Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Державний бюджет. Бюджетне фінансування
Українські реферати - Фінансове право
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Державний бюджет. Бюджетне фінансування

ЗМІСТ

Вступ
Поняття і принципи бюджетного фінансування
Висновки
Список використаної літератури

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


ВСТУП

Бюджет - це баланс грошових доходів (надходжень) і витрат (використання), який складається для держави, місцевих органів управління, суб'єктів господарювання, сімей або окремих громадян на певний термін. З метою створення єдиної інформаційної системи зведення державних доходів та видатків на всіх рівнях влади, забезпечення загальнодержавної та міжнародної порівнянності бюджетних даних Верховна Рада у липні 1996 р. прийняла Постанову "Про структуру бюджетної класифікації України".
Державний бюджет — це річний план державних витрат і джерел їхнього фінансового забезпечення. Бюджетна система (Державний бюджет) містить бюджет центрального уряду, а також, бюджети всіх рівнів місцевої влади. Відповідно бюджети бувають центральними, обласними, місцевими. Часто, коли розглядають місцеві бюджети, мають на увазі всі бюджети, крім бюджету центрального уряду. В Україні до місцевих бюджетів належать бюджети областей, міські бюджети Києва і Севастополя, районні бюджети сільських районів, міські бюджети міст обласного підпорядкування, бюджети внутрішньоміських районів, бюджети міст районного підпорядкування тощо. Між ними існують досить складні відносини, пов'язані з розподілом джерел бюджетних доходів, фінансуванням місцевих бюджетів з боку центрального уряду шляхом перерозподілу коштів у масштабі країни тощо. Отже, державний бюджет — це не тільки бюджет центрального уряду, а й сукупність бюджетів усіх рівнів державної адміністративно-територіальної влади. Сукупність різних видів бюджетів, що перебувають між собою в певному взаємозв'язку і взаємозалежності, створює бюджетну систему, що діє в країни.

Поняття і принципи бюджетного фінансування

Для виконання своїх функцій держава повинна мати достатні грошові фонди. Ці фонди вона формує шляхом перерозподілу валового внутрішнього продукту. Найважливішим засобом, через який держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту, є Державний бюджет. Через бюджет держави відтворюється вся багатогранна її діяльність і забезпечується виконання її заходів.
Розглядаючи бюджет як економічну категорію, слід зазначити, що він відображає реальні виробничі відносини, відтворює відносини розподілу і перерозподілу, концентрує рух грошової маси як самостійної вартості, що нібито не пов'язана з рухом товарної маси.
Бюджет є важливим економічним важелем держави, через який забезпечується контроль за станом виробництва в цілому.
Крім того, органи державної влади й управління, що затверджують і виконують бюджет, мають можливість впливати через нього на фінансову діяльність місцевих органів влади і управління, які складають, затверджують бюджети адміністративно-територіальних органів, останні, як правило, потребують дотацій і субвенцій із загальнодержавних дохідних джерел.
Дохідна база всіх бюджетів формується за рахунок закріплених законами держави джерел доходів по відповідній ланці бюджетної системи.. Через бюджет фінансова діяльність органів управління отримує цілком визначену в законодавчому і нормативному плані базу для залучення й витрачання грошових коштів. Бюджет дає органам влади, які його затверджують, можливість контролювати діяльність виконавчо-розпорядчих органів що складають і виконують бюджет. Хоча можливості такого контролю обмежені.
Конституцією України надано виняткове право затверджувати бюджет держави Верховній Раді, а адміністративно-територіальні бюджети — відповідним представницьким органам після затвердження Державний бюджет набуває сили закону.
Бюджети всіх рівнів складаються та виконуються згідно з бюджетною класифікацією.
Бюджетна класифікація - це єдина міжнародна система функціонального групування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками вона забезпечує можливість порівнювати бюджетні дані різних бюджетів, дає змогу визначитись щодо характеру регулюючих дій держави по надходженню дохідних джерел і напрямах використання одержаних коштів.
Держава повинна мати централізований фонд коштів, з якого вона фінансує заходи, передбачені законодавчими чи нормативними елементами для виконання цієї функції держава регламентує всі відносини, пов'язані з мобілізацією, розподілом і використанням бюджету. Бюджетні відносини не можуть провадитись в життя без бюджетного регулювання, тому що вони завжди мають державно-владний характер.
Бюджетне регулювання передбачає законодавче закріплені відсоткові відрахування від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів, встановлені на даній території, а також дотації і субвенції до бюджетів адміністративних територій відповідно до техніко-економічних обґрунтувань, в які включаються: статистичні дані про економічний, соціальний, природний та екологічний стан зазначених регіонів; розрахунки необхідних витрат для вирівнювання економічного, соціального й екологічного стану та ефективного використання природних ресурсів територій; інформація про урядові та регіональні програми подолання нерівностей між адміністративними територіями, про виконані в попередні роки програми й досягнуті результати про діючі програми та програми, що розробляються, з прогнозом наслідків їх виконання.
Регулювання бюджетів впорядковує суспільні відносини при мобілізації у бюджет коштів і при їх розподілі й перерозподілі між ланками бюджетної системи, при фінансуванні видатків за рахунок одержаних доходів та всього процесу виконання бюджету. Держава організовує бюджетні відносини відповідно до своїх інтересів.
Бюджетне регулювання охоплює всі форми впливу держави на проведення бюджетної політики, починаючи від прийняття закону про державний бюджет або рішення місцевої ради народних депутатів про місцевий бюджет і аж до їх застосування державними органами. У необхідних випадках бюджетна політика держави здійснюється в примусовому порядку (списання коштів бюджету з підприємств-платників, недоїмка на відповідні дати).
В цілому приведення бюджетної політики здійснюється за допомогою низки законодавче чи нормативне закріплених дозволів і забороні Щ° внутрішньо пов'язані між собою, наприклад, дозвіл на використання коштів або заборона їх витрачати в рамках бюджетного фінансування.
Бюджетне фінансування — це безповоротне направлення коштів відповідних бюджетів (державного, обласного, міського, районного, селищного, сільського) на утримання закладів освіти, охорони здоров'я або інші заходи згідно з кошторисом видатків по кожному закладу, установі чи підприємству або згідно зі зведеними кошторисами витрат по міністерству, відомству, управлінню.
Бюджетне фінансування будується на принципах: обґрунтованості величини витрат; чіткого цільового (використання коштів; обліку виконання запланованих в бюджеті заходів; контролю за ефективним використанням коштів.
Бюджетні резерви - це фонди непередбачених витрат, які створюються у відповідних бюджетах для безперебійного фінансування запланованих в бюджетах заходів за умов зниження доходів чи у разі фінансування непередбачених витрат невідкладного характеру.
Розміри бюджетних резервів залежать від співвідношення доходів і видатків бюджетів і, як правило, не перевищують 3 % обсягів бюджетів.
До бюджетних резервів зараховують і оборотну касову готівку — кошти, що резервуються у відповідних бюджетах для покриття тимчасових касових розривів, які виникають у процесі виконання бюджетів. Суми оборотної касової готівки встановлюються при затвердженні відповідних бюджетів.
Обов'язковою умовою використання оборотної касової готівки є повне її повернення на кінець року. В цьому її відмінність від інших бюджетних резервів, використання яких не передбачу безпосереднього їх відтворення, за винятком фінансування заходів на умовах повернення витрачених коштів до бюджету, з якого вони були одержані.
Видатки бюджету спрямовуються на такі цілі:
• соціальні програми (допомога безробітним, малозабезпеченим тощо);
• оборона держави;
• утримання апарату управління;
• державні інвестиції (фінансування пріоритетних державних програм в галузі виробництва, науки тощо);
• проценти за державним боргом (виплата відсотків щодо обслуговування раніше одержаних позик).
Формування бюджету здійснюється з метою забезпечення функціонування держави як повноцінного механізму. Адже кожна країна повинна охороняти свої кордони, забезпечувати правопорядок, розвиток економіки, освіти, культури, охорони здоров'я тощо. У різних державах існує своя структура видатків бюджету. У розвинених демократичних країнах з ринковою економікою видатки розподіляються таким чином:
• на соціальні програми від 40 до 50% (в США — 35%, Німеччині — 48%, Швеції — 62%). Найбільша частка видатків припадає на соціальні цілі (розвиток освіти, охорони здоров'я, виплати безробітним пенсіонерам та ін.);
• на оборону від 4 до 27% ;
• на утримання державного апарату 12-18% ( в т. ч. органи охорони правопорядку, спецслужби тощо);
• державні інвестиції в економіку від 3% до 10% (дороги, транспорт);
• виплата відсотків за державним боргом.
На жаль, в Україні відсоток бюджетних коштів, що спрямовується на соціальні потреби, значно менший (у 1995 р. — 36%, у 2000 р. — 27%). Погіршився інфраструктурний потенціал соціальної сфери, що негативно позначається і на економіці в цілому. Основні витрати бюджету в нас спрямовуються в економіку (дотації збитковим підприємствам промисловості та сільського господарства, транспорту та ін.). Така частка витрат на економіку, яка в країнах з ринковою економікою неможлива, пояснюється тим, що у нас провідним в економіці був і залишається державний сектор. В умовах переходу до ринку він перебуває у кризовому стані та потребує бюджетних інвестицій.
До недавнього часу величезні кошти витрачалися на військові цілі. Крім необхідних витрат на оборону, наукові дослідження у цій сфері, які несуть практично всі країни, від колишнього СРСР у спадок залишилася величезна армія та військово-промисловий комплекс, що значно перевищували потреби України. На даний момент частка військових витрат у бюджеті значно зменшена. Цьому сприяло проголошення України позаблоковою державою.
Основними завданнями бюджетної політики України на 2005 рік є:
• закріплення досягнутих темпів економічного зростання;
• створення сприятливих умов для детінізації економіки;
• розвитку підприємницької діяльності;
• поліпшення інвестиційного клімату.
У 2005 році планується обсяг ВВП у розмірі 246,7 млрд. гривень, темп зростання ВВП — 6,8%. Грошові доходи населення повинні зрости, згідно із прогнозом, на 5,5%, що сприятиме підвищенню рівня життя громадян та зниженню рівня бідності. Ключовим завданням бюджету на 2005 рік має стати, практично вперше за роки незалежності, його соціальна спрямованість. Пріоритетними напрямками є:
• наближення мінімальної зарплати до прожиткового мінімуму;
• підвищення заробітної плати працівникам бюджетних установ;
• раціоналізація системи соціальних пільг;
• визначення механізмів погашення знецінених грошових заощаджень.
Збільшення доходів держбюджету має відбуватися за рахунок поліпшення податкового законодавства.
У бюджетах багатьох держав передбачено спеціальну статтю витрат на обслуговування державного боргу, який зумовлений бюджетним дефіцитом.
І, нарешті, частина коштів із бюджету країни витрачається на утримання державного апарату влади, посольств, консульств, внесків до міжнародних організацій тощо.
У багатьох країнах світу видатки бюджету перевищують надходження до нього. Це свідчить про його дефіцит. Державний бюджет України з часу здобуття незалежності є дефіцитним. Наслідками такого стану, коли держава витрачає більше коштів, ніж одержує, є значні затримки з виплатою пенсій та заробітних плат, зменшення фінансування науки, культури та ін. Проте, виявляється, бюджетний дефіцит не обов'язково є негативним явищем. У країнах з розвиненою ринковою економікою під час спаду виробництва держава створює штучний дефіцит. Витрачаючи більше грошей, ніж одержує, вона сприяє зростанню купівельної спроможності громадян. Це призводить до зростання попиту, а значить, до розширення виробництва, ліквідації безробіття і, у кінцевому результаті, до швидшого виходу з кризи. За інших умов бюджетний дефіцит невиправданий, оскільки проводить лише до зростання інфляції. Отже, бюджет, в якому збалансовано доходи і витрати, потрібен не щороку, а в певні періоди.
Для ліквідації дефіциту держава змушена або проводити грошову емісію (друкування додаткової кількості грошей, не забезпечених товарами і послугами), або брати в борг. Це може здійснюватись через випуск облігації державної позики і продаж їх громадянам. Крім того, держава може позичати кошти за кордоном.
В Україні покриття дефіциту бюджету в 1991-1994 рр. здійснювалося за рахунок емісії. Це призвело до гіперінфляції. Розмір її у 1993 році сягнув 10000%. Проте в останні роки завдяки зусиллям НБУ та проведенню грошової реформи вдалося поступово зупинити як інфляцію, так і зростання дефіциту бюджету. У 1997 р. вперше випущено облігації державної позики для продажу населенню, що повинно було збільшити надходження до бюджету. Активно використовує Україна і кредити міжнародних фінансових організацій для проведення структурної перебудови економіки та покриття бюджетного дефіциту. Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2003 рік» видатки Державного бюджету України на 2003 рік встановлювалися у сумі 52 055 801 тис. грн. Граничний розмір дефіциту Державного бюджету України — 2 034 925 тис. грн. Прогнозується, що дефіцит державного бюджету у 2005 році практично повністю забезпечуватиметься надходженнями від приватизації державного майна.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Єпіфанов А.О. Бюджет і фінансова політика України, Київ, 2001
2. Орищак Я. Основи економіки, Тернопіль, 2004
3. Макроекономічне моделювання та короткострокове прогнозування /НАН України. Ін-т екон. прогнозування, Київ, 2000
4. Михасюк В., Мельник А., Крупка М., Залога 3., Державне регулювання економіки. — 2-ге вид., випр. та допов., Київ, 2000
5. Основи економіки: Елементарна макроекономіка / За ред. І. Ф. Прокопенка, Харків, 1999

 
загрузка...