Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Аналіз грошових потоків підприємства
Українські реферати - Фінансовий аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Аналіз грошових потоків підприємства

Контрольна робота з фінансового аналізу

ЗМІСТ

Вступ
1. Економічна сутність, мета та значення фінансового аналізу в процесі управління грошовими активами
2. Оцінка стратегії управління грошовими потоками: зміст та послідовність її здійснення
3. Сутність та основні етапи перспективного аналізу грошових потоків
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг контрольної роботи - 26 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Дивіться також:
Курсова робота - Аналіз руху грошових коштів
Курсова робота - Облік грошових коштів та аналіз грошових потоків підприємства
Курсова робота - Облік та аналіз руху грошових потоків від інвестиційної діяльності
Курсова робота - Облік та аналіз руху грошових потоків від операційної діяльності підприємства
Курсова робота - Фінансовий облік грошових коштів
Контрольна робота - Звіт про рух грошових коштів


(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

Економічна сутність, мета та значення фінансового аналізу в процесі управління грошовими активами

Важливим етапом аналізу руху грошових коштів є вивчення показників, які дозволяють встановити позитивні та негативні тенденції і відображають якість управління грошовими потоками, а також розробити необхідні заходи для оптимізації управлінських рішень.
Порівняння грошових потоків підприємства з отриманим фінансовим результатом (визначення показників рентабельності) застосовується для оцінки ефективності використання грошових коштів (табл. 4).

(Таблиця 4.)
Показники оцінки руху грошових коштів

1. Рентабельність залишку грошових коштів
Р3 = Фр ПС \ 100,
де РЗ - рентабельність залишку грошових коштів;
ФР - фінансовий результат діяльності підприємства;
Зс - середній залишок грошових коштів

Характеризує:
Сума прибутку (збитку), яка припадає на 1 грн. грошових коштів, що знаходяться у розпорядженні підприємства в середньому протягом періоду, що досліджується;

2. Рентабельність витрачених грошових коштів РВ= Фр/ГПн х 100,
де РВ - рентабельність витрачених грошових коштів;
ПГн - негативний грошовий потік

Характеризує:
Сума прибутку (збитку), яка припадає на 1 грн. грошових коштів, витрачених підприємством за період, що досліджується;

3. Рентабельність грошових коштів отриманих Рн= Фр/ГПп х 100,
де Рн рентабельність грошових коштів, що надійшли;
ГП п - позитивний грошовий потік

Характеризує:
Сума прибутку (збитку), яка припадає на 1 грн. грошових коштів, які отримало підприємство за період, що досліджується;

4. Рентабельність чистого грошового потоку РГП = ФР/ГПЧ х 100,
де РЧП - рентабельність чистого грошового потоку;
ГПч - чистий грошовий потік

Характеризує:
Сума прибутку (збитку) на 1 грн. чистого грошового потоку;                                
5. Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку КД = ГПЧ/(К + Δ3+Д),
де Кд - коефіцієнт достатності чистого грошового потоку;
ГПЧ - чистий грошовий потік;
К - виплати по позиках; прибуток від реалізації активів
Δ З - приріст залишків матеріальних оборотних активів;
Д - виплати по дивідендам власникам підприємства

Характеризує:
Визначає достатність чистого грошового потоку, який створюється підприємством, з урахуванням потреб фінансування;

6. Коефіцієнт ліквідності грошового потоку КЛ = (ГПЧ- Δ ГЗ)/ГПН
де Кл - коефіцієнт ліквідності грошового потоку;
Δ ГЗ приріст залишків грошових коштів за період, що аналізується

Характеризує:
Використовується для оцінки синхронності формування різних видів грошових коштів за окремими часовими інтервалами (квартал, місяць) протягом періоду, що аналізується (рік);

7. Коефіцієнт ефективності грошових потоків КЕ = ГПЧ/ГПН,
де КЕ - коефіцієнт ефективності грошових потоків

Характеризує:
Узагальнюючий показник оцінки руху грошових коштів.

Залежно від мети аналізу в чисельнику може бути будь-який показник фінансового результату діяльності підприємства; чистий прибуток (збиток) звітного періоду, валовий прибуток, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування тощо. Тому рентабельність залишку грошових коштів, а також їх надходження і використання, може бути відображена декількома показниками; чиста рентабельність, валова рентабельність тощо.
Показники рентабельності грошових потоків можна розраховувати для кожного виду діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової) шляхом відношення відповідного фінансового результату до аналогічного позитивного грошового потоку.
Перераховані вище коефіцієнти доцільно аналізувати в динаміці, тобто розглядати їх зміну в часі щонайменше за 3 роки, вираховуючи абсолютні та відносні відхилення.
Необхідно враховувати, що збільшення показників рентабельності залишку грошових коштів за рахунок його зменшення не є однозначно позитивним результатом. Підвищення рентабельності грошових коштів таким шляхом може негативно відбитися на абсолютній ліквідності підприємства. У зв'язку з цим при оцінці ефективності використання грошових коштів на підставі показників рентабельності залишку грошових коштів необхідно одночасно враховувати структуру активів підприємства. Ефективним можна визнати використання грошових коштів, якщо частка активів підприємства в грошовій формі відповідає поточним потребам у них.

Оцінюючи рентабельність отриманих і витрачених грошових коштів, необхідно брати до уваги особливість формування відповідних показників, суттєву для формулювання обґрунтованих висновків.
Ця особливість полягає у тому, що не всі надходження і витрачання грошових коштів за період, що досліджується, пов'язані з фінансовим результатом цього періоду. Фінансовий результат відображається в бухгалтерському обліку за принципом нарахування, а надходження та використання грошових коштів - за касовим принципом, тобто реального надходження (використання). Коли між нарахуванням і реальним надходженням (використанням) існує часовий розрив, то фінансовий результат від здійснення заходу (господарської операції), з відповідним фінансовим результатом, може бути відображено у звітності за інший період часу.
Тому зниження рентабельності витрачених грошових коштів не слід розглядати як негативний результат поточної діяльності підприємства, якщо така тенденція викликана збільшенням виплат, які забезпечать йому прибуток у майбутньому. Не є негативним також зниження рентабельності грошових коштів, що надійшли, якщо відбулося збільшення надходження грошових коштів від господарських операцій, фінансовий результат за якими було виявлено в попередні звітні періоди.

Аналіз руху грошових коштів за прямим способом показує, що на рух грошових коштів підприємства та їх залишок впливають прямі та непрямі фактори. Під прямими розуміють фактори, дія яких безпосередньо відбивається на грошових потоках підприємства та викликає пропорційну зміну обсягу надходження грошових коштів та обсягу їх виплат.
Непрямими є фактори, виражені показниками, сформованими за принципом нарахування. Показники, що відображають непрямі фактори, визначають прибуток (збиток) до оподаткування. Тому вони впливають на грошові потоки підприємства через податок на прибуток, збільшуючи або зменшуючи перерахування до бюджету. Дія непрямих факторів викликає непропорційну зміну грошових потоків підприємства.

Щоб комплексно дослідити дію прямих і непрямих факторів на рух грошових коштів підприємства та їх залишок, необхідно скористатись формулою:
Зк = Пз + Днг - ДЗд + В1 + А0 +Цн + Ко + Д +Ін – От – Вф – ВБ – (Дпн – С – ВА+ Цп + Дд + Од+ Цп – ОВ+ Нд - НВ + відх.) х
CNR + RPg -R,1 – FD – A – ДВ – КВ – Р1  Формула (1)
Як видно з формули 1, фактори, виражені показниками "Виручка від продажу продукції, товарів, робіт та послуг, нарахована" (Впн), "Виручка, отримана в результаті виконання зобов'язань негрошовими засобами" (Внг) та "Приріст (зменшення) дебіторської заборгованості, пов'язаними з доходами" (ДЗд), мають специфічні риси. Вони відбиваються на грошових потоках підприємства і прямо, і непрямо. Зміна виручки, нарахованої від продажу продукції, товарів, робіт і послуг та отриманої у результаті виконання зобов'язань негрошовими засобами, та зміна приросту (зменшення) дебіторської заборгованості щодо доходів прямо впливає на рух грошових коштів, так як визначає обсяг виручки від продажу продукції, товарів, робіт і послуг, отриманої грошовими коштами. Перераховані фактори непрямо впливають на грошові потоки підприємства тому, що нарахована виручка від продажу продукції, товарів, робіт і послуг визначає прибуток (збиток) до оподаткування. Виручка, отримана в результаті виконання зобов'язань негрошовими засобами, та приріст (зменшення) дебіторської заборгованості щодо доходів є її складовими.

Оцінка стратегії управління грошовими потоками: зміст та послідовність її здійснення   

Проаналізуємо рух грошових коштів підприємства на підставі звітних даних, наведених у таблиці 5.

(Таблиця 5.)
Значення досліджуваних і факторних показників (тис. грн.)

(Таблиця 6.)
Алгоритм розрахунку впливу прямих і непрямих факторів на зміну кінцевого залишку грошових коштів (тис, грн.)

За даними таблиці 6. можна зробити висновок, що зміна залишку грошових коштів на підприємстві відбулася за рахунок збільшення початкового залишку грошових коштів на 37 тис. грн. та чистого залишку грошових коштів на 96 тис. грн.
На збільшення кінцевого залишку грошових коштів на підприємстві вплинули наступні фактори:
1. Зміна надходжень грошових коштів за рахунок:
- збільшення виручки від продажу продукції, товарів, робіт та послуг на 47 тис. грн.;
- збільшення кредитів та позик - на 12 тис. грн.;
- збільшення дивідендів отриманих - на 3,0 тис. грн.;
- зменшення інших надходжень - на 5,0 тис. грн.
2. Зміна витрачання грошових коштів за рахунок:
- збільшення оплати товарів, робіт, послуг - на 24 тис. грн.;
- зменшення виплат працівникам - на 24 тис. грн.;
- зменшення перерахувань податку на прибуток - на 12 тис. грн.;
- збільшення фінансових інвестицій - на 7,0 тис. грн.;
- зменшення сплачених дивідендів і відсотків - на 6,0 тис. грн.;
- зменшення інших виплат - на 526,0 тис. грн.;
- збільшення виплат авансів постачальникам - на 12 тис. грн.
Найбільший вплив на збільшення чистого залишку грошових коштів здійснило збільшення надходження грошових коштів.

Фінансовий стан підприємств визнається стійким, якщо забезпечується збалансованість надходження грошових коштів і їх виплат, яка визначається через показник рівня достатності надходження грошових коштів:
Рд = ГПn / ГПн  Формула (2)
де Рд - рівень достатності надходження грошових коштів,
ГПn - позитивний грошовий потік в звітному періоді,
ГПН - негативний грошових коштів у звітному періоді.
Оптимальне значення показника дорівнює одиниці. Воно свідчить про те, що у звітному періоді грошових коштів надходило стільки, скільки їх потрібно було для здійснення виплат. Значення показника більшого за одиницю свідчить про перевищення надходження грошових коштів над їх виплатою, а отже, про можливе неефективне використання даного виду активів підприємства, особливо, якщо це перевищення носить тривалий характер.

Сутність та основні етапи перспективного аналізу грошових потоків   

Якщо рівень достатності надходження грошових коштів менше одиниці, це також свідчить про незбалансованість грошових потоків підприємства в досліджуваний періоду часу. Однак таку ситуацію не можна оцінювати однозначно як незадовільну. При недостатності надходження грошових коштів виплати проводяться за рахунок раніше накопиченого залишку (початкового залишку грошових коштів), що може й не мати негативних наслідків у короткостроковому періоді. Такий стан може погіршити результати діяльності підприємства в майбутньому, якщо перевищення виплат над надходженнями грошових коштів буде зберігатися і призведе до їх дефіциту. Тому, якщо виплати грошових коштів перевищують їх надходження, але це носить короткостроковий характер, а накопичений залишок грошових коштів зберігається у певній сумі, то грошові потоки підприємства можна оцінити позитивно.
На основі звітних даних, наведених у табл. 7, проаналізуємо достатність надходження грошових коштів та ефективність їх використання (табл. 7).

(Таблиця 7.)
Аналіз достатності надходження грошових коштів та ефективності їх використання на підприємстві

Результати аналізу показують, що надходження грошових коштів на підприємстві  у звітному періоді випереджали їх виплати, але рентабельність грошових коштів, що надійшли, та їх залишку значно нижча, ніж використаних.
Відбулося зменшення показників рентабельності грошових коштів отриманих (на 0,28 пункти), чистого грошового потоку (на 167,15 пункти). Така тенденція зумовлена зростанням абсолютної суми позитивного та чистого грошових потоків (відповідно на 57 і 100 тис. грн.) і не пропорційним збільшенням сум фінансових результатів. Зростання узагальнюючого показника рентабельності грошових потоків на 0,18 пункти свідчить про прискорення оборотності грошових коштів.
Для більш обґрунтованої оцінки руху грошових коштів підприємства та ефективності їх використання на основі звітної інформації потрібно відслідковувати тенденцію зміни відповідних показників за тривалий період часу.
Інформація про рух грошових коштів має важливе значення як для аналізу, так і для планування господарсько-економічної діяльності, а також для розробки програми розвитку підприємства. При здійсненні аналізу необхідно пам'ятати, що лише виконання всіх аналітичних процедур і проведення всіх необхідних розрахунків забезпечить ефективність аналітичної роботи.

Отже, підсумовуючи вищевказане необхідно зауважити, що головним завданням підприємства  є:
1. Чіткий розподіл надходження та витрачання грошових коштів - зауважимо, що при великий залишок грошових коштів на кінець періоду – це є приклад невмілого керування грошовими потоками, тому як активи повинні бути завжди в обороті. Тому можна запропонувати при залишку на кінець періоду коштів вкласти дані грошові засоби в інвестиційні проекти, депозити та інше.
2. Слідкувати за постійним розподілом важелів дебіторської та кредиторської заборгованостей , тому як неспіввідношення даних показників, чи надвизначені показники, знов таки є свідками непрофесійного управління фінансовими можливостями підприємства.
3. Для постійного контролю за надходження та витратами необхідно впровадити систему прогнозування та планування виплат та надходжень, це дасть можливість контролювати та вживати заходів при необхідності стосовно урівноваженню показника співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

У процесі практичного дослідження визначено, що у 2010 році порівняно з 2009 на підприємстві відбулося значне зростання надходження грошових коштів (на 53 тис. грн. або 8,13 %). Це зумовлено зростанням надходжень від покупців і замовників продукції (на 21 тис. грн. або 3,48 %), отриманням кредитів (на 12 тис. грн.), надходженнями від покупців за реалізовані необоротні активи (на 26 тис. грн. або 152,9 %).
Одночасно відбулося зменшення витрачання грошових коштів (на 39 тис. грн. або 6,34 %) через зростання придбання у кредит товарів і необоротних активів (відповідно на 24 тис. грн. або 7,89% і 52 тис. грн. або 81,25 %), зменшення сплати дивідендів, відсотків (на 6 тис. грн. або 30 %).
Слід відмітити значне підвищення виплат працівникам (на 24 тис. грн. або 12 %). Отже, такі зміни викликали збільшення залишку грошових коштів на кінець періоду на 133 тис. грн., тобто у 2,6 рази.
Не можна однозначно відповісти, чи є така тенденція позитивною: значний залишок грошових коштів свідчить про неефективність управління фінансовими ресурсами при наявності кредиторської заборгованості. Зокрема, це підтверджують зміни у структурі витрачання грошових коштів: зменшилась частка оплати придбаних товарів і необоротних активів (на 0,82 і 8,33 пунктів структури).
Зростання на 6,37 пунктів виплат працівникам може бути зумовлено зростанням їх матеріального заохочення.
По структурі надходжень слід відмітити зменшення частки надходжень від покупців продукції (4,47 пункти) і по вексельних зобов'язаннях (1,09 пункти), що свідчить про скорочення фінансових ресурсів у складі дебіторської заборгованості.
Також постає питання доцільності отримання позик і кредитів з огляду на такий значний залишок грошових коштів на кінець 2009 року.

 

 
загрузка...