Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Фінансовий аналіз - реферати, контрольні, курсові роботи
Аналіз ефективності використання ресурсів підприємства
Українські реферати - Фінансовий аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Наступним напрямом оцінки ділової активності підприємства є аналіз ефективності використання ресурсів підприємства, які поділяють на три групи: матеріальні, трудові та фінансові ресурси. Розглянемо методику аналізу і систему оціночних показників для кожного виду ресурсів.

 
Аналіз собівартості продукції
Українські реферати - Фінансовий аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Наступною характеристикою ділової активності підприємства виступає собівартість, яка визначає переваги підприємства в ціновій конкуренції, впливає на фінансові результати його діяльності, темпи розширеного відтворення, фінансовий стан суб’єктів господарювання.

 
Аналіз виробництва та реалізації продукції
Українські реферати - Фінансовий аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Основними завданнями аналізу виробництва і реалізації продукції є: оцінка ступеня виконання плану реалізації продукції та виробничої програми; оцінка динаміки випуску і реалізації продукції; визначення впливу різних факторів на зміни величини цих показників; кількісна оцінка резервів зростання випуску та реалізації продукції.

 
Аналіз ділової активності підприємства
Українські реферати - Фінансовий аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Контрольна робота з фінансового аналізу.
1. Основні напрями оцінки ділової активності підприємства.
2. Аналіз виробництва та реалізації продукції.
3. Аналіз собівартості продукції.
4. Аналіз ефективності використання ресурсів підприємства.
Обсяг контрольної роботи - 28 сторінок.

 
Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства
Українські реферати - Фінансовий аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Контрольна робота з фінансового аналізу.
1. Значення та необхідність комплексного оцінювання фінансового стану підприємства.
2. Мета організації та проведення комплексного фінансового аналізу.
3. Об'єкт і суб'єкти комплексного фінансового аналізу.
4. Завдання комплексного фінансового аналізу.
5. Інформаційна база комплексного фінансового аналізу.
6. Методологія організації комплексного фінансового аналізу.
7. Порівняння розрахункових показників з еталонними величинами.
Практична частина.
Обсяг контрольної роботи - 30 сторінок.

 
Фінансова звітність як інформаційна база фінансового аналізу
Українські реферати - Фінансовий аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Контрольна робота з фінансового аналізу.
1. Фінансова звітність як інформаційна база фінансового аналізу.
2. Зміст, структура, призначення основних форм фінансової звітності.
Практична частина.
Обсяг контрольної роботи - 23 сторінки.

 
Аналіз грошових потоків підприємства
Українські реферати - Фінансовий аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Контрольна робота з фінансового аналізу.
1. Економічна сутність, мета та значення фінансового аналізу в процесі управління грошовими активами.
2. Оцінка стратегії управління грошовими потоками: зміст та послідовність її здійснення.
3. Сутність та основні етапи перспективного аналізу грошових потоків.
Обсяг контрольної роботи - 26 сторінок.

 
Фінансова сталість підприємства - стійкість його фінансів
Українські реферати - Фінансовий аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова з фінансового аналізу.
Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти управління економічною стійкістю підприємств.
1.1 Економічна сталість підприємств, її характеристика.
1.2 Розрахунок показників фінансової сталості.
Розділ 2. Оцінка економічної сталості ВАТ „Кредмаш".
2.1 Характеристика підприємства.
2.2 Аналіз фінансової сталості підприємства.
Обсяг курсової - 43 сторінки.

 
Аналіз основних засобів підприємства
Українські реферати - Фінансовий аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова робота з фінансового аналізу.
Розділ І. Теоретичні основи економічного аналізу основних засобів.
1.1. Поняття, склад, структура і оцінка основних засобів.
1.2. Значення та завдання аналізу основних засобів.
1.3. Джерела аналізу основних засобів.
Розділ ІІ. Аналіз стану основних засобів на МПП «Фероліт».
2.1. Техніко-економічна характеристика МПП «Фероліт».
2.2. Аналіз наявності, структури і динаміки основних засобів.
2.3. Аналіз технічного стану основних засобів.
2.4. Аналіз ефективності і використання основних засобів.
2.5. Аналіз використання методів амортизації.
Розділ ІІІ. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів на МПП «Фероліт».
Обсяг курсової роботи - 43 сторінки.

 
Аналіз руху грошових коштів
Українські реферати - Фінансовий аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова з фінансового аналізу.
Розділ 1. Теоретичні аспекти визначення аналізу грошових потоків.
1.1. Поняття, види і значення грошових потоків підприємства.
1.2. Аналіз руху грошових коштів.
1.3. Розрахунок тривалості фінансового циклу.
1.4. Методи оцінки руху грошових коштів.
Розділ 2. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві "Проммаркет".
2.1. Техніко – економічна характеристика підприємства “Проммаркет”.
2.2. Стан і динаміка показників руху грошових потоків підприємства.
2.3. Шляхи оптимізації грошових потоків на підприємстві “Проммаркет”.
2.4. Формування та витрачання залишків грошових коштів відповідно до економічних моделей.  Обсяг курсової - 57 сторінок.

 
Витрати підприємства та шляхи їх оптимізації
Українські реферати - Фінансовий аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова з фінансового аналізу.
Розділ І. Витрати виробництва та собівартість.
1.1. Загальна характеристика витрат та їх класифікація.
1.2. Собівартість продукції (послуг). Кошторис виробництва.
1.3. Калькуляція продукції. Класифікація витрат за статтями.
Розділ ІІ. Аналіз економіко-господарської діяльності ПП «Альтіс».
Розділ ІІІ. Шляхи покращення розподілу витрат, та основні фактори зниження собівартості.

 
Виручка підприємства як основне джерело доходу підприємства
Українські реферати - Фінансовий аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова з фінансового аналізу.
Розділ 1. Загальне поняття виручки та її економічна характеристика.
1.1. Значення, поняття виручки та його значення для підприємства.
1.2. Основні джерела формування виручки підприємства.
Розділ 2. Фінансовий аналіз виручки на підприємстві.
2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства.
2.2. Теоретичні основи методології здійснення аналізу.
2.3. Аналіз виручки підприємства та факторів впливу на неї.
Обсяг курсової - 35 сторінок.

 
Аналіз фінансових результатів та рентабельності підприємства
Українські реферати - Фінансовий аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова з фінансового аналізу.
Розділ 1. Теоретичні основи формування фінансових результатів на підприємстві.
1.1. Економічна класифікація, поняття та сутність доходів і фінансових результатів.
1.2. Зміст, завдання та джерела аналізу фінансових результатів.
Розділ 2. Аналіз фінансових результатів та рентабельності ЗАТ ЛТД «Ізумруд».
2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства.
2.2. Аналіз складу і динаміки прибутку підприємства.
2.3. Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг.
2.4. Аналіз ліквідності та платоспроможності.
2.5. Аналіз рентабельності підприємства.
Обсяг курсової - 55 сторінок.

 
Аналіз фінансового стану підприємства
Українські реферати - Фінансовий аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова робота з фінансового аналізу.
Розділ 1. Техніко-економічна характеристика підприємства ТОВ «Агрофірма «Пустовійтове».
Розділ 2. Аналіз фінансового стану ТОВ «Агрофірма «Пустовійтове».
2.1. Теоретичні аспекти фінансового стану підприємства в сучасних умовах господарювання.
2.2. Значення, завдання, джерела інформації та методи аналізу фінансового стану підприємства.
2.3. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства.
2.4. Аналіз складу майна і джерел його утворення.
2.5. Аналіз фінансової стійкості.
2.6. Аналіз оборотності обігових коштів.
2.7. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості.
2.8. Оцінка ділової активності підприємства.
Розділ 3. Шляхи покращення фінансового стану ТОВ «Агрофірма «Пустовійтове».
Обсяг курсової роботи - 46 сторінок.

 
Методи та показники оцінки фінансового стану підприємства
Українські реферати - Фінансовий аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова робота з фінансового аналізу.
Розділ 1. Науково-теоретичні засади показників фінансового стану підприємства.
1.1. Фінансовий стан підприємства з позиції короткострокової перспективи.
1.2. Економічна сутність ліквідності та платоспроможності підприємства.
1.3. Аналіз показників фінансового стану підприємства.
Розділ 2. Методи та показники оцінки фінансового стану ТОВ «Гончар».
2.1. Техніко – економічна характеристика ТОВ «Гончар».
2.2. Значення, завдання, джерела інформації та методи аналізу фінансового стану ТОВ «Гончар».
2.3. Аналіз ліквідності балансу ТОВ “Гончар”.
2.4. Шляхи покращення фінансової діяльності товариства “Гончар”.
Обсяг курсової роботи - 62 сторінки.

 
Експрес–аналіз фінансового стану підприємства
Українські реферати - Фінансовий аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова робота з фінансового аналізу.
1. Експрес – аналіз фінансового стану підприємства.
2. Аналітичний розгляд показників діяльності підприємства.
2.1. Економічний аналіз підприємства за варіантом.
2.2. Аналіз та планування обсягів реалізації продукції.
2.3. Планування та аналіз виконання основних фондів.
2.4. Аналіз оборотного капіталу.
2.5. Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції.
2.6. Аналіз балансового прибутку і прибутку від реалізації.
2.7. Аналіз рентабельності підприємства.
Обсяг курсової роботи - 70 сторінок.

 
Фінансовий стан підприємства - аналіз фінансового стану
Українські реферати - Фінансовий аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Контрольна робота з фінансового аналізу.
1. Аналіз дебіторської заборгованості.
2. Аналіз валового прибутку.

 
Аналіз фінансового стану підприємства. Факторний аналіз
Українські реферати - Фінансовий аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

1. Факторний аналіз рівнів рентабельності.
2. Аналіз фінансових коефіцієнтів.

 
Засоби підприємства - Аналіз прибутку, аналіз фінансових коефіцієнтів
Українські реферати - Фінансовий аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

1. Аналіз фінансових коефіцієнтів.
2. Фактичний аналіз прибутку від реалізації.

 


загрузка...