Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Використання методів фізичної реабілітації в залежності від захворювань
Українські реферати - Фізична реабілітація
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Використання методів фізичної реабілітації в залежності від захворювань

Курсова робота


ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Фізична реабілітація в умовах центру професійної реабілітації інвалідів
1.1. Показання для проведення заходів фізичної реабілітації
1.2. Методи фізіотерапевтичного впливу
1.3. Методи електролікування
Розділ 2. Лікувальна фізкультура і спорт
2.1. Лікувальна фізкультура
2.2. Фізичні вправи як метод фізичної реабілітації
2.3. Лікувальний масаж є ефективний реабілітаційний метод
2.4. Гідрокінезотерапія та бальнеотерапія
Розділ 3. Танцювально-рухова терапія та аромотерапія
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг курсової - 30 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


ВСТУП

Запропоновані матеріали є результатом вивчення та опрацювання пакету нормативних документів – Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіта і науки України, які регламентують діяльність реабілітаційних установ щодо надання реабілітаційних послуг, та досвіду роботи Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів (далі – ВЦПРІ).
Основним завданням медичного супроводу професійного навчання інвалідів в умовах Центру є забезпечення у відповідності з рекомендаціями медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та вимогами індивідуальної програми реабілітації заходами медичного характеру, спрямованими на корекцію та відновлення реабілітаційного потенціалу інвалідів з метою покращення їх успішності та зацікавленості в професійному навчанні та подальшій трудовій зайнятості, повернення до активної життєвої позиції та інтеграції в суспільство відповідно до їх здібностей та фізичних можливостей.
Вагомою складовою медичного супроводу професійного навчання інвалідів є фізична реабілітація - система  заходів,  спрямованих  на вироблення і застосування  комплексів  фізичних  вправ  на  етапах  реабілітації,  що забезпечують функціональне відновлення особи з інвалідністю, виявляють і розвивають резервні і компенсаторні можливості її організму шляхом вироблення нових рухів, компенсаторних навичок,  користування технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення тощо.
У даному виданні, на основі досвіду роботи ВЦПРІ, значне місце відводиться основним методам, принципам та формам організації заходів фізичної реабілітації в умовах центру професійної реабілітації інвалідів (далі – Центр) – фізіотерапії, лікувальної фізкультури (далі - ЛФК) та спорту, масажу, бальнеолікування, гідрокінезотерапії, танцювально-рухової терапії, ароматерапії, веденню уніфікованої документації стосовно обліку проведення процедур з фізичної реабілітації тощо.

Тема курсової роботи: «Використання методів фізичної реабілітації в залежності від захворювань».
Мета курсової роботи – охарактеризувати методи фізичної реабілітації в залежності від захворювань.
Завдання курсової роботи:
- надати поняття та загальну характеристику методам фізичної реабілітації в залежності від захворювань;
- визначити принципи лікувальної фізкультури і спорту;
- надати характеристику терапії як методу фізичної реабілітації в залежності від захворювань.


Показаннями для проведення заходів фізичної реабілітації в Центрі є:
- захворювання опорно-рухового апарату (за винятком значних порушень статико-динамічної функції в кінцівках та суглобах кінцівок, наявності сколіотичного горба 4 ст. з порушенням функції серцево-судинної системи):
- вроджена патологія розвитку кінцівок та суглобів;
- стан після ампутації кінцівок;
- стан після травм хребта і спинного мозку (не менш ніж через 6 місяців після травми);
- дитячий церебральний параліч (за винятком спастичної тетраплегії з вираженим порушенням функції рухів у верхніх та нижніх кінцівках);
- наслідки пологової травми з порушенням інтелекту, розумова відсталість вродженого характеру;
- наслідки перенесених нейроінфекцій без виражених порушень функції рухів у верхніх та нижніх кінцівках;
- нейро - дегенеративні захворювання нервової системи: мієлодисплазії, захворювання екстрапірамідної нервової системи;
- залишкові явища перенесених черепно-мозкових травм без виражених порушень функції рухів у верхніх та нижніх кінцівках, без симптомів психоорганічного синдрому та астенічного синдрому;
- помірно виражені периферичні паралічі і парези кінцівок внаслідок первинної та вторинної міопатії;
- захворювання (крім онкологічних) серцево-судинної, дихальної, ендокринної, сечостатевої систем та органів травлення поза фазою загострення;
- хвороби шлунково-кишкового тракту із високим ступенем залежності від прийому їжі та інтенсивності розумового навантаження;
- захворювання ЛОР-органів та органу зору поза фазою загострення;
- захворювання ендокринної системи без виражених метаболічних порушень.
По відношенню до інвалідів - слухачів ВЦПРІ  заходи з фізичної реабілітації здійснюються, виходячи із визначеного особистого реабілітаційного потенціалу, наявності показань та протипоказань для їх призначення та з урахуванням основних принципів реабілітації: своєчасного початку проведення, безперервності, комплексності, індивідуальності, послідовності, спадкоємності, здійснення реабілітаційних заходів в колективі, повернення до активної соціально-корисної праці.
Лікарі-куратори призначають та контролюють виконання заходів з фізичної реабілітації, які здійснюються за допомогою та в присутності фахівця з фізичної реабілітації, середнього та молодшого медичного персоналу. Зазначені заходи повинні проводитись у позаурочний час в спеціально об лаштованих та придатних (в санітарно-гігієнічному, загально безпечному, протипожежному та інших відношеннях) залах, кабінетах, кабінах, майданчиках тощо.
Новизна і різноманітність у підборі і застосуванні фізичних вправ (тобто 10 – 15 % вправ повинні відновлюватися після курсу ЛФК).
Помірність впливу засобами фізичної реабілітації означає, що фізичні навантаження повинні бути помірними, можливо більш тривалими, або навантаження повинні бути дозованими, що дозволить досягти адекватності навантажень стану інваліда.
Відповідно сучасній класифікації тренувань існують таки види: загальне та спеціальне.
Загальне тренування має на меті загальне оздоровлення організму, поліпшення функцій органів і систем, порушених хворобою, розвиток і закріплення моторних навичок і вольових якостей.
Спеціальне тренування спрямоване на розвиток функції, яка порушена у зв'язку із захворюванням або травмою, відновлення конкретних рухових дій або умінь, які необхідні інваліду в побуті і праці.
Фахівцями з фізичної реабілітації застосовується відповідне обладнання, а саме: тренажерні комплекси, бігова доріжка із додатковою реєстрацією основних фізіологічних параметрів організму слухача (пульс, артеріальний тиск тощо), «шведська» стінка, гантелі. В Центрі може бути впроваджена алгоритмічна модель застосування коліноопору  для інвалідів на візках, яка супроводжується динамічним триразовим обстеженням за допомогою методик комп’ютерної електроенцефалографії, комп’ютерної реографії, комп’ютерної спірографії, електрокардіографії. З цією метою Центром може бути використано формулу деклараційних патентів на корисну модель, отриманих ВЦПРІ, а саме: «Ортопедичний пристрій», «Ортопедичний пристрій, що дозволяє інваліду на дитячий церебральний параліч пересуватися в умовах центрів професійної реабілітації інвалідів», «Спосіб покращення фізичного стану інвалідів в умовах центрів професійної реабілітації інвалідів», «Пристрій для пересування інвалідів з первинною міопатією».

 

 
загрузка...