Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Фінансова звітність як інформаційна база фінансового аналізу
Українські реферати - Фінансовий аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   
Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Фінансова звітність як інформаційна база фінансового аналізу

Контрольна робота з фінансового аналізу

ЗМІСТ

Вступ
1. Фінансова звітність як інформаційна база фінансового аналізу
2. Зміст, структура, призначення основних форм фінансової звітності
Практична частина
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг контрольної роботи - 23 сторінки

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Дивіться також:
Курсова робота - Бухгалтерська звітність на підприємстві та її аналіз


Анонс контрольної роботи

Головна вимога, запропонована до системи  фінансового обліку та звітності, що визначає сукупність всіх основних вимог та принципів, полягає у тому, щоб система була корисною для її користувачів. Корисність досягається шляхом забезпечення цілої системи. Нижче наводиться коротка характеристика основних елементів цієї системи.
Розглянемо вимоги до якості інформації, яка є у фінансовій системі. До основних вимог належать:
- вимога значущості (цінності) для користувача інформації;
- вимога надійності.

Вимога значущості інформації для користувача включає три наступні фактори:
Своєчасність, що припускає, що інформація повинна надійти користувачеві точною, та об’єктивною, та не застарілою. У противному випадку вона перестає відображати реальний стан підприємства;
Прогностична цінність тобто здатність інформації бути основною для надійного прогнозування подальших перспектив роботи підприємства;
Цінність зворотного зв’язку, що дає можливість користувачеві інформації встановити, наскільки перспективна робота підприємства.

Для того щоб мати чітку уяву про фінансовий стан підприємства, потрібно вміти правильно розподілити ресурси, виявити напрями його розвитку, визначити основні питання, які потребують коригування. Чи знаєте Ви, який фінансовий стан підприємства? Перебуває воно в стадії підйому чи скорочення своєї діяльності? Скільки це буде тривати? Наскільки ефективно працює підприємство та що можна зробити для підвищення рентабельності? Ці відповіді можна знайти, вивчивши фінансові звіти.

Фінансова інформація — це набір даних (у систематизованій певним способом формі) про:
• господарські ресурси, зобов'язання та фінансові джерела підприємства;
• рівень прибутку й витрат, які дають змогу оцінити очікувані доходи та пов'язані з ними ризики;
• обороти фірми та якість її активів;
• обсяг і якість потоків грошових коштів.

Існує кілька підходів до оцінки діяльності фірми. Один із них — це аналіз фінансових звітів фірми. Він передбачає:
1. Вивчення Звіту про фінансові результати та Балансу підприємства;
2. Порівняння джерел та напрямів використання й розміщення коштів підприємством на певні періоди;
3. Проаналізувати, як пов'язаний звіт про фінансові результати і баланс за допомогою різних коефіцієнтів та співвідношень.

Мета аналізу фінансових звітів — допомогти фінансовим аналітикам обґрунтувати свої фінансові плани, виявити слабкі місця у фінансових операціях підприємства, вжити відповідних заходів, які допоможуть виправити становище, прийняти рішення про найефективніше вкладання коштів і ресурсів, скоригувати напрями майбутньої діяльності підприємства.

Аналіз фінансових звітів допомагає також оцінити ліквідність, фінансову стійкість, плато- і кредитоспроможність підприємства.
При аналізі фінансових звітів найважливішим є фінансовий стан підприємства в попередній і у звітний період. Такий аналіз дає змогу визначити вірогідність успіху чи банкрутства фірми, а саме:
• фінансову структуру — активи, які належать підприємству, та зобов'язання, які вона на себе взяла, у тому числі її гнучкість;
• оперативний цикл — стадії, через які проходить підприємство для того, щоб її продукція та послуги з'явились на ринку;
• тенденції та порівняльну ефективність — напрям розвитку компанії в тому вигляді, в якому він проявляється виходячи зі зіставлення фінансових результатів за низку періодів діяльності цього підприємства.

Головне в аналізі фінансових звітів — це зрозуміти та правильно інтерпретувати результати обробки даних.
Масштаб і напрям роботи при аналізі фінансових звітів залежать від конкретної мети аналізу.
Аналіз фінансових звітів розпочинають з попереднього ознайомлення з підприємством, після чого переходять до поглибленого вивчення її діяльності та структури фінансів, відображених у фінансових звітах фактичного чи прогнозованого характеру.

Фінансова звітність — це сукупність форм звітності, складених на основі даних фінансового обліку з метою надання зовнішнім та внутрішнім користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан у вигляді, який зручний і зрозумілий для прийняття цими користувачами певних ділових рішень.


У контрольної роботі є малюнки, таблиці, формули, розрахунки:

Рис. 1. Групи користувачів бухгалтерської звітності;
Рис. 2. Вимоги для фінансової звітності;
Рис. 3. Принципи підготовки фінансової звітності;
Рис. 4. Класифікація звітності;
Таблиця 1. Аналіз валюти балансу;
Таблиця 2. Горизонтальний аналіз балансу;
Таблиця 3. Вертикальний аналіз балансу;
Формула 1. Коефіцієнт валюти балансу;
Формула 2.2. Коефіцієнт росту виручки від реалізації продукції;
Формула 2.3. Коефіцієнт зносу основних засобів.

 

 
загрузка...