Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Діагностика. Тестування. Форма діагностичного тестування
Українські реферати - Фізична реабілітація
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Діагностика. Тестування. Форма діагностичного тестування

ЗМІСТ

Вступ
1. Підходи діагностики
2. Діагностичні тести – та їх види
3. Форма діагностичного тестування
Висновки
Список використаної літератури

ВСТУП

Розвиток діагностики в нашій країні відбувався нерівномірно. Інтенсивне поширення діагностики в 20-х і на початку 30-х років було призупинене через неконтрольоване, непрофесійне використання тестів. Тому, в результаті, це позначилось на відставанні, яке почало інтенсивно долатись в 70-ті та 80-ті роки.
Тестування – основний метод діагностики. Тест (від англ.. – досвід, проба) – метод діагностики, що використовує стандартизовані відповіді і задачі (тести), які мають певну шкалу значень.
Передісторія тестів поринає в глибину століть, вона пов’язана з випробуванням різноманітних здібностей, знань, умінь та навичок. У стародавньому Вавілоні проводилось випробування випускників в школах, де готували писарів.
У стародавньому Єгипті тільки той міг тати жрецем, хто був спроможний витримати систему певних випробувань. Спочатку кандидати в жреці проходили співбесіду, під час якої вияснялось його біографічні дані, рівень освіченості; крім того оцінювалась зовнішність, вміння вести бесіду. Піфагор витримав ці випробування.
У стародавньому Китаї ще 2200 років до н.е. панувала система перевірки здібностей осіб, які бажали зайняти посади урядових чиновників (службовців).
Різноманітні конкурсні завдання влаштовувались і в середні віки у В’єтнамі. З 1370 по 1372 рр. Відбувалась переатестація усіх військових і громадських чиновників, що дозволило провести перевірку державного апарату по всій країні. В результаті В’єтнам став сильною і життєздатною феодальною державою.

1. Підходи діагностики

У науковій літературі поняття діагностики було введене у 1924 р. швейцарським діагностом. На сьогодні існує кілька її визначень. Ось деякі з них:
- діагностика – це сукупність тестів, що дозволяють «інструментально» оцінити фізичний стан людини;
- діагностика – наука, яка займається проблемами розробки і постановки діагнозу;
- діагностика – особлива форма мислення спеціаліста, який, відштовхуючись від відомих закономірностей, застосовує їх для аналізу індивідуальних особливостей цілісної особистості.
У співвідношенні з науковим підходом, потрібно визначити, що в діагностичних процедурах кожен з параметрів, що вивчається, повинен бути теоретично обґрунтованим, мати практичне значення і бути адекватним до певної діяльності. Діагностичні процедури повинні мати вимірювально-дослідну направленість на отримання якісних та кількісних характеристик. Зараз діагностичний метод може бути реалізований у вигляді трьох різних підходів:
1) об’єктивний діагностичний підхід (на основі оцінки успішної і змодельованої діяльності);
2) суб’єктивний підхід (на сонові даних, які піддослідний повідомляє про себе);
3) проективний підхід (на основі аналізу поведінки чи діяльності у певній ситуації або роботі з неструктурованим стимулом).

2. Діагностичні тести – та їх види

Тести (англ. — іспит, перевірка, проба) — це стандартизовані і звичайно короткі й обмежені в часі іспиту, призначені для встановлення кількісних і якісних індивідуально-діагностичних розходжень між людьми.
Їхня відмінна риса полягає в тім, що вони складаються з завдань, на які від випробуваного потрібно одержати правильну відповідь. В опитувальниках, у проективних і психофізіологічних методиках правильних відповідей не існує.
Тести можна класифікувати, виділити кілька підкласів у залежності від того, яка ознака узята за підставу розподілу. Найбільш значними представляються класифікації тестів за формою і за змістом.

3. Форма діагностичного тестування

За формою діагностичні тести можуть бути індивідуальні і групові, усні і письмові; бланкові, предметні, апаратурні і комп'ютерні; вербальні і невербальні (практичні).
Індивідуальні тести — це такий вид методик, коли взаємодія експериментатора і випробуваного відбувається один на один. Індивідуальне тестування має свої переваги:
- можливість спостерігати за випробуваним (за його мімікою, мимовільними реакціями);
- відзначати функціональний стан випробуваного й ін.
Крім того, спираючи на рівень підготовленості випробуваного, можна по ходу експерименту замінити один тест іншим. Індивідуальна діагностика необхідна при роботі з дітьми дитячого і дошкільного віку, у клініці — для тестування осіб із сомантичними або нервово-психічними порушеннями, людей з фізичними недоліками і т.д. Необхідна вона й у тих випадках, коли потрібний тісний контакт експериментатора і випробуваного з метою оптимізації його діяльності. Однак індивідуальні тести вимагають, як правило, багато часу на проведення експерименту й у цьому змісті вони менш економічні в порівнянні з груповими.
Групові тести — це такий тип методик, що дозволяє одночасно проводити іспит з дуже великою групою людей (до кількох сотень людей). Оскільки інструкції і процедура проведення детально розроблені, експериментатор повинний неухильно їх виконувати. При груповому тестуванні особливо строго дотримується однаковість умов проведення експерименту. Обробка результатів об’єктивована і не вимагає високої кваліфікації. Результати більшості групових тестів можуть оброблятися на ЕОМ.
Однак слід зазначити і визначені недоліки групового тестування. Так, в експериментатора набагато менше можливостей встановити взаєморозуміння з випробуваним, розбудити його інтерес і заручитися його співробітництвом. Будь-які випадкові стани випробуваного, такі як хвороба, стомлення, занепокоєння і тривожність, що можуть впливати на виконання завдань, набагато складніше виявити в груповому тестуванні. У цілому особи, не знайомі з такою процедурою, скоріше покажуть більш низькі результати при груповому тестуванні, ніж при індивідуальному. Тому в тих випадках, коли прийняте за результатами тестування рішення важливе для випробуваного, бажано доповнити результати групового тестування або індивідуальною перевіркою неясних випадків, або інформацією, отриманої з інших джерел.
Усні і письмові тести. Ці тести розрізняються за формою відповіді. Усними найчастіше бувають індивідуальні тести, письмовими — групові. Усні відповіді в одних випадках можуть формулюватися випробуваним самостійно («відкриті» відповіді), в інші - необхідно з декількох запропонованих відповідей вибрати і назвати той, котрий вважає правильним («закриті» відповіді). У письмових тестах відповіді даються випробуваним або в тестовому зошиті, або на спеціально розробленому бланку відповідей. Листовні відповіді можуть носити «відкритий» або «закритий» характер.
Бланкові, предметні, апаратурні, комп'ютерні тести. Ці тести розрізняються по матеріалу, що використовується при тестуванні. Бланкові тести (іншим широко відомою назвою є — тести «олівець і папір») представлені у виді окремих бланків або зошитів, брошур, у яких утримуються інструкція по застосуванню, приклади рішення, самі завдання і графи для відповідей. Передбачено форми, коли відповіді заносяться не в тестові зошити, а на окремі бланки. Це дозволяє використовувати ті самі тестові зошити багаторазово. Бланкові тести можуть застосовуватися як при індивідуальному, так і при груповому тестуванні.
Апаратурні тести — це такий тип методик, що вимагає застосування спеціальних технічних засобів або спеціального устаткування для проведення дослідження або реєстрації отриманих даних. Широко відомі прилади для дослідження показників часу реакції (реактометри, рефлексометри), пристрої для вивчення особливостей сприйняття, пам'яті, мислення. В останні роки апаратурні тести широко використовують комп'ютерні пристрої. У більшості випадків апаратурні тести проводяться індивідуально.
Комп'ютерні тести. Це автоматизований вид тестування у формі діалогу випробуваного й ЕОМ. Тестові завдання пред'являються на екрані дисплея, а відповіді випробуваний вводить у пам'ять ЕОМ із клавіатури; таким чином, протокол відразу створюється як набір даних (файл) на магнітному носії. Стандартні статистичні пакети дозволяють дуже швидко проводити математико-статистичну обробку отриманих результатів за різними напрямками. При бажанні можна одержати інформацію у виді графіків, таблиць, діаграм, профілів.
За допомогою комп'ютера експериментатор одержує для аналізу такі дані, що без ЕОМ одержати практично неможливо: час виконання окремих завдань тесту, час одержання правильних відповідей, кількість відмовлень від рішення і звертань за допомогою, час, який затрачується випробуваним на обмірковування відповіді при відмовленні від рішення, час введення відповіді в ЕОМ і т. ін. Ці особливості випробуваних можна використовувати для заглибленого психологічного аналізу результатів, отриманих у процесі тестування.
Вербальні і невербальні тести. Ці тести розрізняються за характером стимувального матеріалу. У вербальних тестах основним змістом роботи випробуваних є операції з поняттями, розумові дії, здійснювані в словесно-логічній формі. Складові цієї методики завдання апелюють до пам'яті, уяві, мисленню в їх опосередкованій язиковій формі. Вони дуже чуттєві до розходжень у язиковій культурі, рівневі утворення, професійним особливостям. Вербальний тип завдань найбільш розповсюджений серед тестів інтелекту, тестів досягнень, при оцінці спеціальних здібностей.
Невербальні тести — це такий тип методик, у яких тестовий матеріал представлений у наочній формі (у вигляді картинок, креслень, графічних зображень і т.п.). Від випробуваних потрібно розуміння вербальних інструкцій, саме ж виконання завдань спирається на перцептивні і моторні функції. Найвідомішим невербальним тестом є прогресивні матриці Равена. Невербальні тести зменшують вплив розходжень на результат іспиту. Вони також полегшують процедуру тестування випробуваних з порушенням мови, слуху або з низьким рівнем утворення. Невербальні тести широко використовуються при оцінці просторового і комбінаторного мислення. У якості окремих субтестів вони включені в багато тестів інтелекту, загальних і спеціальних здібностей, тести досягнень.

ВИСНОВКИ

У XX в. тестування здобуває широку популярність і популярність, забезпечуючи рішення багатьох практичних задач у промисловості, утворенні, охороні здоров'я, армії. Однак, не підкріплене розвитком теорії, психологічний тестування проходить через кризу кінця 1920-х на початку 1930-х рр. Під впливом кризи починається більш активна взаємодія тестування з диференційно-психологічним напрямком.
Тести (англ. — іспит, перевірка, проба) — це стандартизовані і звичайно короткі й обмежені в часі іспиту, призначені для встановлення кількісних і якісних індивідуально-діагностичних розходжень між людьми.
Їхня відмінна риса полягає в тім, що вони складаються з завдань, на які від випробуваного потрібно одержати правильну відповідь. В опитувальниках, у проективних і психофізіологічних методиках правильних відповідей не існує.
Тести можна класифікувати, виділити кілька підкласів у залежності від того, яка ознака узята за підставу розподілу. Найбільш значними представляються класифікації тестів за формою і за змістом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Психодіагностика / навч. посібник К.2003;
2. Практична психологія / Підручник для вузів К.2000;
3. Практична психологія у тестах / М. 1999;
4. Психолог на педраді / бібліотека Шкільного світу / К.2003

 

Скачати реферат:
Скачать этот файл (dagnostika.doc)dagnostika.doc60 Kb
 
загрузка...