Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Походження і суть грошей згідно еволюційної концепції
Українські реферати - Гроші та кредит
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Походження і суть грошей згідно еволюційної концепції

Курсова робота з предмету «Гроші та кредит»


ЗМІСТ

Вступ
І. Теоретична частина
1. Походження і суть грошей згідно еволюційної концепції
2. Ринок позикових капіталів: визначення, значення, національні особливості розвитку
3. Грошова реформа в Україні 1996 року
ІІ. Практична частина
Тестові завдання
Задача
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг курсової - 39 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Тема курсової роботи: «Походження і суть грошей згідно еволюційної концепції. Ринок позикових капіталів. Грошова реформа в Україні 1996 року».
Предмет курсової роботи – теорії походження та сутності грошей, особливості проведення грошової реформи в Україні в 1996 році.
Мета курсової роботи – визначити теоретичні аспекти грошей і кредиту. Охарактеризувати ринок позикових капіталів та з’ясувати сутність грошової реформи в Україні 1996 року.
Завдання курсової роботи:
1. Опрацювати наукову літературу з даного питання;
2. Визначити природу і сутність грошей;
3. Охарактеризувати особливості функціонування позичкового капіталу та визначити сутність ринку позичкових капіталів;
4. З’ясувати сутність грошової реформи в Україні 1996 року.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА   

1. Тестові завдання

Вкажіть вірність або хибність наступних тверджень
І рівень:
1. В Україні використовується більше прості векселі у порівнянні з переказними

Відповідь:
Простий вексель  виписується  і підписується  покупцем  (векселедавцем) і є його борговим зобов’язанням оплатити  кредитору вказану суму  в установлений час. Оформляючи  простий вексель, векселедавець є платником.
Переказний вексель – це документ, який регулює  вексельні відносини трьох сторін: кредитора (трасанта), боржника (трасата) і отримувача  платежу (ремітента). Такий вексель виписує та підписує кредитор (трасант).
Згідно  Закону України 2001 р. «Про обіг векселів в Україні» де чітко визначено законодавчі засади застосування векселів у розрахунках між постачальниками та покупцями. Отже, використовуються більше прості векселі.

ІІ рівень:
2. Відмінність векселя від чеку є:
А) відсутність індосаменту;
Б) відсутність просування;
В) відсутність акцепту;
Г) відсутність дисконтування.

Відповідь:
Індосамент – це передавальний напис на цінному папері (векселі, чеці), який засвідчує перехід прав по цьому документу іншій особі. Проставляється звичайно на оборотній стороні документу або окремому листі.
Вексель – це письмове зобов’язання, боргова розписка стандартної форми, що дає  право її власнику вимагати сплати зазначеної у векселі  суми від особи, яка видала вексель, у відповідний строк і у відповідному місці.
Чек – це розрахунковий документ, що містить письмове доручення  власника рахунка (чекодавця) банку – емітенту, в якому відрито  його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів.
Отже, відмінність векселю від чеку є відсутність дисконтування.

ІІІ рівень:
3. В залежності від форм грошей оборот поділяється на:

Відповідь:
Упродовж століть постійно змінювалися форма і зміст грошей, і сьогоднішній їхній стан не є завершальною фазою. Загальний процес еволюції форми грошей схематично показано на рис. 2.

(Рис. 2. Еволюція форм грошей)

Після демонетизації золота гроші втратили внутрішню вартість, проте їх і далі приймають в оплату реальних цінностей, тобто як реальну вартість. Це пояснюється кредитною природою сучасних грошей. Будучи борговими зобов'язаннями певних економічних суб'єктів, вони опираються на загальний економічний потенціал та авторитет цих суб'єктів і одержують відповідну довіру з боку держави, як до реальної цінності. Таким чином, кредитні гроші набувають представницької (відносної) вартості.
Відносна вартість грошей не є константною — вона змінюється в часовому просторі ("часова лінія").

2. Задача

Яку суму грошей необхідно покласти на депозит терміном на 6 місяців, щоб отримати дохід у розмірі 1000 грн., при простій процентній ставці – 20% річних?

Розв’язок

Формула для визначення дисконтної суми інвестиційних відсотків:

(Формула), де

І – сума по дисконтних відсотках за період
PV – первісна сума внеску
n – період інвестування
і – ставка відсотків у десятковому вираженні
Майбутня вартість визначається за формулою:

(Формула)

Звідси теперішня вартість має визначатися за формулою:

(Формула), тобто

PV=1000 - PV*n*і, рівняння спрощується до
PV + PV*n*і=1000
PV*(1 + n*і)=1000
PV=1000/(1 + n*і)
Обчислення у такому разі матимуть вигляд, для кожного періоду та відсоткової ставки відповідно:

20% щомісячно: (Розрахунки)

У такому разі інвестиційні вкладення відповідно становитимуть:

20% щомісячно: (Розрахунки)

 

 
загрузка...