Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Конституційна правова відповідальність
Українські реферати - Конституційне право
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Конституційно-правова відповідальність  

Курсова з предмету «Конституційне право»


ЗМІСТ

Вступ
1. Поняття, та особливості конституційно-правової відповідальності
2. Проблема співвідношення негативної та позитивної конституційно-правової діяльності
3. Суб’єкти конституційно-правової відповідальності
4. Підстави конституційно-правової діяльності
5. Санкції, як форми вираження конституційно-правової діяльності
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг курсової - 34 сторінки

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


ВСТУП

Конституційна відповідальність у конституційному праві є самостійним видом юридичної відповідальності, що пов'язується, в першу чергу, із механізмом правового захисту Конституції України. У цьому випадку вчені говорять про конституційно-правову відповідальність. Але категорії «юридична відповідальність у конституційному праві» та конституційно-правова відповідальність» не є тотожними.
Конституційно-правова відповідальність, у широкому значенні, представлена власне конституційною, адміністративною та кримінальною відповідальністю за порушення норм конституційного права.
Пріоритетним видом юридичної відповідальності у конституційному праві України є конституційно-правова відповідальність. На сьогодні остання сформувалася в якості інституту конституційного права та елементу системи гарантій конституційного права України.
На думку Л. Р. Наливайко, конституційно-правова відповідальність — це вид соціальної та юридичної відповідальності, який існує у сфері конституційно-правових відносин, передбачений нормами конституційного права, характеризується специфічним колом суб'єктів, механізмом реалізації та санкціями й полягає у примусовому перетерплюванні засобів впливу за протиправне діяння (ретроспективний аспект) та у відповідальному стані зобов'язаного суб'єкта (позитивний аспект), виступає найважливішою гарантією реалізації і захисту Конституції. Відомі й інші визначення конституційно-правової відповідальності.
Узагальнюючи існуючі визначення, конституційно-правову відповідальність можна розуміти як самостійний вид юридичної відповідальності, визначений нормами конституційного права, що передбачає заохочення державою позитивного діяння суб'єкта конституційно-правових відносин, наслідки якого перевищують вимоги конституційно-правових приписів (позитивний аспект) або негативну реакцією держави на конституційний делікт (правопорушення).
Конституційно-правовій відповідальності властиві загальні та особливі ознаки, що визначають особливості її правової природи. До загальних ознак можна віднести такі: конституційно-правова відповідальність є видом соціальної відповідальності; вона має позитивне (проспективне) і негативне (ретроспективне) значення; вона є наслідком конституційного делікту; це інститут відповідної галузі права тощо.

Темою курсової роботи обрано питання: «Конституційно-правова відповідальність».
Мета курсової роботи – визначити поняття, та особливості конституційно-правової відповідальності, проблематику співвідношення негативної та позитивної конституційно-правової діяльності, субє’кти, підстави та санкції конституційно-правової відповідальності.

Предмет курсового дослідження - актуалізація питання поняття, та особливостей конституційно-правової відповідальності.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
1. Опрацювати наукову та методичну літературу з поставленого питання;
2. Визначити поняття, та особливості конституційно-правової відповідальності;
3. З’ясувати проблему співвідношення негативної та позитивної конституційно-правової діяльності;
4. Надати характеристику суб’єктам конституційно-правової відповідальності, підставам та санкціям конституційно-правової відповідальності.
У процесі дослідження використано наступні форми наукового пізнання:
1. Робота з літературними джерелами;
2. Бесіда;
3. Спостереження.

До особливих ознак конституційно-правової відповідальності слід зарахувати такі.
1. Вона має конституюючий (системоутворюючий) характер, тобто визначає загальні принципи для інших видів юридичної відповідальності.
2.  Така відповідальність в силу особливостей предмета конституційно-правового регулювання має чітко виявлений політичний характер, оскільки настає за порушення суспільних відносин, пов'язаних зі здійсненням влади в державі.
3. Конституційно-правова відповідальність передбачає конституційні санкції як міру юридичної відповідальності, що вимагають такі особливі міри і форми юридичної відповідальності, як дострокове припинення повноважень органу держави, органу або посадової особи місцевого самоврядування; відмова у реєстрації політичної партії, громадської організації; скасування чи призупинення дії конституційного нормативно-правового акта тощо.
4. Специфічність підстав конституційно-правової відповідальності: підставою ретроспективної відповідальності є юридичний факт конституційного делікту, а проспективної — юридичний факт набуття статусу суб'єкта конституційно-правової відповідальності.
5. Особливе коло суб'єктів конституційно-правової відповідальності, що є вужчим за коло суб'єктів конституційного права. Суб'єктами конституційно-правової відповідальності можуть бути виключно орган публічної влади або його посадова особа (об'єднання громадян, державні органи й органи місцевого самоврядування). Людина та громадянин не наділені конституційною деліктоздатністю. Навіть порушення людиною конституційних обов'язків є підставою адміністративної, кримінальної чи цивільної відповідальності в конституційному праві, але не конституційно-правової.
6. Конституційно-правова відповідальність є функціональним інститутом конституційного права, що об'єднує сукупність конституційно-правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері проспективно та ретроспективної юридичної відповідальності деліктоздатних суб'єктів за порушення норм конституційного права України.
7. Конституційно-правова відповідальність є важливим механізмом правового захисту і охорони Конституції України та чинного конституційного законодавства.
8. Конституційно-правова відповідальність є гарантією всіх основних інститутів конституційного права, що виступають об'єктами конституційно-правової відповідальності (інститут основ конституційного ладу, інститут громадянства, інститут прав, свобод і обов’язків людини і громадянина, інститут форм безпосереднього народовладдя, інститут парламентаризму, інститут президентства, інститут виконавчої влади, інститут судової влади, інститут конституційної юстиції, інститут контрольно-наглядової влади, інститут територіального устрою, інститут місцевого самоврядування).
9. Джерелами конституційно-правової відповідальності є не лише норми Конституції України, але й всі інші конституційно-правові норми, об'єктивовані в системі чинного конституційного законодавства.
10. Для конституційно-правової відповідальності властиві особливі процесуальні форми реалізації. В окремих випадках процедура відповідальності регулюється комплексом конституційних та інших галузевих норм чинного законодавства. Зокрема, для інституту президентства властиві нормативно-правові приписи, що регламентують конституційно-правову відповідальність Президента України за вчинення ним державної зради або іншого злочину (ст. 111 Конституції України). Ст. 111 визначає підстави конституційно-правової відповідальності Президента України, процедуру його усунення в порядку імпічменту та конституційно-правову санкцію — усунення Президента України з посту.

 

 
загрузка...