з курсу «Економічний аналіз»: Навч. посібник, Київ, 2002; 232 с.
4. Бутинець Ф. Ф., Мних Є. В., Олійник О. В. Економічний аналіз. Практикум: Навчальний посібник для студентів вузів, Житомир: ЖГТІ, 2000; 416 с.
5. Житна І. П. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств, Київ: Вища школа, 1992
6. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу, Київ: Знання прес, 2000
7. Івахненко В. М., Горбаток М. І., Льовочкін В. С. Економічний аналіз, Київ: КНЕУ, 1999; 176 с.

 

 
загрузка...