Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Аналіз руху грошових коштів
Українські реферати - Фінансовий аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Аналіз руху грошових коштів

Курсова з фінансового аналізу


ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти визначення аналізу грошових потоків
1.1. Поняття, види і значення грошових потоків підприємства
1.2. Аналіз руху грошових коштів
1.3. Розрахунок тривалості фінансового циклу
1.4. Методи оцінки руху грошових коштів
Розділ 2. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві "Проммаркет"
2.1. Техніко – економічна характеристика підприємства “Проммаркет”
2.2. Стан і динаміка показників руху грошових потоків підприємства
2.3. Шляхи оптимізації грошових потоків на підприємстві “Проммаркет”
2.4. Формування та витрачання залишків грошових коштів відповідно до економічних моделей
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг курсової - 57 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Також дивіться:
Контрольна робота - Аналіз грошових потоків підприємства
Контрольна робота - Звіт про рух грошових коштів
Курсова робота - Облік та аналіз руху грошових потоків від операційної діяльності підприємства
Курсова робота - Облік та аналіз руху грошових потоків від інвестиційної діяльності
Курсова робота - Облік грошових коштів та аналіз грошових потоків підприємства
Курсова робота - Фінансовий облік грошових коштів

ВСТУП

Підвищений інтерес до досліджень природи грошових потоків, закономірностей і особливостей їх руху спостерігається в світовій економічній думці порівняно недавно та пов'язаний з необхідністю:
• здійснення динамічного аналізу функціонування підприємства;
• вишукування доступних підприємству джерел фінансування із забезпеченням оптимальної їх структури;
• раціонального розміщення коштів у відповідних елементах активів підприємства;
• перетворення прибутку, відображеного в бухгалтерському обліку підприємства, на величину грошових коштів;
• забезпечення ліквідності та платоспроможності підприємства.
Поняття «грошовий потік» досить часто зустрічається в зарубіжній економічній літературі. У свою чергу, вітчизняні аналітики почали широко використовувати його тільки з розвитком ринкового реформування української економіки.
В умовах планової економіки грошові кошти не відігравали значущої ролі в діяльності підприємств, оскільки їх величина як у касі, так і на поточному рахунку регулювалася вищими державними установами.
Для підприємств, які функціонують у ринкових умовах, здійснення безперервного руху грошових коштів стає головним завданням, успішне вирішення якого зможе забезпечити функціонування основної діяльності, погашення зобов'язань та реалізацію питань соціальної програми розвитку підприємництва. Аналіз руху потоків грошових коштів дає змогу вивчити їх динаміку, визначити суму перевищення надходжень над виплатами і, отже, зробити висновок про можливості внутрішнього фінансування.
Грошові кошти самі по собі, тобто не вкладені у виробництво, з одного боку, не можуть приносити дохід, а з другого боку, підприємство завжди повинно мати певну суму вільних коштів, необхідних у разі виникнення додаткових потреб у коштах, а також несподіваних можливостей їх вигідного вкладення. Саме цим визначається необхідність певної систематизації підходів до управління цими активами.
У цілому система ефективного управління грошовими коштами передбачає виділення трьох блоків аналітичних процедур:
1.  Розрахунок тривалості фінансового циклу;
2.  Аналіз руху грошових коштів;
3.  Оцінка оптимального рівня грошових коштів;
4.  Визначення вартості грошей у часі.

Темою курсової роботи обрано питання: «Аналіз руху грошових коштів»
Мета курсової роботи – теоретично та практично обґрунтувати організаційні питання фінансового аналізу руху грошових коштів на підприємстві.

Предмет курсової роботи – актуалізація теоретичних та практичних надбань з питання  аналізу руху грошових коштів.
Об’єкт дослідження – приватне підприємство “Проммаркет”
Завдання курсової роботи:
1. Ознайомитися з науковою літературою
2. Визначити теоретичні та практичні аспекти фінансового аналізу грошових коштів.

При аналізі фінансового стану підприємства необхідно розрізняти, що прибуток за звітний період і грошові кошти, отримані підприємством протягом періоду, — не одне й те саме. Прибуток виражає приріст авансованої вартості, що характеризує ефективність управління підприємством. Наявність прибутку не означає наявності у підприємства вільних грошових коштів, доступних для витрачання. Ситуація, коли підприємство є прибутковим, але не має коштів, щоб розрахуватися зі своїми робітниками та контрагентами, має місце в трансформаційній економіці.
Аналіз руху грошових коштів якраз дає змогу пояснити розбіжності між величиною грошових коштів підприємства за звітний період та величиною отриманого за цей період прибутку.
Основні причини розбіжності між величиною грошових коштів і сумою отриманого прибутку.
1. Прибуток (збитки), що відображується у Звіті про фінансові результати, формується відповідно до принципів бухгалтерського обліку, згідно з яким доходи і витрати визнаються в тому обліковому періоді, в якому вони були нараховані (незалежно від реального руху грошових коштів):
а)  облік реалізованої продукції на момент її відвантаження (виставлення розрахункових документів покупцям), пов'язаний із розбіжністю величини відвантаження і надходження грошових коштів від покупців. Причина такої розбіжності — зміни залишків дебіторської заборгованості;
б)  наявність витрат, що відносяться до майбутніх періодів, призводить до того, що реальна сума платежів відрізняється від собівартості продукції, в яку, як відомо, включаються витрати тільки звітного періоду;
в) наявність відкладних платежів, тобто нарахованих, але не здійснених у  звітному періоді  витрат збільшує собівартість продукції на ці витрати, але відтоку грошових коштів не відбувається;
г)  поділ витрат на капітальні та поточні. Якщо поточні витрати безпосередньо відносяться на собівартість реалізованої продукції, то капітальні відшкодовуються протягом тривалого періоду часу через амортизаційні відрахування. Проте саме капітальні витрати  супроводжуються  більш  значним  відтоком  грошових коштів.
2.  Джерелом збільшення грошових коштів не обов'язково є прибуток (наприклад, притік грошових коштів може бути забезпечений за рахунок їх залучення на позиковій основі), так само як відтік грошових коштів часто не пов'язаний зі зменшенням фінансового результату.
3.  Придбання активів довгострокового характеру і пов'язаний з цим відтік грошових коштів не впливає на величину прибутку, а їх реалізація змінює сукупний фінансовий результат на суму результату від цієї операції.
4. На величину фінансових результатів впливають витрати, які не супроводжуються відтоком грошових коштів (наприклад, амортизаційні відрахування).
5.  На розбіжність фінансового результату та величини грошових коштів безпосередній вплив мають зміни в складі оборотного капіталу.
Діяльність підприємства, що накопичує запаси товарно-матеріальних цінностей, неминуче супроводжується відтоком грошових коштів; але до того моменту, поки запаси не будуть відпущені у виробництво, величина фінансового результату не зміниться. Отже, збільшення залишків по статтях оборотних активів призводить до додаткового відтоку грошових коштів, а скорочення — до їх притоку.
6.  Відплив грошових коштів пов'язаний із закупкою товарно-матеріальних цінностей і визначається характером розрахунків із кредиторами. Наявність кредиторської заборгованості дає змогу підприємству використовувати запаси, які ще не сплачені. Відповідно чим більше період погашення кредиторської заборгованості, тим більша сума несплачених запасів перебуває в обороті підприємства і тим вагомішою є розбіжність між обсягом матеріальних цінностей, відпущених у виробництво (собівартість реалізованої продукції), і розміром платежів кредиторам.
Логіка аналізу руху грошових коштів полягає в тому, щоб визначити залишок грошових коштів на початок і кінець періоду за видами діяльності, а також їх надходження та напрями використання.
При аналізі руху грошових коштів використовують методи вертикального і горизонтального аналізу.

 

 
загрузка...