Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Безробіття. Регулювання безробіття. Закон Оукена
Українські реферати - Економіка праці
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Безробіття. Регулювання безробіття. Закон Оукена

Контрольна з предмету «Економіка праці». У работе є: графічний матеріал, формули, таблиця. Виконана за допомогою підручників на замовлення. Ключові слова та фрази: зайнятість і безробіття, проблема безробіття в Україні, Закон Оукена. Обсяг - 17 сторінок. Формат - Word Doc.

ЗМІСТ

Вступ
1. Безробіття – як економічне явище
2. Причини та способи регулювання безробіття
3. Закон Оукена
Висновки
Список використаної літератури

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Завданням даної контрольної роботи є дослідження теми:
Безробіття - причини та способи регулювання”, спробою аналізу всіх аспектів даного процесу та розгляду методів даної політики. Теорія національної макроекономіки покликана пояснити дію об’єктивних законів, розкрити їх вимоги щодо будування господарської системи у нашій країні, сформувати основи національного економічного мислення і створення механізму високоефективного виробництва на всіх рівнях організації економічної системи країни. Ці явища, стосуються життя кожної людини країни.

(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

Якщо сукупний попит на товари та послуги перевищує пропозицію, то це спричиняє зростання попиту на трудові ресурси. Зрозуміло, що за умов спаду зменшується попит на працю, а економічне піднесення спричиняє його зростання.
Підвищення технічної озброєності праці діє у бік скорочення попиту на трудові ресурси, вивільнення працівників у тих галузях, де відбулося таке підвищення.
Перехід від однієї технології до іншої, якщо новій буде властива інша галузева та професійна структура зайнятості, змінює і структуру попиту на трудові ресурси.
Знаючи основні фактори, які формують попит і пропозицію на працю, доцільно перейти до розгляду теорій, що пояснюють явище безробіття. Кожне з цих пояснень акцентує увагу на одному з факторів.
Безробіття виникає через надмірно високу заробітну плату.
Ця думка належить представникам класичної школи, її логіка така: на ринку праці завжди може встановитися такий рівень заробітної плати, який урівноважить попит і пропозицію, забезпечуючи повну зайнятість. Але через певні причини зарплата може зрости. За цих умов підприємці не можуть брати на роботу всіх бажаючих, адже їхні витрати на зарплату збільшуються. Виникає надлишок робітників, тобто безробіття.
Як бачимо, поява безробіття  пояснюється порушенням ринкової рівноваги з боку зовнішніх чинників, які впливають на цю рівновагу через заробітну плату. Тому даються і відповідні рекомендації: надлишок пропозиції можна подолати, знизивши заробітну плату.
Класичні уявлення про безробіття конкретизують сучасні неокласики. Вони також виходять з того, що причина безробіття — це завищена заробітна плата, і пояснюють, чому саме виникає це завищення.
Головні причини завищення визначаються трьома чинниками: а) законодавством про мінімум зарплати; б) тиском профспілок під час укладання трудових угод; в) використанням вищої зарплати зайнятих для підвищення ефективності їхньої праці.
Законодавство про мінімум зарплати забезпечує працівникові такий її мінімум, нижче якого підприємець не має права платити. Зокрема, у США контроль за мінімумом встановлений з 1938 р., і цей мінімум у різні роки коливався від 30% до 50% середнього заробітку.
Логіка неокласиків щодо мінімуму така: його існування підвищує витрати підприємця на заробітну плату і скорочує кількість людей, що їх фірма може найняти на роботу.
Тиск профспілок під час укладання трудових угод проявляється у тому, що намагання встановити зарплату на завищеному наперед фіксованому рівні виключає дію ринкових механізмів рівноваги. А оскільки питання про те, скільки людей найняти, вирішують підприємці і виходять вони з правила: граничний продукт праці не повинен бути меншим за граничні витрати на оплату праці, то вища зарплата зайнятих обертається скороченням зайнятості.
Частка працівників, що об'єднані у професійні спілки, у різних країнах різна. У США на середину 80-х років у профспілки входило 20% зайнятих, у Канаді — 40%. Об'єднання німецьких профспілок — Спілка спілок — охоплює 90% усіх працюючих.
Неокласики наголошують, що навіть там, де працівники не об'єднані у профспілки, вони постійно чинять тиск у бік підвищення рівня заробітної плати. Підприємці, щоб запобігти профспілковому об'єднанню, самі підвищують зарплату.
Ефективність підвищення зарплати ґрунтується на тому, що висока зарплата змушує працювати ефективніше. Ця теза обґрунтовується тим, що: а) для країн з низьким рівнем розвитку вища зарплата дає змогу не лише харчуватись, а й повніше задовольнити інші потреби; б) для розвинутих країн вона скорочує плинність кадрів, протидіє бажанню працювати менш інтенсивно і так званій негативній селекції (при зменшенні зарплати з роботи йдуть кращі, а залишаються гірші).
Із неокласичних уточнень щодо пояснення безробіття природно випливає висновок про те, що для його обмеження необхідно обмежити ті чинники, що зумовлюють зростання зарплати, зокрема високу гарантованість отримання робітником певного заробітку з боку держави та профспілок.
Пояснення 2. Безробіття виникає через недостатній попит на товари та послуги.
Це пояснення належить Дж.М.Кейнсу і представникам Стокгольмської школи, які шукали глибинні корені явища безробіття у сукупному попиті. Сукупний попит складається з елементів сукупних витрат, якими, як ми вже знаємо, є С (споживчі витрати), О (державні витрати), І (інвестиційні витрати) та X (витрати іноземців). Сукупна пропозиція тотожна валовому внутрішньому продукту (ВВП).
Пояснюючи таким чином безробіття, прихильники цього напряму пропонували для його подолання здійснювати державні заходи, які б стимулювали попит: збільшувати державну допомогу малозабезпеченим, знижувати податки тощо. Це давало б змогу, якщо користуватись для пояснення попереднім графіком, зрушувати лінію сукупного попиту вгору до тієї позиції, де сукупний попит забезпечить реалізацію продукту, створеного при повному використанні всіх ресурсів, передусім — праці.
Пояснення 3. Безробіття виникає через негнучкість ринку праці, а саме через його нездатність швидко реагувати на зміни у попиті на працю (трудові ресурси).
Автори цього пояснення (його можна визначити як "структурне") виходять з того, що ринок праці — явище динамічне.
На ньому постійно з'являються нові працівники і нові робочі місця. Але нові робочі місця призначаються не для будь-яких працівників, а лише з певною кваліфікацією та на певних територіях. Для досягнення відповідності між робочими місцями і працівниками останні мають пройти перекваліфікацію, набути нових професій та досвіду або переїхати на нове місце проживання.
Структурному поясненню безробіття відповідають рекомендації щодо його обмеження. Прихильники такого пояснення пропонують: вивчати ринок праці і широко інформувати населення про його стан і тенденції, забезпечувати гнучкість системи освіти, створювати мережу закладів для перекваліфікації працівників, забезпечувати в разі потреби зміну місця роботи та проживання через державну допомогу та податкові пільги тощо.
Пояснення 4. Безробіття виникає тому, що нагромадження капіталу створює передумови зростання технічної озброєності праці, відповідно, зменшується попит на робочу силу.
Це пояснення, розроблене в марксизмі, ґрунтується на ідеї (вона дістала назву "загального закону капіталістичного нагромадження"), що зростання багатства капіталістичного суспільства є одночасним погіршенням становища пролетаріату. Одним із проявів цього погіршення є зростання безробіття. К. Маркс вважав, що технічний прогрес спонукає власника капіталу спрямовувати дедалі більшу його частину в засоби виробництва і дедалі меншу — в робочу силу. Але "винним" у цьому є не технічний прогрес, а характер виробничих відносин. Звідси робився висновок: подолати безробіття можна, лише позбувшись капіталістичних відносин. Таке соціально-політичне забарвлення навряд чи допомагає у тлумаченні сучасної ринкової економіки.
Якщо повернутися до нашої першої схеми і співвіднести фактори попиту і пропозиції на ринку праці з поясненнями причин безробіття, то можна переконатися, що кожне з пояснень спирається на якийсь один фактор. Так, класичне пояснення акцентує увагу на заробітній платі, кейнсіанське — на попиті на товари і послуги, структурне — на динамічному впливі технології виробництва на ринок праці, марксистське торкається проблеми технічної озброєності праці. Яке з цих пояснень є правильним? Навряд чи в даному випадку можна було б дати однозначну відповідь. Усе залежить від того, в якій конкретній ситуації виникло безробіття. Якщо йдеться про безробіття у період циклічного спаду виробництва, то, безперечно, слід звернутися до кейнсіанського пояснення. Якщо безробіття виникає в період докорінної зміни технології виробництва, то треба згадати структурне пояснення і висновки, що з нього випливають. Якщо йдеться про ймовірні наслідки масового підвищення заробітної плати, то не варто забувати про можливий зв'язок між рівнем зарплати і рівнем зайнятості (класичне пояснення).
Досі ми виходили з того, що безробіття — це внутрішньо однорідне явище. Насправді ж серед тих, хто не має у певний момент роботи, треба розрізняти людей, що втратили її через загальний економічний спад, через структурну перебудову галузі або ж через те, що за власним бажанням шукають нового місця роботи. Відповідно, визнають існування циклічного (кон'юнктурного), структурного та фрикційного безробіття.
Циклічне безробіття виникає у фазі спаду виробництва, коли скорочення попиту на товари і послуги зумовлює скорочення попиту на працю. Нагадаємо, що, аналізуючи фазу кризи при розгляді економічного циклу, ми називали серед її рис і безробіття. Криза реалізації, скорочення попиту на товари і послуги викликає скорочення попиту на працю.
Структурне безробіття виникає через зміни у технології виробництва і в структурі споживчого попиту, в зв'язку з чим зменшується потреба в одних професіях і з'являється потреба в інших. Найдовшу історію технологічних революцій, відповідно структурних перебудов, має Великобританія. З 1760 р. вона пережила вік заліза, сталі, алюмінію, пластику, еру парової та електричної енергії та еру електроніки. Розраховано, що в кожний момент 30% зайнятості забезпечували молоді галузі, тобто ті, яким ще не виповнилось 25 років.
Фрикційне безробіття виникає у зв'язку із постійною плинністю трудових ресурсів. Масовим явищем є зміна роботи за власним бажанням, а також через сезонність певних робіт. Крім того, постійно з'являються нові пропозиції з боку тих, хто тільки що закінчив навчання, тощо. Отже, частина людей постійно перебуває між роботами. Фрикційне безробіття є необхідним, а часом і бажаним, оскільки воно сприяє раціональному розподілу і використанню трудових ресурсів. У науці про управління сформовано уявлення проте, що коли людина залишається на одному і тому ж робочому місці більше певного часу (5 років), то це спричиняє зниження її віддачі. Для збереження зацікавленості у роботі рекомендують переміщення працівника. Навіть з цих позицій фрикційне безробіття є виправданим.

 

 
загрузка...