Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Облік грошових коштів та аналіз грошових потоків підприємства
Українські реферати - Гроші та кредит
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Облік грошових коштів та аналіз грошових потоків підприємства

Курсова робота

Вступ
Розділ 1. Завдання і організація обліку грошових коштів
1.1. Характеристика грошових операцій
1.2. Характеристика законодавчої бази щодо організації обліку грошових коштів
Розділ 2. Облік та контроль грошових коштів підприємства ТОВ «Кедр»
2.1. Організація обліку готівкових коштів
2.2. Ліміт каси та облік надходження та витрачання готівки
2.3. Контроль за веденням касових операцій
Розділ 3. Облік безготівкових операцій на підприємстві ТОВ «Кедр»
3.1. Порядок відкриття, переоформлення та закриття рахунків в установах банків
3.2. Форми безготівкових розрахунків та їх вплив на рух грошових коштів
3.3. Облік безготівкових грошових коштів та їх документальне оформлення
Розділ 4. Аналіз грошових потоків підприємства ТОВ «Кедр»
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг курсової - 63 сторінки

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Дивіться також:
Курсова робота - Облік та аналіз руху грошових потоків від операційної діяльності підприємства
Курсова робота - Облік та аналіз руху грошових потоків від інвестиційної діяльності
Курсова робота - Фінансовий облік грошових коштів
Курсова робота - Аналіз руху грошових коштів
Контрольна робота - Звіт про рух грошових коштів
Контрольна робота - Аналіз грошових потоків підприємства

 

Анонс курсової роботи

Тема курсової роботи: «Облік грошових коштів та аналіз грошових потоків підприємства».
Мета курсового дослідження – теоретично та  практично обґрунтувати  організаційні питання обліку та аналізу готівкових грошових потоків підприємства.

Предмет курсового дослідження – актуалізація теоретичних та практичних надбань з питання  обліку та  відображення  результатів  обліку  готівкових  грошових коштів в фінансовій  звітності.
Об’єкт курсового дослідження – ТОВ «Кедр».

Завдання курсової роботи:
1. Ознайомитися з науковою літературою;
2. Визначити теоретичні аспекти обліку готівкових грошових коштів;
3. Надати загальну характеристику рахункам, на яких обліковуються  готівкові  грошові кошти;
4. З’ясувати принципи та основні засади відображення  результатів обліку готівкових грошових коштів;
5. Визначити аспекти економічного аналізу грошових коштів підприємства;
6. Дослідити забезпечуючі аспекти бухгалтерського діяльності.

Важливим етапом аналізу руху грошових коштів є вивчення показників, які дозволяють встановити позитивні та негативні тенденції і відображають якість управління грошовими потоками, а також розробити необхідні заходи для оптимізації управлінських рішень.
Порівняння грошових потоків підприємства з отриманим фінансовим результатом (визначення показників рентабельності) застосовується для оцінки ефективності використання грошових коштів.
Залежно від мети аналізу в чисельнику може бути будь-який показник фінансового результату діяльності підприємства; чистий прибуток (збиток) звітного періоду, валовий прибуток, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування тощо. Тому рентабельність залишку грошових коштів, а також їх надходження і використання, може бути відображена декількома показниками; чиста рентабельність, валова рентабельність тощо.
Показники рентабельності грошових потоків можна розраховувати для кожного виду діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової) шляхом відношення відповідного фінансового результату до аналогічного позитивного грошового потоку.
Перераховані вище коефіцієнти доцільно аналізувати в динаміці, тобто розглядати їх зміну в часі щонайменше за 3 роки, вираховуючи абсолютні та відносні відхилення.
Необхідно враховувати, що збільшення показників рентабельності залишку грошових коштів за рахунок його зменшення не є однозначно позитивним результатом. Підвищення рентабельності грошових коштів таким шляхом може негативно відбитися на абсолютній ліквідності підприємства. У зв'язку з цим при оцінці ефективності використання грошових коштів на підставі показників рентабельності залишку грошових коштів необхідно одночасно враховувати структуру активів підприємства. Ефективним можна визнати використання грошових коштів, якщо частка активів підприємства в  грошовій формі відповідає поточним потребам у них.
Оцінюючи рентабельність отриманих і витрачених грошових коштів, необхідно брати до уваги особливість формування відповідних показників, суттєву для формулювання обґрунтованих висновків.
Ця особливість полягає у тому, що не всі надходження і витрачання грошових коштів за період, що досліджується, пов'язані з фінансовим результатом цього періоду. Фінансовий результат відображається в бухгалтерському обліку за принципом нарахування, а надходження та використання грошових коштів - за касовим принципом, тобто реального надходження (використання). Коли між нарахуванням і реальним надходженням (використанням) існує часовий розрив, то фінансовий результат від здійснення заходу (господарської операції), з відповідним фінансовим результатом, може бути відображено у звітності за інший період часу.
Тому зниження рентабельності витрачених грошових коштів не слід розглядати як негативний результат поточної діяльності підприємства, якщо така тенденція викликана збільшенням виплат, які забезпечать йому прибуток у майбутньому. Не є негативним також зниження рентабельності грошових коштів, що надійшли, якщо відбулося збільшення надходження грошових коштів від господарських операцій, фінансовий результат за якими було виявлено в попередні звітні періоди.
Аналіз руху грошових коштів за прямим способом показує, що на рух грошових коштів підприємства та їх залишок впливають прямі та непрямі фактори. Під прямими розуміють фактори, дія яких безпосередньо відбивається на грошових потоках підприємства та викликає пропорційну зміну обсягу надходження грошових коштів та обсягу їх виплат.
Непрямими є фактори, виражені показниками, сформованими за принципом нарахування. Показники, що відображають непрямі фактори, визначають прибуток (збиток) до оподаткування. Тому вони впливають на грошові потоки підприємства через податок на прибуток, збільшуючи або зменшуючи перерахування до бюджету. Дія непрямих факторів викликає непропорційну зміну грошових потоків підприємства.

 

 

 
загрузка...