Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Фінансовий стан підприємства - аналіз фінансового стану
Українські реферати - Фінансовий аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Фінансовий стан підприємства - аналіз фінансового стану

Контрольна робота з фінансового аналізу

ЗМІСТ

Вступ
1. Аналіз дебіторської заборгованості
2. Аналіз валового прибутку
Висновки
Список використаної літератури

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

1. Аналіз дебіторської заборгованості

Велике значення має аналіз заборгованості в розрізі термінів погашення зобов'язань. Як правило, при цьому заборгованість поділяється на дві великі групи: довгострокову і короткострокову.
Такий розподіл важливий при аналізі ліквідності, головною метою якого є виявлення здатності підприємства погасити свої зобов'язання. Одним з головних інструментів аналізу ліквідності є обчислення ряду коефіцієнтів ліквідності: абсолютної, швидкої, загальної (коефіцієнт покриття).

Розподіл дебіторської заборгованості на довгостроковому і короткострокову, важливий при аналізі активів підприємства і їхньої оборотності. Питома вага оборотних активів підприємства (відношення оборотних активів до загальної суми активів) показує, яку частку своїх активів підприємство використовує у виробничому обороті. Коефіцієнти оборотності (відношення визначених видів активів до виторгу за період) показують, скільки разів визначені види активів пройшли через виробничий оборот.
Таким чином, чисто методологічне питання розподілу заборгованості на довгострокового і короткострокову, дуже важливий для аналізу. Загальноприйнятою границею між довгостроковою і короткостроковою заборгованістю є термін погашення через один рік. Нижче цього порога заборгованість вважається короткострокової, вище – довгострокової.

Для аналізу дебіторської довгострокової заборгованості використовується дисконтування грошових потоків. Дисконтування дозволяє враховувати тимчасову вартість коштів, тобто можливість їхнього короткострокового використання. Короткострокові поточні плани складають без дисконтування, тобто по номіналу, думаючи, що перекручуванням даних у цьому випадку можна зневажити.
Аналізуючи прострочену заборгованість замовників, насамперед визначають дату її виникнення. Далі визначається ефективність мір, прийнятих постачальниками для прискорення отриманих засобів.

При аналізі іншої дебіторської заборгованості необхідно мати на увазі, що стосовні до неї суми враховуються на різних статтях балансу. Аналізуючи іншу дебіторську заборгованість, варто розглянути ті суми, що відносяться до заборгованості за підзвітними особами по виданим їм коштами. При аналізі розглядається давнина авансу, виявляються випадки тривалого розриву в часі між одержанням авансу і їхньою витратою. Нормальної можна вважати заборгованість, по якій ще не минув термін представлення звітів про витрату засобів.
Заборгованість робітників та службовців за квартплату і комунальні послуги аналізується шляхом з'ясування прострочених платежів і розгляду мір, прийнятих підприємством до їхнього погашення.

В аналізі інших дебіторів знаходить висвітлення своєчасність платежів робітників та службовців за товари, придбані в кредит. Прострочена заборгованість звичайно виділяється в балансі окремою статтею. У пасиві балансу джерелом покриття такої заборгованості є позички банку, отриманих на оплату товарів і матеріалів, проданих у кредит. Якщо через несвоєчасне погашення робітниками та службовцями кредиту їхня заборгованість підприємству перевищує наявну в підприємства позичку банку, сума перевищення розглядається як дебіторська заборгованість.

Аналіз дебіторської заборгованості повинен також показати, як здійснюються розрахунки по відшкодуванню матеріального збитку, нарахованого виниклими нестачами і розкраданням цінностей, у тому числі і по позовах, пред'явленим по стягненню через суд, а також суми, присуджені судом, але не стягнені. При аналізі виявляють, чи вчасно пред'являються документи в судово-слідчі органи для відшкодування збитку.

Дебіторська заборгованість має значну вагу в складі поточних активів і впливає на фінансовий стан підприємства. Значення аналізу дебіторської заборгованості особливо зростає в період інфляції, коли іммобілізація власних оборотних активів стає дуже невигідною.
Джерело аналізу - баланс підприємства, для внутрішнього аналізу застосовуються також дані аналітичного обліку. Зміни в обсязі дебіторської заборгованості за звітний період можуть бути охарактеризовані даними горизонтального і вертикального аналізу балансу.

Регулярне ведення спостереження за станом заборгованості дає можливість бухгалтерові аналізувати дебіторську заборгованість і вчасно вживати заходів для усунення простроченої заборгованості. Цей аналіз здійснюється за даними внутрішньої звітності підприємства і використовується для потреб керування. Але, як відомо, для зовнішніх користувачів інформації дуже важливий стан дебіторської заборгованості підприємства, тому що зростання її завжди свідчить про фінансову нестабільність.

Особлива увага в процесі аналізу дебіторської заборгованості приділяють статті «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги», що має, як правило, найбільша питома вага в загальній сумі дебіторської заборгованості.
Розглянемо дебіторську заборгованість на прикладі ВАТ «Кременчуцький колісний завод». Вихідні дані для аналізу дебіторської заборгованості приведені в таблиці 1.

(Таблиця 1.)
Стан дебіторської заборгованості , тис. грн.

За даними аналітичної таблиці ми визначили загальну суму дебіторської заборгованості:
- 2002 рік –10614,0 тис. грн.;
- 2003 рік – 15613,4 тис. грн.;

Необхідно відзначити, що спостерігається збільшення показника дебіторської заборгованості по всіх статтях. Так з розрахунку з бюджетом дебіторська заборгованість зросла на 119,2%, заборгованість по внутрішніх розрахунках зросла на 17%, сума іншої дебіторської заборгованості збільшилася на 133%. Виросла також сума дебіторської заборгованості за товари, роботи послуги на 55,7% і сума заборгованості по виданих авансах на 15%. Найбільшу питому вагу в сумі дебіторської заборгованості станом на 01.01.04 займає заборгованість по виданих авансах – 43,2%, або 6746,3 тис. грн. і заборгованість по розрахунках з бюджетом – 21,7% або 3384,5 тис. грн.. Якщо брати в порівнянні з попереднім роком, то найбільше зросла заборгованість перед бюджетом – на 119,2 % або 1840,8 тис грн..

Рис. 1. Динаміка дебіторської заборгованості ВАТ «Кременчуцький колісний завод».
Динамікові зміни дебіторської заборгованості по статтях покажемо на рис. 1.
Розглянемо стан дебіторської заборгованості щодо основних дебіторів (таблиця 2.)

(Таблиця 2.)
Характеристика дебіторської заборгованості ВАТ «Кременчуцький колісний завод»

Як ми бачимо з приведеної таблиці основну суму дебіторської заборгованості ВАТ «Кременчуцький колісний завод» складає заборгованість між підприємствами України. На 01.01 04 ця сума склала 8385,0 тис. грн. або 53,7% у загальному обсязі дебіторської заборгованості. Також високий показник дебіторської заборгованості між підприємствами колишніх республік СРСР. На 01.01.04 він склав 6128,0 тис. грн. або 39,2% загального обсягу заборгованості. Варто звернути увагу на те, що по всіх основних групах дебіторів заборгованість має тенденцію до росту. Так заборгованість між підприємствами України виросла на 3277,0 тис. грн. або 58%, заборгованість між підприємствами колишніх республік СРСР на 4529,0 тис. грн. або 35,3%, заборгованість із суб'єктами господарської діяльності інших країн – на 323,4 тис грн. або 41,6%. Дуже високим залишається показник простроченої дебіторської заборгованості (згідно договорів), хоча він і має тенденцію до зниження. Слід також зазначити, що наявність цього показника характерна тільки для підприємств України. Швидше за все, свою роль грає небажання псувати відносини з закордонними партнерами, а відповідно і репутацію фірми на світовому ринку. Для підприємств України цей фактор, на жаль, поки ще не грає такої важливої ролі.
Динаміку змін у структурі дебіторської заборгованості по групах покажемо на рис 2.

(Рис. 2.) Динаміка дебіторської заборгованості на ВАТ «Кременчуцький колісний завод по групам дебіторів.

Обсяг реалізації ВАТ «Кременчуцький колісний завод» за 2003 рік склав 153109,8 тис. грн., у т.ч. на експорт 112475,0 тис. грн., або 73,5%.
Підприємство постійно розширює ринки збуту своєї продукції, як в Україні, так і за її межами. Найбільшими споживачами продукції ВАТ «Кременчуцький колісний завод» серед українських підприємств за 2003 рік були:
- ЗАТ «ІВВА-БЮГ», м. Кременчук, -6773,90 тис. грн. або 4,4% від загального обсягу реалізації продукції;
- ТОВ «Укравтозапчасть», м. Київ – 4427,2 тис. грн. або 2,9%;
- ЗАТ «ЗАЗ», м. Запоріжжя – 3708,8 тис. грн. або 2,4%.

Найбільшими споживачами-нерезидентами є:
1) підприємства Росії:
- ТОВ «Віпторгкомпани», м. Курськ – 28051,2 тис. грн.;
- ВАТ «ПКФ «Машторгсервис», м. Ульяновськ – 7167,1 тис. грн.;
- ПП Соколов П.М., м. Таганрог – 5139,9 тис. грн.;
2) підприємства Білорусії:
- РУП «Мінський автомобільний завод» - 5564,7 тис. грн.;
- ПО «МТЗ», м. Мінськ – 3097,3 тис. грн.;
3) підприємства Казахстану – 465,9 тис. грн.;
4) підприємства Узбекистану – 664,1 тис. грн.

Найбільшими дебіторами серед підприємств України є:
- «Металургійний комбінат ім. Ілліча» м. Маріуполь – на 01.01.04 сума заборгованості становить 378,0 тис. грн. (передоплата за метал);
- Кременчуцька філія ВАТ «Полтаваобленерго» - на 01.01.04 сума заборгованості становить 378,0 тис. грн. (передоплата за електроенергію).

Найбільшими дебіторами-нерезидентами є:
- АТ «Новолипецький меткомбінат», м. Липецьк – заборгованість на 01.01.04 складає 5644,7. тыс. грн.;
- РУП «Мінський автомобільний завод» - на 01.01.04 заборгованість становить 405,8 тис. грн.;
- Ниредхаза фірма «TWT» - на 01.01.04 заборгованість становить 641,9 тис. грн..
Заборгованість виникла в період червень –жовтень 2003 року. Слід зазначити, що в розрахунках з постачальниками і споживачами ВАТ «Колісний завод» використовує, як правило, авансові платежі.

2. Аналіз валового прибутку

Аналіз фінансового стану може здійснюватися як управлінським персоналом підприємства, так і будь-яким зовнішнім аналітиком, оскільки такий аналіз базується на загальнодоступній інформації. Відповідно виділяють два види аналізу фінансового стану: внутрішній і зовнішній.

Внутрішній аналіз проводиться працівниками підприємства. Інформаційна база для його проведення набагато ширша і включає будь-яку інформацію, циркулюючу всередині підприємства та корисну для прийняття управлінських рішень. Відповідно розширюються і можливості аналізу. Внутрішній аналіз фінансового стану необхідний для задоволення власних потреб підприємства. Його метою є забезпечення надходження грошових коштів, розміщення власних і залучених джерел таким чином, щоб отримати максимальний прибуток і уникнути банкрутства. Результати аналізу використовуються для планування, контролю і прогнозування фінансового стану підприємства.

Зовнішній аналіз проводиться аналітиками - сторонніми особами для підприємства, які не мають доступу до внутрішньої інформаційної бази. Його метою є прогнозування ступеня ризику вкладення інвестицій і рівня його доходності. Зовнішній аналіз менш деталізований і більш формалізований.

Оцінку фінансового стану підприємства здійснюють різні економічні суб'єкти, зацікавлені в отриманні найбільш повної інформації про його діяльність. Результати аналізу дозволяють зацікавленим особам і підприємствам приймати управлінські рішення на підставі оцінки поточного фінансового стану, діяльності підприємства за минулі періоди і прогнозних даних.
Кожна група користувачів інформації переслідує власні цілі при проведенні аналізу фінансового стану. Для керівництва підприємства цей аналіз виступає вихідною точкою при формуванні фінансової і комерційної стратегії, що впливає на розвиток подій у майбутньому.

Використання результатів аналізу дозволяє керівництву контролювати діяльність підприємства та вносити позитивні зміни в його роботу. Представники банків (аналітики, кредитори, аудитори) використовують аналіз розрахункових показників для оцінки платоспроможності підприємства. Фінансові аналітики та фінансисти на біржових ринках і ринках капіталів зацікавлені в оцінці ефективності та можливостей розвитку підприємства, а також надійності капіталовкладень. Інвестор прогнозує перспективи потенційних інвестицій у дане підприємство.

Основна мета аналізу - загальна оцінка майнового стану господарюючого суб'єкта, обсягу і структури залучених ним засобів, його ліквідності та платоспроможності, виявлення основних тенденцій їх зміни.
Аналіз проводиться за даними фінансової звітності, а отже, орієнтований в основному на зовнішніх користувачів (покупців, кредиторів, інвесторів, акціонерів, постачальників). Такий аналіз здійснюється, як правило, в три етапи.

Суть аналізу полягає у відборі невеликої кількості найбільш істотних та порівняно нескладних в розрахунку показників і постійному висліджуванні їх динаміки. Відбір суб'єктивний і проводиться аналітиком. Один з варіантів відбору аналітичних показників для визначення економічного потенціалу підприємства і оцінки його фінансового стану.
Для проведення аналізу характерні обмеження щодо обсягу досліджуваних показників. Розрахунки при цьому є не стільки складними, скільки рутинними. Саме тому з метою ефективного проведення аналізу, скорочення часу для розрахунку показників доцільно використовувати персональні комп'ютери, зокрема програму Microsoft Ехсеl.

Фінансовий аналіз може завершуватися висновком про доцільність чи необхідність більш глибокого і детального аналізу фінансового стану підприємства.

Аналіз фінансового стану починається з оцінки активів і пасивів балансу. Як відомо, в активі балансу в узагальненому грошовому вираженні показані стан і розміщення засобів підприємства, в пасиві - джерела їх утворення.
За П(С)БО основні елементи фінансової звітності, що безпосередньо пов'язані з оцінкою фінансового стану, трактуються наступним чином:

=> актив - це ресурс, контрольований підприємством у результаті минулих подій, від якого очікується надходження майбутніх економічних вигод підприємству;
=> зобов'язання - теперішня заборгованість підприємства, що виникає внаслідок минулих подій, від погашення якої очікується вибуття ресурсів із підприємства, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди. Зобов’язання – це зовнішня заборгованість суб'єкта господарювання, тобто зобов'язання перед банками, державою, постачальниками та працівниками;
=> власний капітал - залишкова частка в активах підприємства після вирахування всіх його зобов'язань. Власний капітал - це внутрішня заборгованість (зобов'язання) суб'єкта господарювання перед його власниками.

Вартість активів (майна) характеризується загальною сумою всіх активів, які знаходяться на балансі підприємства. Розмір і склад активів залежить від обсягів і організації підприємницької діяльності та ефективності їх використання. Розмір цього показника характеризує можливості підприємства здійснювати підприємницьку діяльність. Активи підприємства подаються в балансі за окремими класифікаційними групами: необоротні та оборотні, запаси, дебіторська заборгованість та грошові кошти.
Зобов'язання підприємства за його балансом характеризуються статутним, власним та залученим капіталом, а також довгостроковими і поточними зобов'язаннями та короткостроковими кредитами банків.

Вартість власних активів засновників і учасників суб'єкта господарювання характеризується розміром статутного капіталу, створеного за рахунок зовнішніх джерел (внесків засновників) та внутрішніх джерел (реінвестованого прибутку у активи). Мета формування власного капіталу підприємства - одержання власником найвищої можливої віддачі від здійснення господарської діяльності.

Водночас, господарюючі суб'єкти в процесі своєї діяльності використовують залучений капітал в сфері довгострокових зобов'язань, як правило, при формуванні необоротних активів, короткострокових кредитів банків для формування оборотних активів та поточних зобов'язань. Виникнення та функціонування залученого капіталу пов'язане з необхідністю забезпечення безперервного процесу відтворення, із тимчасовим вивільненням коштів у одних підприємствах і появою потреб у них в інших. Досить поширеною формою залучення коштів (активів) інших суб'єктів господарювання, держави та працівників є поточні зобов'язання. Наявність поточних зобов'язань свідчить про участь в господарській діяльності підприємства активів інших власників.

Оцінку складу і структури активів та пасивів підприємства на підставі даних балансу проводять одним із наступних способів:
=> без попередньої зміни стану балансових статей;
=> формування порівняльного аналітичного балансу шляхом агрегування деяких однорідних за складом елементів балансових статей;
=> додаткове коригування статей балансу на індекс інфляції з наступним їх агрегуванням в необхідних аналітичних розрізах.

Порядок проведення другого етапу аналізу фінансового стану наступний:
1. Загальне ознайомлення з даними балансу. Оцінюється зміна валюти балансу, формується уявлення про діяльність підприємства, виявляються зміни у складі майна та джерелах його утворення, встановлюються зв'язки між різними показниками. Характеристику про якісні зміни в структурі засобів та їх джерелі можна отримати за допомогою вертикального та горизонтального аналізу. Для цього визначається питома вага окремих статей активу та пасиву балансу в загальному підсумку (валюті) балансу, розраховуються суми відхилень в структурі основних статей балансу порівняно з попереднім періодом.

Загальна сума валюти балансу поділяється на складові, що дозволяє зробити попередні висновки про характер зрушень у складі активів, джерелах їх формування та взаємну обумовленість. Так, в процесі аналізу зміни у складі необоротних і оборотних засобів розглядаються у взаємозв'язку зі змінами в поточних і довгострокових зобов'язаннях підприємства.
Один із творців балансоведення М.О. Блатов рекомендував досліджувати структуру і динаміку активів та пасивів підприємства за допомогою порівняльного аналітичного балансу.

Порівняльний аналітичний баланс можна отримати із вихідного балансу шляхом ущільнення окремих статей і доповнення його відповідними показниками структури і динаміки, що характеризують статику та динаміку фінансового стану підприємства. Цей баланс фактично включає показники як горизонтального, так і вертикального аналізу.

Приступаючи до аналізу структури та динаміки доходів, витрат та прибутку треба визначити, чи відповідає встановленому порядку розрахунок показників прибутку: від звичайної діяльності, нерозподіленого прибутку (збитку) та всіх вихідних складових для їх формування (зокрема, чистого доходу від продажу товарів, продукції (робіт, послуг), собівартості реалізації продукції (робіт, товарів, послуг), витрат на збут і адміністративних витрат, інших операційних, фінансових, інвестиційних і надзвичайних доходів і витрат).
У процесі необхідно оцінити рівень і динаміку фінансових результатів; дослідити структуру прибутку звітного періоду (здійснити вертикальний аналіз); зміну окремих складових та їх вплив на суму прибутку, зміну темпів зростання прибутку в розрізі окремих складових частин (горизонтальний аналіз) тощо.

Для достовірності (реальності) висновків про стійкість темпів зростання прибутку необхідно забезпечити порівнюваність показників, що вивчаються. При аналізі динаміки показників прибутку така вимога забезпечується шляхом коригування валового прибутку на індекс цін.

(Таблиця 3.)
Аналіз валового прибутку

Аналіз даних свідчить про зменшення валового прибутку на 333,0 тис. грн., ці дані свідчать про негативний фінансовий стан щодо реалізації продукції на даному підприємстві.
За даними аналізу рівня, динаміки та структури фінансових результатів можуть бути прийняті наступні варіанти аналітичних висновків.

(Таблиця 4.)
Аналітичні висновки

На підставі сформованих висновків управлінським персоналом приймаються рішення щодо реальності прогнозних показників, оцінюються можливості нарощування (скорочення або припинення) виробництва певних видів продукції, розробляються заходи щодо підвищення ефективності діяльності підприємства.
Зниження частки собівартості реалізованої продукції свідчить про зменшення обсягу реалізації, адже одночасно змінилася питома вага вирахувань з доходу від реалізації податку на прибуток.

Вивчення і підтвердження достовірності звітності може здійснюватися аудиторами. Однак, враховуючи вплив людського фактору, аналітику потрібно особисто впевнитися у реальності відображених даних. Реальність даних про прибутки с одним з основних критеріїв високої якості прибутку.
Важливим є вивчення впливу використання загальних принципів відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку на якість прибутку. Якщо суб'єкт господарювання щорічно змінює свою облікову політику, то дані обставини знижують якість досліджуваних якісних показників прибутку.

Для оцінки якості прибутку використовуються результати аналізу його динаміки та структури, Якщо протягом тривалого часу спостерігаються стабільні темпи зростання, а в складі прибутку переважна його частина належить результату основної діяльності, то якість прибутку є досить високою.
Одним з показників низької якості прибутку є негативний діловий імідж підприємства. Діловий імідж формується на підставі виконання взаємних зобов'язань, особистих контактів, публікацій у пресі, неофіційних джерел тощо.

Також можуть бути використані й інші критерії оцінки якості прибутку, їх перелік і вагомість потрібно встановлювати з урахуванням специфіки діяльності суб'єктів господарювання. Використання оцінки якості прибутку зовнішніми суб'єктами аналізу (банками, інвесторами, діловими партнерами тощо) буде сприяти правильному обґрунтуванню перспективної платоспроможності, зниженню ризику. Якщо якість прибутку отримає низьку оцінку, то це матиме негативні економічні наслідки для суб'єкта господарювання. Наприклад, процентна ставка при наданні кредиту визначається з урахуванням якості прибутку: чим нижчою є якість, тим вищою є ставка, адже кредитор намагається застрахувати себе від ризику неповернення або невчасного повернення позичених коштів. Тому й знижується доступність позикових коштів, скорочуються ринки сировинних ресурсів, збуту тощо.

ВИСНОВКИ

Аналіз фінансового стану може здійснюватися як управлінським персоналом підприємства, так і будь-яким зовнішнім аналітиком, оскільки такий аналіз базується на загальнодоступній інформації...

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні, Львів, 2000
2. Бандурка О.М., Коробов Н.Л., Орлов П.І., Петрова К.Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник, Київ, 2002
3. Бородина О.И. Фінанси підприємства, Київ, 1999
4. Василик О.Д. Фінанси України, Київ, 1997
5. Савицкая Г.В. Аналіз финансовой деятельности предприятия, Москва, 1995

 
загрузка...