Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Організаційна структура управління. Розробка сценаріїв управління
Українські реферати - Контролінг
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Організаційна структура управління. Розробка сценаріїв управління

ЗМІСТ

Вступ
1. Суть і методи розробки сценарію
2. Організація групи з розробки сценаріїв
3. Процес розробки сценарію
Практична частина
Висновки
Список використаної літератури

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Також дивіться:
Курсова робота - Контролювання на сучасних українських підприємствах

(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

ВСТУП

Структура апарату управління ґрунтується на вертикальному розподілі праці, внаслідок якого встановлюється кількість рівнів управління, вибудовується управлінська вертикаль і формуються скалярні ланцюги (ланцюги команд), за якими здійснюється керівництво або передається інформація на вищі рівні управління.
Структура апарату управління — розподіл влади і відповідальності між управлінськими працівниками.
Вона характеризується формальною підпорядкованістю осіб на кожному рівні. Менеджер вищого рівня безпосередньо керує кількома підлеглими середньої ланки, які працюють у різних функціональних сферах. Менеджерам середньої ланки підпорядкована певна кількість лінійних керівників ще нижчого рівня і так далі, аж до рівня простих виконавців.
Працівники, підпорядковані одному керівникові, є сферою його контролю. За надмірної кількості підлеглих здатність менеджера раціонально скеровувати їх дії знижується. Але сфера контролю може бути розширена шляхом виділення однотипних видів робіт (наприклад, у торгівлі багато відділів, що спеціалізуються на продажу різних товарів, але сам процес їх продажу однаковий. Тому директор мережі крамниць може мати багато заступників з числа завідувачів відділами цих крамниць.) Залежно від сфери контролю структура управління може бути багаторівневою (високою) структурою, наприклад в армії, або такою, що має мало рівнів (плоска структура).
Організаційна структура управління відіграє об'єднувальну роль щодо виробничої структури і структури апарату управління. При побудові організаційної структури передусім визначають функції персоналу організації. Якщо масштаби діяльності організації великі, то працівників, які виконують роботу в межах однієї функції, об'єднують у спеціалізовані відділи. Залежно від масштабів діяльності фірми ці функції можуть бути обсяговішими, охоплювати споріднені види робіт (наприклад, фінанси і бухгалтерський облік), або вузькоспеціалізованими. Від вибору функцій залежить успішність діяльності організації. Тому менеджер повинен створити таку організаційну структуру, яка відповідатиме вимогам функціональної спеціалізації і дасть змогу організації ефективно взаємодіяти із зовнішнім середовищем, продуктивно і раціонально розподіляти і спрямовувати зусилля працівників, задовольняти потреби клієнтів і досягати цілей з високою ефективністю.
Особливість організаційної структури управління полягає в тому, що в її межах відбувається групування завдань управління і розподіл повноважень за підрозділами, а не окремими посадовими особами, тобто розподіляються повноваження, а не влада.
У межах організаційної структури відбувається взаємодія організації із зовнішнім середовищем, тому вона має бути гнучкою, здатною до постійних змін.

1. Суть і методи розробки сценарію

Сценарій — база для внутріфірмового контролю: у міру реалізації закладених у сценарії планів контролюються фактичні результати діяльності підприємства. Контроль здійснюється простим порівнюванням фактичних показників із плановими. Це один з найпоширеніших способів перевірки виконання сценаріїв підприємством.
Аналіз відхилень фактичних показників діяльності структурного підрозділу від бюджетних та з'ясування причин цих відхилень є постійним процесом. Ці відхилення можуть бути як позитивними, так і негативними. За позитивних відхилень фактичний дохід є більшим від запланованого, а фактичні витрати нижчі за бюджетні. За негативних відхилень навпаки: фактичний дохід менший, а фактичні витрати — більші.
Виявляння відхилень фактичних фінансових показників діяльності структурних підрозділів від планових (бюджетних) та їх аналіз здійснюються щомісяця. Така інформація є базою для розроблення заходів, спрямованих на зміну способу виконання бюджетів та перевірку обґрунтованості вихідних положень.
Особливому контролю підлягає рух грошових коштів. Контроль руху грошових коштів включає перевірку:
* правильності заповнення форм сценарію;
* відповідності сум витрат затвердженим плановим лімітам;
* виконання регламенту сценарію.
Перевірка правильності заповнення форм сценарію фінансовою службою здійснюється за додаткового залучення:
* аналітичних матеріалів зі складання сценаріїв;
* розшифровки окремих сум;
* інших матеріалів, пов'язаних з формуванням та виконанням сценаріїв.

2. Організація групи з розробки сценаріїв

Відповідність сум витрат грошових коштів затвердженим плановим лімітам фінансова служба з'ясовує з метою підтвердження права на витрати в межах затверджених планових лімітів, але тільки за умови виконання дохідної частини сценарію. В іншому разі фінансова служба з рішення фінансового директора має право зменшити підрозділові витратну частину сценарію.
Наднормативні витрати (з урахуванням їхньої доцільності і наявності вільних грошових коштів) здійснюються за рахунок прибутку і тільки з рішення фінансового директора в кожному конкретному випадку.
Фінансова служба здійснює також контроль і за плануванням руху грошових коштів за центрами фінансового обліку та за виконанням регламенту сценарію. У разі незадовільного виконання сценарію фінансова служба має право застосувати санкції та вжити необхідних заходів, спрямованих на поліпшення діяльності відповідного підрозділу підприємства.
Аналіз відхилень фактичних результатів діяльності підрозділу і даних сценарію уможливлює:
* ідентифікацію проблемних ділянок, що потребують першочергової уваги;
* пошуки нових можливостей, не передбачених у процесі розроблення сценарію;
* міру реальності планового сценарію.
Реальність сценарію визначається величиною відхилень фактичних значень від запланованих. Що ближчі фактичні значення показників, то вищою є реальність сценарію.
Реальність сценарію можна оцінити з таких співвідношень:
* обсяг продажу - фактична виручка виручці за сценарієм;
* сума витрат - фактичні витрати витратам за сценарієм;
* сума прибутку - фактичний прибуток прибутку за сценарієм.
Велика різниця між значеннями за сценарієм і фактичними значеннями основних показників свідчитиме про недосконале планування та неефективне використання ресурсів.
Контрольна роль сценаріїв зберігається і за умов перегляду й коригування. За невідповідності сценарію вимогам реальності він перестає бути інструментом управління, і його необхідно скоригувати (змінити). Сценарій коригується, коли відбуваються суттєві зміни в послідовності виконання робіт, у витратах або в підприємства з'являються нові конкуренти. Сценарії на рік уточнюються щокварталу. Що нестабільніші умови діяльності підрозділу підприємства, то частіше коригуються сценарії. Завданням контролю є зменшення витрат, що досягається поліпшенням методів і технологій виробництва, підвищенням відповідальності працівників за якість товарів (послуг). Зміна всіх сценаріїв відбувається, коли прогнозований обсяг продажу значною мірою відрізняється від фактичного.
У процесі контролю визначається, коли і за яких умов починається віддача від вкладених коштів, тобто проводяться розрахунки точки беззбитковості як елемента самоокупності. Продаж за межею точки беззбитковості є елементом самофінансування.

3. Процес розробки сценарію

На базі оцінки сценарію, контролю за його виконанням, аналізу точки беззбитковості виявляється можливість удосконалення фінансової роботи підприємства, напрямки поліпшення його фінансового становища, бюджетування і фінансового планування в цілому.
Відхилення від гнучкого сценарію можуть спричинятися також; змінами ціни і продуктивності праці.
Для поглибленого аналізу причин, що обумовили несприятливі відхилення від статичного бюджету, використовують так званий гнучкий сценарій.
Гнучкий сценарій - це сценарій, який складається не для конкретного рівня ділової активності, а для певного його діапазону. Гнучкий сценарій ураховує зміни витрат залежно від зміни рівня реалізації. Інакше кажучи, він є динамічною базою порівняння результатів із запланованими показниками.
Аналіз фактичних відхилень від гнучкого сценарію можна деталізувати за місцями виникнення витрат.
Фактичні витрати зіставляються з даними стандартів, розроблених підприємством, а саме:
* витрати матеріалів на одиницю продукції, кг;
* витрати матеріалів на одиницю продукції, тис. грн.;
* затрати робочого часу на виготовлення одиниці продукції, год.;
* затрати на оплату праці на одиницю продукції, тис. грн./год.
Аналіз відхилень фактичних витрат від витрат за сценарієм проводиться на різних рівнях. На нульовому рівні фактичні показники зіставляються з даними зведеного сценарію, виявляються сприятливі (С) і несприятливі (Н) щодо розвитку бізнесу відхилення.
На першому рівні визначаються загальні причини відхилення фактичного прибутку від запланованого в сценарії (за рахунок обсягу реалізації чи загальної суми витрат).
У гнучкому сценарії відображаються доходи і витрати, скориговані на фактичний обсяг реалізації, а в статичному — доходи і витрати, обчислені на базі запланованого обсягу реалізації.
Різниця між гнучким і статичним сценаріями виникає за рахунок змін в обсягах реалізації і характеризує якість роботи менеджера відділу збуту. Зменшення прибутку за змін реалізації розраховується за формулою:

(Формула) (1)
де ПО - відхилення прибутку залежно від обсягу реалізації;
ОГ.Б. - обсяг реалізованої продукції за гнучким сценарієм;
ОСТ.Б. - фактичний обсяг реалізації продукції за статичним сценарієм;
МДП - запланована величина маржинального доходу на одиницю продукції.
На другому рівні аналізуються відхилення від гнучкого сценарію за стандартною й фактичною ціною придбання ресурсів. Відхилення в ціні розраховується за формулою:

(Формула) (2)
де — відхилення за ціною придбання ресурсів;
ФЦР — фактична ціна ресурсів;
— стандартна ціна придбання ресурсів;
ФОВР — фактичний обсяг використаних ресурсів.
На третьому рівні здійснюється аналіз і оцінка відхилення за продуктивністю:

(Формула) (3)
де — відхилення за продуктивністю;
ФОВР — фактичний обсяг використаних ресурсів;
ПОВР — плановий обсяг використаних ресурсів;
— стандартна ціна придбання ресурсів.
Особлива увага на цьому рівні приділяється вартості матеріалів та їхній якості, тому що низька якість ресурсів потребуватиме згодом додаткових витрат на виправлення виробничого браку.
У процесі контролю фактичні показники порівнюються з показниками статичного і гнучкого сценаріїв. Це дає можливість своєчасно прийняти рішення щодо поліпшення якості управління діяльністю підприємства.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Попустимо наступну ситуацію:
Підприємство, що спеціалізується на виробництві меблів, планувало випустити і реалізувати за місяць 100 шаф за ціною 1000 грн кожний, тобто виручка мала становити 100000 грн.
Норми витрат основних матеріалів на виготовлення однієї шафи, а також планові ціни на матеріали подані в таблиці 6.

Таблиця 6.
Норми витрат матеріалів


Постійні витрати за той самий період планувались на рівні 20000 грн.
Плановий прибуток дорівнює 12000 грн.
Фактично підприємство виготовило і реалізувало 90 шаф за плановими цінами. Фактичний виторг склав 90000 грн.
Фактичні витрати матеріалів, а також фактичні ціни на них наведені в табл.7.

Таблиця 7.
Фактичні витрати матеріалів на виробництво


Постійні витрати за той самий період склали 18000 грн.
Фактичний прибуток дорівнює 9675 грн.
Необхідно проаналізувати виявлені в процесі проведення контролю відхилення фактичних показників від запланованих. Для цього слід розрахувати відхилення за прибутком, постійними витратами разом для лаків і пиломатеріалів окремо, в тому числі:
- за обсягом виробництва,
- за цінами на матеріали, за нормами витрат матеріалу.
Розрахунки можна здійснити за допомогою методу ланцюгових підстановок. В результаті аналізу визначити можливих винних за встановлені недоліки.
Для розрахунку і аналізу відхилень використовує формулу:
BQ = (QФ – Qn) * HnЦn
Qф – обчсяг фактичний
Qn – обсяг плановий
BQ = (Розрахунки)
За цінами
Вн = (Розрахунки)
В даному прикладі спостерігається негативна позиція системи збуту, тому як саме у цьому сегменті існують недоліки, тобто дії на достатньому рівні, то саме у системі збуту негативні якості.

ВИСНОВКИ

Особливість організаційної структури управління полягає в тому, що в її межах відбувається групування завдань управління...

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Стеценко І.Т. Основи менеджменту, Київ, 2004
2. Менеджмент: Підручник для вузів, Київ, 2003
3. Основи менеджменту, Київ, 2002
4. Стадник В.В. Менеджмент, Київ, 2003

 

 
загрузка...