Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Кількісна теорія грошей: представники, зміст, значення
Українські реферати - Гроші та кредит
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Кількісна теорія грошей: представники, зміст, значення

Курсова з предмету «Гроші та кредит»


ЗМІСТ

Вступ
1. Класична кількісна теорія грошей
2. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей
3. Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей
Практична частина
Тести
Задачі
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг курсової - 34 сторінки

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


ВСТУП

Кількісна теорія грошей є нині пануючою. Згідно з цією теорією вартість грошей і рівень товарних цін змінюється залежно від кількості грошей в обігу: чим їх більше, тим ціни на товари вищі, а вартість грошей нижча, і навпаки.
Кількісна теорія грошей включає два базові положення:
• принцип причинності, тобто зміна цін на товари пояснюється змінами кількості грошей в обігу;
• принцип пропорційності, тобто ціни на товари змінюються пропорційно зміні кількості грошей в обігу.
Кількісна теорія грошей пройшла тривалий шлях свого розвитку. Розрізняють ранню та сучасну кількісну теорію грошей. Загальна оцінка ранньої теорії зводиться до такого: вона залишалася механістичною, тобто спрощено являла зв’язок між кількістю грошей в обігу та рівнем товарних цін і тільки на макроекономічному рівні, не вникаючи в процеси, що відбуваються всередині економічних суб’єктів. Другий етап розвитку кількісної теорії грошей бере початок з XX ст., коли золоті монети почали витіснятися з обігу, частіше стали з’являтись нерозмінні на золото гроші й дедалі більше економістів доходили висновку, що гроші відіграють активну роль у ціноутворенні, що фактор їх кількості впливає на зміну товарних цін.
Першим, хто зробив спробу чіткіше сформулювати взаємозв’язок різноманітних ключових факторів грошової і негрошової сфер щодо кількісної теорії грошей, був американський економіст І. Фішер. Він висунув трансакційну версію кількісної теорії на базі так званого рівняння обміну.
На базі трансакційного варіанта кількісної теорії грошей І. Фішера та у зв’язку з критикою цього варіанта група професорів Кембриджського університету (А. Маршалл, А. Пігу, Д. Робертсон) сформулювала свій варіант, названий «кембриджською версією», або теорією касових залишків. На відміну від варіанта І. Фішера у «кембриджській версії» підхід до проблеми не макроекономічний, а мікроекономічний. Кембриджські економісти зосередили увагу на мотивах нагромадження грошей в окремих економічних суб’єктів, дійшовши висновку, що в них є постійне прагнення нагромаджувати гроші, тобто, з одного боку, мати резервний запас засобів платежу, з тим щоб розплачуватися за всіма своїми зобов’язаннями, а з іншого — створювати страховий запас ресурсів на страховий випадок.

Тема курсової роботи: «Кількісна теорія грошей: представники, зміст, значення».
Предмет курсової роботи - кількісна теорія грошей.
Мета курсової роботи – визначити теоретичні аспекти кількісної теорії грошей, а саме її представників, зміст та значення.

Завдання курсової роботи:
1. Вивчити науково-методичну літературу з даного питання;
2. Охарактеризувати класичну кількісну теорію грошей;
3. З’ясувати неокласичний варіант кількісної теорії грошей;
4. Визначити внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Тести

І рівень:
Вкажіть вірність або хибність наступних тверджень:
А) В грошовому обігу України наявні повноцінні та неповноцінні гроші.
Б) Між іпотечним кредитом та кредитом під заставу нерухомості не існує значної відмінності.
Відповідь:
А) вірне, тому як повноцінні гроші – це товарні та металеві гроші
Неповноцінні гроші – це паперові, депозитні та квазі гроші.
І повноцінні і неповноцінні наявні  в грошовому обігу України.

ІІ рівень:
Якщо в країні зростає рівень цін, то вартість грошей:
а) зростає;
б) спадає;
в) не змінюється.
Відповідь: б)

ІІІ рівень:
3.1. Визначити темп інфляції, якщо обсяг грошової маси порівняно з минулим роком зріс на 70%, швидкість обігу грошей зросла на 15%, а приріст товарної маси становив 20%.
Відповідь:
Рівень інфляції = темп приросту обсягу грошової маси + темп приросту швидкості обігу грошей – темп приросту товарної маси 70+15-20= 65%
3.2. Грошова реформа в Україні 1996 року була
Відповідь:
Завдяки подоланню гіперінфляції, трансформації економіки, запровадженню в практику інструментів монетарного регулювання грошова  реформа завершилась введенням в обіг постійної грошової одиниці – гривні.

Задача 1

Розрахуйте максимально можливий та реальний рівень грошово-кредитної мультиплікації за наступними даними:
- норма обов’язкових резервів – 18%;
- готівки поза банками – 70 млрд. грн.
- банківські резерви – 110 млрд. грн.
- загальна сума депозитів банківської системи – 900 млрд. грн.

Рішення:

Грошово – кредитний мультиплікатор – це процес створення безготівкових грошей при кредитуванні банками клієнтури на основі вільних резервів, що надійшли до банку ззовні.

(Розрахунки)

Задача 2

На здобуття вищої освіти Ви маєте 30 тис. грн., які знаходяться на депозитному рахунку, відсоткова ставка по якому – 16% річних. Базова оплата навчання за обраною Вами спеціальність становить 5 тис. грн. в рік та вноситься на початку навчального року. У зв’язку з інфляцією вона зростає щороку в середньому на 5%. ВНЗ пропонує оплатити усі 5 років навчання наперед без урахування інфляційної надбавки. Чи вигідно буде Вам скористатися цією пропозицією?

Рішення:

(Розрахунки)

 

 
загрузка...